WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 8 |

«Реферат Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літератури з 16 найменувань і трьох додатків. Основна частина роботи викладена на 75 сторінках, ...»

-- [ Страница 4 ] --

Одним з істотних факторів, що впливають на параметри розроблюваного ММГ, є поріг чутливості. Забезпечення високої точності вимірювання кутової швидкості підстави вимагає створення високодобротних, коливальних з великою амплітудою осциляторів і зменшення практично до нуля механічних і електричних шумів, що може бути досягнуто шляхом ретельного проектування всіх елементів приладу [1].

Умови експлуатації ММГ припускають наявність інтенсивних інерційних впливів - високочастотної вібрації і ударів. При проектуванні пружного підвісу ММГ слід враховувати моменти сил пружності, що виникають через деформації конструкції в умовах кутової і поступальної вібрації. Найбільший вплив на показання ММГ з кутовими рухами інерційного тіла створюють поступальні вібрації на частоті, яка дорівнює половині частоти вторинних кутових коливань. Це вимагає розробки рівножостких конструкцій пружних підвісів, що затруднюється використанням планарної технології.

Конструкції ММГ повинні мати власні частоти вище діапазону вібрації і витримувати ударні впливи величиною в десятки тисяч g. Велика міцність конструкцій обумовлена малою масою інерційного тіла і високими частотами коливань підвісу на рівні кілогерц. При конструюванні необхідно передбачати установку упорів - обмежувачів переміщення елементів конструкції для запобігання замикання контактних провідників.

Види чутливих елементів ММГ LL-типу представлені на рис. 1.3.[4] Рис. 1.3. Принципові схеми одномасової ЧЕ ММГ LL-типу (1 - ІМ; 2 - жорсткі елементи підвісу; 3, 4 - пружні елементи підвісу; 5 - підстава; 6 - кінематичний елемент) а - ЧЕ зі спареними пружними елементами зовнішнього підвісу;

б - ЧЕ з розділеними пружними елементами зовнішнього підвісу і проміжної рамкою;

в - ЧЕ з сполученими пружними елементами внутрішнього підвісу з функцією механічного посилення вихідного сигналу;

Використання тривимірного моделювання та кінцево-елементного аналізу дозволяє значно скоротити час розробки і розрахунку нового варіанту конструкції ММГ, уникнути ітерацій методом «проб і помилок». Тим не менш, точність розрахунку кінцева і становить кілька відсотків від номінального значення частоти.

Проблеми розрахунку конструкцій пов'язані з необхідністю створення розрахункових моделей, що описують системи з розподіленими параметрами, і використання програм кінцево-елементного аналізу. Для розробки конструкції і вирішення означених вище проблем можуть бути використані як універсальні (ANSYS, Nastran, Pro / MECHANICA), так і спеціалізовані програми (CoventorWare, MEMSCap).

Нижче наведені конструктивні схеми ММГ [4]:

Рис. 1.4 Принципова схема ММГ фірми Nippondenso Co 1 – ІМ, 2 – пружні елементи підвісу, 3 – анкер, 4 – гребінчата структура електростатичного приводу, 5 – гребінчата структура електродів вимірювачів переміщень

–  –  –

Рис. 1.9 Принципова схема двухмасового ММГ фірми Analog Devices 1 – ІМ; 2, 3, 4 – пружні елементи підвісу; 5, 7, 10 – анкери; 6 – гребінчата структура електростатичного приводу; 8 – нерухомі електроди емкісних вимірювачів переміщень в РЧ; 9 – емкісні вимірювачі переміщень в РР з гребінчатими структурами Рис. 1.10 Принципова схема ЧЕ ММГ LR - типу а – переміщення ІМ в РР та РЧ в одній площині; б – теж саме але в різних площинах; в, г – напрямок РР та РЧ; 1 – ІМ; 2 – пружні елементи підвісу РР; 3 – жосткі елементи підвісу; 4 – пружні елементи підвісу РЧ; 5 – анкери; 6 – кінематичний зв’язок

–  –  –

1.3. Джерела похибок ММГ Похибки ММГ спричиняються технологічними похибками виготовлення елементів приладу, неідеальністю реалізації електронних схем, температурними впливами (і зумовленими ними розбалансування і зміною термопружного стану), вібраціями і прискореннями підстави.

Похибка гіроскопа вимірюється швидкістю відходу його осі від первинного положення. Величина відходу, званого також дрейфом, виявляється пропорційною моменту сил М щодо центру підвісу гіроскопа. Догляд зазвичай вимірюється в кутових градусах на годину часу.

Вільний гіроскоп функціонує ідеально лише в тому випадку, якщо зовнішній момент дорівнює нулю. При цьому вісь власного обертання буде в точності співпадати з необхідним напрямом інерціального простору - направленням на нерухому зірку.

На практиці будь-які засоби, що використовуються для підвісу ротора гіроскопа, є причиною виникнення небажаних зовнішніх моментів невідомої величини і напряму. На перший погляд очевидні шляхи підвищення точності гіроскопа: треба зменшити шкідливий момент сил M і збільшити кінетичний момент гіроскопа H. Однак будь-яке істотне просування на цьому шляху вимагає вирішення найскладніших проблем, як в області теорії, так і в області технології.

Основний вплив на точність ММГ надають розбалансування в площині, перпендикулярній площині чутливих елементів (YOZ); в меншій мірі впливають розбалансування в площині чутливих елементів. Температурні похибки ММГ викликаються зміною абсолютної температури навколишнього середовища приладу, що призводить до температурних розбалансування та зміни динамічних характеристик ММГ.

Взагалі, за час служби і призначенням мікромеханічні гіроскопи можна розділити на два класи: це вільні гіроскопи (астатичні, що зберігають заданий напрямок) і датчики кутової швидкості (ДКШ).

Точність датчиків кутової швидкості характеризується похибкою вимірювання кутової швидкості. Зрозуміло, щоб отримати сигнал кутового положення з сигналу кутової швидкості, необхідно інтегрувати сигнал швидкості, що призводить до швидкого накопичення похибки. У громадянській техніці, в системах GPS і ГЛОНАС наприклад, гіроскопи включені в контур зворотного зв'язку, завдяки чому ведеться постійне коректування частоти. Контур зворотного зв'язку дозволяє збільшити точність показань і термін служби гіроскопа.

Для астатичних гіроскопів основним показником точності є залишкова швидкість догляду. У військовій техніці, наприклад в снарядах для підтримки їхнього курсу, не потрібне налаштування. Контур зворотного зв'язку навіть шкідливий, оскільки може привести до виявлення. Працездатність гіроскопа повинна бути забезпечена лише в інтервалі декількох хвилин польоту. Тому в даній області гіроскопи менш витривалі і точні, а також піддаються великим навантаженням.

Тут необхідно розділити сфери застосування в залежності від часу роботи і характеру об'єкта. Більшість сучасних ММГ демонструють стабільність систематичного дрейфу на рівні сотень градусів за годину. Для короткочасних процесів (секунди, хвилини) і для таких об'єктів, як ракети, снаряди, кулі, застосування ММГ із зазначеними точностями цілком можливо. Для авіаційних і корабельних систем такі похибки неприпустимі. Однак сьогоднішній недолік ММГ можна компенсувати, застосовуючи інтеграцію мікрогіроскопов з приймачами глобальних супутникових навігаційних систем. На цьому прикладі життя наочно показує, що для кожного виробу існує своя область застосувань, межі якої безперервно змінюються.

Великим недоліком системи інерціальної навігації є те, що її помилка з часом накопичується. Це обумовлено інтегруючою дією самої системи. Швидкість обчислюється інтегруванням прискорення, і постійна помилка прискорення перетвориться в безперервно наростаючу помилку швидкості. Крім того, через численні малих похибок вимірювання амплітуда цих коливань з часом збільшується.

У зв'язку з помилками гіроскопа виникають помилки спрямування при вимірюванні уявного прискорення і прискорення вільного падіння, що теж призводить до наростання додаткових помилок.

Кращі сучасні гіроскопи, мають випадковий відхід на рівні 10-4-10-5 град / год.

Точність балансування гіроскопа з похибкою 10-5 град / год повинна бути краще однієї десятитисячної частки мікрона (10-10 м), тобто зміщення центру мас ротора з центру підвісу не повинне перевищувати величину порядку діаметра атома водню.

Висновок до першого розділу

В першому розділі дається загальна характеристика конструкцій ММГ, відмічаються особливості побудови приладів даного класу. Показано, що ММГ представляє собою неподільний комплекс, що складається з чутливого елементу, системи підвісу і функціональної електроніки. Остання забезпечує необхідні умови роботи чутливого елемента та формує необхідний інформаційний вихідний сигнал.

Приводяться основні конструктивні схеми ММГ з поступальним, обертальним та комбінованим рухом ЧЕ та систем підвісу чутливого елемента.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Проведений аналіз джерел похибок ММГ показав, що основний вплив на точність ММГ надають розбалансування в площині, перпендикулярній площині чутливих елементів ; в меншій мірі впливає розбалансування в площині чутливих елементів. Температурні похибки ММГ викликаються зміною абсолютної температури навколишнього середовища приладу, що призводить до температурних розбалансування та зміни динамічних характеристик ММГ.

Розділ 2. Моделювання динаміки ММГ з регулятором

2.1. Рівняння руху ЧЕ ММГ Відомо багато різноманітних схем ММГ. Загальною конструктивною ознакою ММГ - вібраційних датчиків кутової швидкості, є використання в них різних по конфігурації двоступеневих пружних підвісів чутливого елемента (ЧЕ). Принцип роботи ММГ полягає у створенні відносно корпусу знакозмінного поступального або обертального руху ЧЕ по одній з ступенів свободи і вимірі переміщень по іншій ступені свободи, що виникають під дією коріолісових сил або гіроскопічних моментів при наявності переносної кутової швидкості корпусу.

На рис. 2.1 цей принцип пояснюється на прикладі ММГ з двоступеневих пружним підвісом і поступальними переміщеннями ЧЕ. При наявності знакозмінної відносної чи лінійної швидкості V уздовж осі ОХ і переносної вимірюваної кутової швидкості навколо осі OZ з'являються знакозмінна прискорення Коріоліса Wк і відповідна йому сила Fк уздовж осі ОY.

–  –  –

Система координат OXYZ пов'язана з корпусом приладу.

Вісь OY називається віссю збудження, вісь OX - віссю знімання інформації, а вісь OZ є вимірювальною віссю датчика.

Чутливий елемент 1, підвішений в рамці 3 за допомогою пружних (внутрішніх) торсіонів 2, що забезпечують чутливому елементу ступінь свободи уздовж осі OX.

Рамка з чутливим елементом за допомогою пружних (зовнішніх) торсіонів 4 підвішена в основі 5, що забезпечує чутливому елементу ступінь свободи уздовж осі OY.

Спеціальна форма торсіонів 2, 4 забезпечує роботу торсіонів більшого ступеня на вигин, значно знижуючи при цьому розтягнення торсіонів, що мало б місце при прямих торсіонах. Таким чином, торсіони дають чутливому елементу свободу лінійних переміщень. За допомогою системи збудження по осі OY створюються примусові гармонійні коливання чутливого елемента зі швидкістю y y0 sin t Обертання основи ДКШ з кутовою швидкістю в абсолютному просторі є переносним рухом для чутливого елемента 1. Рух чутливого елемента з відносною швидкістю і переносною швидкістю призводить до виникнення прискорення Коріоліса ak 2 y та сили інерції Коріоліса Fk mak, модуль якої буде змінюватися за гармонійним законом відповідно до зміни лінійної швидкості. Сили інерції Коріоліса викликають гармонійні коливання рамки з чутливим елементом уздовж осі OX, величина амплітуди яких пропорційна вимірюваній абсолютнїй кутовій швидкості основи.

Рівняння руху центру мас чутливого елемента можуть бути записані за допомогою принципу Даламбера:

( + 2 ) + + = 0 () {1 (1) 1 + + = 21 m1 – маса внутрішньої пластинки;

m2 – маса зовнішньої рамки;

by, bx – коефіцієнти демпфірування за відповідними осях;

Gy, Gx – коефіцієнти жорсткості по відповідним осях;

F0 – амплітуда вимушених коливань;

p – частота вимушених коливань;

z – вимірювана кутова швидкість.

2.2. Моделювання руху ЧЕ ММГ з ПІД регуляторомPages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«УДК: 004.056.3 Є.Я. Ваврук, В.В. Грос Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ ВУЗЛІВ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ОБ’ЄКТА © Ваврук Є.Я., Грос В.В., 2010 Проведено порівняльний аналіз методів забезпечення відмовостійкості вузлів вимірювання швидкості об’єкта на основі ШПФ. Наведені кількісні показники додаткових затрат на їх реалізацію. Methods to ensure the fault-tolerance of nodes measure the speed of the object...»

«ВПЛИВ АГМАТИНУ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ УДК: 612.12:599.323.4:616.379-008.64:613.29 ВПЛИВ АГМАТИНУ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ І. В. Ференц1, І. В. Бродяк1, М. Я. Люта1, В. А. Бурда1, Г. С. Гаврилишин2, Н. О. Сибірна1 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна e-mail: iryna_ferenc@i.ua Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний...»

«ORIGINAL ARTICLES Чайковський Юрій Богданович д.мед. наук, професор, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; +38 044 235-71-12 Король Анатолій Петрович д.мед. наук, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології Вінницького національного медичного університету; +38 097 249-56-49 Макарова Ольга Ігорівна аспірант кафедри гістології цітології та ембріології Вінницького національного медичного університету імені М.І....»

«ТЕПЛОТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ УДК 685.513.685 IDENTIFICATION OF THE PARAMETERS OF ELECTRO-MECHANICAL SYSTEM MODEL BASED ON GENETIC ALGORITHMS S. Baluta, L. Kopulova, J. Klymenko National University of Food Technologies Key words: ABSTRACT Two-mass mechanical model The article presents a method of identification based on genetic Electro mechanical systems algorithms, the mechanical parameters and their optimization Genetic algorithms for a two-mass electromechanical system. An algorithm for the...»

«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ УДК 621.181.7 І. Ф. ЧЕРВОНИЙ, д-р техн. наук, академік Академії інженерних наук України Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя Ю. В. КУРІС, канд. техн. наук, член-кореспондент Академії інженерних наук України Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, м. Київ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИСТРОЇВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕМІШУВАННЯ В БІОГАЗОВИХ УСТАНОВКАХ В статье ставилась задача изучения процесса механического процесса перемешивания субстракта с...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ ТОВСТОЛІС Олександр Володимирович УДК 517.5 МУЛЬТИПЛІКАТОРИ ФУР’Є В ПРОСТОРАХ ХАРДІ В ТРУБЧАСТИХ ОБЛАСТЯХ НАД ВІДКРИТИМИ КОНУСАМИ ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ АПРОКСИМАЦІЇ 01.01.01 – МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Донецьк – 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому державному університеті, Міністерство освіти України. Науковий...»

«УДК 541.128.13 Ю.В. Білокопитов, д-р хім. наук, старш. наук, співроб., С.В. Іванов, д-р хім. наук, проф., В.М. Ледовських, д-р хім. наук, проф., Ю.О. Сергучов, д-р хім. наук. проф.МЕХАНІЗМ РЕАКЦІЇ ГІДРОГЕНОЛІЗУ ХЛОРОРГАНІЧНИХ СПОЛУК НА ГЕТЕРОГЕННИХ КАТАЛІЗАТОРАХ Досліджено механізм реакції гідрогенолізу хлорпохідних бензолу. Показано, що реакція відбувається в хемосорбованому стані, лімітуючою стадією є дисоціативна хемосорбція хлорбензолів. Доведено, що процес обміну декількох атомів хлору в...»

«126 ISSN 0132-1471. Опір матеріалів і теорія споруд. 2013. № 91 УДК 539.3 В.А. Баженов, д-р техн. наук І.І. Солодей, д-р техн. наук М.О. Вабіщевич, канд. техн. наук А.О. Ярош ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ДЕМПФЕРНОГО ПРИСТРОЮ З ПОЗДОВЖНЬОЮ ТРІЩИНОЮ НА ОСНОВІ НМСЕ Досліджено особливості динамічного деформування демпферного пристрою з поздовжньою тріщиною при її апроксимації спеціальними скінченими елементами та застосуванням методик обчислення динамічних параметрів механіки руйнування на...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ІНСТИТУТ АРХІВОЗНАВСТВА ГОРБАНЬ Іван Степанович (07.10.1928 – 30.01.2000) – фізик, академік АН України (1992) Фонд № 334 Опис № 1 за [1938] – 2003 рр. Київ 2004 ЗМІСТ 1. Передмова......... 3 2. Наукові праці......... 8 3. Документи біографічні, з діяльності, про вченого та дарчі. 14 4. Фотодокументи........ 21 Передмова Академік АН України (1992), лауреат Державної премії України...»

«ФЛУВОКСАМІН Група/призначення: антидепресанти. Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: депресія, обесивно-компульсивні розлади. Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну — сучасні антидепресанти третього покоління, що відрізняються ефективністю і мінімумом можливих побічних ефектів. Тривалість курсу лікування складає щонайменше шість місяців. Саме стільки часу потрібно в середньому для повного придушення симптомів депресивного розладу....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»