WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«Група/призначення: антидепресанти. Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: депресія, обесивно-компульсивні розлади. Селективні інгібітори ...»

-- [ Страница 3 ] --

У 2003 році при одному з досліджень вивчали ефекти інгібіторів зворотного захоплення серотоніну на неврологічний розвиток 31 дитини з середнім віком 12,9 місяців з пренатальним впливом пароксетину. Це були наступні препарати: сертралін (N=15), пароксетин (N=8), флуоксетин (N=7), флувоксамін (N=1). Порівняння проводилось з 13 дітьми віком в середньому 17,7 місяців, матері яких мають депресію, але вирішили не лікуватися при вагітності. Всі матері притримувались здорового способу життя. Препарати впливали на плід в І триместрі в 71% випадків, в ІІІ триместрі – в 74%, протягом вагітності в 45%.

Тривалість грудного вигодовування в основній групі та контрольній склала 6,4 та 8,5 місяців відповідно. 28 жінок (90%) годували дітей, з них 17 з основної групи, які приймали препарати (10 сертралін, 4 пароксетин, 3 флуоксетин) та 11 (85%) з контрольної групи, 3 з яких приймали сертралін. Не виявлено суттєвої різниці між двома групами за наступними показниками: гестаційний вік при народженні, передчасні пологи, вага та ріст новонароджених і при подальшому спостереженні розподіл за статтю, прибавка ваги та росту за перцентилями. 7 немовлят з основної групи (23%) потребували інтенсивної терапії новонароджених (NICU admissions - Neonatal Intensive-Care Unit Admission of Infants with Very Low Birth Weight) через наступні стани: респіраторний дистрес (6 дітей), аспірація меконієм (4), серцевий шум (1), в той час як в контрольній групі жодного випадку таких ускладнень не виявлено. Наступні обстеження проводили невропатолог, психолог та дизморфолог, якому не повідомляли про статус стосовно вживання препаратів. Оцінка за шкало Апгар на 1 та 5 хвилинах була нижчою в основній групі в порівняні з контрольною (7,0 та 8,2 і 8,4 та 9,0 відповідно). В обох групах виявлено по одній великій вродженій ваді: малий асимптоматичний дефект міжшлуночкової перетинки в основній групі та двобічна атрезія слізних протоків, яка потребувала хірургічного лікування (контрольна група). Результати тестів психічного розвитку були подібними в обох групах, але спостерігалась легка затримка психомоторного розвитку, зниження дрібної моторики.

В Британській Колумбії Канади проводилось дослідження для з’ясування ризику неонатальних ускладнень від депресії окремо від такого ж ризику внаслідок пренатального впливу інгібіторів зворотного захоплення серотоніну з використанням даних щодо всіх народжених живими за період від 1998 до 2001 років (N=119547). Порівнювались новонароджені матерів з депресією, які приймали інгібітори зворотного захоплення серотоніну (N=1451), з дітьми матерів з депресією, які не приймали ці препарати (N=14234) та контрольна група дітей здорових жінок (N=92192). В цьому дослідженні аналізували наступні інгібітори зворотного захоплення серотоніну: пароксетин (44,7%), флуоксетин (27,2%), сертралін (25,6%), флувоксамін (4,6%), циталопрам (3,3%). Оцінка схильності (propensity score) була використана в якості проксі-серверу (proxy) важкості материнського захворювання. Проводилось коригування даних за віком матері, вживанням інших призначених медикаментів, кесарським розтином. Не проводилось коригування стосовно вживання заборонених препаратів, алкоголю, тютюну, не призначених медикаментів, харчових добавок. У рамках цього дослідження інгібітори зворотного захоплення серотоніну асоціювались з підвищеним ризиком респіраторного дистресу від 7 до 14% та передчасних пологів - від 6 до 9%. Вага новонародженого 10-го перецентиля частіше спостерігалась у матерів з депресією і незначно змінювалась при терапії інгібіторами зворотного захоплення серотоніну. З цими препаратами пов’язують збільшення періоду перебування в лікарні на півдня та збільшення частоти таких ускладнень як проблеми годування, жовтяниця, судоми.

При порівнянні з використанням оцінки схильності жінок, що приймали і не приймали інгібітори зворотного захоплення серотоніну, виявлено, що лікування цими препаратами асоціювалось тільки з 3% зростанням частоти дітей з низькою вагою та 5% зростанням частоти респіраторного дистресу. Наступне дослідження з використанням цих же даних з додаванням народжених живими до березня 2002 року та коригування на важкість захворювання матерів виявило, що припинення вживання інгібіторів зворотного захоплення серотоніну за 2 тижні до пологів не знижує ризику неонатальних ускладнень. Автори припустили, що такі ускладнення можуть не бути відображенням токсичності або синдрому відміни. В іншому дослідженні щодо впливу антенатальної депресії на стрес виховання та ризик постнатальної депресії було виявлено, що недостатнє лікування інгібіторами зворотного захоплення серотоніну (в тому числі пароксетином) має негативний ефект.

Автори підкреслюють необхідність лікування в період ремісії та рекомендують при необхідності збільшувати дози антидепресантів і продовжувати лікування до кінця вагітності.

Мета-аналіз клінічних випробувань за період 1990-2005 років щодо вживання інгібіторів зворотного захоплення серотоніну було опубліковано у 2006 році. Це були наступні препарати: циталопрам, флуоксетин, флувоксамін, пароксетин, сертралін.

Аналізували частоту великих та малих вроджених вад, кардіоваскулярних дефектів та самовільних переривань. Співвідношення шансів в цих 4 категоріях було наступним з 95%, ДІ:

1,394 (0,906-2,145), 0,97 (0,13-6,93), 1,193 (0,531-2,677) та 1,7 (1,28-2,25) відповідно. Тільки ризик самовільного переривання вагітності був значно підвищеним.

Описані симптоми, які виникають у новонароджених від впливу інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, здаються не настільки частими та серйозними, щоб жінка припиняла лікування цими препаратами, якщо вони потрібні при її захворюванні.

Дослідження випадок-контроль з використанням медичних карток повідомило про асоціацію між призначенням інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (флуоксетин, пароксетин, сертралін, циталопрам, флувоксамін) та розладами спектру аутизму у дітей. Ці знахідки не були статистично суттєвими при поправці на демографічні дані, включаючи психічне захворювання матері за винятком впливу препаратів в І триместрі (скоригований показник 3,5, 95% ДІ 1,5-7,9). Також не враховувались: вік батька дитини, психічні розлади, вживання тютюну, алкоголю, незаконних наркотиків, наявність в родині інших хворих дітей та відомі причини аутизму.

Застосування препарату під час вигодовування: проводилось вимірювання концентрації флувоксаміну в грудному молоці у 4 жінок для виявлення співвідношення концентрації в молоці та плазмі - 0,3-1,34. Немовля отримує дозу 0,5-1,38% материнської. Вимірювальні концентрації препарату не визначалися у 8 немовлят, чиї матері при лактації приймали флувоксамін. Однак, більш детальний аналіз виявив одного новонародженого з рівнем препарату в сироватці 45% від материнської. Жодне з повідомлень не виявило можливих несприятливих наслідків у немовлят. Розвиток у віці 4, 21 та 36 місяців в 4 обстежених дітей відповідав віковій нормі. Немовля, яке перебуваючи на змішаному вигодовуванні знаходилось під впливом флувоксаміну та кветіапіну при вагітності та лактації, не мало проявів несприятливого впливу лікування.

Служба LactMed повідомляє, що материнська доза до 300 мг/день спричиняє низький рівень препарату в грудному молоці, але не викликає несприятливі наслідки у немовлят, особливо, старших за 2 місяці.

Повідомляється про 23-річну жінку вагою70 кг на 12 тиждень після пологів, яка отримувала флувоксамін для лікування післяпологової депресії по 100 мг двічі на день (2,86 мг/кг/день). Через 2 тижні після початку лікування вимірювали рівні препарату в грудному молоці та сироватці через 5 годин після прийому дози і вони складали 0,09 та 0,31 мкг/мл відповідно. Тобто, немовля отримує 0,5% материнської добової дози.

Коротке повідомлення 1997 року описує вимірювання рівня флувоксаміну через 3 години після прийому ранкової дози (100 мг/день – 1,43 мг/кг/день). Концентрація в плазмі та молоці була 0,17 та 0,05 мкг/мл, а співвідношення молоко:плазма склало 0,29.

Підрахована доза для немовляти складала трошки менше 0,0075 мг/кг/день (0,5% материнської добової дози). Через 3-4 тижні після початку лікування грудне вигодовування припинили. У віці 21 тижня немовля було здоровим.

Повідомляється про 31 жінку через 3 місяці після пологів, яка приймала стабільну дозу флувоксаміну 100 мг двічі на день. Кожну годину протягом 12 годин після прийому препарату збирали зразки сироватки та переднього молока. Середнє співвідношення молоко:плазма складало 1,32.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Доза, отримана дитиною, склала 48 мкг/кг/день або 1,58% материнської. У жінок, які приймають інгібітори зворотного захоплення серотоніну при лактації переднє молоко містить меншу кількість препарату, ніж заднє, бо заднє молоко містить більше жирів, а ці препарати є жиророзчинними. Оскільки при цьому дослідженні відбирали для контролю тільки переднє молоко, то насправді співвідношення концентрації в молоці та плазмі та доза, отримана немовлям, повинні бути більшими.

Наступне повідомлення 2000 року описує 26-річну жінку, яка розпочала приймати флувоксамін на 19 день після пологів через виражений обесивно-компульсивний розлад.

Через 8 тижнів при дозі 25 мг тричі на день було відібрано 6 зразків молока протягом 24 годин (перед кожною дозою і кожним кормлінням). В той же час відбирали і зразки крові матері та новонародженого (10 годин після дози та 2-3 години після останнього годування).

Концентрація флувоксаміну в молоці складала 24-40 нг/мл протягом всього періоду, а концентрація в сироватці матері та дитини – 20 та 9 нг/мл відповідно. Дитина отримувала 6 мкг/кг/день або 0,62% материнської дози і нормально розвивалася при спостереженні до 4 місяців.

У 1999 році огляд вживання інгібіторів зворотного захоплення серотоніну дійшов висновку, що якщо жінка потребує лікування з приводу післяпологової депресії, стану, який потребує швидкого ефекту від антидепресантів, то користь від лікування переважає над ризиком для немовляти. Однак, на сьогодні невідомі довгострокові нейроповедінкові наслідки для дітей від лікування мамою в період лактації. Тобто, такі несприятливі наслідки не спостерігалися, але це потребує поглибленого дообстеження. Тому не слід відкидати припинення або зменшення частоти грудного годування. Уникнення годування протягом 4 годин після прийому препарату зменшить вплив на немовля. Проте ефективність такої стратегії знижується через довгий період напіввиведення всіх препаратів цієї групи.

Американська академія відносить інгібітори зворотного захоплення серотоніну до препаратів, вплив яких при лактації невідомий, але викликає стурбованість.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): призначення флувоксаміну жінці, яка приймала також локсапін (трициклічний антидепресант), асоціювалося з аменореєю, галактореєю та гіперпролактинемією. Ці явища зникли після припинення вживання флувоксаміну. Постійне підвищення рівня пролактину спостерігали у 2 здорових чоловіків без клінічних наслідків.

Гінекомастія без гіперпролактинемії описана у підлітка, який приймав флувоксамін та рисперидон (нейролептик). Гіперпролактинемія асоціюється з сексуальною дисфункцією та неплідністю, хоча неплідність не спостерігалась при вживанні флувоксаміну. З флувоксаміном та іншими антидепресантами пов’язують затримку оргазму, аноргазмію, зниження лібідо. В одному з досліджень флувоксамін не виявився ефективнішим за плацебо при лікуванні циклічних розладів настрою у жінок до менопаузи.

Адаптовано за матеріалами:

1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins.

1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

3. Сайт “MotherToBaby a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)” (http://www.mothertobaby.org/).

4. Reefhuis J, Devine O, Friedman JM, Louik C, Honein MA; National Birth Defects Prevention Study. Specific SSRIs and birth defects: bayesian analysis to interpret new data in the context of previous reports. BMJ. 2015 Jul 8;351:h3190.

Адаптовано 18.07.2015 р.:

Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету Переглянуто редакційною колегією 04.09.2015 р.

УТІС – ОМНІ-Мережа, http://ibis-birthdefects.org/start/ukrainian/utis/Pages:     | 1 | 2 ||
Похожие работы:

«УДК 821.112.2(436)-32Майрінк.09 БЕРЕЖАНСЬКА Ю. В. «НЕНАДІЙНИЙ НАРАТОР» У КОРОТКІЙ ПРОЗІ Г. МАЙРІНКА У статті досліджується категорія наратора в короткій прозі австрійського експресіоніста Густава Майрінка. У межах наративного дискурсу письменника запропоновані три моделі ненадійної оповіді: нараторфілістер, наратор-алхімік і наратор-митець; проаналізовані основні прикмети і функції цих оповідних інстанцій. Ключові слова: Майрінк, експресіонізм, наратор. Експресіоністичний текст заперечує...»

«URL: http://www.enemo.org.ua/ENEMO%20FINAL%20 STATEMENT%202006%20ukr.pdf. 8. Тищенко Ю.Використання „адміністративного ресурсу” під час виборчої кампанії 2002 року, 2002. URL: http://www.ucipr.kiev.ua/ ukrainian/adminresurs/001.html. 9. Тищенко Ю. Уроки та підсумки виборчої кампанії 1999 року в контексті виборів-2004 // RU. – 2003. – № 32 (327). URL: http: // www. polit. com.ua/?cgid=5&PHPSESSID=d1b71d947caaa03f2a29bcfa65015568&mpid=9®id=637&spoid=2& offs=70&poid=2&id=1866/. 10. Український...»

«.вільнапідприємств для широкого представлення своєї продукції на ринку видають різні буклети та книги-каталоги. Але Багато робота з електронними каталогами запчастин. Електронний каталог. повнокольорові друковані видання крім своїх достоїнств володіють і масою недоліків:Розробка та друк такого каталогу коштує дорого. електронний каталог запчастин наcase255 Електронний каталог Наукової бібліотеки. Електронний каталог. Херсонська обласна універсальна. Каталог запчастин до CHERY EASTAR АвтоКитай...»

«ISSN 2224-087X. Електроніка та інформаційні технології. 2012. Випуск 2. С. 27-32 Electronics and information technologies. 2012. Issue 2. P. 27–32 МАТЕРІАЛИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ УДК 621.315.592 ГЕНЕРУВАННЯ ДИСЛОКАЦІЙ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛАХ МЕТОДОМ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ Б. Павлик 1, Р. Дідик 1, Й. Шикоряк 1, Р. Лис 1, Д. Слободзян 1, А. Грипа 1, М. Кушлик 1, І. Чегіль 2 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. ген. Тарнавського, 107, 79017 Львів, Україна...»

«ESET SMART SECURITY 7 Посібник користувача (для продуктів версії 7.0 і вище) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Натисніть тут, щоб завантажити найновішу версію цього документа ESET SMART SECURITY ESET, spol. s r. o., ESET Smart Security розроблено компанією ESET, spol. s r. o. Докладніше див. на веб-сайті www.eset.ua. Усі права захищено. Забороняється відтворювати, зберігати в інформаційнопошуковій системі або передавати в будь-якій формі та...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675: 532.744 Н. М. РЕЗАНОВА, М. В. ЦЕБРЕНКО, І. А.МЕЛЬНИК, А. В. КОРШУН Київський національний університет технологій та дизайну РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВУ ПЛАСТИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ Показано, що пластифікований гліцерином полівініловий спирт є термопластичним полімером. Досліджено вплив добавок гліцерину на закономірності течії його розплаву. Встановлено, що зі збільшенням концентрації...»

«ORIGINAL ARTICLES Чайковський Юрій Богданович д.мед. наук, професор, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; +38 044 235-71-12 Король Анатолій Петрович д.мед. наук, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології Вінницького національного медичного університету; +38 097 249-56-49 Макарова Ольга Ігорівна аспірант кафедри гістології цітології та ембріології Вінницького національного медичного університету імені М.І....»

«дисципліни це вимагає оперативного реагування на адаптацію відповідного методичного забезпечення;викладачу необхідно витрачати більше часу на підготовку до лекції – розробку мультимедійного методичного забезпечення та його розміщення у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки. Література 1. Триус Ю.В. Інноваційні інформаційні технології у навчанні математичних дисциплін /Ю.В. Триус / Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ої Науково-практичної...»

«УДК 620.187:620.1 Вплив вмісту NiO на механічні та каталітичні властивості аноду керамічної паливної комірки Є. М. Бродніковський, М. М. Бричевський, Б. Д. Василів*, В. І. Чедрик**, Є. Г. Прищепа, О. Д. Васильєв, А. В. Самелюк * Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенко НАН України, м. Львів ** Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України, м. Київ Встановлено, що при збільшенні вмісту NiO міцність невідновлених (NiOScCeSZ) та відновлених (NiScCeSZ) анодів зменшується....»

«ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ На правах рукопису Бугай Олександр Миколайович УДК 543.422 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОЇ АТОМІЗАЦІЇ В АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОМУ СПЕКТРОМЕТРІ: КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ З ДВОМА НЕЗАЛЕЖНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Науковий керівник: Рогульський Юрій Володимирович к. ф.-м. н. Суми – 2006 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНІЙ АТОМНОАБСОРБЦІЙНІЙ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»