WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 8 |

«Реферат Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літератури з 16 найменувань і трьох додатків. Основна частина роботи викладена на 75 сторінках, ...»

-- [ Страница 5 ] --

Зменшення динамічного навантаження на підвіс ММГ можна декількома способами:

- використовуючи схеми із динамічним поглиначем коливань

- введенням коригуючої ланки

- застосовуючи рідинне демпфування Для зменшення дій вібраційних та ударних впливів можна ввести в конструкцію приладу амортизатор. Але, амортизувати один мікромеханічних гіроскоп недоцільно. Тому припустимо, що гіроскоп знаходиться у складі блоку датчиків кутових швидкостей, який налаштований на окрему частоту вібрації. [16] Амортизатори, які використовуються в даний час в безплатформенних інерційних блоках, налаштовані на діапазон частот 50... 150 Гц. [5]

Рис. 2.3 Модель розрахунку амортизатора

За допомогою такою схеми можливо досягти сутєєвого зниження рівня прискорення, що діє на прилад, приблизно до 8 разів. Крім того, введення амортизатора істотно знизить і дію випадкової вібрації.

Підвищення точністі управління, в даній роботі, забезпечується впровадженням в систему керування корегуючої ланки. Найбільш ефективним пристроєм для даної задачі виявився ПІД – регулятор, хоча існує багато методів підвищення точності роботи ММГ.

Пропорційно-інтегро-диференційний (ПІД) регулятор (рис. 2.4) – пристрій в керуючому контурі зі зворотним зв'язком. Використовується в системах автоматичного управління для формування керуючого сигналу з метою отримання необхідних точності і якості перехідного процесу. ПІД – регулятор формує керуючий сигнал, який є сумою трьох доданків, перший з яких пропорційний різниці вхідного сигналу і сигналу зворотного зв'язку (сигнал неузгодженості), другий – інтеграл сигналу неузгодженості, третій - похідна сигналу неузгодженості.

Рис.2.4 Проста схема ПІД - регулятора

Пропорційна складова Пропорційна складова виробляє вихідний сигнал, що протидіє відхиленню регульованої величини від заданого значення, що спостерігається в даний момент часу. Він тим більше, чим більше це відхилення. Якщо вхідний сигнал дорівнює заданому значенню, то вихідний дорівнює нулю. [2] Однак при використанні тільки пропорційного регулятора значення регульованої величини ніколи не стабілізується на заданому значенні. Існує так звана статична помилка, яка дорівнює такому відхиленню регульованої величини, яке забезпечує вихідний сигнал, стабілізуючий вихідну величину саме на цьому значенні.

Чим більше коефіцієнт пропорційності між вхідним і вихідним сигналом (коефіцієнт посилення), тим менше статична помилка, проте при дуже великому коефіцієнті посилення при наявності затримок (запізнювання) в системі можуть початися автоколивання, а при подальшому збільшенні коефіцієнта система може втратити стійкість.

Інтегруюча складова Інтегруюча складова пропорційна інтегралу за часом від відхилення регульованої величини. Її використовують для усунення статичної помилки. Вона дозволяє регулятору з часом врахувати статичну помилку.

Якщо система не зазнає зовнішніх збурень, то через деякий час регульована величина стабілізується на заданому значенні, сигнал пропорційної складової буде дорівнювати нулю, а вихідний сигнал буде повністю забезпечуватися інтегруючою складової. Тим не менш, інтегруюча складова також може призводити до автоколивань при неправильному виборі її коефіцієнта.

Диференційна складова Диференційна складова пропорційна темпу зміни відхилення регульованої величини і призначена для протидії відхилень від цільового значення, які прогнозуються в майбутньому. Відхилення можуть бути викликані зовнішніми збуреннями чи запізненням впливу регулятора на систему.

Для забезпечення оптимального демпфування в контур управління було додано коригуючий пристрій, у вигляді ПІД - регулятора. Схема ММГ із ПІД – регулятором представленна на рис. 2.5. [15]

–  –  –

Налаштування ПІД - регулятора здійснюється вибором його параметрів у відповідності із завданням. Численними дослідами встановлено, що постійні часу електричних вузлів повинні дорівнювати постійним часу механічної частини. Також основними вимогами до КУ є:

1. У сталому режимі роботи ПІД - регулятор не повинен впливати на статичну характеристику приладу.

2. ПІД - регулятор повинен забезпечити смугу пропускання ММГ, що задається розробником.

Налаштування коефіцієнтів ПІД - регулятора можна здійснювати різними методами. Найбільш поширені: метод Монте Карла і метод Нікольса Циглера.

У даній роботі налаштування ПІД - регулятора здійснюється за допомогою методу Нікольса Циглера, суть якого полягає в наступному:

• Обнуляємо всі коефіцієнти регулятора.

• Поступово збільшуємо пропорційний коефіцієнт і стежимо за реакцією системи.

• Фіксуємо значення коефіцієнту K, при якому виникають незгасаючі коливання в системі.

• Вимірюємо період незгасаючих коливань системи T.

• Обчислюємо значення коефіцієнти підсилення кожної з ланок регулятора за формулами (2):

= 0,6 · ;

2· = ; (2) · =.

2.3. Моделювання рівнянь руху ЧЕ ММГ Для дослідження руху ЧЕ складемо модель ДКШ в пакеті Simulink Matlab (рис.2.6). [12]

–  –  –

За допомогою створених схем можна досліджувати ММГ в умовах зовнішніх збурень (наприклад, при вібраціях або ударах).

Усі дані (жорсткість, коефіцієнт демпфування, частота та амлітуда вимушених коливань) наведено в додатку 1.

2.4. Аналіз результатів моделювання Проінтегрувавши рівнняня ЧЕ ММГ в програмі MATLAB за допомогою пакету

Simulink отримаємо такі дані:

1) при почтаковому відхиленні гіроскопу на 0.007 рад

–  –  –

Висновок до другого розділу У результаті проведеного математичного моделювання була підтверджена ефективність введення в схему мікромеханічного вібраційного гіроскопа коригуючого пристрою на базі ПІД – регулятора.

Методом Нікольса Циглера і методом проб і помилок отримані оптимальні значення параметрів ПІД – регулятора.

Моделювання приладу в різних умовах його роботи показали, що за допомогою корегуючої ланки вдалось зменшити амплітуду коливання чутливого елемента приблизно втричи.

–  –  –

3.1. Особливості підвісів ММГ Конструкція МВГ являє собою збірку (рис. 3.1), до складу якої входять наступні елементи:[5]

1) корпус;

2) скляна (електрична) плата;

3) кремнієвий ЧЕ;

4) кришка.

Рис. 3.1 Складові елементи конструкції МВГ з варіантами кремнієвого ЧЕ Металевий корпус забезпечує ступінь вакууму і передбачає установку геттера, що дозволяє зберігати задану ступінь протягом тривалого часу.

На скляній платі, варіанти якої представлені на рис. 3.2, розташовані відповідні електроди для управління рухом кремнієвого ЧЕ МВГ і для зняття інформації про цей рух. Різниця в малюнках ємнісних датчиків на її поверхні, матеріалом яких є алюміній, обумовлюється типом кремнієвого ЧЕ МВГ. До алюмінієвих площ паяють золоті канітельки, що забезпечують електричний контакт скла з корпусом гіроскопа.

–  –  –

Одним з основних елементів конструкції мікромеханічного вібраційного гіроскопа з рознесеними частотами збудження і зйому інформації є його кремнієвий чутливий елемент, варіанти якого показані на рис. 3.3.[5] Розглянемо кожен підвіс більш докладно.

Варіант 1 Рис. 3.4 Кремнієвий ЧЕ МВГ (класична схема) На рис. 3.4 представлений кремнієвий ЧЕ МВГ, виконаний за класичною схемою.

Відзначимо особливості даного кремнієвого підвісу, який є чутливим елементом проектованого приладу:

1) підвіс виконаний за класичною схемою (схема карданова підвісу), що дозволяє використовувати уніфіковану скляну плату приладу більш ранньої розробки;

2) рельєф внутрішньої рамки забезпечує збільшений ємнісний зазор з метою підвищення амплітуди збудження коливань (рис. 3.5);

Різні геометричні параметри зовнішніх і внутрішніх тріснув пов'язані, поперше, з необхідністю рознесення власних крутильних частот підвісу по цих осях, і, по-друге, з технологічними можливостями російських виробників (рис. 3.6).

Рис. 3.5 Рельєф внутрішньої рамки Рис. 3.6 Геометричні параметри пружних торсіонів Кремнієвий підвіс виконується добре відомими і опрацьованими методами об'ємного травлення (плазмохімічне травлення). Дана технологія вибрана через необхідність отримання чітких меж переходу торсіонів в рамки, яких неможливо домогтися, наприклад, рідинним травленням в розчині KOH.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Варіант 2 На рис. 3.7 представлений кремнієвий ЧЕ МВГ, виконаний за схемою внутрішнього карданового підвісу.

–  –  –

Відзначимо особливості даного кремнієвого підвісу, який є чутливим елементом проектованого приладу:

1) Підвіс виконаний за оберененою схемою (схема внутрішнього підвісу), що дозволяє максимально використовувати його геометрію при порушенні;

2) Хрестоподібні торсіони забезпечують необхідну крутильну жорсткість при значно більшій лінійній, що значно збільшує власні лінійні частоти підвісу (рис.

3.8);

3) Різні геометричні параметри зовнішніх і внутрішніх тріснув пов'язані, поперше, з необхідністю рознесення власних крутильних частот підвісу по цих осях, і, по-друге, з технологічними можливостями російських виробників (рис. 3.9).

–  –  –

Кремнієвий підвіс проводиться добре відомими і опрацьованими методами об'ємного травлення (рідкого травлення розчином KOH). Дана технологія вибрана через необхідність отримання хрестоподібних тріснув, які неможливо отримати, наприклад, плазмохімічним травленням.[5] Варіант 3 На рис. 3.10, 3.11 представлений кремнієвий ЧЕ МВГ, виконаний за схемою з однією парою пружних перемичок і його розрахункова схема. [8] Головною особливістю даного підвісу є можливість такого підбору параметрів пружних перемичок, при якому похибки виробництва не будуть надавати впливу на відношення власних частот. Інваріантність відношень частот до погрішностей

–  –  –

LТР = 5.7833 · 10-4 (м) - довжина торсіона режиму руху;

LТЧ = 5.9884 · 10-4 (м) - довжина торсіона режиму чутливості.

Розрахунок оптимальних довжин торсіонів програмно реалізований в середовищі MATLAB. Для розрахунку потрібно ввести товщину і ширину торсіонів, масу приладу і передбачувані параметри впливу. Текст програми в MATLAB наведені в додатку 2.

3.3. Максимальні нормальні напруження в підвісі

Кожен торсіон мікрогіроскопа має закріплення з двох кінців, таким чином, вирішується статично невизначена задача. Уявімо балки, як консолі з жорстким кинематическим збудженням.

Коливання пружних елементів підвісу мікромеханічного гіроскопа виникають завдяки приведенню в рух по заданому закону їх кінцевих ділянок. Таке порушення називають жорстким (кинематическим). Можлива методична помилка, коли за причину коливань приймають задані сили - таке збудження називають м'яким (силовим). Таким чином, за основу розрахунку необхідно приймати переміщення, а не сили.

Отримуємо, що максимальний момент, що виникає в закладенні, при зміщенні протилежного кінця балки на величину дорівнює:

F l 6 J E M max ( Н м), l2 де E - модуль пружності матеріалу балки (Н / м2), а J - момент інерції поперечного перерізу балки (м4).

Розрахуємо максимальні нормальні напруження, що діють в заділі балки.

Розрахунок проводиться окремо для балки режиму руху і балки режиму чутливості.

–  –  –

Аналогічне правило використовується і для розрахунку моменту інерції перерізу, який входить у формулу для розрахунку згинального моменту:Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«Наукові праці. Комп’ютерні технології УДК 519.71 Литвиненко В.І. ПОБУДОВА ШТУЧНИХ ІМУННИХ СИСТЕМ У роботі виконаний аналіз основних компонентів обчислювальних моделей, заснованих на імунній парадигмі. Розглянуті й проаналізовані основні типи атрибутів і схеми вистави простору форм. Виконаний аналіз обчислення афінності для різних видів простору форм при розв’язку задач розпізнавання та класифікації. Описані основні оператори, використовувані в штучних імунних системах. На основі проведеного...»

«УДК 541.128.13 Ю.В. Білокопитов, д-р хім. наук, старш. наук, співроб., С.В. Іванов, д-р хім. наук, проф., В.М. Ледовських, д-р хім. наук, проф., Ю.О. Сергучов, д-р хім. наук. проф.МЕХАНІЗМ РЕАКЦІЇ ГІДРОГЕНОЛІЗУ ХЛОРОРГАНІЧНИХ СПОЛУК НА ГЕТЕРОГЕННИХ КАТАЛІЗАТОРАХ Досліджено механізм реакції гідрогенолізу хлорпохідних бензолу. Показано, що реакція відбувається в хемосорбованому стані, лімітуючою стадією є дисоціативна хемосорбція хлорбензолів. Доведено, що процес обміну декількох атомів хлору в...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675: 532.744 Н. М. РЕЗАНОВА, М. В. ЦЕБРЕНКО, І. А.МЕЛЬНИК, А. В. КОРШУН Київський національний університет технологій та дизайну РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВУ ПЛАСТИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ Показано, що пластифікований гліцерином полівініловий спирт є термопластичним полімером. Досліджено вплив добавок гліцерину на закономірності течії його розплаву. Встановлено, що зі збільшенням концентрації...»

«.вільнапідприємств для широкого представлення своєї продукції на ринку видають різні буклети та книги-каталоги. Але Багато робота з електронними каталогами запчастин. Електронний каталог. повнокольорові друковані видання крім своїх достоїнств володіють і масою недоліків:Розробка та друк такого каталогу коштує дорого. електронний каталог запчастин наcase255 Електронний каталог Наукової бібліотеки. Електронний каталог. Херсонська обласна універсальна. Каталог запчастин до CHERY EASTAR АвтоКитай...»

«ФЛУОКСЕТИН Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: великі депресивні епізоди, панічні розлади з або без агорафобії (страх відкритого простору та натовпу), обсесивно-компульсивний розлад (невроз нав’язливих станів), передменструальний синдром, синдром Туретта.1 Синдром Туретта, хвороба Туретта, синдром Жиля де ла Туретта – це генетично обумовлений розлад центральної нервової системи, що проявляється в дитячому віці...»

«ESET SMART SECURITY 7 Посібник користувача (для продуктів версії 7.0 і вище) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Натисніть тут, щоб завантажити найновішу версію цього документа ESET SMART SECURITY ESET, spol. s r. o., ESET Smart Security розроблено компанією ESET, spol. s r. o. Докладніше див. на веб-сайті www.eset.ua. Усі права захищено. Забороняється відтворювати, зберігати в інформаційнопошуковій системі або передавати в будь-якій формі та...»

«ЕСЦИТАЛОПРАМ Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: великі депресивні епізоди, панічні розлади з або без агорафобії (страх відкритого простору та натовпу). Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну — сучасні антидепресанти третього покоління, що відрізняються ефективністю і мінімумом можливих побічних ефектів. Тривалість курсу лікування складає щонайменше шість місяців — саме стільки часу потрібно в...»

«ESET SMART SECURITY Посібник користувача (для продуктів версії 8.0 і вище) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Натисніть тут, щоб завантажити найновішу версію цього документа ESET SMART SECURITY ESET, spol. s r. o., ESET Smart Security розроблено компанією ESET, spol. s r. o. Докладніше див. на веб-сайті www.eset.ua. Усі права захищено. Забороняється відтворювати, зберігати в інформаційно-пошуковій системі або передавати в будь-якій формі та...»

«УДК 005.2: 658 НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ВАРІАНТІВ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА1 Сабадаш В.В., к.е.н., доцент, Люльов О.В., асистент Сумський державний університет У статті описано теоретичний механізм вибору варіантів ефективної стратегії розвитку підприємства, а також проаналізовано вплив факторів на формування рентабельності активів. Ключові слова: стратегія розвитку, рентабельність активів, індекс стійкості, індекс росту, ефективність, фактор. Сабадаш В. В.,...»

«ТЕПЛОТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ УДК 685.513.685 IDENTIFICATION OF THE PARAMETERS OF ELECTRO-MECHANICAL SYSTEM MODEL BASED ON GENETIC ALGORITHMS S. Baluta, L. Kopulova, J. Klymenko National University of Food Technologies Key words: ABSTRACT Two-mass mechanical model The article presents a method of identification based on genetic Electro mechanical systems algorithms, the mechanical parameters and their optimization Genetic algorithms for a two-mass electromechanical system. An algorithm for the...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»