WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 8 |

«Реферат Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літератури з 16 найменувань і трьох додатків. Основна частина роботи викладена на 75 сторінках, ...»

-- [ Страница 3 ] --

Дуже часто зловживають використанням приставки «мікро», наприклад, для термінів типу мікродатчик, мікроконтролер, мікродвигун. Габаритні розміри таких пристроїв цілком відповідають макросвіту і складають десятки міліметрів, а маса сотні грам. При зазначених масогабаритних параметрах такі вироби, як гіроскопи, ніхто не називає мікроприлад, це просто малогабаритні вироби. В даний час, наприклад, до мікрогіроскопам відносять об'єкти, у яких габаритні розміри одиниці міліметрів, а маса - одиниці і десятки грам.

Наприклад, мікрооб'єкт може зовсім не бути минітюарізованою копією макрооб'єктами. Так, мікрогіроскоп і класичний гіроскоп фізично не схожі, хоча і використовують одне фізичне явище - закон Коріоліса.[10] Як і класичний, ММГ містить всі основні елементи: ротор, опори головної осі і осі прецесії, вісь, датчик кута, датчик моменту, гірокамеру, двигун, електроніку управління.

Гіроскоп L3G4200D виробництва ST Microelectronics викристований в iPhone 4, зображено на рис. 1.2.

Рис. 1.2 ММГ L3G4200D

Конструктивним вузлом, що визначає функціональні можливості мікрогіроскопа, є чутливий елемент. Чутливий елемент мікрогіроскопа можна назвати інерційною масою в підвісі з приводом, що забезпечує режим руху, на який за наявності переносної кутової швидкості внаслідок виникає прискорення Коріоліса і відповідні йому сил інерції, генеруються вторинні коливання (режим чутливості). На цій підставі мікрогіроскопи іноді називають приладами для вимірювання прискорення Коріоліса. Мікромеханічні гіроскопи по виду руху інерційних мас поділяються на: LL-, LR-, RR-типу.[10]

1) ММГ RR (rotare-rotare) типу - обидві форми коливань є кутовими.

2) ММГ LL (linear-linear) типу - обидві форми коливань є лінійними.

3) ММГ LR (RL) типу - поєднання кутовий і лінійної форми коливань ротора.

Історично першими з'явилися планарні, тобто ММГ LL-типу. На відміну від роторних, даний вид гіроскопів використовується в основному в цивільній техніці.

Прискорення Коріоліса визначається вектором, довжина якого дорівнює ak = 2 · · v · sin, де - вектор миттєвої кутової швидкості обертання рухомої системи координат; v - вектор миттєвої лінійної швидкості тіла в рухомій системі координат

- кут між векторами і v.

Мікрогіроскопи є електромеханічними системами, в яких енергія вимушених (первинних) коливань інерційної маси на пружному підвісі (резонатор) при появі переносної кутової швидкості перетворюється на енергію вторинних коливань, які містять інформацію про вимірювану кутову швидкість. Це перетворення здійснюється внаслідок впливу на резонатор сил (або моментів) інерції Коріоліса при обертанні резонатора з переносною кутовою швидкістю, вектор якої перпендикулярний вектору миттєвої швидкості інерційної маси резонатора.

Первинні коливання називають також режимом руху (РР), або рухом по координаті збудження, а вторинні - режимом чутливості (РЧ) - рухом по координаті вихідного сигналу).

Всі мікромеханічні гіроскопи за своїм принципом функціонування є вібраційними. Вібраційні мікромеханічні гіроскопи відрізняються від інших складністю їх функціонування. Інформаційний сигнал не формується на виході пристрою без механічного збудження інерційних мас. Для отримання інформаційного сигналу, необхідно привести інерційні маси в коливальний лінійний або кутовий рух. Сигнал дуже малий, тому потрібно механічне посилення його у формі поєднання частот збудження коливань і резонансної частоти коливань інерційних мас гіроскопа.

Розрізняють два типи ММГ: камертонні і карданова.

Параметри гіроскопа вибирають таким чином, щоб частота вимушених коливань в режимі руху збігалася з частотою власних коливань ММГ в режимі чутливості. Такий режим роботи відповідає резонансному налаштуванні ММГ.

Можливе разбалансування частот різних режимів. У конструкції використовують високодобротні матеріали, що володіють низькими внутрішніми втратами на тертя.

Існує точка зору, що відмова від класичної схеми з обертовим ротором не тільки усуває найменш надійні вузли приладу, але й істотно спрощує конструкцію, дозволяючи ефективно використовувати технологічну базу мікроелектроніки. Все питання лише в тому, наскільки вдається збільшити точність мікрогіроскопов.

Всі конструкції мікромеханічних датчиків управляються за допомогою електростатичного приводу гребінчатого виду, що приводить рухливу механічну частину в високочастотні коливання. Управління електростатичним приводом здійснюється генератором, що працює в автоматичному режимі. Для знімання інформації у вигляді напружень, пропорційних проекція абсолютної кутовий швидкості і лінійного прискорення, використовується ємнісний датчик, утворений елементами конструкції рухомої і нерухомої механічної частини.

Планарная технологія, використовувана при виготовленні ММГ на основі кремнію, накладає обмеження на вибір конструктивної схеми. Через технологічні особливості кремнієві ММГ являють собою плоскі конструкції з товщиною пластини в 100 - 200 разів менше її довжини, що ускладнює забезпечення необхідних характеристик пружних елементів (торсіонів) підвісу.

Для виробництва гіроскопів використовуються такі технології як: глибоке реактивне травлення, технологія пористого кремнію, анодне зварювання кремнію зі склом.

Останнє накладає обмеження на можливості виробництва тріад (виконання на одній платі, наприклад, гіроскопа і двох акселерометрів; для реєстрації кутових швидкостей по трьох осях чутливості використовують комбінації одно- і двухосно мікромеханічних гіроскопів і т.п.), тому при спробі виконати роботу в груповому циклі з'являються не приварені ділянки. Технологічний маршрут виготовлення ММГ включає три блоки операцій:

1) формування багаточіпового рельєфу кремнієвої заготовки і багаточіпової діелектричної несучої плати;

2) з’єднання несучої плати та кремнієвої заготовки, видалення необробленого масиву кремнію;

3) поділ збірки на окремі елементи, їх корпусування.

Розроблюючі мікромеханічні гіроскопи відрізняються від традиційних гіроскопічних пристроїв низкою істотних факторів, які слід брати до уваги при проектуванні.[10] Проектування ММГ потребує вирішення низки специфічних завдань конструкторсько-технологічного характеру, серед яких:

1) побудова розрахункової схеми, яка адекватно описує характеристики підвісу;

2) оптимізація параметрів конструкції, яка забезпечує необхідні співвідношення власних частот коливальної системи і відповідних форм коливань;

3) підбір матеріалів з необхідними фізичними характеристиками;

4) досягнення мінімального порогу чутливості;

5) забезпечення міцності конструкції в процесі експлуатації;

6) вибір електронних елементів з мінімальним рівнем власних шумів та ін.

7) пошук способів зменшення впливу технологічних, температурних та інших факторів на точність і стабільність характеристик приладів.

Основними характеристиками ММГ є:

1) масштабний коефіцієнт;

2) смуга пропускання;

3) діапазон виміру;

4) поріг чутливості;

5) час готовності;

6) зміщення нуля і т.д Основними елементами мікромеханічних гіроскопів є: інерційна маса (ІМ), пружні елементи підвісу, елементи приводу, елементи датчика знімання сигналу, анкери. Додатково ММГ може містити такі елементи: компенсатори зміни довжини пружних елементів, кінематичні зв'язки, що забезпечують або синхронізм руху ІМ, або збільшення масштабного коефіцієнта.

Відповідно до цього наведемо коротку класифікацію мікромеханічних гіроскопів:

1) Кількість вимірювальних осей ММГ можуть здійснювати вимірювання кутових швидкостей щодо однієї або двох координатних осей. Отже, їх можна класифікувати за кількістю вимірювальних осей: однокомпонентний або двокомпонентний.

2) Кількість інерційних мас. Найважливішим елементом ММГ є інерційна маса, поступальний рух якої призводить до появи кількості руху, а обертальний - до моменту кількості руху. За цією ознакою можна розрізняти одномасові і багатомасові (дві і більше) ММГ. Ознака однаково справедлива для всіх типів ММГ.

3) Тип підвісу. Відомі два типи підвісів: механічні та неконтактні. Механічні підвіси реалізуються у вигляді пружних мікроструктур різної конфігурації (стрижневі, петльові, спіральні та ін.).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Елементи підвісу можуть розташовуватися по периметру інерційних мас, і такий підвіс можна називати зовнішнім. Підвіс може розташовуватися в просторі самої інерційної маси, або між інерційними масами в багатомасових ММГ. Такі підвіси можна називати внутрішніми.

Принципово можливий будь-який вид неконтактного підвісу, реалізованого на фізичному принципі, який забезпечує левітацією інерційну масу. Неконтактний підвіс може бути названий за фізичним принципом його роботи: електростатичний, магнітний та ін.

4) Наявність кінематичних зв'язків. Відомо, що для роботи ММГ в РР необхідно підтримувати постійну частоту і амплітуду коливань інерційної маси (або мас). У одномасової схемах для вирішення цього завдання використовуються додаткові електронні ланцюги і датчики. У багатомасових схемах забезпечити рівність частот і амплітуд можна застосуванням кінематичного зв'язку між інерційними масами.

Кінематичний зв'язок є аналогом спарника, застосовуваного в класичних двухгіроскопічних схемах. Кінематичний зв'язок може бути реалізований в РР або в обох режимах одночасно. Існують і інші типи кінематичних зв'язків між інерційними масами, наприклад, для збільшення масштабного коефіцієнта.

5) Вид переміщення інерційних мас. Можливі два види взаємного переміщення інерційних мас в РР і РЧ. У першому випадку в обох режимах руху інерційні маси (або маса) переміщуються в одній площині. У другому випадку інерційні маси в РЧ виходять з площини їх переміщення в РР.

6) Тип приводу (зворотні перетворювачі). У ММГ можуть бути використані будь-які типи зворотних перетворювачів (актюатори), що забезпечують привід інерційних мас в режимі руху з заданими параметрами: магнітоелектричні, електромагнітні, п'єзоелектричні. У розглянутих типах ММГ найбільш поширеним є електростатичний привід, виконаний у вигляді гребінчастих структур.

7) Тип датчика знімання сигналу (прямі перетворювачі). У ММГ можуть бути використані будь-які типи прямих перетворювачів (датчики знімання сигналу), які виробляють інформацію про вимірювання кутових швидкостей: електростатичні, магнітоелектричні, п'єзорезистивні, оптичні та ін.

8) Тип виконання. Гібридні і «system-on-chip».

1.2. Особливості конструкції ЧЕ ММГ

При виконанні розрахунків і розробці конструкції чутливого елемента можна виділити наступні особливості проектування пружного підвісу ММГ:

невизначеність механічних характеристик матеріалу, використання планарних конструкцій, облік можливої точності виготовлення пружних елементів, оцінка нелінійності пружних характеристик.

Однією з проблем розробки конструкції пружних підвісів є забезпечення лінійності характеристик жорсткості по осях первинних і вторинних коливань. Для підвісів, що складаються з прямих стрижнів, відновлююча сила підвісу є нелінійної і містить кубічні члени жорсткості підвісу. Це призводить до виникнення нестійких коливальних режимів і можливості переходу системи з одного стану в інше без будь-яких додаткових зовнішніх впливів. Для ММГ компенсаційного типу нелінійність пружного підвісу робить істотний вплив тільки на первинні коливання.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE Т. 13, № 1 (2012) С. 73-76 V. 13, № 1 (2012) P. 73-76 УДК 621.315.592. ISSN1729-4428 Д.М. Фреїк, І.І. Чав’як, Б.С. Дзундза, О.Б. Костюк Розсіювання носіїв струму у плівках телуриду олова на поліаміді Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000, Україна, E-mail: fcss@pu.if.ua Досліджено особливості механізмів розсіювання носіїв струму у плівках телуриду олова,...»

«УДК 004.021 А.В. Катренко, І.В. Савка Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ У СКЛАДНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМАХ © Катренко А.В., Савка І.В., 2008 Розглянуто проблеми координації у багаторівневих ієрархічних системах. Проаналізовано механізми координації та особливості їх застосування. Проведено загальний огляд механізмів та процедур координації. Сформульовано задачу координації, проаналізовано та математично формалізовано...»

«УДК 657.446:631.11 ББК Коваль Наталія Іванівна к.е.н, доцент кафедри обліку та аналізу Вінницький національний аграрний університет Нечепуренко Алла Пилипівна Вінницький національний аграрний університет ОБЛІК ФІКСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ Анотація: В статті проаналізовано загальні концепції оподаткування фермерських господарств в Україні. Розглянуто механізм стягнення фіксованого сільськогосподарського податку з фермерських господарств та процедуру його...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_С.В.Іванов (Підпис) «»_2014 р. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри машин і перевірені. Написання одиниць апаратів харчових...»

«ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ На правах рукопису Бугай Олександр Миколайович УДК 543.422 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОЇ АТОМІЗАЦІЇ В АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОМУ СПЕКТРОМЕТРІ: КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ З ДВОМА НЕЗАЛЕЖНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Науковий керівник: Рогульський Юрій Володимирович к. ф.-м. н. Суми – 2006 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНІЙ АТОМНОАБСОРБЦІЙНІЙ...»

«УДК 005.53: 519.876.5 І.Є. Драч, Н.С. Рулікова, канд.техн. наук, доцент (Національна металургійна академія України) РОЗРАХУНОК ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ПОРТФЕЛЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Розроблено математичний апарат для розрахунку інтегрального показника портфеля наукових проектів в рамках системно-ціннісного підходу до механізму його формування. Представлено розподіл вхідних показників за функціональними гілками дерева показників портфеля наукових проектів ВНЗ. Розглянуто...»

«РЕФЕРАТ Магістерська дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, переліку 50 найменувань, 5 додатків. Загальний об’єм дисертації становить 143 сторінки, з них 112 основного тексту, 44 рисунки та 18 таблиць, переліку посилань на 3 сторінках та 5 додатків на 14 сторінках. Актуальність теми. Дослідження в напрямку галузі безплатформових систем орієнтації (БСО) спрямовані на вирішення однієї з основних задач – підвищення точності системи за рахунок модернізації чи використанні...»

«УДК: 004.056.3 Є.Я. Ваврук, В.В. Грос Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ ВУЗЛІВ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ОБ’ЄКТА © Ваврук Є.Я., Грос В.В., 2010 Проведено порівняльний аналіз методів забезпечення відмовостійкості вузлів вимірювання швидкості об’єкта на основі ШПФ. Наведені кількісні показники додаткових затрат на їх реалізацію. Methods to ensure the fault-tolerance of nodes measure the speed of the object...»

«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ УДК 621.181.7 І. Ф. ЧЕРВОНИЙ, д-р техн. наук, академік Академії інженерних наук України Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя Ю. В. КУРІС, канд. техн. наук, член-кореспондент Академії інженерних наук України Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, м. Київ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИСТРОЇВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕМІШУВАННЯ В БІОГАЗОВИХ УСТАНОВКАХ В статье ставилась задача изучения процесса механического процесса перемешивания субстракта с...»

«Карелова Л.В., аспірант НАДУ Формування персоналу в системі органів виконавчої влади України Стаття присвячена дослідженню нормативно-правового забезпечення, методів та механізмів формування персоналу в системі органів виконавчої влади України. Розглянуто основні засади професіоналізації персоналу в органах виконавчої влади. Ключові слова: формування персоналу, відбір кадрів, професійна адаптація, професійна діагностика. Карелова Л.В. Формирование персонала в системе органов исполнительной...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»