WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |

«РЕФЕРАТ Магістерська дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, переліку 50 найменувань, 5 додатків. Загальний об’єм дисертації становить 143 сторінки, з них 112 ...»

-- [ Страница 12 ] --

– пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я робітників;

– безумовного надання переваги раціональній та превентивній безпеці;

– особистої відповідальності та піклування працівників про власну безпеку, неухильного дотримання ними правил поведінки та дій у НС;

– відповідальність у межах своїх повноважень посадових осіб за дотримання вимог цього Закону;

– обов’язковості завчасної реалізації заходів, спрямованих на запобігання виникненню НС техногенного характеру та мінімізацію їх негативних психосоціальних наслідків;

– урахування економічних, природних та інших особливостей територій і ступеня реальної небезпеки виникнення НС;

– максимально можливого, ефективного і комплексного використання наявних сил і засобів, які призначені для запобігання НС техногенного характеру і реагування на них.

Проводячи дані дослідження, а саме – калібрування інерціальних чутливих елементів, можна зробити один із головних висновків даного розділу: сам процес не визиває загрози та виникненню надзвичайно небезпечної ситуації, як в лабораторії де проводиться калібрування ІВМ, так і на підприємстві.

Висновки по розділу V

1. В магістерській дисертації опрацьовано вимоги, щодо виявлення та аналізу потенційних небезпечних і шкідливих факторів, що створюються технологічними процесами під час конструювання об'єкту (на операціях виготовлення, спеціальної обробки, складання, монтажу, регулювання або налаштування, контролю чи випробувань), та заходи їх усунення.

2. Проведено аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які виявлені на працівників з завантаженням робочих місць при складанні приладів. Згідно цих факторів розроблено розрахунок освітлення.

3. Виділено основи безпеки праці при виконанні основних видів робіт на підприємстві.

4. Розроблені заходи з пожежної безпеки завантаження робочих місць при складанні приладів.

ВИСНОВКИ

В магістерській дисертації було розглянуто питання підвищення точності ІВМ на базі мікромеханічних акселерометрів, гіроскопів та магнітометрів шляхом впровадження алгоритму Себастьяна Мажвика. Також результатом є практична реалізації система орієнтації на його основі та розробка супроводжуючого програмного забезпечення.

В роботі були досягнені такі результати:

1. Розроблено ІВМ для системи орієнтації на основі мікромеханічних акселерометрів, гіроскопів та магнітометрів.

2. Проаналізовані основні способи представлення орієнтації об’єкта:

матриця напрямних косинусів, кути Ейлера, кватерніони.

Найоптимальнішим способом для представлення кінематики обертання виявився кватерніони.

3. Обгрунтовано використання алгоритму фільтрації Себастьяна Мажвика. Проведена інтеграція алгоритму в програмний код обчислювального ядра ІВМ.

4. Пророблено калібрування інерціальних чутливих елементів.

Розроблено програмне забезпечення для зчитування та осереднення даних. Отримано параметри нульових сигналів, масштабних коефіцієнтів та коефіцієнтів перехресного зв’язку. За знайденими значеннями в середовищі MatLab було побудовано графіки залежностей реальних вихідних сигналів від реальних, а такж графіки залежності похибки вимірювання від часу.

5. Методом варіацій Аллана проаналізовано дані, які зчитувались з ІВМ впродовж 1 години без зміни вхідного впливу. В результаті аналізу визначені наступні шумові складові: випадковий дрейф кутової швидкості та нестабільність нульового сигналу.

6. Розроблено програмне забезпечення для візуалізації кутового положення об’єкта. Програма дозволяє наочно оцінити поводження системи орієнтації та продуктивність роботи фільтру.

7. Досліджено вплив частоти дискретизації та значення коефіцієнту на якість роботи системи орієнтації. Оптимізовано програму ІВМ для підвищення частоти дискретизації та забезпечення її стабільності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аникин А.А. Разработка и моделирование систем комплексирования разнородных наблюдений : дис. канд. техн. наук : 05.13.18 / Аникин А.А. – У.,2007. – 144 с.

2. Ачилъдиев, В. М. Микромеханический вибрационный гироскопакселерометр / В. М. Ачильдиев, В. Н. Дрофа, В. М. Рублев.

Микросистемная техника, 2001, №5, с. 8 10.

3. Градецкий, В. Г. Динамические процессы в многозвенных микросистемах / В. Г. Градецкий, JL Н. Кравчук, М. М. Пушкин.

Микросистемная техника, 2000, №4, с. 10 -15.

4. Введение в High-End сегменты применений МЭМС-технологии / Светлана Сысоева // КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ. – 2010. – №10. – с. 15-148.

5. Бабур, Н. Направления развития инерциальных датчиков / Н. Бабур, Дж. Шмидт. Гироскопия и навигация, 2000, №1 (28), с. 3 -15.

6. Шалобаев, Е. В. Микросистемная техника и мехатроника: особенности соотношения микро- и макроуровней / Е. В. Шалобаев.

Микросистемная техника, 2000, №4, с. 5 9.

7. Чичинадзе, М. В. Проблемы и задачи в области прикладной гироскопии / М. В. Чичинадзе. Гироскопия и навигация, 1998, №1 (20), с. 22 -25.

8. Евстифеев, М. И. Погрешности микромеханического гироскопа на вибрирующем основании / М. И. Евстифеев. Гироскопия и навигация, 2002, №2 (37), с. 19 — 25.

9. Градецкий, В. Г. Динамические процессы в многозвенных микросистемах / В. Г. Градецкий, JL Н. Кравчук, М. М. Пушкин.

Микросистемная техника, 2000, №4, с. 10-15.

10. Ориентация и навигация подвижных объектов: современные информационные технологии. Под общ. ред. Б.С.Алешина, К.К.Веремеенко, А.И.Черноморского. М.: Физматлит, 2006.

11. Конспект лекцій: Сучасна елементна база систем управління ЛА [Електронний ресурс] http://uadoc.zavantag.com/text/5429/indexhtml?page=8. – 31.05.2013.

12. Конспект лекцій: Сучасна елементна база систем управління ЛА [Електронний ресурс] http://uadoc.zavantag.com/text/5429/indexhtml?page=8. – 31.05.2013.

13. Конспект лекцій: Сучасна елементна база систем управління ЛА [Електронний ресурс] http://uadoc.zavantag.com/text/5429/indexhtml?page=8. – 31.05.2013.

14. ADXRS300: ±300°/s Single Chip Yaw Rate Gyro with Signal Conditioning Data Sheet (Rev B, 03/2004)., - 2004, 8 pages.

15. Специалисты VTI изготовили самый маленький в мире гироскоп [Електронний ресурс] http://www.goodnewsfinland.ru/arhiv/novosti/bbeb831d/. – 31.05.2013.

16. Прогнозирующий контроль и оценка уровня надежности инерциальных измерительных модулей в режиме реального времени / А. В.

Чернодаров, В. А. Матюшин // НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК МГТУ ГА.с.72-83.

17. Спутниковая система навигации [Электронный ресурс] http://ru.wikipedia.org/wiki/Спутниковая_система_навигации. Плотников П.К. Элементы теории работы одной разновидности бесплатформенных инерциальных систем ориентации / П.К.

Плотников // Гироскопия и навигация. 1999. № 3. C. 23-35.

19. Чернодаров А. В., Матюшин В. А. Управление состоянием интегрированных навигационных систем по по- летным данным // Научный Вестник МГТУ ГА, серия Авионика и электротехника. №89, 2005. - С.

46-58.

20. Shantha Kumar, N and Jann, T (2004) Estimation of attitudes from a lowcost miniaturized inertial platform using Kalman Filter-based sensor fusion algorithm. Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Sciences, 29 (2).

pp. 217-235.

21. Patton R.J., Frank P.M., Clark R.N. Fault Diagnosis in Dynamic Systems

– Theory and Application. – N.Y.: Prentice Hall, 1989.

22. Линч Д. Взгляд компании «Нортроп Гр умман»на развитие навигационных технологий// Гироскопия и навигация. – 2 008. - №3. С. 102-106.

23. Наблюдаемость инструментальных погрешностей интегрированной бесплатформенной инерциальной навигационной системы и методика их оценивания / Г.А. Проскура, В.И. Кортунов // Авиац.- косм. техника и технология. — 2008. — N 6. — С. 47-52.

24. Нестеренко О. И. Конспект лекцій «Новітні прилади».

25. Jan Rohde., “Kalman filter for attitude determination of student satellite”, NTNU, Master’s Thesis, July 2007, pp. 26-30.

26. Патент України № 69336 від 25.04.2012 Патент опубліковано 25.04.2012, бюл. № 8/2012 Інерціальний вимірювальний модуль


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


27. Дмитриев С.П., Колесов Н.В., Осипов А.В. Информационная надежность. Контроль и диагностика нави- гационных систем. – СПб.:

ГНЦ РФ – ЦНИИ «Электроприбор », 2003.

28. Дианов В.Н. Надежность и качество – новое представление //Материалы научно-практической конференции «Инновации в условиях развития информационно -коммуникационных технологий».

– М.: МИЭМ, 2008. - С. 47-50.

29. Дианов В.Н. Сбои в технических системах. – М.: Машиностроение, 1999.

30. Lefferts, E.J., Markley, F.L., and Shuster, M.D., “Kalman Filtering for Spacecraft Attitude Estimation,” Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 5, No. 5, Sept.-Oct. 1982, pp. 417–429.

31. Julier S. J. A new method for nonlinear transformation of means and covariances in filters and estimators/ S.J. Julier, J.K. Ulhmann // IEEE Transactions on Automatic Control. – 2000. – Vol. 45. – P. 472–478.

32. E. Kraft, “A quaternion-based unscented Kalman filter for orientation tracking” in Proc. IEEE 6th Int. Conf. Inf. Fusion, Cairns, Queensland, Australia, 2003, pp. 47–54.

33. Billur Barshan and Hugh F. Durrant-Whyte. An Inertial Navigation System for a Mobile Robot. Proceedings of 1993 IEEE/RSJ International Conference of Intelligent Robots and Systems. Yokohama, Japan, July 26Wang, M., Yang, Y., Hatch, R.R. and Zhang, Y., “Adaptive filter for a miniature MEMS based attitude and heading reference system”, IEEE, April 26-29, pp. 26-9., 2004.

35. Woodman O.J. An introduction to inertial navigation / O.J. Woodman // Technical Report № 696. UCAM-CL-TR-696. Cambridge: University of Camb-ridge, 2007. 37 p. http://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CLTR-696.pdf

36. Лазарєв Ю.Ф. Основи теорії чутливих елементів систем орієнтації:

підруч. / Ю.Ф. Лазарєв, П.М. Бондарь. – К.: НТУУ «КПІ», 2011.- 644 с.

37. Johan Bijker.,“Development of an Attitude Heading Reference System for an Airship”, Thesis, Dec. 2006, pp. 72-73.

38. Аврутов В.В., Царенко С.В. Исследование инерциального измерительного модуля с USB-портом. - Вісник НТУУ «КПІ». Серія приладобудування. – 2012.- Вип. 44, с. 24-28.

39. Аврутов В.В., Царенко С. В. Исследование вариаций Аллана на примере инерциального измерительного модуля. - Материалы научнотехнической конференции «Современные технологии в системах управления и вооружении». – Ковров, Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева, 2012, с.86-91.

40. Hou H. Inertial sensors errors modeling using Allan variance / H. Hou, N.

EI-Sheimy. ION GPS/GNSS 2003 Proceeding. Portland, 2003. Р. 2860Использование вариации Аллана при исследовании характеристик микромеханического гироскопа / С.Г. Кучерков, Д.И. Лычев, А.И.

Скалон, Л.А. Чертков // Гироскопия и навигация. 2003. № 2. C. 98-104.

42. Lawrence C.Ng., Darryl Y.P. Characterization of Ring Laser Gyro Performance Using the Allan Variance Method. Journal of Control, Guidance and Dynamics, vol.20, No. 1, 1997.

43. I. Skog and P. Handel, “Calibration of a MEMS Inertial Measurement Unit”, XVII IMEKO WORLD CONGRESS, Brazil, Sept. 2006.

44. Мелешко В. В., Нестеренко О. И. Бесплатформенные инерциальные навигационные системы. Учебное пособие. - Кировоград: ПОЛИМЕД Сервис, 2011. - 172 с.Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |
Похожие работы:

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675: 532.744 Н. М. РЕЗАНОВА, М. В. ЦЕБРЕНКО, І. А.МЕЛЬНИК, А. В. КОРШУН Київський національний університет технологій та дизайну РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВУ ПЛАСТИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ Показано, що пластифікований гліцерином полівініловий спирт є термопластичним полімером. Досліджено вплив добавок гліцерину на закономірності течії його розплаву. Встановлено, що зі збільшенням концентрації...»

«ESET SMART SECURITY 7 Посібник користувача (для продуктів версії 7.0 і вище) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Натисніть тут, щоб завантажити найновішу версію цього документа ESET SMART SECURITY ESET, spol. s r. o., ESET Smart Security розроблено компанією ESET, spol. s r. o. Докладніше див. на веб-сайті www.eset.ua. Усі права захищено. Забороняється відтворювати, зберігати в інформаційнопошуковій системі або передавати в будь-якій формі та...»

«Годівля тварин та Збірник наукових Випуск 2 (72) технологія кормів праць ВНАУ 2013 УДК 636.085.532/631.363 Жуков В.П., кандидат с.-г. наук, доцент Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України Панько В.В., кандидат с.-г. наук, доцент Труханська О.О., аспірант Вінницький національний аграрний університет ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ СУХОГО ФРАКЦІЮВАННЯ СІНА ПРИРОДНОГО СУШІННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГРАНУЛ Інтенсифікація тваринництва і перехід його на промислову основу пов’язаний з...»

«УДК 821.112.2(436)-32Майрінк.09 БЕРЕЖАНСЬКА Ю. В. «НЕНАДІЙНИЙ НАРАТОР» У КОРОТКІЙ ПРОЗІ Г. МАЙРІНКА У статті досліджується категорія наратора в короткій прозі австрійського експресіоніста Густава Майрінка. У межах наративного дискурсу письменника запропоновані три моделі ненадійної оповіді: нараторфілістер, наратор-алхімік і наратор-митець; проаналізовані основні прикмети і функції цих оповідних інстанцій. Ключові слова: Майрінк, експресіонізм, наратор. Експресіоністичний текст заперечує...»

«УДК 658.3 Крапівіна Г.О., к.держ.упр.,доц., Донецький інститут ринку та соціальної політики, зав. кафедри організації туризму РОЗПОДІЛЕНІ І ПАРАЛЕЛЬНІ БАЗИ ДАНИХ ВОЛОНТЕРСТВА У статті представлено розподілені і паралельні бази даних інформаційноаналітичного забезпечення соціально-трудових відносин ринка праці волонтерства, вилучено їх відмінні риси і визначено подібні ознаки. Ключові слова: соціально-трудові відносини, бази даних, ринок праці, волонтерство, фрагментація, реплікація. Постановка...»

«УДК 664.165. В.В. Дорохович, канд. техн. наук (КНТЕУ, Київ) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТРАДИЦІЙНИХ ТА НЕТРАДИЦІЙНИХ ЦУКРОЗАМІННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТІСТОВИХ МАС І ГОТОВИХ КЕКСІВ ДЛЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ Розглянуто формування структури тіста та кексів при використанні в якості цукрозамінників лактитолу та ізомальту. Доведено, що лактитол покращує структурно-механічні властивості кексів, ізомальт дещо погіршує їх. Наведені рекомендації щодо надання виробам відповідних структурних...»

«УДК 005.53: 519.876.5 І.Є. Драч, Н.С. Рулікова, канд.техн. наук, доцент (Національна металургійна академія України) РОЗРАХУНОК ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ПОРТФЕЛЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Розроблено математичний апарат для розрахунку інтегрального показника портфеля наукових проектів в рамках системно-ціннісного підходу до механізму його формування. Представлено розподіл вхідних показників за функціональними гілками дерева показників портфеля наукових проектів ВНЗ. Розглянуто...»

«УДК 621.86: 62-833: 614.847.15 В.М. Оксентюк1, канд. техн. наук, А.П. Кушнір, канд. техн. наук, доцент, І.П. Кравець2, канд. техн. наук, доцент ( Національний університет “Львівська політехніка” СКБ електромеханічних систем) (2Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЕНТИЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО ДВИГУНА ДЛЯ МЕХАНІЗМУ ПОВОРОТУ ПЛАТФОРМИ ПОЖЕЖНОГО АВТОПІДЙОМНИКА Відсутність редуктора в механізмі повороту платформи пожежного автопідйомника дає змогу значно...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Матеріалознавство, легка та текстильна промисловість УДК 677.025 О. П. КИЗИМЧУК, М. С. ЯРЕМЕНКО Київський національний університет технологій та дизайну МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВОВ’ЯЗАНОГО ТРИКОТАЖУ З ВИСОКОРОЗТЯЖНИМ ПОВЗДОВЖНІМ УТОКОМ В статті представлено результати дослідження деформації основов'язаного трикотажу утоково-філейного переплетення, який утворено чергуванням рядів трико та ланцюжка в рапорті і в якому утокова нитка розташовується в структурі...»

«Актуальність теми підтверджується також тим, що окремі результати роботи виконані в рамках держбюджетної теми № 1526 “Розробка та дослідження нових підвищеної працездатності і надійності конструкцій трибосистем суднових машин”, яка входить до плану науково-дослідних робіт Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Роботу виконано відповідно з Планом проведення науково-дослідницьких робіт Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова згідно з...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»