WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 27 |

«ESET SMART SECURITY Посібник користувача (для продуктів версії 8.0 і вище) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Натисніть тут, щоб ...»

-- [ Страница 9 ] --

Вхідний трафік із довіреної зони – прикладом вхідного підключення в межах довіреної зони є віддалений комп’ютер, який перебуває в довіреній зоні й намагається встановити зв’язок із локальною програмою, запущеною на комп’ютері.

Вихідний трафік до довіреної зони – локальна програма намагається встановити підключення до іншого комп’ютера, який перебуває в локальній мережі або в мережі в довіреній зоні.

Вхідний інтернет-трафік – віддалений комп’ютер намагається встановити зв’язок із програмою, запущеною на комп’ютері.

Вихідний інтернет-трафік – локальна програма намагається встановити підключення до іншого комп’ютера.

Політика створення правил – у цьому розділі можна визначити параметри, які буде додано до новостворених правил.

Додати локальний порт – містить номер локального порту мережевого зв’язку. Для вихідних зв’язків зазвичай генеруються випадкові номери. Тому рекомендується вибирати цей параметр лише для вхідних зв’язків.

Додати програму – включає ім’я локальної програми. Цей параметр доречно використовувати для створення правил на рівні програми в майбутньому (правила, які визначають особливості встановлення зв’язку для всієї програми). Наприклад, установлення зв’язку можна дозволити лише для браузера або клієнта електронної пошти.

Додати віддалений порт – включає номер віддаленого порту мережевого зв’язку. Наприклад, можна дозволити або відхилити встановлення зв’язку певною службою, пов’язаною зі стандартним номером порту (HTTP – 80, POP3 – 110 тощо).

Додати віддалену IP-адресу/довірену зону – віддалена IP-адреса або зона може використовуватися як параметр для нових правил, які визначають усі мережеві підключення між локальною системою та відповідною віддаленою адресою/зоною. Цей параметр доречно використовувати, якщо потрібно визначити дії для певного комп’ютера або групи комп’ютерів у мережі.

Максимальна кількість окремих правил для програми – якщо для здійснення підключень програма використовує різні порти з різними IP-адресами тощо, брандмауер у режимі навчання створює для цієї програми відповідний лічильник правил. За допомогою цього параметра можна обмежити кількість правил для однієї програми. Цей параметр активний, якщо прапорець Додати віддалений порт установлено.

Сповіщати про вихід із режиму навчання через Х днів – визначає число днів, через яке ESET Smart Security повідомить користувача, що режим навчання все ще активний. Ця можливість призначена для того, щоб запобігти використанню персонального брандмауера в режимі навчання протягом тривалого часу.

Рекомендується переключати персональний брандмауер у режим навчання лише на короткий час, коли користувач ініціює типові підключення. Мережеві зв’язки, які зберігаються в період режиму навчання, можуть використовуватися як основа для постійного набору правил.

4.2.2 Профілі брандмауера Профілі можна використовувати для контролювання поведінки персонального брандмауера ESET Smart Security. Під час створення чи редагування правила персонального брандмауера можна призначити це правило певному профілю або застосувати його до всіх профілів. У разі вибору профілю застосовуються лише загальні правила (не призначені певному профілю) і правила, визначені для цього профілю. Можна створити кілька профілів із різними правилами, щоб легко змінювати поведінку персонального брандмауера.

Натисніть Профілі... (див. рис. у розділі Режими фільтрації), щоб відкрити вікно Профілі брандмауера, де можна Додати, Змінити або Видалити профілі. Зверніть увагу, що профіль не можна Змінити або Видалити, якщо його зазначено в розкривному меню Вибраний профіль. Під час додавання або редагування профілю можна також визначити умови, за яких він активується.

Під час створення профілю можна визначити події, які активуватимуть його. Доступні наведені нижче опції.

Не переключати автоматично – автоматичний активатор вимкнено (профіль потрібно активувати вручну).

Коли автоматичний профіль стає недійсним і жодні інші профілі не активуються автоматично (профіль за замовчуванням) – коли автоматичний профіль стає недійсним (тобто якщо комп’ютер підключено до недовіреної мережі – див. розділ Автентифікація мережі) і замість нього не активується інший профіль (комп’ютер не підключено до іншої довіреної мережі), персональний брандмауер використовуватиме цей профіль. Лише один профіль може активуватися таким чином.

Якщо виявлено зону – цей профіль активуватиметься після автентифікації вибраної зони (див. розділ Автентифікація мережі).

У разі переходу персонального брандмауера до роботи з іншим профілем у нижньому правому куті екрана біля системного годинника відображатиметься відповідне сповіщення.

4.2.3 Налаштування та використання правил Правила – це набір умов, які використовуються для осмисленого тестування всіх мережевих підключень і всіх дій, які відповідають цим умовам. За допомогою правил персонального брандмауера можна визначити дію, яка виконуватиметься за різних типів мережевих підключень. Щоб налаштувати фільтри для правила, перейдіть у меню Додаткові параметри (F5) Мережа Персональний брандмауер Правила та зони.

Натисніть Параметри... в розділі Довірена зона, щоб відкрити вікно параметрів довіреної зони. Якщо ви не хочете, щоб вікно параметрів довіреної зони з’являлося щоразу, коли система виявляє нову підмережу, скористайтесь опцією Не відкривати діалогове вікно параметрів довіреної зони.... Автоматично використовується поточна конфігурація визначеної зони.

ПРИМІТКА. Якщо персональний брандмауер налаштовано на Автоматичний режим, деякі параметри не доступні.

Натисніть Параметри... в розділі Редактор зон та правил, щоб відкрити вікно Параметри зон із коротким описом правил або зон (залежно від активної вкладки). Вікно розділене на дві частини. У верхній частині наведено всі правила в скороченому вигляді. У нижній частині наведено детальну інформацію про правило, виділене у верхній частині. Унизу вікна розташовані кнопки Створити, Змінити й Видалити (Del), за допомогою яких можна налаштовувати правила.

Підключення можна розділити на вхідні та вихідні. Вхідні підключення ініціює віддалений комп’ютер, який намагається встановити зв’язок із локальною системою. Вихідні підключення працюють протилежним чином:

локальна система встановлює зв’язок із віддаленим комп’ютером.

У разі виявлення нового зв’язку слід ретельно зважити, дозволяти його чи ні. Недозволені, незахищені або невідомі підключення становлять загрозу безпеці системи. Якщо встановлюється таке підключення, рекомендується приділити особливу увагу віддаленій стороні та програмі, яка намагається встановити зв’язок із вашим комп’ютером. Метою багатьох проникнень є отримання й відправлення приватних даних або завантаження інших шкідливих програм на робочі станції в мережі. Персональний брандмауер дає можливість користувачу виявляти й переривати такі підключення.

Відображати інформацію про програму – дає змогу визначати спосіб відображення програм у списку правил.

Можливі такі варіанти:

Повний шлях – повний шлях до виконуваного файлу програми.

Опис – опис програми.

Ім’я – ім’я виконуваного файлу програми.

Виберіть типи правил, які відображатимуться в розділі Параметри правил, скориставшись списком

Відображати правила:

Тільки правила користувача – відображення лише правил, створених користувачем.

Правила користувача та попередньо визначені правила – відображаються всі правила користувача та попередньо визначені правила, що використовуються за замовчуванням.

Усі правила (включно із системними) – відображаються всі правила.

4.2.3.1 Параметри правил У розділі "Параметри правил" можна переглянути всі правила, які застосовуються до трафіку, генерованого окремими програмами в довірених зонах та Інтернеті. За замовчуванням правила додаються автоматично відповідно до реакції користувача на новий зв’язок. Щоб переглянути додаткові відомості про програму внизу цього вікна, натисніть назву програми.

На початку кожного рядка, що відповідає правилу, є кнопка, за допомогою якої можна розгорнути/згорнути (+/-) інформацію. Натисніть назву програми у стовпці Програма/правило, щоб відобразити інформацію про правило внизу цього вікна. Щоб змінити режим відображення даних на екрані, можна скористатися контекстним меню. За допомогою контекстного меню можна також додавати, змінювати й видаляти правила.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


З довіреної зони/У довірену зону – дії, пов’язані із вхідними або вихідними зв’язками в межах довіреної зони.

З Інтернету/В Інтернет – дії, пов’язані із вхідними/вихідними зв’язками в разі підключення до Інтернету.

Для кожного типу (напрямку) зв’язку доступні такі дії:

Дозволити – дозволити зв’язок.

Запитати – під час установлення кожного підключення відображатиметься запит на дозвіл або заборону цієї дії.

Відхилити – заборонити зв’язок.

Особливі – не можна класифікувати відносно інших дій. Наприклад, якщо IP-адреса або порт дозволені персональним брандмауером, неможливо точно визначити, чи дозволені вхідні або вихідні зв’язки програми, яка використовує цю адресу або порт для підключення.

У разі інсталяції нової програми з доступом до мережі чи змінення наявного підключення (віддалена сторона, номер порту тощо) слід створити нове правило. Щоб змінити вже наявне правило, перейдіть на вкладку Правила й натисніть Змінити.

48 4.2.3.1.1 Режим детального перегляду всіх правил Щоб переглянути наведену нижче інформацію у вікні "Параметри зон та правил", натисніть Перейти до режиму детального перегляду всіх правил.

Ім’я – ім’я правила; щоб увімкнути правило, установіть відповідний прапорець.

Дія – показує напрямок зв’язку та відповідну дію.

Вихідні підключення дозволено Вихідні підключення заблоковано Вхідні підключення дозволено Вхідні підключення заблоковано Усі підключення дозволено Усі підключення викликають відображення діалогового вікна із запитом щодо дії (дозволити або відхилити) Усі підключення заблоковані Протокол – протокол зв’язку.

Адреса – адреса віддаленого комп’ютера.

Локальний порт – порт локального комп’ютера.

Віддалений порт – порт віддаленого комп’ютера.

Програма – програма, до якої застосовується правило.

Змінено – дата останньої зміни.

Профіль – виберіть профіль у розкривному меню Показувати правила, які використовуються у профілі, щоб відобразити фільтр правил профілю.

Створено/Змінено – ім’я користувача, який змінив правило.

Створити – натисніть, щоб створити нове правило.

Змінити – натисніть, щоб змінити наявні правила.

Видалити (Del) – натисніть, щоб видалити наявні правила.

4.2.3.2 Редагування правил Вносити модифікації потрібно кожного разу, коли змінюється будь-який із параметрів, що перевіряються. У такому випадку правило не може виконати умови й визначена дія не застосовується. Якщо параметри змінено, підключення може бути відхилене, що призведе до проблем у роботі з відповідною програмою. (наприклад, коли зміниться адреса мережі або номер порту віддаленої сторони).

У верхній частині вікна розміщено такі три вкладки:

Загальні – укажіть назву правила, напрямок підключення, дію, протокол і профіль, до якого застосовуватиметься правило.

Локальні параметри – відображає інформацію про локальну сторону підключення, включаючи номер локального порту або діапазон портів, а також назву програми, яка встановлює зв’язок.

Віддалена сторона – ця вкладка містить інформацію про віддалений порт (діапазон портів). Вона також дає змогу визначити список віддалених ІР-адрес або зон для певного правила.

Протокол є використовуваним комунікаційним протоколом для правила. Натисніть Вибрати протокол..., щоб відкрити вікно Вибір протоколу.Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 27 |
Похожие работы:

«АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У СПРИНТЕРІВ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Фоменко Л.А. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Анотація. У статті розглянуто питання вегетативної регуляції кардіогемодинаміки та оцінки адаптаційного потенціалу у легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції при різних фізичних навантаженнях. Проблема дослідження динаміка розгортання адаптаційних змін кардіогемодинаімки у легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції та рівня вегетативної регуляції варіабельності...»

«ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ELECTRICAL ENGINEERING 2010. Вип. 61. С.171-179 2010. Is. 61. P.171-179 УДК 621.315.592 ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ОПРОМІНЕНИХ ТА ПРУЖНОДЕФОРМОВАНИХ КРИСТАЛІВ р-Si Б. Павлик1, Р. Дідик1, Й. Шикоряк1, М. Кушлик1, І. Чегіль2 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Ген. Тарнавського, 107, 79017, Львів, Україна pavlyk@electronics.wups.lviv.ua НВП «Карат», вул. Стрийська, 202, 79031, Львів, Україна Досліджено механостимульовані електрофізичні процеси...»

«ТЕПЛОТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ УДК 685.513.685 IDENTIFICATION OF THE PARAMETERS OF ELECTRO-MECHANICAL SYSTEM MODEL BASED ON GENETIC ALGORITHMS S. Baluta, L. Kopulova, J. Klymenko National University of Food Technologies Key words: ABSTRACT Two-mass mechanical model The article presents a method of identification based on genetic Electro mechanical systems algorithms, the mechanical parameters and their optimization Genetic algorithms for a two-mass electromechanical system. An algorithm for the...»

«УДК 620.187:620.1 Вплив вмісту NiO на механічні та каталітичні властивості аноду керамічної паливної комірки Є. М. Бродніковський, М. М. Бричевський, Б. Д. Василів*, В. І. Чедрик**, Є. Г. Прищепа, О. Д. Васильєв, А. В. Самелюк * Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенко НАН України, м. Львів ** Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України, м. Київ Встановлено, що при збільшенні вмісту NiO міцність невідновлених (NiOScCeSZ) та відновлених (NiScCeSZ) анодів зменшується....»

«дисципліни це вимагає оперативного реагування на адаптацію відповідного методичного забезпечення;викладачу необхідно витрачати більше часу на підготовку до лекції – розробку мультимедійного методичного забезпечення та його розміщення у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки. Література 1. Триус Ю.В. Інноваційні інформаційні технології у навчанні математичних дисциплін /Ю.В. Триус / Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ої Науково-практичної...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_С.В.Іванов (Підпис) «»_2014 р. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри машин і перевірені. Написання одиниць апаратів харчових...»

«ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ На правах рукопису Бугай Олександр Миколайович УДК 543.422 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОЇ АТОМІЗАЦІЇ В АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОМУ СПЕКТРОМЕТРІ: КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ З ДВОМА НЕЗАЛЕЖНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Науковий керівник: Рогульський Юрій Володимирович к. ф.-м. н. Суми – 2006 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНІЙ АТОМНОАБСОРБЦІЙНІЙ...»

«УДК: 004.056.3 Є.Я. Ваврук, В.В. Грос Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ ВУЗЛІВ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ОБ’ЄКТА © Ваврук Є.Я., Грос В.В., 2010 Проведено порівняльний аналіз методів забезпечення відмовостійкості вузлів вимірювання швидкості об’єкта на основі ШПФ. Наведені кількісні показники додаткових затрат на їх реалізацію. Methods to ensure the fault-tolerance of nodes measure the speed of the object...»

«ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УДК 616.33 002.44 089 06:616.61 002.3 036.12] 092.19 РОЛЬ ІМУННИХ МЕХАНІЗМІВ У ПАТОГЕНЕЗІ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ: УСКЛАДНЕННЯ ПІСЛЯ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА З ПРИВОДУ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ C.А. Кристопчук, О.О. Абрагамович Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Ключові слова: хронічний пієлонефрит, інтерлейкін 18, виразкова хвороба, резекція шлунка, сечостатева система, постгастрорезекційна хвороба. дним із головних методів лікування ускладненої Усі...»

«ISSN 2224-087X. Електроніка та інформаційні технології. 2012. Випуск 2. С. 27-32 Electronics and information technologies. 2012. Issue 2. P. 27–32 МАТЕРІАЛИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ УДК 621.315.592 ГЕНЕРУВАННЯ ДИСЛОКАЦІЙ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛАХ МЕТОДОМ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ Б. Павлик 1, Р. Дідик 1, Й. Шикоряк 1, Р. Лис 1, Д. Слободзян 1, А. Грипа 1, М. Кушлик 1, І. Чегіль 2 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. ген. Тарнавського, 107, 79017 Львів, Україна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»