WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 14 |

«РЕФЕРАТ Магістерська дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, переліку 50 найменувань, 5 додатків. Загальний об’єм дисертації становить 143 сторінки, з них 112 ...»

-- [ Страница 11 ] --

Доцільним є застосування занулення мережі. Занулення – це навмисне з'єднання з нульовим захисним проводом металевих струмоведучих частин, що можуть виявитися під напругою.

5.5. Аналіз пожежної безпеки приміщення У приміщенні конструкторського бюро є: меблі, книги, папір і т.д. їхнє загорання може послужити причиною пожежі.

Відповідно до СНіП 11-2-80 усі виробництва поділяють на пожежо-, і вибухонебезпечної категорії. Дане КБ відноситься до категорії Д.

Приміщення побудоване з цегли, що підвищує вогнестійкість будинку. У якості пожежного оповіщувача в КБ застосовується димовий оповіщувач ГИП-1, включений у загальну мережу пожежної сигналізації будинку. У приміщенні знаходяться пінні вогнегасники, які застосовуються при гасінні електроустановок, а також інструкція з пожежної безпеки.

5.6. Аналіз рівня електромагнітного випромінювання в приміщенні Особливо шкідливе для людини випромінювання екрана дисплея.

Напруженість електромагнітного поля на робочому місці оператора на протязі робочого дня не повинна перевищувати значень вказаних у таблиці 5.1.

–  –  –

Заходи для захисту від випромінювань:

– застосування захисних екранів;

– застосування спеціальних екранів зі слабким випромінюванням;

– застосування монохромних або рідкокристалічних екранів.

–  –  –

Основними джерелами тепла, що впливають на температуру навколишнього повітря в приміщенні є сонячна радіація 600-700 ккал/м, опалення, працюючий у приміщенні персонал (при легкій роботі людина випромінює до 150 ккал/година), прилади (комп'ютери) пристрої освітлення.

Основним джерелом вологи є зовнішнє повітря. Мікроклімат у лабораторії нормується відповідно до ДСТ 12.1.005-76 ССБТ.

Розглянемо загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони. Значення норм встановлюється в залежності від пори року і ступеня важкості робіт.

Таблиця 5.2 відповідає роботі обслуговуючого персоналу, який виконує роботу категорії «легка 1».

–  –  –

У даній лабораторії температура навколишнього повітря, відносна вологість, швидкість руху повітря знаходиться в нормі і забезпечується системою опалення, вентиляції і кондиціонування.

Для підтримки в приміщеннях нормальних параметрів повітряного середовища, що задовольняють санітарно-гігієнічним і технологічним вимогам, влаштовують вентиляцію. Вентиляція призначена для забезпечення санітарно-гігієнічних і технологічних вимог.

5.8. Виробниче освітлення У освітленні лабораторії бере участь природне освітлення, що здійснюється бічним світлом через світлові пройми в зовнішніх стінках (вікна), штучне, утворюване електричними лампами і суміщене, при якому у світлий час доби недостатнє по нормам природне освітлення додається тучним.

Для забезпечення високої освітленості на робочих поверхнях застосовують комбіноване освітлення, якщо застосування загального освітлення неекономічне.

Також є евакуаційне освітлення для евакуації людей із приміщення при відключенні робочого освітлення.

Виробниче освітлення нормується СНІП П-4-79 Наше приміщення належить до приміщень І групи за зоровою роботою.

–  –  –

S 0 – площа світлових проміжків при бічному освітленні, м ;

S n – площа підлоги, м2;

e – нормоване значення КПО, %;

K 3 - коефіцієнт запасу, для приміщень із повітряним середовищем, що містять у повітряній зоні пил не менше 1мг/м3 при вертикальному заскленні K 3 = 1,3 ;

K – коефіцієнт, що враховує затінення вікон будинками, що протистоять, (1…1,7);

0 – загальний коефіцієнт світлопропускання (0,1..0,8);

r1 – коефіцієнт, що враховує підвищення КПО за рахунок відбитого світла (1…10);

0 – світлова характеристика вікна.

–  –  –

0 = 1 2 3 4 5 де:

1 – коефіцієнт світлового пропускання скла, 0,8 – для подвійного скла.

2 – коефіцієнт втрат світла в переплетеннях пройму – 0,85.

3 – коефіцієнт втрат у несучих конструкціях при бічному освітленні;

враховує забруднення скла – 1,85.

4, 5 = 1– для бічного освітлення при шторах, що забираються.

0 = 0,8 0,85 1 1 1 = 0,68 r1 – коефіцієнт, що враховує підвищення КПО при бічному освітленні через

–  –  –

n - 70% = 0,7 – коефіцієнт відбиття підлоги;

- 50% = 0,5 – коефіцієнт відбиття стін;

m - 10% = 0,1 – коефіцієнт відбиття стелі;

S n - площа підлоги;

S c - площа стін;

S cm – площа стелі.

–  –  –

Для четвертого пояса т = 0,9; для Києва с = 0,85. Природне освітлення і штучне освітлення" значення КПО при природному освітленні нормуються в залежності від характеристики зорової роботи. Установлено вісім розрядів зорової роботи. Роботи зі зборки даної системи відносяться до робіт третього розряду (високої точності - найменший розмір об'єкта розрізнення – 0,3...0,5 мм)

–  –  –

5.8.2. Розрахунок штучного освітлення При штучному освітленні нормується абсолютне значення освітленості.

Норми установлені СНІП 4-79 у залежності від характеру зорової роботи, фона (світлий, середній, темний). А також контрасту об'єкта і фона (малий, середній, великий) і системи освітлення (нормоване або загальне).

Нормуються також показники якості освітлення.

Передбачаємо освітлення по нормі третього розряду. Система освітлення, що рекомендується – комбінована. Тип ламп – люмінесцентний.

Методи штучного освітлення характеризуються різноманітною точністю й областю застосування. Найбільш часто застосовують два методи:

1) метод коефіцієнта використання світлового потоку – для розрахунку загального рівномірного освітлення горизонтальної поверхні при світильниках будь-якого типу;

2) точковий метод – для розрахунку загального рівномірного, локалізованого і місцевого освітлення, а також для розрахунку освітлення негоризонтальних поверхонь. Для даного розрахунку використовуємо метод коефіцієнта використання світлового потоку.

–  –  –

S – площа приміщення, м ;

– коефіцієнт використання світлового потоку, що падає на розраховану поверхню до сумарного потоку усіх ламп.

Для визначення коефіцієнту світлового потоку приймаємо наступні позначення:

H – висота приміщення;

h – висота світильників над робочою поверхнею;

L – відстань між світильниками;

l – відстань між центрами світильників;

hc – підвіс світильника, hc = 0,3 м.

Відстань L між світильниками повинні відповідати найвигіднішим значенням:

–  –  –

5.8.3. Безпека при пайці При пaйці деталей використовують різні припої і флюси, які містять шкідливі для здоров’я працюючих елементи – свинець, цинк, літій, кaлій, нaтрій, кaдмій та ін. Ці елементи і їх oкисли у вигляді пилу, пaру і aерoзoлей забруднюють повітря в приміщенні. Тому, крім загальної вентиляції, робочі місця паяльщиків повинні бути обладнанні місцевими відсмоктувачами, для захисту рук від попадання на них кислотних флюсів, а також від опіків.

При пайці методом занурення, щоб уникнути розтопленого припою, деталі необхідно підігріти до температури ПО 120С. Промити деталі від залишків кислотних флюсів потрібно у спеціальних ваннах. Злив води із ванної в каналізацію допускається тільки після очищення води.

При роботі паяльником обов’язково потрібно дотримуватись таких правил: ручка електричного паяльника повинна бути сухою; гарячий паяльник кладуть на спеціальну металеву підставку; перегрітий паяльник не охолоджують в рідині; заборонено здійснювати паяння деталей, в яких знаходяться легкозаймисті матеріали без попередньої очистки і промивання деталей, а також поблизу легкозаймистих матеріалів, при відсутності місцевої вентиляції; ретельно миють руки після роботи.

5.9. Заходи з пожежної безпеки 5.9.1. Пожежна безпека Лабораторія належить до категорії Г. Це приміщення, у якій опрацьовуються негорючі речовини і матеріали в холодному і гарячому стані. Приміщення оснащене вогнегасниками з одноокисом вуглецю для тушіння можливого загорання електропроводки, електроустаткування.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Використовувані вогнегасники – ОУ – 5; ОУ – 8; ОПС – 6; ОПС – 10. Димові повідомлювані типу РИД – 1 і ДИП – 1 – достатньо одного на площу лабораторії.

У випадку виникнення пожежі повинна бути забезпечена можливість безпечної евакуації людей, що знаходяться в будинку, через евакуаційні виходи. По протипожежним нормам виходи вважаються евакуаційними, якщо вони ведуть:

1) із приміщень першого поверху – назовні безпосередньо або через коридор, вестибюль, сходову клітку;

2) із приміщень будь-якого поверху, крім першого, - у коридор або прохід, що веде до сходової клітки, або в сходову клітку, що має вихід безпосередньо назовні або через вестибюль;

3) із приміщень – у сусідні приміщення на тому ж поверсі, забезпечені виходом безпосередньо назовні, через коридор, вестибюль, сходову клітину.

Двері, призначені для евакуації, відкриваються убік виходу з будинку.

У лабораторії є телефон загальнозаводської і загальноміської мережі. Також є плакати по пожежній безпеці, із робітниками проводиться інструктаж.

5.9.2. Безпека в надзвичайних ситуаціях Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією техногенного та природного характеру наслідків, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для ліквідації її наслідків, визначаються такі рівні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

– державний;

– регіональний;

– місцевий;

– об'єктовий.

У разі виникнення пожежі з вибухами та горінням на об'єкті і території потрібно проводити наступні заходи:

1) першочергові заходи: – негайно повідомити пожежні частини міста про виникнення пожежі; – провести оповіщення працівників про можливе ураження внаслідок пожежі з вибухами та горінням від 5 до 15 хв. у залежності від місця НС; – забезпечити захист працівників від можливих наслідків пожежі з вибухами та горінням, проведення у разі необхідності відселення (або евакуації) та інших заходів; – негайно приступити до локалізації і ліквідації наслідків пожежі з горінням силами формувань у взаємодії з силами ППС та МНС України від 5 до 30 хв. і проводити їх до повного завершення; – комісії з питань НС провести через 30 хв. попередню оцінку можливої обстановки і підготувати рішення на проведення РНАВР робіт у зонах ураження;

2) подальші заходи: – основні зусилля направляти на захист працівників, студентів та ліквідацію наслідків пожежі з горінням, надання допомоги потерпілим; – локалізацію і ліквідацію наслідків пожежі з наступним горінням проводити силами формувань ЦО та з НС у взаємодії з ППС службою МВС України та територіальними силами; роботи проводити негайно з моменту їх виникнення і до повного завершення; – взаємодію проводити з силами інших міністерств, відомств, у першу чергу з МНС України, ППС МВС України та територіальними органами управління і силами ЦО.

План евакуації при надзвичайній ситуації показано на рисунку 4.2.

–  –  –

5.9.3. Дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій на підприємстві Організаційні та правові дії у разі виникнення конкретної НС на даному підприємстві слід організувати у відповідності з Законом України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» на наступних принципах:Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 14 |
Похожие работы:

«ФЛУВОКСАМІН Група/призначення: антидепресанти. Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: депресія, обесивно-компульсивні розлади. Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну — сучасні антидепресанти третього покоління, що відрізняються ефективністю і мінімумом можливих побічних ефектів. Тривалість курсу лікування складає щонайменше шість місяців. Саме стільки часу потрібно в середньому для повного придушення симптомів депресивного розладу....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_С.В.Іванов (Підпис) «»_2014 р. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри машин і перевірені. Написання одиниць апаратів харчових...»

«ВПЛИВ АГМАТИНУ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ УДК: 612.12:599.323.4:616.379-008.64:613.29 ВПЛИВ АГМАТИНУ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ І. В. Ференц1, І. В. Бродяк1, М. Я. Люта1, В. А. Бурда1, Г. С. Гаврилишин2, Н. О. Сибірна1 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна e-mail: iryna_ferenc@i.ua Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний...»

«УДК 537.311.322 В.А. Ромака1, Р. Крайовський2, Л.П. Ромака1 Львівський національний університет ім. І. Франка Національний університет “Львівська політехніка” ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Zr1-xYxNiSn НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКУ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОННОЇ ГУСТИНИ © Ромака В.А., Крайовський Р., Ромака Л.П., 2009 Досліджено вплив акцепторної домішки Y на зміну кристалічної структури та розподілу електронної густини інтерметалічного напівпровідника n-ZrNiSn у концентраційному...»

«УДК [81’373.46:81’373.612.2]:656.2 Світлана Лагдан Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна СОМАТИЧНА МЕТАФОРА В ЗАЛІЗНИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ © Лагдан С. П., 2014 Статтю присвячено проблемі метафоричного термінотворення в залізничній галузі на базі соматичної лексики, описано лексико-семантичні особливості метафоричних термінів. Термін виступає як номінативна одиниця когнітивної діяльності, процес його творення – як механізм порівняння знака...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ» Кафедра банківської справи КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Фінансовий менеджмент в банку” на тему: “Антикризове управління банком” Виконав: студент V курсу групи МБС–21 денної форми навчання Глядчишин І. С. Перевірив: доцент Криклій О.А. Суми – 2012 ЗМІСТ ВСТУП.. 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ.. 5 1.1 Сутність антикризового управління банком. 5 1.2 Фактори...»

«УДК 004.651.4 С. Стрямець, Г. Стрямець* Національний університет “Львівська політехніка”, * Природний заповідник “Розточчя” БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА “РОЗТОЧЧЯ” © Стрямець С., Стрямець Г., 2009 Розглянуто бази даних для збереження, обробки та візуалізації результатів моніторингу флори та фауни заповідника «Розточчя», наведені характеристики баз даних для фенологічного моніторингу та інвентаризації ентомофауни. The database for storing, processing and...»

«УДК 678.046 Оцінка впливу мінеральної оксикремневої сировини широкого фракційного складу на реологічні властивості композицій в створенні полірувальних матеріалів. Доц. Артюх Т. М., проф. Фабуляк Ф.Г. Дисперсна оксикремнева сировина широкого фракційного складу знайшла значне застосування в будівельній промисловості, у литтьовому виробництві металевих товарів народного вжитку та конструкцій шорокого призначення. В той час виробництво товарів з використанням латексів для одержання полімерних...»

«ТЕПЛОТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ УДК 685.513.685 IDENTIFICATION OF THE PARAMETERS OF ELECTRO-MECHANICAL SYSTEM MODEL BASED ON GENETIC ALGORITHMS S. Baluta, L. Kopulova, J. Klymenko National University of Food Technologies Key words: ABSTRACT Two-mass mechanical model The article presents a method of identification based on genetic Electro mechanical systems algorithms, the mechanical parameters and their optimization Genetic algorithms for a two-mass electromechanical system. An algorithm for the...»

«.вільнапідприємств для широкого представлення своєї продукції на ринку видають різні буклети та книги-каталоги. Але Багато робота з електронними каталогами запчастин. Електронний каталог. повнокольорові друковані видання крім своїх достоїнств володіють і масою недоліків:Розробка та друк такого каталогу коштує дорого. електронний каталог запчастин наcase255 Електронний каталог Наукової бібліотеки. Електронний каталог. Херсонська обласна універсальна. Каталог запчастин до CHERY EASTAR АвтоКитай...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»