WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 678.046 Оцінка впливу мінеральної оксикремневої сировини широкого фракційного складу на реологічні властивості композицій в створенні полірувальних матеріалів. Доц. Артюх Т. М., ...»

УДК 678.046

Оцінка впливу мінеральної оксикремневої сировини широкого

фракційного складу на реологічні властивості композицій в

створенні полірувальних матеріалів.

Доц. Артюх Т. М., проф. Фабуляк Ф.Г.

Дисперсна оксикремнева сировина широкого фракційного

складу знайшла значне застосування в будівельній промисловості, у

литтьовому виробництві металевих товарів народного вжитку та

конструкцій шорокого призначення. В той час виробництво товарів з

використанням латексів для одержання полімерних гумоподібних полірувальних матеріалів не існує і тим більше відсутні наукові роботи по вивченню реологічних показників, тобто фізико-механіки в’язких латексних композицій при вмісті дисперсного силікатного оксиду.

Потрібно відмітити, що розвитку наукових досліджень силікатів і алюмосилікатів придавав велике значення академік Академій наук Росії, академік Академії наук України, перший президент Академії наук України Володимир Іванович Вернадський

– основоположник геохімії і біогеохімії та засновник школи мінералогів та геохіміків.

Під його керівництвом вперше проводились роботи по вивченню будови силікатів і алюмосилікатів.

Такого напрямку наукові роботи мають велику перспективу розвитку і в даний час оскільки вміст кремнію у земній корі становить 26,00% алюмінію – 7,45% заліза – 4,20% фосфору – 0,12% сірки – 0,10% (вагових) Вміст же вуглецю у вигляді живої і неживої матерії – 0,35% [1,2]. Тому стає очевидним те, що роль кремнію і алюмінію, сполук з кисню у нашому житті досить значна і багатогранна. І можна повністю погодитись з В. І. Вернадським, який писав, що “алюмосиликаты …должны обращать на себя в технике гораздо больше внимания, чем это сейчас имеет место. Ибо в них мы имеем широко распространенные тела, нас всюду окружающие, в общем легко доступные в любых количествах. Кремний и алюминий и их соединения ввиду этой их общности – основа будущего” [3] В даній статті приводяться результати досліджень впливу оксиду кремнію широкого фракційного складу на реологічну поведінку латексних композицій. Дослідження оксидів алюмінію у в’язких полімерних системах будуть розглядатись в послідуючих статтях.

Мета роботи - провести дослідження реологічної поведінки композицій на основі натурального каучуку в латексі з різним вмістом оксиду кремнію широкого фракційного складу, які будуть виступати основою створення наповнених полімерних композиційних матеріалів і полірувальних товарів.

Для одержання зразків використовувався кварцовий пісок Глобовського родовища (Чернігівська область), який складається в основному із зерен кварцу і містить незначну кількість різних домішок. Домішки бувають механічними – зерна інших мінералів та включення в кварцове зерно і інші, - і хімічні – тверді розчили з кварцом, плівки, тощо [4]. Головна вимога до дисперсного оксиду кремнію – максимальний вміст основної речовини. Кварцовий пісок, який застосовується для одержання поліізопрен – кварцових в’язких композицій був наступний в мас. % SiO2 98.04-97.99; Al2O3 0.45-0.07;

Fe2O3 0.03-0.15; TiO2 0.05-0.06; CaO 0.12-0.14; MgO 0.04-0.12;

Na2O+K2O 0.05-0.42.

В якості в’язкого середовища використовувався натуральний латекс, який має широке застосування у виробництві різних гумових латексних виробів – клеїв, фарб, латексної губки, виробів медичного застосування, товарів народного вжитку та інших.

Дослідження проводились на ротаційному віскозиметрі Rheotest 2. Вміст SiO2 в латексі складів 25, 50, 75 мас %.

Проводились також реологічні дослідження вихідного зв’язуючого (латексу).

Дослідження наповнених латексних систем з використанням широкого спектру фракцій дисперсного SіO2 показали, що при збільшенні швидкості зсуву ефективна в’язкість сильно зменшується навіть при малих швидкостях зсуву. Така реологічна поведінка дає основу стверджувати, що наповнені поліізопренові латексні композиції володіють тиксотропією [4-6], тобто досліджувані системи мають здатність відновлювати структуру після реструктурування. Тиксотропійні ефекти нерозривно пов’язані з гістерезисними петлями, наявність яких вказує на те, що структура наповненого латексу повністю не відновлюються до вихідної структурної організації.

Як видно із рисунку 1 у вихідного латексу практично відсутня гістерезисна петля. В наповнених латексних композиціях (рис. 2-4) спостерігається значні гістерезисні петлі. Якщо при вмісті 25 мас. % гістерезисна петля не так помітно зростає (рис. 2), то в латексній композиції з вмістом 50 мас. % дисперсного SiO2 зростання площі петлі достатньо велике (рис. 3), а при 75 мас. % SiO2 площа гістерезису збільшується ще більше (рис. 4).

–  –  –

Рис. 3 Залежність ефективної в’язкості від швидкості зсуву латексної композиції з вмістом 50 мас. SiO2 широкого фракційного складу.

–  –  –

Рис. 4. Залежність ефективної в’язкості від швидкості зсуву латексної композиції з вмістом 75 мас. SiO2 широкого фракційного складу.

t 10-3 Па c 7,0

–  –  –

Рис. 5. Залежність ефективної в’язкості від швидкості зсуву латексної композиції з вмістом 50 мас. SiO2 широкого фракційного складу.

t 10-3 Па c 8,0

–  –  –

Рис. 6. Залежність ефективної в’язкості від швидкості зсуву латексної композиції з вмістом 75 мас. SiO2 широкого фракційного складу.

Приведені результати досліджень показують, що в наповнених латексних композиціях тиксотропія зменшується при умові збільшенні вмісту SіO2 з широким розподілом фракційного складу.

Такої поведінки не спостерігалось при дослідженні наповненого латексу кварцовим піском з використанням фракції 0,1. Раніше проведені нам дослідження латексних систем з вмістом SiO2 фракцію 0,1 показники, що спостерігається ріст площі гістерезисної петлі до вмісту 40 мас. % SiO2. А уже при 60 мас. % SiO2, площа гістерезисної петлі зменшується і при 120.мас. % SiO2, площа петлі ще зменшується, тобто має місце така велика тиксотропія, яка нівеліру гістерезисні явища. При цьому в цій системі (120 мас. % SiO2.) при великому вмісті кварцового піску великі швидкості зсуву спонукають збільшенню ефективної в’язкості, що пов’язано з надлишковим структуруванням латексу під впливом дисперсного SiO2.

Реологічні дослідження наповнених латексних систем вказують на зміну властивостей поверхневих шарів полімеру на межі розділу з поверхнею наповнювача. Механо-реологічні дослідження виступають науковою основою вибору необхідної композиції для виробництва полірувальних товарів.

При використанні дисперсного SiO2.широкого фракційного складу суттєво змінюється напруга зсуву, що видно із рис. 5 і 6.

Зворотній хід реологічних досліджень описується значеннями напруг зсуву набагато меншими, ніж прямий хід. Це вказує, що при реструктуризації наповнених систем відновлення їх повністю не проходить і напруги зсуву зменшується, тобто течія в’язких систем має полегшений характер. Відновлення від прямолінійності (рис. 5,

6) залежностей = () вказує на те, що реологічні течії досліджених в’язких рідин не можна віднести суто до в’язкопластичних, тобто такого типу наповнені композиції проявляють властивості псевдопластичних рідин.

Загальна оцінка реологічних кривих течій показує, що в досліджуваних в’язких наповнених композиціях має місце інтегральне збільшення реологічних параметрів (еф і ) з ростом їх при збільшенні швидкості зсуву () і значному зменшенні з умови спаду швидкості зсуву.

Таким чином приведені результати досліджень показують складний характер реологічної поведінки наповнених композицій при використанні SiO2.широкого фракційного складу. При цьому загальна оцінка результатів дослідження показує, що більш підходящим наповнювачем виступає SiO2.певної фракції. В цьому випадку має місце можливість широкого регулювання властивостей наповнених композицій. Реологічні дослідження дають наукові основи створення нових перспективних полімер-абразивних матеріалів.

Література.

1. Бетехтин А. Г. Минералогия, ИЗД. Гистеолтехиздат,

2. Черкинекий Ю. С. Химия полимерных неорганических вяжущих веществ, Л: ИЗД. «Химия» – 1967, с

3. Вернадский В. И. Очерки геохимии, - Госиздат, - 1927

4. Химическая технология стекла и силикатов, под раб. Дра техн. Наук, проф. Павлушкина. – М.: Сстроиздат, - 1983-432 с.

5. Виноградов Г. В., Маакин А. Г. Реологыя полимеров. – М.: Химия, 1973-448 с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


6. Рейнер М.: Деформацыя и тление. Пер. с англ. – М:

Наука, 1965,-224 с.

7. Тагер А. А. Физикохимия полимеров. - М: Химия, 1973,с.

УДК 678.046 <

–  –  –

на статтю “ Оцінка впливу мінеральної оксикремневої сировини широкого фракційного складу на реологічні властивості композицій в створенні полірувальних матеріалів”.

–  –  –

Реологічним методом установлено проведено дослідження латексних композицій з вмістом широкого фракційного складу дисперсного SiO2. Показано наявність збільшення ефективної в’язкості і напруги зсуву і зменшення тиксотропії.

Рецензія на статтю: “ Оцінка впливу мінеральної оксикремневої сировини широкого фракційного складу на реологічні властивості композицій в створенні полірувальних матеріалів”.

–  –  –

Методом реологічних досліджень проведена оцінка ефективної в’язкості і напруги зсуву латексних композицій з використанням в якості наповнювача дисперсного SiO2 широкого фракційного складу. Показано, що вміст наповнювача приводить до росту ефективної в’язкості і напруги зсуву, а при зворотному ході досліджень на ротаційному віскозиметрі Rhetotest2 спостерігається заміна зменшення як ефективної в’язкості, так і напруги зсуву, що обумовлено не повним структуруванням систем після реструктуризації при прямому ході на віскозиметр.

Широкий фракційний склад дисперсного наповнювача створює умови для облегченої течії в’язких систем після реструктуризації.

Автором зроблено порівняння одержаних досліджень з експериментальним результатом з умови використання дисперсного SiO2 фракції 0,1. Зроблено висновок про можливість вибору композицій оптимальних властивостей.

Стаття має наукове і практичне значення, тому рекомендую до друку.

Провідний науковий співробітник ІХВС НАН Україна Канд. Хім. Наук. М. І. Шандрук.

Підписи до рисунків.

Рис. 1. Залежність ефективної в’язкості від швидкості зсуву від вихідного каучуку в латексі.

Рис. 2. Залежність ефективної в’язкості від швидкості зсуву латексної композиції з вмістом 25 мас. % SiO2 широкого фракційного складу.

Рис. 3 Залежність ефективної в’язкості від швидкості зсуву латексної композиції з вмістом 50 мас. SiO2 широкого фракційного складу.

Рис. 4. Залежність ефективної в’язкості від швидкості зсуву латексної композиції з вмістом 75 мас. SiO2 широкого фракційного складу.

Рис. 5. Залежність ефективної в’язкості від швидкості зсуву латексної композиції з вмістом 50 мас. SiO2 широкого фракційного складу.

Рис. 6. Залежність ефективної в’язкості від швидкості зсуву латексної композиції з вмістом 75 мас. SiO2 широкого фракційного складу.Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ІНСТИТУТ АРХІВОЗНАВСТВА ГОРБАНЬ Іван Степанович (07.10.1928 – 30.01.2000) – фізик, академік АН України (1992) Фонд № 334 Опис № 1 за [1938] – 2003 рр. Київ 2004 ЗМІСТ 1. Передмова......... 3 2. Наукові праці......... 8 3. Документи біографічні, з діяльності, про вченого та дарчі. 14 4. Фотодокументи........ 21 Передмова Академік АН України (1992), лауреат Державної премії України...»

«ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УДК 616.33 002.44 089 06:616.61 002.3 036.12] 092.19 РОЛЬ ІМУННИХ МЕХАНІЗМІВ У ПАТОГЕНЕЗІ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ: УСКЛАДНЕННЯ ПІСЛЯ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА З ПРИВОДУ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ C.А. Кристопчук, О.О. Абрагамович Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Ключові слова: хронічний пієлонефрит, інтерлейкін 18, виразкова хвороба, резекція шлунка, сечостатева система, постгастрорезекційна хвороба. дним із головних методів лікування ускладненої Усі...»

«УДК 004.021 А.В. Катренко, І.В. Савка Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ У СКЛАДНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМАХ © Катренко А.В., Савка І.В., 2008 Розглянуто проблеми координації у багаторівневих ієрархічних системах. Проаналізовано механізми координації та особливості їх застосування. Проведено загальний огляд механізмів та процедур координації. Сформульовано задачу координації, проаналізовано та математично формалізовано...»

«ISSN 2224-087X. Електроніка та інформаційні технології. 2012. Випуск 2. С. 27-32 Electronics and information technologies. 2012. Issue 2. P. 27–32 МАТЕРІАЛИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ УДК 621.315.592 ГЕНЕРУВАННЯ ДИСЛОКАЦІЙ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛАХ МЕТОДОМ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ Б. Павлик 1, Р. Дідик 1, Й. Шикоряк 1, Р. Лис 1, Д. Слободзян 1, А. Грипа 1, М. Кушлик 1, І. Чегіль 2 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. ген. Тарнавського, 107, 79017 Львів, Україна...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Сушко Тетяна Сергіївна УДК 539.3 дВОВИМІРНІ СТАТИЧНІ ТА СТАЦІОНАРНІ ХВИЛЬОВІ ПОЛЯ У кусково-однорідних П'ЄЗОКЕРАМІЧНИХ тілах 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ-2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук,...»

«Науковий вісник ТДАТУ Випуск 2, Том 5 УДК 631.171.075.3 ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ (МАСАЖУ) ВИМЕНІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ Болтянська Н.І., к.т.н. 1 Таврійський державний агротехнологічний університет Тел.: +38 (0619) 42-05-70; e-mail: natali.28@inbox.ru Анотація – у статті проаналізовано наслідки неправильної слабкої підготовки до доїння та вплив збільшення тривалості переддоїльної стимуляції на рефлекс молоковіддачі, продуктивність та здоров’я вимені і...»

«URL: http://www.enemo.org.ua/ENEMO%20FINAL%20 STATEMENT%202006%20ukr.pdf. 8. Тищенко Ю.Використання „адміністративного ресурсу” під час виборчої кампанії 2002 року, 2002. URL: http://www.ucipr.kiev.ua/ ukrainian/adminresurs/001.html. 9. Тищенко Ю. Уроки та підсумки виборчої кампанії 1999 року в контексті виборів-2004 // RU. – 2003. – № 32 (327). URL: http: // www. polit. com.ua/?cgid=5&PHPSESSID=d1b71d947caaa03f2a29bcfa65015568&mpid=9®id=637&spoid=2& offs=70&poid=2&id=1866/. 10. Український...»

«УДК 621.86: 62-833: 614.847.15 В.М. Оксентюк1, канд. техн. наук, А.П. Кушнір, канд. техн. наук, доцент, І.П. Кравець2, канд. техн. наук, доцент ( Національний університет “Львівська політехніка” СКБ електромеханічних систем) (2Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЕНТИЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО ДВИГУНА ДЛЯ МЕХАНІЗМУ ПОВОРОТУ ПЛАТФОРМИ ПОЖЕЖНОГО АВТОПІДЙОМНИКА Відсутність редуктора в механізмі повороту платформи пожежного автопідйомника дає змогу значно...»

«УДК [81’373.46:81’373.612.2]:656.2 Світлана Лагдан Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна СОМАТИЧНА МЕТАФОРА В ЗАЛІЗНИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ © Лагдан С. П., 2014 Статтю присвячено проблемі метафоричного термінотворення в залізничній галузі на базі соматичної лексики, описано лексико-семантичні особливості метафоричних термінів. Термін виступає як номінативна одиниця когнітивної діяльності, процес його творення – як механізм порівняння знака...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ ТОВСТОЛІС Олександр Володимирович УДК 517.5 МУЛЬТИПЛІКАТОРИ ФУР’Є В ПРОСТОРАХ ХАРДІ В ТРУБЧАСТИХ ОБЛАСТЯХ НАД ВІДКРИТИМИ КОНУСАМИ ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ АПРОКСИМАЦІЇ 01.01.01 – МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Донецьк – 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому державному університеті, Міністерство освіти України. Науковий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»