WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ГЕМОДИНАМІКИ ТА ЧУТЛИВОСТІ ПРИ ГЛОСАЛГІЇ Дніпропетровська державна медична академія Численні дослідження хворих на глосалгію довели, що ця нейростоматологічна ...»

УДК 616.313:616.33-002:616.12-008.331.1:616-13-004-6

Є.Н. Дичко, І.В. Ковач, А.В. Самойленко, П.Л. Срібник,

І.А. Романюта

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ГЕМОДИНАМІКИ ТА ЧУТЛИВОСТІ

ПРИ ГЛОСАЛГІЇ

Дніпропетровська державна медична академія

Численні дослідження хворих на глосалгію довели, що ця

нейростоматологічна хвороба має складну і не зовсім вивчену природу

виникнення і розвитку. Спеціалісти схиляються до висновку, що в етіології

глосалгії можуть бути як екзогенні (місцеві), так і ендогенні (фонові соматичні хвороби) чинники або їхня спільна дія одночасно [1,2].

Провідними визнають патологічні стани нервової, серцево-судинної та травної систем. Спонтанна поява пекучих больових відчуттів на різних ділянках слизової оболонки порожнини рота без суттєвих та наочно виразних змін покривних тканин протягом доби поглиблює тривогу хворого, особливо в разі виникнення пекучості впродовж місяців і років із початку їх появи. Розлади нервової та психічної сфер хворого на глосалгію часто мають високий ступінь вираженості, в тому числі канцерофобія, суїцидальні думки і навіть реалізація суїциду в деяких тяжких випадках.

Отже, глосалгію резонно відносять до тяжких неврогенних та психічних розладів не стільки за станом стоматологічного здоров`я, скільки за змінами загального соматичного статусу [1]. Це завжди враховують лікарі, які займаються нейростоматологічними хворими, при складанні лікувально-профілактичних заходів та підвищенні якості життя [3,4].

Відносно етіології глосалгії та особливо механізмів її розвитку немає чіткого уявлення. Тому питання ефективного лікування і профілактики парестетичного синдрому натепер залишаються досить актуальними. Адже хворих на нейростоматологічну патологію як тяжкий патологічний стан досить багато і, за даними фахівців, вони складають 1-5 відсотків стоматологічних хворих. Разом з тим, лікування не завжди результативне.

Метою дослідження стало вивчення деяких ланок ланцюга патогенезу глосалгії за даними стану гемодінамики та чутливості покривних тканин хворих для підвищення результативності лікування.

Матеріали і методи дослідження Для досягнення поставленої мети ми обстежили 205 хворих на глосалгію віком від 46 до 75 років, 61 особу з ознаками гіпертонічної хвороби, атеросклерозу та хронічного гастриту зі зниженою секрецією (по 20 осіб) і 33 клінічно здорових осіб. У зв`язку з тим, що виявлені соматичні хвороби були основними патологічними фоновими станами при глосалгії, то було обстежено групу таких хворих по 20 осіб, але без проявів глосалгії.

Характер гемодинаміки оцінювали шляхом реографічних досліджень у ділянках губ, щік, обличчя та головного мозку з метою оцінки стану судин у басейні сонних артерій і якості кровопостачання. При цьому використовували стаціонарний реограф Р2-4 у парі з електрокардіографом «Элкар-4” зі швидкістю руху паперу 25 мм /сек.

Реографічні криві оцінювали візуально та кількісно шляхом замірювання розмірів складових хвилі.

Оцінку стану геодинаміки доповнювали даними капіляроскопії (капіляроскоп М-70А) та термометрії (електротермометр ТПЭМ-1).

Порушення гемодинамічної рівноваги контролювали замірами показників дискримінаційної чутливості спеціальним циркулем на язиці, шкірних покривах губ, щік та вилиць (естезіометрія).

Цифровий матеріал підлягав статистичному аналізу за Ст’юдентом.

Результати обстеження та їх обговорення У процесі реографічних досліджень осіб, які страждали на глосалгію, а також хворих на загальносоматичну патологію, але без ознак парестезії в порожнині рота, було встановлено наявність трьох типів реограм: гіпертонічний, гіпотонічний та нормотонічний. При цьому глосалгія супроводжувалась відчутними змінами гемодинаміки в обстежених ділянках голови, обличчя та покривних тканин порожнини рота.

Виявили велику кількість осіб із гіпертонічним типом реограм – 90,5 %, із гіпотонічним лише 4,5 %, а з нормотонічним типом - 5 %. Показово, що функціональна проба на нітрогліцерин суттєво не впливає на стан гемодинаміки, що слід розцінювати як структурні порушення в кровоносному руслі сонних артерій.

Оцінка стану гемодинаміки за реографічними показниками дозволила виявити наявність різних типів реограм у осіб із загальносоматичними хворобами судинної, нервової та кишково-шлункової систем.

Так, нормотонічний тип мали хворі в межах 51-60 %, гіпотонічний - у межах 20-25% і гіпертонічний - у межах 20-30 %, причому цей тип виявлено переважно при судинній патології. У здорових осіб нормотонічний тип реограм зафіксовано у 85 % обстежених, а гіпотонічний та гіпертонічний - у 10% і 5 % відповідно. Слід зазначити, що реографічні показники в цифрових значеннях були суттєво більше змінені в осіб із глосалгією, в яких пекучість парестезій була інтенсивною і тривалою.

Показники капіляроскопії та термометрії слизової оболонки порожнини рота (язик та губи) і шкіри обличчя повністю збігалися з даними реографічних замірів відносо типу реограм. Тобто число осіб зі спастичним типом капілярів мікроциркуляторного русла в ділянках спостережень відповідало числу осіб, хворих на глосалгію, в яких виявлено спастичний тип реограм, а число хворих з ознаками вазодилатації та нормотонії капілярного русла відповідало даним реографії. Подібне явище збігалося з обстеженням способом термометрії, адже більшість хворих мала зниження температури в ділянках замірів на покривних тканинах. Ступінь таких відхилень теж достовірно корелював із тяжкістю та тривалістю больового і парестетичного синдромів.

Порушення гемодинамічної рівноваги в басейні сонних артерій при глосалгії супроводжувалося зниженням дискримінаційної чутливості покривних тканин майже в два рази в порівнянні зі здоровими особами, що оцінювалося шляхом естезіометрії. Так, доведено, що 93 % осіб мали подібні зміни в покривних тканинах порожнини рота (язик, губи, щоки) та у 82 % осіб вони були в ділянках шкіри обличчя. У хворих на соматичну патологію зниження дискримінаційної чутливості не спостерігалося взагалі.

Отже, можна припустити, що в патогенезі глосалгії провідну роль відіграє порушення гемодинамічної рівноваги в басейні сонних артерій, що чітко фіксується виразними змінами показників реографії, капілярометрії та термометрії. Ці зміни стосуються як крупних за калібром артеріальних судин з ознаками структурних порушень, так і мікроциркуляторного русла покривних тканин порожнини рота та обличчя. Подібні зміни відсутні чи не мають чіткого характеру як у клінічно здорових, так і хворих на соматичні хвороби, що можна розцінювати як патогноматичну ознаку.

Унаслідок порушень обмінних процесів на тлі судинних проблем знижується чутливість покривних тканин, зокрема і дискримінаційна. А сигналом до трофічних розладів стає виникнення больового та парестетичного синдромів, що передує більш відчутним змінам.

Висновки

1. У осіб, які страждають на глосалгію, за винятком поодиноких випадків, виникає порушення кровонаповнення тканин у басейні сонних артерій, яке залежить від тонічних якостей магістральних судин і мікроциркуляторного русла. При цьому в артеріях виявлено явище структурних змін, а в регіонарних капілярних судинах - переважно функціональне.

2. Реографічні, капіляроскопічні та термометричні заміри свідчать, що у 95 % хворих на глосалгію в ділянках досліджень, де виникають больові та парестетичні явища, мають місце або вазоспазм, або вазодилатація, що супроводжується відчутним послабленням обмінних процесів, гіпоксією та, очевидно, надмірним подразненням ноцицептивних рецепторів у цих тканинах, що призводять до формування больового синдрому.

3. Унаслідок судинних порушень у покривних тканинах обличчя та порожнини рота виникає зниження порогу чутливості в нервових рецепторах, що фіксується показниками естезіометрії в 93 % хворих на глосалгію.

4. Показово, що порушення кровонаповнення покривних тканин обличчя і порожнини рота та їхньої чутливості при глосалгії суттєво виразніше, ніж у осіб із соматичною патологією без ознак парестезії, що слід розцінювати як провідні ланки ланцюга патогенезу цієї хвороби.

Література

1. Дычко Е.Н. Глоссалгия (аспекты патогенеза и лечения ) : автореф.

дис. на соискание науч. степени доктора мед. наук / Е.Н. Дычко. – М., 1982. – 22 с.

2. Дичко Є.Н. Етіологія і патогенез глосалгії / Є.Н. Дичко, І.В. Ковач // Вісник стоматології. – 2008.- № 1. - С.-27-29.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3. Тазбаш И.Е. Комплексное лечение глоссалгии // И.Е. Тазбаш, Е.Н.

Дычко // Дерматовенерология, косметология, сексопатология. - 2008. - №2.

-3(4). –С.173-174.

4. Дичко Є.Н. Порушення балансу гемодінамики та чутливості покривних тканин у хворих на глосалгію /Є.Н. Дичко, М.В. Василишина, П.Л.

Срібник // Медичні перспективи. - 2008. - Т. ХІІІ, № 4. - С.143-145.

Стаття надійшла 20. 10. 2009 р.

Резюме Изучены особенности гемодинамики и чувствительности покровных тканей лица и полости рта у больных глоссалгией и соматическими заболеваниями в сопоставлении.

Показана особенность ухудшения кровонаполнения и дискриминационной чувствительности при глоссалгии, имеющих отношение к патогенезу болезни.

Ключевые слова: глоссалгия, гемодинамика, чувствительность, этиология, патогенез.

Sammary The peculiarities of hemodynamics and sensitivity of integumentary tissues of face and oral cavity in patients with glossalgia and somatic diseases in comparison have been studied. The deterioration of blood filling and discrimination sensitivity has been shown at glossalgia, concerning pathogenesis of suffering.

Key words: glossalgia, hemodynamics, sensitivity, aetiology, pathogenesis.Похожие работы:

«УДК 004.021 А.В. Катренко, І.В. Савка Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ У СКЛАДНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМАХ © Катренко А.В., Савка І.В., 2008 Розглянуто проблеми координації у багаторівневих ієрархічних системах. Проаналізовано механізми координації та особливості їх застосування. Проведено загальний огляд механізмів та процедур координації. Сформульовано задачу координації, проаналізовано та математично формалізовано...»

«УДК 541.128.13 Ю.В. Білокопитов, д-р хім. наук, старш. наук, співроб., С.В. Іванов, д-р хім. наук, проф., В.М. Ледовських, д-р хім. наук, проф., Ю.О. Сергучов, д-р хім. наук. проф.МЕХАНІЗМ РЕАКЦІЇ ГІДРОГЕНОЛІЗУ ХЛОРОРГАНІЧНИХ СПОЛУК НА ГЕТЕРОГЕННИХ КАТАЛІЗАТОРАХ Досліджено механізм реакції гідрогенолізу хлорпохідних бензолу. Показано, що реакція відбувається в хемосорбованому стані, лімітуючою стадією є дисоціативна хемосорбція хлорбензолів. Доведено, що процес обміну декількох атомів хлору в...»

«126 ISSN 0132-1471. Опір матеріалів і теорія споруд. 2013. № 91 УДК 539.3 В.А. Баженов, д-р техн. наук І.І. Солодей, д-р техн. наук М.О. Вабіщевич, канд. техн. наук А.О. Ярош ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ДЕМПФЕРНОГО ПРИСТРОЮ З ПОЗДОВЖНЬОЮ ТРІЩИНОЮ НА ОСНОВІ НМСЕ Досліджено особливості динамічного деформування демпферного пристрою з поздовжньою тріщиною при її апроксимації спеціальними скінченими елементами та застосуванням методик обчислення динамічних параметрів механіки руйнування на...»

«АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У СПРИНТЕРІВ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Фоменко Л.А. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Анотація. У статті розглянуто питання вегетативної регуляції кардіогемодинаміки та оцінки адаптаційного потенціалу у легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції при різних фізичних навантаженнях. Проблема дослідження динаміка розгортання адаптаційних змін кардіогемодинаімки у легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції та рівня вегетативної регуляції варіабельності...»

«Випуск 173. Том 185 УДК 577.175.6+591.48:599.23:615.849.5 Атаманюк Н. П., Дерев’янко Л. П., Талько В. В., Яніна А. М., Родіонова Н. К., Фролова Н. О., Михайлова С. С. РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНІ ГОРМОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ГІПОФІЗАРНО-ГОНАДНІЙ СИСТЕМІ САМОК ЩУРІВ ЗА РІЗНИХ ТИПІВ ОПРОМІНЕННЯ Досліджували вплив одноразового тотального рентгенівського опромінення, одноразового та фракціонованого опромінення голови самок щурів у дозі 6,0 Гр на концентрацію гормонів (фолікулостимулюючого – ФСГ, лютеїнізуючого –...»

«Карелова Л.В., аспірант НАДУ Формування персоналу в системі органів виконавчої влади України Стаття присвячена дослідженню нормативно-правового забезпечення, методів та механізмів формування персоналу в системі органів виконавчої влади України. Розглянуто основні засади професіоналізації персоналу в органах виконавчої влади. Ключові слова: формування персоналу, відбір кадрів, професійна адаптація, професійна діагностика. Карелова Л.В. Формирование персонала в системе органов исполнительной...»

«Годівля тварин та Збірник наукових Випуск 2 (72) технологія кормів праць ВНАУ 2013 УДК 636.085.532/631.363 Жуков В.П., кандидат с.-г. наук, доцент Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України Панько В.В., кандидат с.-г. наук, доцент Труханська О.О., аспірант Вінницький національний аграрний університет ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ СУХОГО ФРАКЦІЮВАННЯ СІНА ПРИРОДНОГО СУШІННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГРАНУЛ Інтенсифікація тваринництва і перехід його на промислову основу пов’язаний з...»

«ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ На правах рукопису Бугай Олександр Миколайович УДК 543.422 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОЇ АТОМІЗАЦІЇ В АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОМУ СПЕКТРОМЕТРІ: КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ З ДВОМА НЕЗАЛЕЖНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Науковий керівник: Рогульський Юрій Володимирович к. ф.-м. н. Суми – 2006 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНІЙ АТОМНОАБСОРБЦІЙНІЙ...»

«УДК 614.833 Б.Г. Демчина, д-р. техн. наук, професор (Національний університет «Львівська політехніка»), А.П. Половко, канд. техн. наук, О.П. Борис (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) ЗАСТОСУВАННЯ ПІНОБЕТОНУ ЯК ВОГНЕЗАХИСНОГО МАТЕРІАЛУ У статті проведено аналіз методів вогнезахисту та сучасних вогнезахисних покриттів (облицювань) для вогнезахисту металевих незахищених конструкцій, які застосовуються в Україні. Представлено основні характеристики пінобетонів у порівнянні із...»

«БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ ТА САНІТАРНА ТЕХНІКА УДК 691.175:666.96+541.1 Пушкарьова К.К., доктор техн. наук, професор, Суханевич М.В., канд. техн. наук, доц., Бондар К.В., аспірант Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна ВПЛИВ ПОЛІМЕРНИХ ДОБАВОК НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ У статті досліджено ефективність використання золомістких в’яжучих речовин, модифікованих комплексними добавками для отримання гідроізоляційних покриттів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»