WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

«Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: великі депресивні епізоди, панічні розлади з або без агорафобії ...»

-- [ Страница 4 ] --

При порівнянні з використанням оцінки схильності жінок, що приймали і не приймали інгібітори зворотного захоплення серотоніну, виявлено, що лікування цими препаратами асоціювалось тільки з 3%-м зростанням частоти дітей з низькою вагою та 5%-м зростанням частоти респіраторного дистресу. Наступне дослідження з використанням цих же даних з додаванням народжених живими до березня 2002 року та коригування на важкість захворювання матерів виявило, що припинення вживання інгібіторів зворотного захоплення серотоніну за 2 тижні до пологів не знижує ризику неонатальних ускладнень. Автори припустили, що такі ускладнення можуть не бути відображенням токсичності або синдрому відміни. В іншому дослідженні щодо впливу антенатальної депресії на стрес виховання та ризик постнатальної депресії виявило, що недостатнє лікування інгібіторами зворотного захоплення серотоніну (в тому числі флуоксетином) має негативний ефект. Автори підкреслюють необхідність лікування в період ремісії та рекомендують при необхідності збільшувати дози антидепресантів і продовжувати лікування до кінця вагітності.

Фармакокінетика при вагітності.

Невелике дослідження продемонструвало значне зниження рівнів доз з корекцією на хіральність4 флуоксетину (S-флуоксетин та R-флуоксетин) по відношенню до рівнів їх метаболітів (S-норфлуоксетину та R-норфлуоксетину при визначенні на 20-му, 30-му, 36-му тижнях та в пологах. Співвідношення збільшувалось від пологів до 12-ти тижнів після народження. Ці дані свідчать про те, що метаболізм флуоксетину зростає при вагітності і зменшується після пологів. Антидепресивна дія зберігалась в більшості випадків без підвищення дози флуоксетину, що, на думку авторів, може відображати стереоселективне розташування метаболітів таким чином, що концентрація біоактивного (S) енантіомера5 зростає по відношенню до неактивного (R) енантіомера.

Хіральність або кіральність (від грец. — рука) —здатність будь-якого об’єкту мати своє дзеркальне відбиття, не тотожне оригіналу, тобто, об'єкт і його дзеркальне відбиття не можуть бути суміщені тільки обертанням і лінійним переміщенням; відсутність симетрії правої і лівої сторони об'єкту.

Енантіомери —це стереоізомери, які є неідентичними повними дзеркальними відображеннями один одного (як права і ліва рука).

Неврологічні ефекти.

Нейроповедінкове тестування 55 дітей з пренатальним впливом флуоксетину не показало відмінності в IQ або поведінці в порівнянні до 80-ти дітей, які зазнали впливу трициклічних антидепресантів та 84 дітей без впливу антидепресантів пренатально. На момент тестування вік дітей коливався від 16 до 86 місяців життя (1997 рік). Виявлено наступні рівні IQ в групах флуоксктину, трициклічних антидепресантів та контрольній: 117, 118 та 115 відповідно.

Інше проспективне дослідження цих же авторів за дизайном обстеження пар матидитина з впливом при вагітності флуоксетину (N=40) та трициклічних антидепресантів (N=46) не виявило різниці у віці 15-17 місяців в IQ, розвитку мовлення або поведінки при порівнянні з групою дітей матерів без депресії та вживання медикаментів (N=36). Однак, було відзначено значну негативну кореляцію між тривалістю депресії та IQ та між кількістю епізодів післяпологової депресії та розвитком мови.

Повідомляється про відсутність випадків відхилень при проведенні нейроповедінкового тестування у 66-х дітей віком від 4 до 6 років після пренатального впливу флуоксетину. При усному представлені цього опублікованого повідомлення було відмічено зниження оцінки в тестах навчання та запам’ятовування (1999 рік, 39 щорічне зібрання тератологічного товариства, 39th Annual Meeting of the Teratology Society).

Когортне дослідження вивчало неврологічний стан дітей, які зазнали впливу принаймні в ІІІ триместрі інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (пароксетину, флуоксетину, серталіну) або пароксетину разом з клоназепамом (протисудомний засіб).

Спостереження включало 46 пар мати-дитина та 23 здорові контрольні пари без вживання медикаментів. В групі з впливом антидепресантів транзиторні неонатальні симптоми спостерігались у 30% немовлят, в контрольній групі – у 9%. Проте не було відмінностей в подальшому розвитку між дітьми з обох груп. Частина немовлят зазнала впливу препарату постнатально при лактації. Подальше дослідження оцінювало інтерналізацію6 та екстерналізацію7 поведінки у віці 4-5 років в цій же когорті. Всі матері продовжили прийом препаратів, але групи були скорочені до 22 (вплив препарату) та 14 (контрольні) пар матидитина відповідно. Рівні інтерналізації (емоційна реактивність, абстиненція, дратівливість, депресія, занепокоєння) та екстерналізації (увага та агресія) поведінки не відрізнялися в двох групах, коли брались до уваги батьки, вчителі, клінічні показники. Ступінь наявної материнської депресії негативно корелює з відносинами з матір’ю, припускаючи, що її настрій та поведінка впливають на дитину незалежно від впливу препарату при вагітності.

Інтерналізація поведінки виникає в результаті негативу, який орієнтований всередину, людині важко впоратися з негативними емоціями, стресовими ситуаціями, почуття спрямовуються всередину.

Екстерналізація поведінки – зфокусування назовні від себе, це фізична агресія, нищення майна, малолітній алкоголізм, втеча з дому.

Застосування препарату під час вигодовування: у щурят вплив флуоксетину при лактації запобіг розвитку поведінкових розладів та відхилень внаслідок впливу на гіпокамп, які проявляються в підлітковому віці внаслідок материнського стресу при вагітності. При грудному вигодовуванні з прийомом флуоксетину відзначено вкорочення аноректальної відстані та порушення сексуальної поведінки у дорослих щурів чоловічої статі (в жіночої – ні).

Не виявлено різниці в рівнях естрадіолу та тестостерону у щурят з впливом флуоксетину незалежно від стану стресу у матері. Об’єм статевого дизморфізму ядер преоптичої області гіпоталамусу8 був знижений у самців під впливом флуоксетину, причому сильніше у випадку пренатального стресу. На противагу цьому, не виявлено впливу на статевий розвиток у самців або самок, матері яких отримували препарат через гастральний зонд при вагітності та лактації, хоча при цьому спостерігалась токсичність для матері та дитинчати при високих дозах препарату.

Статевий дизморфізм (від лат. di — два, morphe — форма) — анатомічні відмінності між самцями і самицями одного і того ж біологічного виду, не враховуючи статевих органів (визначається ядрами преоптичної області гіпоталамусу).

Флуоксетин та його основний активний метаболіт норфлуоксетин проникають в грудне молоко. Більшість повідомлень припускає низький рівень препарату та відсутність токсичності для немовлят. Є кілька повідомлень про несприятливі наслідки: коліки в однієї дитини, в іншому випадку педіатр, чия жінка почала приймати флуоксетин через 3 місяці після пологів, відмітив підвищену дратівливість у дитини протягом перших 2-х тижнів лікування. Цікаво, що ані мати дитини, ані педіатр, який спостерігав за дитиною, такого явища не помітили.

В одному повідомленні інформують, що співвідношення флуоксетину та норфлуоксетину в молоці та плазмі складає 0,6, а середня концентрація у немовляти – 6,81% материнської дози препарату. Два додаткових розрахунки співвідношення молоко: плазма становили від 0,2 до 0,25, одне з них складало дозу, отриману немовлям як 15-20 мкг/кг/день, яка є дуже низькою. В іншому дослідженні загальна доза флуоксетину та норфлуоксетину, виражена у флуоксетиновому еквіваленті, містила 40 мкг/кг/день.

Не виявлено несприятливих ефектів в 11-ти немовлят, яких годували 10 матерів, вживаючи флуоксетин.

Третє дослідження 4-х пар мати-дитина визначило рівень флуоксетину в материнській плазмі – від 138-ми до 427-ми нг/мл та молоці – від 39-ти до 177-ми нг/мл. В цьому дослідженні проводилось тестування з використанням шкали психомоторного розвитку Бейля (The Bayley scales), яке не виявило відхилень від флуоксетину при лактації.

Повідомляється, що якщо жінка приймає 20 мг/день флуоксетину і менше, очікується низький рівень препарату в сироватці немовляти.

Також повідомляється про зниження прибавки ваги немовляти, якщо мати при лактації приймає флуоксетин. Це скоріше має значення в критичних ситуаціях.

Стурбованість щодо несприятливого впливу флуоксетину при лактації призвела до того, що інформація в інструкції до препарату була переглянута і він не рекомендується для вживання при лактації. Невідомо про інші дослідження, які би підтримали таку рекомендацію.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


8 жінок, які приймали інгібітори зворотного захоплення серотоніну наприкінці вагітності та після пологів (троє з них флуоксетин) повідомили про зниження продукції молока тривалістю 1 день і рясну секрецію після пологів.

Американська академія відносить інгібітори зворотного захоплення серотоніну до препаратів, вплив яких при лактації невідомий, але викликає стурбованість.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): флуоксетин асоціюється з розладами сексуальної функції - зниження лібідо та оргазму, відсутність оргазму, пріапізм клітора(стан, пов’язаний з тривалою ерекцією клітора, що спричиняє набряк та біль), як і інші інгібітори зворотного захоплення серотоніну. Поширеність цих розладів коливається від 8% до 34%.

Повідомляється про галакторею та зворотну гіперпролактинемію від флуоксетину.

Гіперпролактинемія асоціюється з неплідністю, хоча не має опису неплідності від флуоксетину. Дію флуоксетину було розглянуто і проаналізовано центром оцінки репродуктивних ризиків людини (The Center for the Evaluation of Risks to Human Reproduction) у 2004 році.

Адаптовано за матеріалами:

1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins.

1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

3. Сайт “MotherToBaby a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)” (http://www.mothertobaby.org/).

4. Reefhuis J, Devine O, Friedman JM, Louik C, Honein MA; National Birth Defects Prevention Study. Specific SSRIs and birth defects: bayesian analysis to interpret new data in the context of previous reports. BMJ. 2015 Jul 8;351:h3190.

Адаптовано 26.07.2015 р.:

Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.

Переглянуто редакційною колегією 18.08.2015 р.

Оновлено 25.08.2015 р.

УТІС – ОМНІ-Мережа, http://ibis-birthdefects.org/start/ukrainian/utis/Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
Похожие работы:

«УДК: 004.056.3 Є.Я. Ваврук, В.В. Грос Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ ВУЗЛІВ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ОБ’ЄКТА © Ваврук Є.Я., Грос В.В., 2010 Проведено порівняльний аналіз методів забезпечення відмовостійкості вузлів вимірювання швидкості об’єкта на основі ШПФ. Наведені кількісні показники додаткових затрат на їх реалізацію. Methods to ensure the fault-tolerance of nodes measure the speed of the object...»

«УДК 004.651.4 С. Стрямець, Г. Стрямець* Національний університет “Львівська політехніка”, * Природний заповідник “Розточчя” БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА “РОЗТОЧЧЯ” © Стрямець С., Стрямець Г., 2009 Розглянуто бази даних для збереження, обробки та візуалізації результатів моніторингу флори та фауни заповідника «Розточчя», наведені характеристики баз даних для фенологічного моніторингу та інвентаризації ентомофауни. The database for storing, processing and...»

«Пархоменко-Куцевіл О.І., кандидат наук з державного управління, заступник віце-президента НАДУ Теоретико-концептуальні засади удосконалення механізму адаптації кадрів державної служби У статті розглянуто тенденції розвитку та впровадження механізму адаптації кадрів державної служби, проаналізовано закордонний досвід упровадження цього механізму роботи з кадрами. Автором запропоновані рекомендації щодо запровадження адаптаційного механізму кадрів державної служби в Україні. Ключові слова:...»

«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ УДК 621.181.7 І. Ф. ЧЕРВОНИЙ, д-р техн. наук, академік Академії інженерних наук України Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя Ю. В. КУРІС, канд. техн. наук, член-кореспондент Академії інженерних наук України Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, м. Київ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИСТРОЇВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕМІШУВАННЯ В БІОГАЗОВИХ УСТАНОВКАХ В статье ставилась задача изучения процесса механического процесса перемешивания субстракта с...»

«Наукові праці. Комп’ютерні технології УДК 519.71 Литвиненко В.І. ПОБУДОВА ШТУЧНИХ ІМУННИХ СИСТЕМ У роботі виконаний аналіз основних компонентів обчислювальних моделей, заснованих на імунній парадигмі. Розглянуті й проаналізовані основні типи атрибутів і схеми вистави простору форм. Виконаний аналіз обчислення афінності для різних видів простору форм при розв’язку задач розпізнавання та класифікації. Описані основні оператори, використовувані в штучних імунних системах. На основі проведеного...»

«ВПЛИВ АГМАТИНУ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ УДК: 612.12:599.323.4:616.379-008.64:613.29 ВПЛИВ АГМАТИНУ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ І. В. Ференц1, І. В. Бродяк1, М. Я. Люта1, В. А. Бурда1, Г. С. Гаврилишин2, Н. О. Сибірна1 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна e-mail: iryna_ferenc@i.ua Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний...»

«Київський університет імені Тараса Шевченка НОВІКОВ Борис Володимирович УДК 512.664.4 КОГОМОЛОГІЇ НАПІВГРУП – 01.01.06 – алгебра і теорія чисел АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Київ-1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Харківському державному університеті Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, МІХАЛЬОВ Олександр Васильович, професор, проректор, Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, м. Москва доктор...»

«УДК 005.2: 658 НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ВАРІАНТІВ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА1 Сабадаш В.В., к.е.н., доцент, Люльов О.В., асистент Сумський державний університет У статті описано теоретичний механізм вибору варіантів ефективної стратегії розвитку підприємства, а також проаналізовано вплив факторів на формування рентабельності активів. Ключові слова: стратегія розвитку, рентабельність активів, індекс стійкості, індекс росту, ефективність, фактор. Сабадаш В. В.,...»

«Збірник №7 (47) Екологія наукових праць ВНАУ 2011 УДК: 631.95 (477.43/.44) О. В. Дєдов – кандидат сільськогосподарських наук ВДПУ імені Михайла Коцюбинського Ю.М. Шкатула – кандидат сільськогосподарських наук Вінницький національний аграрний університет ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОЛАНДШАФТІВ ПОДІЛЛЯ: ПЛАНИ І РЕАЛЬНІСТЬ Наведено результати досліджень сучасної структури земельних угідь, агроекологічного стану ґрунтів Поділля. Розглянуто раціональні шляхи відновлення родючості земель і...»

«CLINICAL ARTICLES Саволюк Сергій Іванович доктор медичних наук, доцент кафедри хірургії №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; +38 0432 67-07-15; savoluk@meta.ua. Вовчук Ігор Миколайович к.мед.н., асистент кафедри хірургії №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; +38 097 251-75-60 Ярмак Олег Анатолійович аспірант кафедри хірургії №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; +38 0432 54-94-00;...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»