WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |

«Кучеренко С.І., Бурлака В.В., Тіщенко Л.М., Мазоренко Д.І., Булгаков В.М., Калетнік Г.М., Кравченко І.Є., Березовий М.Г. ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА Навчальний посібник За редакцією проф. ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТІВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кучеренко С.І., Бурлака В.В., Тіщенко Л.М., Мазоренко Д.І.,

Булгаков В.М., Калетнік Г.М., Кравченко І.Є., Березовий М.Г.

ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА

Навчальний посібник

За редакцією проф. Кучеренка С.І.

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

для студентів вищих навчальних закладів

Харків –

УДК 531/534(075)

ББК 22.21я73

Т33

Рецензенти

Сивак Іван Онуфрійович завідувач кафедри технології та автоматизації машинобудування Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор;

Заболотний Володимир Федорович завідувач кафедри методики навчання фізики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, кандидат фізико-математичних наук, професор;

Любін Микола Володимирович кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації та комплексної механізації технологічних процесів Вінницького аграрного університету.

Колектив авторів Кучеренко С.І., Бурлака В.В., Тіщенко Л.М., Мазоренко Д.І., Булгаков В.М., Калетнік Г.М., Кравченко І.Є., Березовий М.Г.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-10303 від 09.11.2010 р.) Т33 Теоретична механіка. Навчальний посібник / За ред. проф. Кучеренка С.І.

Харків: 2012. 568 с.

ISBN 978-966-2143-57-7 Навчальний посібник написаний на основі досвіду викладання протягом багатьох років дисципліни „Теоретична механіка” на кафедрі теоретичної механіки та деталей машин Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.

Навчальний посібник охоплює основні теми навчальної програми з теоретичної механіки: статику, кінематику і динаміку матеріальної точки та механічної системи. Кожна тема включає короткі теоретичні відомості, рекомендації з розв’язування задач, самі задачі та приклади їх розв’язування.

Підбір задач різноманітний як за формою, так і за змістом.

Навчальний посібник призначений для студентів технічних вузів усіх форм навчання. Він також може бути корисним для викладачів при підготовці та проведенні аудиторних занять.

УДК 531/534(075) ББК 22.21я73 © Колектив авторів, 2012 ISBN 978-966-2143-57-7 ЗМІСТ Вступ…………………….………

Розділ 1. КІНЕМАТИКА

Тема 1. Кінематика точки

Заняття 1. Координатний спосіб означення руху

1.1 Траєкторія і рівняння руху точки

1.2. Визначення швидкості і прискорення точки

1.3. Порядок розв’язування задач

1.4. Контрольні запитання

1.5. Приклади розв’язування задач

Заняття 2. Природний спосіб означення руху точки

1.6. Природний спосіб означення руху точки

1.7. Визначення швидкості і прискорення точки при природному способі означення її руху

1.8. Контрольні запитання

1.9. Приклади розв’язування задач

Тема 2. Поступальний та обертальний види руху твердого тіла.

.........

Заняття 3

2.1. Поступальний рух твердого тіла

2.2. Обертальний рух твердого тіла

2.3. Рівномірний та рівнозмінний обертальний рух тіла

2.4. Швидкість та прискорення точок тіла, що обертається..............

2.5. Контрольні запитання

2.6. Приклади розв’язування задач

Тема 3. Складний рух точки

Заняття 4

3.1. Відносний, переносний і абсолютний рух точки

3.2. Відносні, переносні та абсолютні швидкості і прискорення.....

3.3. Додавання швидкостей та прискорень

3.4. Прискорення Коріоліса

3.5. Контрольні запитання

3.6. Приклади розв’язування задач

Тема 4. Плоский рух тіла

Заняття 5

4.1. Рівняння плоского руху

–  –  –

Тема 3. Система збіжних сил у просторі

Заняття 3

3.1. Система збіжних сил у просторі

3.2. Аналітичні умови рівноваги

4

3.3. Порядок розв’язування задач

3.4. Приклади розв’язування задач

Тема 4. Довільна плоска система сил

Заняття 4

4.1. Момент сили відносно точки

4.2. Умови рівноваги довільної плоскої системи сил

4.3. Порядок розв’язування задач

4.4. Контрольні запитання

4.5. Приклади розв’язування задач

Тема 5. Рівновага складеної конструкції

Заняття 5

5.1. Порядок розв’язування задач

5.2. Приклади розв’язування задач

Тема 6. Розрахунок зусиль в стержнях ферми

Заняття 6

6.1. Прості ферми

6.2. Визначення зусиль в стержнях ферми

6.3. Порядок розв’язування задач

6.4. Контрольні запитання

6.5. Приклади розв’язування задач

Тема 7. Довільна просторова система сил

Заняття 7

7.1. Момент сили відносно осі

7.2. Умови рівноваги довільної просторової системи сил.................

7.3. Порядок розв’язування задач

7.4. Контрольні запитання

7.5. Приклади розв’язування задач

Тема 8. Рівновага тіла з урахуванням сил тертя

Заняття 8

8.1. Закони тертя ковзання

8.2. Порядок розв’язування задач

8.3. Контрольні запитання

8.4. Приклади розв’язування задач

Тема 9. Центр тяжіння

Заняття 9

9.1. Центр паралельних сил

9.2. Центр тяжіння

9.3. Центри тяжіння деяких плоских однорідних фігур

9.4. Контрольні запитання

9.5. Приклади розв’язування задач

Розділ 3. ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ………………………. 235 Тема 1. Пряма задача динаміки точки

Заняття 1

1.1 Основні закони динаміки

1.2. Рівняння руху матеріальної точки у декартовій і природній системах відліку

1.3. Дві основні задачі динаміки матеріальної точки

1.4. Контрольні запитання

1.5. Порядок розв’язування прямої задачі динаміки невільної матеріальної точки

1.6. Приклади розв’язування задач

Заняття 2

Тема 2. Обернена задача динаміки

Заняття 3

2.1. Обернена задача динаміки

2.2. Порядок розв’язування оберненої задачі динаміки

2.3. Контрольні запитання

2.4. Приклади розв’язування задач

Заняття 4

Тема 3. Коливання матеріальної точки

Заняття 5. Вільні коливання матеріальної точки

3.1. Вільні гармонічні коливання матеріальної точки

3.2. Вплив сталої сили на вільні коливання

3.3. Контрольні запитання

3.4. Порядок розв’язування задач на вільні коливання

3.5. Приклади розв’язування задач

Заняття 6. Затухаючі коливання матеріальної точки

3.6. Затухаючі коливання матеріальної точки

3.7. Контрольні запитання

3.8. Приклади розв’язування задач

Заняття 7. Вимушені коливання матеріальної точки

3.9. Вимушені коливання матеріальної точки без урахування сил опору

6

3.10. Контрольні запитання

3.11. Приклади розв’язування задач ……

Тема 4. Відносний рух матеріальної точки

Заняття 8

4.1. Відносний рух матеріальної точки

4.2. Контрольні запитання

4.3. Порядок розв’язування задач динаміки відносного руху матеріальної точки

4.4. Приклади розв’язування задач

Розділ 4. ДИНАМІКА МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ

Тема 5. Геометрія мас

Заняття 9

5.1. Механічна система. Центр мас механічної системи

5.2. Порядок розв’язування задач на визначення центра мас механічної системи

5.3. Приклади розв’язування задач

Заняття 10

5.4. Моменти інерції твердого тіла відносно осі

5.5. Момент інерції деяких однорідних тіл

5.6. Контрольні запитання

5.7. Приклади розв’язування задач

Тема 6. Теорема про рух центра мас механічної системи

Заняття 11

6.1.Теорема про рух центра мас

6.2. Закон збереження руху центра …………………


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


6.3. Контрольні запитання

6.4. Порядок розв’язування задач на застосування теореми про рух центра мас

6.5. Приклади розв’язування задач…………………

Тема 7. Теорема про зміну кількості руху точки і механічної системи.

.. 399 Заняття 12

7.1. Імпульс сили

7.2. Теорема про зміну кількості руху точки і системи

7.3. Закон збереження кількості руху системи

7.4. Контрольні запитання

7.5. Порядок розв’язування задач на застосування теореми про зміну кількості руху точки і механічної системи

7.6. Приклади розв’язування задач

Тема 8. Теорема про зміну моменту кількості руху точки і механічної системи

Заняття 13

8.1. Теорема про зміну моменту кількості руху точки і механічної системи

8.2. Диференціальне рівняння обертального руху тіла навколо нерухомої осі

8.3. Контрольні запитання

8.4. Порядок розв’язування задач на застосування теореми про зміну кількості руху точки і механічної системи

8.5. Приклади розв’язування задач

Тема 9. Робота і потужність сили

Заняття 14

9.1. Робота сили

9.2. Потужність сили

9.3.. Контрольні запитання

9.4. Порядок розв’язування задач на визначення роботи і потужності сили

9.5. Приклади розв’язування задач

Тема 10. Теорема про зміну кінетичної енергії механічної системи.

......... 4 Заняття 15

10.1. Кінетична енергія механічної системи

10.2. Вирахування кінетичної енергії твердого тіла у різних випадках його руху

10.3. Теорема про зміну кінетичної енергії механічної системи.......

10.4. Контрольні запитання

10.5. Порядок розв’язування задач використання теореми про зміну кінетичної енергії механічної системи

10.6. Приклади розв’язування задач

Тема 11. Динаміка плоского руху твердого тіла

Заняття 16

11.1. Диференціальні рівняння плоского руху твердого тіла........... 472

11.2. Контрольні запитання

11.3. Порядок розв’язування задач динаміки плоского руху твердого тіла

11.4. Приклади розв’язування задач

8 Тема 12. Принцип Даламбера (метод кінетостатики)

Заняття 17

12.1.Принцип Даламбера для матеріальної точки і механічної системи

12.2. Приведення сил інерції точок твердого тіла до найпростішого вигляду

12.3. Контрольні запитання

12.4. Порядок розв’язування задач на застосування принципу Даламбера

12.5. Приклади розв’язування задач

Тема 13. Принцип можливих переміщень

Заняття 18

13.1. Класифікація в’язей, можливі переміщення

13.2. Принципи можливих переміщень

13.3. Контрольні запитання

13.4. Порядок розв’язування задач за допомогою принципу можливих переміщень

13.5. Приклади розв’язування задач

Тема 14. Загальне рівняння динаміки

Заняття 19

14.1. Загальне рівняння динаміки

14.2. Порядок розв’язування задач.на застосування загального рівняння динаміки

14.3. Приклади розв’язування задач………………

Тема 15. Теорія удару

Заняття 20

15.1. Явище удару. Основне рівняння теорії удару

15.2. Удар тіла об нерухому перешкоду

15.3. Прямий центральний удар двох тіл (удар куль)

15.4. Втрата кінетичної енергії при непружному ударі двох тіл....... 539

15.5. Контрольні запитання

15.6. Порядок розв’язування задач

15.7. Приклади розв’язування задач

ДОДАТКИ

1. Найпростіші алгебраїчні формули…………………

2. Формула коренів квадратного рівняння……………

3. Градуси – радіани……………………………………

–  –  –

10 ВСТУП ВСТУП Навчальний посібник написаний на основі досвіду викладання протягом багатьох років дисципліни „Теоретична механіка” на кафедрі теоретичної механіки та деталей машин Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.

Навчальний посібник охоплює всі теми розширеної навчальної програми з теоретичної механіки, яку затверджено Міністерством освіти і науки України.

Він складається з чотирьох розділів: кінематики, статики, динаміки матеріальної точки та динаміки механічної системи і твердого тіла.

На початку кожної теми розділу наводяться основні теоретичні відомості, формули, рівняння та інші довідкові матеріали в об’ємі, який позбавляє студентів від необхідності звертатися до інших джерел. Зрозуміло, що наявність такого довідкового матеріалу не виключає необхідності глибокого вивчення теорії. У відповідних місцях практикуму надаються методичні вказівки до рішення задач і наводяться детальні рішення типових задач.

В основу навчального посібника покладений матеріал практичних занять з теоретичної механіки, які протягом багатьох років проводяться у Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. Петра Василенка.

Посібник призначається для студентів вищих технічних навчальних закладів III та IV рівнів акредитації денної та заочної форм навчання. Він також може бути корисним для викладачів при підготовці та проведенні аудиторних занять.

–  –  –

Розділ 1 КІНЕМАТИКА Кінематикою називається розділ теоретичної механіки, в якому вивчається механічний рух тіл з геометричної точки зору, тобто без урахування їх мас і сил, що на них діють.

Рух тіл в кінематиці розглядають по відношенню до деякої системи координат, що пов’язана з іншим тілом, наприклад, із Землею.

Основна задача кінематики полягає в тому, що за рівняннями, які визначають закон руху даного тіла, треба знайти всі кінематичні характеристики руху тіла (траєкторії різних точок, їх швидкості та прискорення).

Кінематика ділиться на кінематику точки і кінематику твердого тіла.

В першому розділі учбового посібника розглядаються наступні теми кінематики:

Кінематика точки.

Поступальний рух тіла.

Обертальний рух тіла навколо нерухомої осі.

Плоский рух тіла.

Складний рух точки.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«Аспір. І.П. Онуфрик1 – УкрДЛТУ УДК 338.2 (477) ІННОВАЦІЙНА ПРОДУКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЛІСОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ЛІСОПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Характеризується науково-технічний потенціал Українського державного лісотехнічного університету, його охоронні документи об'єктів промислової власності у сфері видів економічної діяльності лісопромислового сектору економіки Украни. Наведено механізм комерціалізації результатів досліджень і розробок через малі інноваційні і...»

«Державна матеріальна підтримка сімей в Україні. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 1. С. 342-352. УДК 351.83 ДЕРЖАВНА МАТЕРІАЛЬНА ПІДТРИМКА СІМЕЙ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ Чеховська І. В. Національний університет Державної податкової служби України, м. Ірпень, Україна E-mail: kontanta08@ukr.net У статті проаналізовано вплив державних соціальних виплат і пільг на матеріальне становище...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний аграрний університет МІКРОЕКОНОМІКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для аудиторної та самостійної роботи студентів факультету менеджменту за спеціальністю: 6.030601 «Менеджмент» (МПО, ДРУ) Вінниця 2010 Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ВНАУ заборонено УДК 330.101.542(076.5) Л. 87 Укладачі: В.С. Нікітченко, доцент, А.А. Брояка., ст. викладач, Л.А. Феняк, ст. викладач, О.П. Хаєцька, асистент. Розглянуто та затверджено на засіданні...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ХІМІЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальності 8.05170109 «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» денної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам Підпис(и) автора(ів) СХВАЛЕНО на засіданні кафедри технології...»

«В. А. Огородніков, В. О. Федотов, В. Є. Перлов Теоретична механіка. Кінематика Конспект лекцій Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет В. А. Огородніков, В. О. Федотов, В. Є. Перлов Теоретична механіка. Кінематика Конспект лекцій Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 531.1 ББК 22.21я73 О39 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № від..2013 р.) Рецензенти: В. А....»

«УДК 338.24:330.322.16 Черевиков Є.Л., канд. екон. наук старший науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ На основі проведеного дослідження зарубіжного досвіду реалізації інфраструктурних проектів проаналізовано передумови реформування житлово-комунального господарства в Україні на засадах публічно-приватного партнерства та обґрунтовано пріоритетні напрями...»

«ПРОЕКТ USAID “УКРАЇНА: ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА“ ЦЕНТР ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ РЕФОРМ ПУТІВНИК ДЛЯ УЧАСНИКА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ оновлене видання Київ201 Рекомендовано до друку Науково-програмною радою Центру політико-правових реформ ПУТІВНИК ДЛЯ УЧАСНИКА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ/ Автори-упорядники Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда. – Київ,2011. 136 с. У брошурі мовою, доступною для широкого загалу читачів, описано порядок звернення до суду за захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів у...»

«В.М.Іскрицький, С.В.Подлєсний, О.Г.Водолазська, Ю.О.Єрфорт ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА Статика і кінематика Міністерство освіти і науки України Донбаська державна машинобудівна академія В.М.Іскрицький, С.В.Подлєсний, О.Г.Водолазська, Ю.О.Єрфорт ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА Статика і кінематика Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів механічних спеціальностей очної та заочної форм навчання ВНЗ Краматорськ 2007 УДК 531. ББК 22.21 Т-33 Рецензенти: В.Б.Малєєв, д-р...»

«1. Нормативно-правове забезпечення системи фінансового моніторингу 1.1 Закони України В 2010 році відбулись суттєві зміни в національному законодавстві з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. 18 травня 2010 року Верховною Радою було прийнято Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Закон), який набрав чинності 21...»

«УДК 336.1.0018 І. А. Джалладова, професор, О. І. Бабинюк, ассистент, кафедра вищої математики ФІСІТ КНЕУ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ЕКОНОФІЗИКИ АНОТАЦІЯ. У статті узагальнюються наявні погляди щодо виникнення понять «стан», «простір», «невизначеність», «стабілізація» в контексті історії пізнання, висвітлюється глибинний науковий зміст цих категорій і дається аналіз механізму їх функціонування виходячи з теорії стохастичних динамічних систем,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»