WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |

«Група/призначення: антидепресанти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Покази до призначення: великі депресивні епізоди, панічні розлади з або без агорафобії ...»

-- [ Страница 2 ] --

Каліфорнійська тератологічна інформаційна служба (The California Teratogen Information Service) повідомляє про 228 вагітностей з впливом флуоксетину, з них 164 в І триместрі, при яких не виявлено зростання частоти великих вроджених вад. З 97 дітей, матері яких приймали флуоксетин на ранніх термінах вагітності і яких оглянули дизморфологи, 15 (15,8%) мали 3 та більше малих аномалій. В контрольній групі (без вживання препарату) 3 та більше малих аномалій мали 6,5% новонароджених. Це статистично значима різниця. Автори припустили, що наявність великої кількості малих аномалій розвитку може бути маркером збільшення ймовірності великих аномалій.

У 1996 році європейська мережа тератологічних інформаційних служб (The European Network of the Teratology Information Services (ENTIS)) повідомила наступні результати 689-ти вагітностей з впливом антидепресантів, 96 з яких пов’язані з флуоксетином: 9 добровільних переривань вагітності (в 1-го плода вроджені вади розвитку), 13 самовільних переривань вагітності, 1 мертвонароджена дитина, 4 дітей з вродженими вадами. Ці дані схожі з тими, що очікуються в загальній популяції.

Канадська тератологічна інформаційна служба повідомляє про 3-х дітей з вродженими вадами розвитку серед 61-ї вагітності з впливом флуоксетину. Це були наступні вади розвитку: стеноз клапана легеневої артерії, гіпоспадія, дефект міжшлуночкової перетинки.

Проспективне дослідження 2003 року оцінювало результати 138-ми вагітностей, при яких жінки вживали інгібітори зворотного захоплення серотоніну при вагітності. Це були наступні препарати: флуоксетин (N=73), сертралін (N=36), пароксетин (N=19), циталопрам (N=7), флувоксамін (N=3). Більшість жінок (62%) лікувались протягом вагітності і 95% в пологах. Ускладнення спостерігали у 28-ми немовлят, а саме: передчасні пологи (9), аспірація меконієм, потиличний шнур (nuchal cord, обвиття пуповини навколо шиї на 360 градусів), гіпотонія, мала вага. Малу вагу мали 4 немовлят (2,9%), всі з групи флуоксетину, який матері приймали в дозах 40-80 мг/день протягом вагітності. Були виявлені також наступні вроджені вади: хвороба Гіршпрунга в 1-ї дитини, порожнина прозорої перетинки (cavum septi pellucidi).

Достовірність інформації про наявність порожнини прозорої перетинки в одного немовляти є сумнівною, оскільки ця вада майже завжди виявляється у новонароджених і зникає в перші кілька місяців життя.

Популяційне когортне дослідження на основі данського національного реєстру народжень (The Danish National Birth Registry) виявило 1051 жінку, яка отримала хоча б один рецепт на препарат групи інгібіторів зворотного захоплення серотоніну за період від 1991 до 2003 років в терміні від одного місяця до зачаття - в кінці І триместру вагітності. Об’єднані дані для всіх препаратів показали скоригований відносний ризик всіх вроджених вад на рівні 1,34 (95% ДІ 1,00-1,79). Вибірка була занадто малою, щоб розрахувати ризик окремо для кожного препарату.

Ще одне данське дослідження з використанням реєстру виявило, що діти жінок, які отримали рецепт на інгібітори зворотного захоплення серотоніну в І триместрі мали підвищений ризик формування вроджених вад серця і деяких певних вад серця. Дані аналогічні отриманим при аналізі групи жінок, що отримали рецепти на препарати за 3 і більше місяців до вагітності, але не при вагітності. Автори вважають, що стан матері (захворювання) може бути маркером підвищеного ризику, а не тільки вплив препаратів.

Щодо флуоксетину, повідомляється про зростання частоти дефектів міжпередсердної перетинки. Флуоксетин та його метаболіт норфлуоксетин мають період напіврозпаду до 6 та 16 днів відповідно, і жінки, які не отримували рецепт на препарат перед вагітністю могли містити в крові залишкову концентрацію цих речовин. Не виявлено різниці у частоті вроджених вад у жінок, які призупинили прийом інгібіторів зворотного захоплення серотоніну за 3,6 або 9 місяців до вагітності.

Повідомлення тератологічних інформаційних систем про 284 вагітних, які приймали флуоксетин, виявило зростання частоти кардіоваскулярних аномалій (9 випадків). Це дослідження включало і малі дефекти міжшлуночкової перетинки, які самостійно закривалися. Автори відмічають, що серцево-судинні порушення були різноманітними Данське дослідження на основі реєстрів описало 348 вагітностей з впливом флуоксетину. Не було виявлено значимої асоціації ні з вродженими вадами в цілому, ні з вродженими вадами серця, ні з дефектами перегородок серця. Подальші дослідження з використанням цієї ж бази даних підтвердили таку інформацію.

Шведський медичний реєстр народжень (The Swedish Medical Birth Register) не містить інформації про статистично значиме зростання частоти вроджених вад серця у новонароджених, яких народили жінки, що приймали флуоксетин. Мова йде про 21 випадок.

При одному з досліджень дітям з постійними серцевими шумами проводили ехокардіографію і виявили 2 вроджені вади серця серед 66 дітей, які зазнали пренатального впливу флуоксетину. Це були малі дефекти міжшлуночкової перетинки. Автори дійшли до висновку, що ця частота – 3% перевищила показник у дітей, на яких не впливав флуоксетин (1,6%), проте вони не коригували дані до материнського захворювання, індексу ваги матерів, використання наркотиків.

Центри контролю та попередження захворювань (A Centers for Disease Control and Prevention, CDC) за результатами дослідження випадок-контроль повідомили про статистично значиму асоціацію між впливом флуоксетину та краніосиностозом. На противагу цьому, дослідження з подібним дизайном, проведене епідеміологічним центром Slone (Slone Epidemiology Center), не виявило серед 115 дітей з краніосиностозом пренатального впливу флуоксетину, а також не виявило асоціації між препаратом та омфалоцеле і вадами серця. Асоціація флуоксетин – краніосиностоз могла бути випадковою.

Ретроспективне популяційне дослідження з охопленням 1782 жінок, які отримали рецепти на інгібітори зворотного захоплення серотоніну безпосередньо перед або під час вагітності провело порівняння з контрольною групою жінок, які не отримували рецептів на жоден медикамент. 229 жінок отримували рецепти протягом всієї вагітності. Аналіз включав наступні інгібітори зворотного захоплення серотоніну: циталопрам, флуоксетин, пароксетин, сертралін, флувоксамін. При вживанні в І триместрі не виявлено підвищеного ризику вроджених вад розвитку. Прийом в ІІІ триместрі асоціювався з підвищенням частоти лікування новонароджених у відділеннях інтенсивної терапії, однак цей ризик корелює з курінням, рівень якого серед жінок, що приймають інгібітори зворотного захоплення серотоніну, вдвічі вищий в порівнянні з контрольною групою жінок. Обмеженнями цього дослідження є неврахування наступних моментів: прийому інших препаратів, в тому числі наркотиків, материнського захворювання, експозиції вживання нікотину та алкоголю.

Ретроспективне когортне дослідження 972 жінок, які отримали хоча б один рецепт на інгібітори зворотного захоплення серотоніну за 12 місяців до вагітності, не виявило зростання частоти вроджених вад розвитку, проте повідомляє про зниження ваги новонароджених, зростання частоти передчасних пологів, смертності та судом. Це дослідження не врахувало куріння тютюну матерями.

Дослідження, проведене в Західній Австралії, не виявило статистично значимого зростання вроджених вад серця серед дітей, матері яких приймали флуоксетин при вагітності, хоча було показано зростання частоти відкритої артеріальної протоки. Також повідомляється про зростання частоти стенозу пілорусу та дефектів нижніх кінцівок. Це дослідження не включало інформацію щодо вживання алкоголю, заборонених наркотиків, інших ліків, ваги матері. Зниження ваги новонароджених спостерігається як при вживанні флуоксетину, так і інших інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, що припускає ймовірний вплив основного захворювання матері.

Фінське дослідження також використало базу даних про виписані рецепти, щоб виявити жінок з передбачуваним впливом препаратів групи інгібіторів зворотного захоплення серотоніну на ранніх термінах вагітності та реєстри вроджених вад розвитку для з’ясування результатів вагітностей. Флуоксетин асоціювався із зростанням частоти дефектів міжшлуночкової перетинки, хоча статистично не значним, та зростанням ізольованих дефектів міжпередсердної перетинки. Не виявлено значного зв’язку між флуоксетином та іншими вадами серцево-судинної системи та іншими категоріями вроджених вад розвитку.

Це дослідження також виявило, що фетальний алкогольний синдром серед дітей, які зазнали при вагітності впливу препаратів групи інгібіторів зворотного захоплення серотоніну зустрічається в 10 раз частіше, ніж в контрольній групі. Відсутність адекватної корекції на прийом інших ліків, алкоголю, тютюну обмежує інтерпретацію результатів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Популяційне дослідження на основі спостережень за вродженими вадами розвитку виявило диспропорційний зв’язок флуоксетину та стенозу пілоруса. Автори коректно відзначають, що це може бути випадковим збігом, оскільки попередні дослідження такого не виявляли.

Норвезьке дослідження не виявило асоціації між пренатальним впливом флуоксетину та вродженими вадами в цілому, великими вродженими вадами чи кардіоваскулярними аномаліями. Воно проводилось на основі опитування жінок при вагітності, обмежене малою кількістю учасників.

Когортне дослідження 2014 року, яке використовувало проспективно отриману інформацію з британського реєстру загальної практики (British general practitioner data base) виявило асоціацію між флуоксетином в І триместрі та зниженням частоти вроджених вад статевої системи при порівнянні з контрольною групою жінок без депресії (скореговане співвідношення шансів 0,38, 95% ДІ 0,16-0,93, р=0,034), при використанні в якості контрольної групи жінок з нелікованою депресією - скореговане співвідношення шансів становило 0,57, 95% довірчий інтервал 0,34-0,92, р=0,024. Не виявлено асоціації з іншими вадами розвитку при порівнянні з обома контрольними групами.

Дослідження з використанням даних американської служби Medicaid (федеральна служба медичної допомоги малозабезпеченим) не виявило зростання частоти вроджених вад серця у випадку призначення флуоксетину в І триместрі вагітності з корекцією на хворобу матері.

Мета-аналіз щодо впливу флуоксетину (до 2010 року) не виявив значимого зростання ризику великих вроджених вад, як і вад серцево-судинної системи. Наступний мета-аналіз до 2012 року дійшов висновку про відсутність зростання частоти вроджених вад в цілому на основі 18 комбінованих досліджень та вроджених вад серця (14 комбінованих досліджень).

На сьогодні ці дані вважаються застарілими.

Дослідження випадок-контроль щодо клишоногості припустило зростання ризику цієї вродженої вади від вживання інгібіторів зворотного захоплення серотоніну довше, ніж 30 днів між 2 та 3 місяцями з корекцією на куріння та масу тіла матері – 1,8 (95% ДІ 1,1-2,8). При менш тривалому прийомі та поза межами вказаного періоду підвищеного ризику не реєстрували. Щодо окремих препаратів, ризик був вищим при вживанні есциталопраму – 2,9 (95% ДІ 1,1-7,2).Pages:     | 1 || 3 | 4 |
Похожие работы:

«ESET SMART SECURITY Посібник користувача (для продуктів версії 8.0 і вище) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Натисніть тут, щоб завантажити найновішу версію цього документа ESET SMART SECURITY ESET, spol. s r. o., ESET Smart Security розроблено компанією ESET, spol. s r. o. Докладніше див. на веб-сайті www.eset.ua. Усі права захищено. Забороняється відтворювати, зберігати в інформаційно-пошуковій системі або передавати в будь-якій формі та...»

«ESET SMART SECURITY Посібник користувача (для продуктів версії 6.0 і вище) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Натисніть тут, щоб завантажити найновішу версію цього документа ESET SMART SECURITY ESET, spol. s r. o., 2013 ESET Smart Security розроблено компанією ESET, spol.s r.o. Докладніше див.на веб-сайті www.eset.com. Усі права захищено.Забороняється відтворювати, зберігати в інформаційнопошуковій системі або передавати в будь-якій формі та будь-якими засобами (електронними,...»

«УДК 541.128.13 Ю.В. Білокопитов, д-р хім. наук, старш. наук, співроб., С.В. Іванов, д-р хім. наук, проф., В.М. Ледовських, д-р хім. наук, проф., Ю.О. Сергучов, д-р хім. наук. проф.МЕХАНІЗМ РЕАКЦІЇ ГІДРОГЕНОЛІЗУ ХЛОРОРГАНІЧНИХ СПОЛУК НА ГЕТЕРОГЕННИХ КАТАЛІЗАТОРАХ Досліджено механізм реакції гідрогенолізу хлорпохідних бензолу. Показано, що реакція відбувається в хемосорбованому стані, лімітуючою стадією є дисоціативна хемосорбція хлорбензолів. Доведено, що процес обміну декількох атомів хлору в...»

«URL: http://www.enemo.org.ua/ENEMO%20FINAL%20 STATEMENT%202006%20ukr.pdf. 8. Тищенко Ю.Використання „адміністративного ресурсу” під час виборчої кампанії 2002 року, 2002. URL: http://www.ucipr.kiev.ua/ ukrainian/adminresurs/001.html. 9. Тищенко Ю. Уроки та підсумки виборчої кампанії 1999 року в контексті виборів-2004 // RU. – 2003. – № 32 (327). URL: http: // www. polit. com.ua/?cgid=5&PHPSESSID=d1b71d947caaa03f2a29bcfa65015568&mpid=9®id=637&spoid=2& offs=70&poid=2&id=1866/. 10. Український...»

«ВПЛИВ АГМАТИНУ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ УДК: 612.12:599.323.4:616.379-008.64:613.29 ВПЛИВ АГМАТИНУ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ І. В. Ференц1, І. В. Бродяк1, М. Я. Люта1, В. А. Бурда1, Г. С. Гаврилишин2, Н. О. Сибірна1 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна e-mail: iryna_ferenc@i.ua Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний...»

«ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ На правах рукопису Бугай Олександр Миколайович УДК 543.422 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОЇ АТОМІЗАЦІЇ В АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОМУ СПЕКТРОМЕТРІ: КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ З ДВОМА НЕЗАЛЕЖНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Науковий керівник: Рогульський Юрій Володимирович к. ф.-м. н. Суми – 2006 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНІЙ АТОМНОАБСОРБЦІЙНІЙ...»

«Науковий вісник ТДАТУ Випуск 2, Том 5 УДК 631.171.075.3 ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ (МАСАЖУ) ВИМЕНІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ Болтянська Н.І., к.т.н. 1 Таврійський державний агротехнологічний університет Тел.: +38 (0619) 42-05-70; e-mail: natali.28@inbox.ru Анотація – у статті проаналізовано наслідки неправильної слабкої підготовки до доїння та вплив збільшення тривалості переддоїльної стимуляції на рефлекс молоковіддачі, продуктивність та здоров’я вимені і...»

«дисципліни це вимагає оперативного реагування на адаптацію відповідного методичного забезпечення;викладачу необхідно витрачати більше часу на підготовку до лекції – розробку мультимедійного методичного забезпечення та його розміщення у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки. Література 1. Триус Ю.В. Інноваційні інформаційні технології у навчанні математичних дисциплін /Ю.В. Триус / Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ої Науково-практичної...»

«УДК: 004.056.3 Є.Я. Ваврук, В.В. Грос Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ ВУЗЛІВ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ОБ’ЄКТА © Ваврук Є.Я., Грос В.В., 2010 Проведено порівняльний аналіз методів забезпечення відмовостійкості вузлів вимірювання швидкості об’єкта на основі ШПФ. Наведені кількісні показники додаткових затрат на їх реалізацію. Methods to ensure the fault-tolerance of nodes measure the speed of the object...»

«УДК 35:341.233.1+351.82 А. В. ХМЕЛЬКОВ ВЕКТОРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ Запропоновано дослідження векторів модернізації системи державного фінансового контролю. Обґрунтована необхідність удосконалення діючого нормативно-правового механізму державного фінансового контролю в Україні. A study of vectors modernization of public financial control. The necessity of improving the existing legal mechanisms of state financial control in Ukraine. Велику суспільну значущість...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»