WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 8 |

«Реферат Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літератури з 16 найменувань і трьох додатків. Основна частина роботи викладена на 75 сторінках, ...»

-- [ Страница 2 ] --

4.4.3. Аналіз можливих поразок при експлуатації устаткування.................. 84 4.4.4. Комплекс заходів щодо забезпечення електробезпечності................. 85 Оцінка рівня електромагнітного випромінювання в приміщенні.......... 85 4.5.

Аналіз акустичних умов в приміщенні

4.6.

Аналіз пожежної безпеки приміщення

4.7.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Перелік умовних позначень ММГ – мікромеханічний гіроскоп;

ЧЕ – чутливий елемент;

ІМ – інерційна маса;

РР – режим руху;

РЧ – режим чутливості;

МЕМС – мікроелектромеханічна система;

ПІД – регулятор – пропорційний інтегральний диференціальний регулятор;

ДКШ – датчик кутової швидкості.

МВГ – мікромеханічний вібраційний гіроскоп КП – коригуючий пристрій

Вступ

Питанням вдосконалення мікромеханічних гіроскопів, що виготовляються за кремнієвої технології мікроелектромеханічних систем, приділяється велика увага.

Область використання даного класу гіроскопів визначається, насамперед, класом точності вирішуваних задач. Прилади низької вартості (до 100 доларів), значення похибки яких лежать в діапазоні 10-1000 ° / год, знаходять широке застосування в автомобільній електроніці, медичній техніці, робототехніці, в товарах широкого вжитку. Є прогнози, що тільки для цих напрямків світове виробництво ММГ може досягти ста мільйонів на рік при загальній вартості 4,5 млрд доларів.

На відміну від традиційних типів гіроскопів, точність яких підвищується на порядок приблизно кожне десятиліття, точність ММГ поліпшуються на порядок кожні два роки. Прогнозується поліпшення точностних характеристик до 0,01 ° / год до 2020 року. Це створює передумови до створення мініатюрних бесплатформенних інерційних навігаційних систем, комплексованих з радіотехнічними глобальними системами позиціонування (GPS, ГЛОНАСС та інші), точність яких буде задовольняти завданням керування рухом широкого класу рухомих об'єктів.

Теоретичне значення результатів дисертації полягає у розробці комп’ютерної моделі мікросистемного акселерометра для вивчення розширених можливостей визначення оптимальних параметрів підвісу чутливого елементу при інженерному проектуванні датчика кутової швидкості.

Практична значимість роботи визначається отриманими результатами про вплив вібрацій на точність ММГ, рекомендаціями з підвищення точності приладу та усунення небажаних явищ в динаміці чутливих елементів ММГ. Отримані результати можуть використовуватися при проектуванні нових конструкцій ММГ.

Проблеми створення мікромеханічних гіроскопів багатогранні.

Найважливішими і найбільш складними є завдання точного зйому інформації в ММГ, що полягає у вимірюванні за допомогою ємнісних датчиків дуже малих амплітуд кутів вторинних коливань, які несуть інформацію про вимірювану кутову швидкість.

Підвищення точності ММГ дозволить використовувати їх у нових областях цивільної та військової техніки, зокрема, для забезпечення навігації і управління малими рухомими об'єктами. Прикладами таких об'єктів є безпілотні літальні апарати або "інтелектуальні снаряди".

Слід зазначити, що існує багато проблем проектування ММГ. Розширення областей застосування ММГ висувають в першу чергу нові проблеми конструкторсько-технологічного характеру. До них відносяться:

- вибір розрахункової схеми ММГ, яка найбільш повно враховує фактори, що впливають на технічні характеристики приладу;

- оптимізація параметрів ММГ, що забезпечують необхідні співвідношення між власними частотами коливальної системи і відповідні форми коливань;

- вибір матеріалів з необхідними фізичними характеристиками;

- пошук способів зменшення впливу вібраційних, технологічних, температурних та інших факторів на точність і стабільність характеристик приладів;

- вибір електронних елементів з мінімальним рівнем власних шумів та інші.

Використання МЕМС-гіроскопа на мобільних пристроях відкриває нову революцію в 3D-іграх і в формуванні доповненої реальності. Вже сьогодні, різні виробники смартфонів і ігрових приставок використовують МЕМС-гіроскопи в своїх продуктах. Незабаром з'являться додатки на смартфонах і ігрових приставках, які зроблять комп'ютерний екран вікном в іншій - віртуальний світ. Гіроскоп дає програмі дані про те, як орієнтований смартфон щодо реального світу, а програма пов'язує ці дані з віртуальним світом.

Області застосування мікромеханічного гіроскопа розширюються з кожним роком. Використання ММГ у різних галузях створює нові вимоги для них. Тому вдосконалення конструктивних схем, розрахунок оптимальних параметрів, підвищення точності та надійності пристрою є актуальною темою.

–  –  –

1.1. Класифікація ММГ Багато експертів, включаючи фахівців однієї з провідних фірм у цій галузі Integrated Sensing Systems, вважають, що технологія створення мікроелектромеханічних систем (Micro- Electro- Mechanical Systems, MEMSтехнологія, МЕМС) приносить революційні зміни в кожну область застосування шляхом поєднання мікроелектроніки на основі кремнію з мікромеханічною технологією, що дозволяє реалізувати систему на одному кристалі SoC (Systems-ona-Chip). На сьогоднішній день, технологія MEMS дала новий імпульс розвитку систем інерціальної навігації та інтегрованих систем, MEMS вже використовуються в нішевих додатках, таких, як пасивні фільтри високої частоти в терміналах бездротового і стільникового зв'язку, системи рухливих дзеркал для мультимедійних проекторів, мікрофони. Число цих ніш і їх постійно збільшується.

Можна сказати, що MEMS - це безліч мікропристроїв найрізноманітнішої конструкції та призначення, у виробництві яких використовуються модифіковані технологічні прийоми мікроелектроніки. Мікроелектромеханічні системи виходять шляхом комбінування механічних елементів, датчиків і електроніки на загальній кремнієвій підставі за допомогою технологій мікровиробництва. Всі елементи можуть бути реалізовані у вигляді єдиного вироба, причому відразу десятками або сотнями, як мікросхеми на кремнієвій пластині. В основі цього лежить технологія виробництва напівпровідникових інтегральних мікросхем.[6] У сучасних навігаційних системах широке застосування знайшли такі мікромеханічні пристрої (MEMS), як мікроакселерометри і мікрогіроскопи, в заготовках яких можуть бути присутні приховані дефекти, що впливають на працездатність пристроїв. Надійних методик виявлення таких дефектів в конструкціях подібного роду, на сьогоднішній день, не існує, тестування працездатності мікроприладів здійснюється лише після остаточного складання всього вироба, що вимагає значних витрат часу і є економічно неефективним.

В історії розвитку MEMS-технології, на думку провідних сучасних фахівців, можна виділити чотири вже пройдених етапи. На першому нетривалому етапі дослідному (з середини 50-х до початку 60-х років минулого сторіччя) основні зусилля до формування вигляду майбутньої технології доклали як наукові підрозділи великих компаній (в першу чергу знаменита Bell Laboratories), так і промислові компанії, і академічна наука. Специфіка цього періоду полягає в тому, що головна увага приділялася затребуваним в часи холодної війни технологіям подвійного призначення, насамперед створенню точних і дешевих датчиків різних, типів (проектування перспективних реактивних бойових літаків, наприклад, вимагало значного числа експериментів), придатних до масового виробництва.

Другий етап розвитку технології пов'язують виключно з потужними промисловими (точніше, з військово промисловими) компаніями. Такі компанії, як Fairchild, Westinghouse, Honeywell, поспішали комерціалізувати перші експериментальні напрацювання. На комерціалізацію пішло досить багато часу, і тільки до початку 70х років академічна наука стала отримувати цільове фінансування від промисловості для вирішення завдань скорочення вартості і розширення областей застосування MEMS- пристроїв. Ще через десять років цей етап також був подоланий - і настала пора мікромашину виробництва. Можна вважати, що з кінця дев'яностих років минулого століття почалася мікромеханічні епоха. [6] Сьогодні MEMS-пристрої застосовуються практично всюди. Це можуть бути мініатюрні деталі (гідравлічні й пневмоклапани, струменеві сопла принтера, пружини для підвіски головки вінчестера), мікроінструменти (скальпелі і пінцети для роботи з об'єктами мікронних розмірів), мікромашини (мотори, насоси, турбіни завбільшки з горошину), мікророботи, мікродатчиків і виконавчі пристрої, аналітичні мікролабораторії (на одному кристалі) і т. д.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Існує кілька технологій виготовлення MEMS-систем, серед яких можна виділити: кремнієву об'ємну мікрообробки, поверхневу мікромеханічну обробку, технологію LIGA.

Кремнієва об'ємна мікрообробка включає технологію глибинного об'ємного травлення. При такому процесі об'ємна структура виходить всередині підкладки завдяки її анізотропним властивостями, т. Е. Різної швидкості травлення кристала в залежності від напрямку кристалографічних осей. Об'ємну структуру можна отримати і методом нарощування, коли кілька підкладок сплавляються і утворюють вертикальні зв'язки на атомарному рівні. [13] При поверхневій мікромеханічній обробці тривимірна структура утворюється за рахунок послідовного накладення основних тонких плівок і видалення допоміжних шарів відповідно до необхідної топологією. Перевага даної технології можливість багаторазового видалення (розчинення) допоміжних шарів без пошкодження взаємозв'язків базових шарів. А головна її особливість полягає в тому, що вона сумісна з напівпровідникової технологією, оскільки для мікрообробки використовується звичайна КМОП-технологія.

Назва технології LIGA походить від німецької абревіатури Roentgen Lithography Galvanik Abformung, що означає комбінацію рентгенівської літографії, гальванотехніки та пресування (формування). Тут товстий Фоторезістівний шар піддається впливу рентгенівських променів з подальшим гальванічним осадженням високопрофільних тривимірних структур. Сутність процесу полягає у використанні рентгенівського випромінювання від синхротрона для отримання глибоких, зі стрімкими стінками топологічних картин в полімерному матеріалі. Випромінювання синхротрона має надмалий кут розходження пучка. Джерелом випромінювання служать високоенергетичні електрони '(з енергією більше 1 ГеВ), що рухаються з релятивістськими швидкостями. Глибина проникнення випромінювання досягає декількох міліметрів. Це обумовлює високу ефективність експонування при малих тимчасових витратах. Вважається, що дана технологія забезпечує найкраще ставлення виконуваної ширини каналу до його довжини (при мінімальних розмірах).

Недосконалість застосованих при виробництві MEMS-систем технологій призводить до виникнення ряду відхилень, порушень, дефектів у структурі MEMSпристроїв. Принципи та особливості роботи мікросистем часто мають складний пов'язаний електромеханічний характер, облік якого тільки збільшує складність завдання, що стоїть перед розробником, проектувальником, виробником і навіть споживачем систем подібного класу. Облік можливого впливу дефектів різного роду на деформування і рух різних конструктивних елементів MEMS-систем, так само як і компенсація паразитного впливу температурних, електростатичних та інших полів, є важливим завданням, рішення якої може призвести до підвищення точності вимірювання датчиків, створених на основі технологій виробництва мікросистем, дозволить більш якісно і всебічно описати і змоделювати механічні процеси і ефекти в MEMS- системах.

Одним з найважливіших досягнень мікроелектромеханічної (MЕMС, MEMS) технології можна вважати мікроелектромеханічний гіроскоп рис. 1.1.

Рис. 1.1 Мікроелектромеханічний гіроскопPages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«Використання ADOBE INDESIGN CS4 ® ® Авторські права © 2008 належать компанії Adobe Systems Incorporated і її ліцензіарам. Усі права захищені. Авторські права Використання Adobe® InDesign® CS4 для Windows® та Mac OS Якщо цей посібник розповсюджується разом із програмою, що містить угоду з кінцевим користувачем, цей посібник, а також програма, описана в ньому, постачається за ліцензією і може використовуватися і копіюватися лише у відповідності до умов ліцензії. Якщо тільки не дозволено за іншою...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675: 532.744 Н. М. РЕЗАНОВА, М. В. ЦЕБРЕНКО, І. А.МЕЛЬНИК, А. В. КОРШУН Київський національний університет технологій та дизайну РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВУ ПЛАСТИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ Показано, що пластифікований гліцерином полівініловий спирт є термопластичним полімером. Досліджено вплив добавок гліцерину на закономірності течії його розплаву. Встановлено, що зі збільшенням концентрації...»

«ВПЛИВ АГМАТИНУ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ УДК: 612.12:599.323.4:616.379-008.64:613.29 ВПЛИВ АГМАТИНУ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ І. В. Ференц1, І. В. Бродяк1, М. Я. Люта1, В. А. Бурда1, Г. С. Гаврилишин2, Н. О. Сибірна1 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна e-mail: iryna_ferenc@i.ua Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний...»

«Карелова Л.В., аспірант НАДУ Формування персоналу в системі органів виконавчої влади України Стаття присвячена дослідженню нормативно-правового забезпечення, методів та механізмів формування персоналу в системі органів виконавчої влади України. Розглянуто основні засади професіоналізації персоналу в органах виконавчої влади. Ключові слова: формування персоналу, відбір кадрів, професійна адаптація, професійна діагностика. Карелова Л.В. Формирование персонала в системе органов исполнительной...»

«Київський університет імені Тараса Шевченка НОВІКОВ Борис Володимирович УДК 512.664.4 КОГОМОЛОГІЇ НАПІВГРУП – 01.01.06 – алгебра і теорія чисел АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Київ-1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Харківському державному університеті Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, МІХАЛЬОВ Олександр Васильович, професор, проректор, Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, м. Москва доктор...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ ТОВСТОЛІС Олександр Володимирович УДК 517.5 МУЛЬТИПЛІКАТОРИ ФУР’Є В ПРОСТОРАХ ХАРДІ В ТРУБЧАСТИХ ОБЛАСТЯХ НАД ВІДКРИТИМИ КОНУСАМИ ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ АПРОКСИМАЦІЇ 01.01.01 – МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Донецьк – 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому державному університеті, Міністерство освіти України. Науковий...»

«УДК 004.021 А.В. Катренко, І.В. Савка Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ У СКЛАДНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМАХ © Катренко А.В., Савка І.В., 2008 Розглянуто проблеми координації у багаторівневих ієрархічних системах. Проаналізовано механізми координації та особливості їх застосування. Проведено загальний огляд механізмів та процедур координації. Сформульовано задачу координації, проаналізовано та математично формалізовано...»

«URL: http://www.enemo.org.ua/ENEMO%20FINAL%20 STATEMENT%202006%20ukr.pdf. 8. Тищенко Ю.Використання „адміністративного ресурсу” під час виборчої кампанії 2002 року, 2002. URL: http://www.ucipr.kiev.ua/ ukrainian/adminresurs/001.html. 9. Тищенко Ю. Уроки та підсумки виборчої кампанії 1999 року в контексті виборів-2004 // RU. – 2003. – № 32 (327). URL: http: // www. polit. com.ua/?cgid=5&PHPSESSID=d1b71d947caaa03f2a29bcfa65015568&mpid=9®id=637&spoid=2& offs=70&poid=2&id=1866/. 10. Український...»

«Краснейчук А.О., кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст ІПДУМС НАДУ Державно-управлінські акценти взаємовідносин України з країнами Європи (на прикладі Румунії і Молдови) Пропонована стаття присвячена проблемам становлення та розвитку державного механізму (президент, парламент, уряд) України, Румунії і Молдови на основі вже існуючих світових та європейських моделей. Гостро стоїть питання відповідності управлінської парадигми запитам суспільства. Проблематичним є впровадження...»

«РОЗДІЛ VII. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УДК 343.13 (477) АСПЕКТИ ТЛУМАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Коріняк О.М., аспірант Національна академія прокуратури України У статті розглядаються питання, які пов’язані з чітким та однозначним визначенням терміна «джерело кримінально-процесуального права», виявленням його відмінних особливостей. Ключові слова: джерело кримінально-процесуального права, ознаки джерел...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»