WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |

«МЕХАНІЗМИ ОПОДАТКУВАННЯ В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Володимир Дем’янчук, к. с.-г. н., Наталія Сеперович, к. ек. н. У роботі наводяться результати аналізу впливу чинної ...»

-- [ Страница 3 ] --

Які конкретні зміни передбачає цей законопроект? По-перше, пропонується привести визначення “сільськогосподарської продукції”, яке наведене у Законі України “Про фіксований сільськогосподарський податок” до визначення, яке викладене у Законі України “Про податок на додану вартість”, пунктом 8-1.13 статті 8-1, де вказується, що сільськогосподарська продукція - це товари, які виробляються внаслідок діяльності у сфері сільського господарства, лісового господарства чи рибальства (крім підакцизних).

По-друге, пропонується змінити визначення поняття “фіксований сільськогосподарський податок”. До цього під фіксованим сільськогосподарським податком розуміли податок, який не змінюється протягом визначеного законом терміну і справляється з одиниці земельної площі. Згідно з останніми змінами і доповненнями він заміняв 10 податків і зборів. Нині пропонується нове визначення, а саме: ”фіксований сільськогосподарський податок — загальнодержавний податок, для розрахунку бази оподаткування якого застосовується метрична одиниця площі землі”. У такому визначенні цей податок практично є податком на землю. Він включає вже тільки 5 видів податків і зборів, а саме: податок на прибуток підприємств; плату (податок) за землю; комунальний податок; збір за спеціальне використання природних ресурсів (щодо користування водою для потреб сільського господарства); збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету. Серед названих податків і зборів основним податком, який включається до фіксованого сільськогосподарського податку, є плата (податок) на землю.

Податок на прибуток підприємств займає незначну частку в сумі податків, оскільки у сільському господарстві суми прибутків є невеликими, а половина сільськогосподарських підприємств - збитковими. Решта три податки і збори сумарно також є незначними.

Крім того, слід зазначити, якщо комунальний податок входить до складу фіксованого сільськогосподарського податку, місцеві бюджети втрачають можливість збільшувати свій бюджет за рахунок цього податку. Комунальний податок має сплачуватися до місцевих бюджетів, а фіксований сільськогосподарський податок є загальнодержавним податком (це пропонується розробниками законопроекту). Однак, із світової практики відомо, що податок на землю (чи земельний податок) відноситься до місцевих податків.

По-третє, із фіксованого сільськогосподарського податку виключено соціальні податки (збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та на обов’язкове соціальне страхування). Недоцільно розмежовувати працівників в одному підприємстві, за яких сплачуються внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за спеціальною і загальною ставками. Отже, через складності в практичній реалізації цю норму слід вилучити. Також ці заходи дозволять здійснювати відрахування до Пенсійного фонду на загальних підставах, що збільшить суми надходження цього фонду, кошти якого відраховуються у тому числі для пенсіонерів, що проживають у сільській місцевості.

Передбачається, що сільськогосподарські підприємства — платники фіксованого сільськогосподарського податку, сплачуватимуть страхові внески до солідарної системи за та від імені найманих працівників, зайнятих у виробництві сільськогосподарської продукції (супутніх послуг), за спеціальною ставкою. Якщо працівник платника фіксованого сільськогосподарського податку займається діяльністю, відмінною від виробництва сільськогосподарської продукції, то страховий внесок до солідарної системи сплачується за ставкою, визначеною в абзаці другого пункту 1 статті 4 Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”. Періоди сплати страхових внесків за спеціальною ставкою зараховуються до страхового стажу як періоди, за які сплачено страхові внески за загальною ставкою.

Зміни в оподаткуванні сільськогосподарських підприємств у 2005 році З огляду на те, що з 1 січня 2005 року з набуттям чинності Закону України №1878 “Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств та підтримки соціальних стандартів їх працівників” передбачалось скасувати існуючі пільги в оподаткуванні сільськогосподарських товаровиробників, а також враховуючи те, що Державним бюджетом України на 2005 рік не передбачається компенсація частини втрат сільськогосподарських товаровиробників (за розрахунками, більша частина сільськогосподарських підприємств будуть збитковими), Верховною Радою України прийнято Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств” від 23 грудня 2004 року № 2287 (набирає чинності з 1 січня 2005 року).

Цим Законом передбачено:

призупинити (відстрочити) до 1 січня 2006 року дію статті 8-1 Закону України Про податок на додану вартість”;

продовжити до 1 січня 2006 року дію підпункту 6.2.6 пункту 6.2 статі 6 Закону України “Про податок на додану вартість” стосовно справляння нульової ставки ПДВ з операцій поставки переробним підприємствам молока та худоби живою вагою сільськогосподарськими підприємствами, а також особливостей сплати ПДВ сільськогосподарськими підприємствами, встановлених пунктами 11.21. і

11.29 статті 11 цього ж Закону;

зменшити ставки фіксованого сільськогосподарського податку (втричі зменшено ставки фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь в таких розмірах: для ріллі, сіножатей та пасовищ — 0,15; для багаторічних насаджень — 0,09; для земель водного фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах, — 0,45 відсотка грошової оцінки одиниці ріллі по областях та Автономній Республіці Крим);

уточнити порядок сплати збору на обов’язкове пенсійне страхування платниками фіксованого сільськогосподарського податку. У Законі України “Про фіксований сільськогосподарський податок” у частині другій статті 1 виключено норми про збір на обов’язкове спеціальне страхування, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, збір на спеціальне використання природних ресурсів (щодо користування водою для потреб сільського господарства).

При цьому, Законом України №1878 в частині внесення змін до Закону України “Про податок на додану вартість” було введено дискримінаційну для великих сільськогосподарських підприємств норму. А саме: якщо сільськогосподарське підприємство протягом 12 календарних місяців реалізує несільськогосподарську продукцію на суму 61200 грн., воно не може бути зареєстроване або знімається з реєстрації взагалі як суб’єкт спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість. Це зумовлено тим, що, враховуючи сезонність виробництва у галузі, сільськогосподарські підприємства в зимовий період займаються іншими видами діяльності. Крім того, переважна частина підприємств утримують об’єкти соціальної інфраструктури (гуртожитки, клуби, їдальні, спортивні комплекси).

Також передбачено наступну дискримінаційну норму, а саме: якщо протягом хоча б одного місяця року сільськогосподарське підприємство — платник фіксованого сільськогосподарського податку продає несільськогосподарські товари на суму, що перевищує 25 відсотків загальної суми продажу, то таке підприємство знімається з реєстрації як платник фіксованого сільськогосподарського податку. Таке положення Закону призведе до неможливості використання права бути платником фіксованого сільськогосподарського податку, адже сільське господарство має сезонний характер виробництва.

Слід зазначити, що при реалізації сільськогосподарськими підприємствами — суб’єктами спеціального режиму оподаткування продукції, реалізованої переробним чи торговим підприємствам, значно збільшиться сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету останніми (за рахунок розриву в ставках “вхідного” та “вихідного” ПДВ), що може також призвести до підвищення цін на кінцеву продукцію, яка реалізується споживачам.

З огляду на те, що з 1 січня 2005 року вводяться в дію Закони України “Про збір на обов’язкове державне соціальне страхування” та “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, є необхідність вилучити зі складу фіксованого сільськогосподарського податку відповідних платежів. Згідно з прийнятим Законом України №2287 з 2005 року внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування справлятимуться з сільськогосподарських товаровиробників за ставкою 6,4 відсотка, а внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — на загальних підставах.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


За розрахунками МінАП, виходячи з фонду оплати праці платників фіксованого сільськогосподарського податку у 2005 році, сума вищезазначених внесків становитиме близько 540 млн. грн., тобто на цю суму збільшиться податкове навантаження на сільськогосподарських товаровиробників. Сума надходжень до місцевих бюджетів не зміниться, адже 30 відсотків цього податку залишатиметься в розпорядженні доходної частини місцевих бюджетів.

Також для платників фіксованого сільськогосподарського податку у 2005-2006 роках цим Законом України №2287 встановлено спеціальну ставку по внесках на обов’язкове державне пенсійне страхування — у розмірі 20 відсотків від загальної ставки з подальшим її щорічним збільшенням на 20 відсоткових пунктів до досягнення загального розміру ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

З цією метою щорічно необхідно передбачати у Державному бюджеті кошти для компенсації Пенсійному фонду України втрат від застосування спеціальної ставки платниками фіксованого сільськогосподарського податку у сумі різниці між коштами, сплаченими за спеціальною ставкою, та коштами, які були б сплачені при застосуванні загальної ставки. На такі цілі у Державному бюджеті на 2005 рік передбачено 1,2 млрд. грн.

Законом України від 23 грудня 2004 року №2287 “Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств” внесено зміни до Закону України “Про фіксований сільськогосподарський податок”. Зокрема, у статті 2 по-іншому визначено особу, яка може бути зареєстрованою як платник фіксованого сільськогосподарського податку, а саме: “такі особи є сільськогосподарськими підприємствами різних організаційно-правових форм, передбачених законами України, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, а також рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), у яких сума, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу”. У цій статті до переліку осіб, які можуть реєструватися платниками фіксованого сільськогосподарського податку, слід замінити селянські на фермерські господарства, що відповідає чинному законодавству.

Крім того, статтею 2 Закону новостворені суб’єкти господарювання (окрім тих, що реформовані шляхом злиття, приєднання, поділу (виділу), перетворення або виділу згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України), основним видом діяльності яких є виробництво (вирощування), переробка та збут сільськогосподарської продукції, у рік створення є платниками фіксованого сільськогосподарського податку.

Також цей Закон забороняє відносити до платників фіксованого сільськогосподарського податку суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні або Інноваційні проекти у спеціальних (вільних) економічних зонах, та на територіях пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності; в умовах технологічних парків; реалізують інноваційні проекти відповідно до Закону України “Про інноваційну діяльність” або зареєстровані платниками єдиного податку як суб’єкти малого підприємництва.

3. ОПОДАТКУВАННЯ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ

В останні роки основними виробниками більшості видів сільськогосподарської продукції є господарства населення. Так, за офіційною інформацією Держкомстату України у 2003 р. ними вироблено: 80% молока, 70% худоби і птиці, 99% картоплі, 87% овочів, 76% плодоягідної продукції, 36% винограду, 28% зерна, 23% цукрових буряків, 16% насіння соняшнику. Таким чином, господарства населення не лише займаються самозабезпеченням продуктів харчування, а й мають значну товарну частку продукції. Це означає, для того, щоб виробити продукцію, вони також використовують певні ресурси, насамперед землю, а також купують насіннєвий матеріал, молодняк худоби, мінеральні добрива, засоби захисту тварин і рослин та інші матеріальні ресурси, і в результаті своєї діяльності отримують від реалізації готової продукції певний дохід, який має (може) бути об’єктом оподаткування.

Отже, постає питання про систему оподаткування цієї категорії товаровиробників.

Нині господарства населення в більшості юридично оформлені як особисті селянські господарства і сплачують такі податки: плата за землю, податок з доходу фізичних осіб і ринкові збори в разі реалізації вирощеної власної продукції на спеціальних торговельних майданчиках. У середньому сплата податку на землю складає в розрахунку 40-50 коп. за 1 соту гектара.

Господарства населення отримують від переробних підприємств дотацію за реалізоване ними молоко та худобу (за рахунок ПДВ від реалізованої готової продукції переробними підприємствами). Вище зазначалося, що спостерігаються непоодинокі випадки, коли господарства населення, які реалізують молоко на молокозаводи, не отримують дотацію за рахунок ПДВ.

На особисті селянські господарства поширюються пільги в частині оподаткування їхніх доходів. Так, відповідно до Закону України від 4 березня 2004 року №1594 “Про внесення зміни до статті 4 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” (щодо оподаткування доходів особистих селянських господарств)” доходи особистих селянських господарств, які отримані від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної (виробленої) на земельних ділянках, наданих для ведення особистого селянського господарства (якщо їх розмір не було збільшено у результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю); на земельних ділянках, наданих для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянках), не включаються до складу загального місячного або річного оподаткованого доходу.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«УДК 347.77.78+339.165.5(075.8) JEL Classification: D40, M21, O14, O Косенко Олександра Петрівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та маркетингу, НТУ «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, Україна) ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ФУНКЦІЙ У статті розглянуто методичні підходи до проведення моніторингу рівня ринкової привабливості (комерційного потенціалу) інтелектуальних технологій....»

«МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО -ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра теоретичної та прикладної механіки В. В. КОСАРЧУК, А. А. ОДИНЕЦЬ РОЗРАХУНОК БАЛОК НА НЕРУХОМЕ ТА РУХОМЕ НАВАНТАЖЕННЯ Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів із дисциплін «Опір матеріалів з елементами будівельної механіки», «Будівельна механіка» Для студентів ІІІ, ІV курсів технічних спеціальностей усіх форм навчання Київ 2008 УДК 656 Охорона навколишнього...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ як навчальний посіб ник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 347.211 (075.8) ББК Х 404.3я7 Ф 53 Тиражувати без офіційного дозволу НАУ забороняється Рецензенти: В. В. Коваленко, д-р юрид. наук, проф. (Київський регіональний центр Академії правових наук України) В. О. Заросило, канд. юрид. наук, доц. (Академія управління Міністерства внутрішніх справ) П. В....»

«УДК 330.322.2 Н.М. Лисяк Національний університет “Львівська політехніка” ТЕХНІЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО м. ЛЬВОВА НА ЗЛАМІ ХХ–ХХI ст. Лисяк Н.М., 2013 Проаналізовано зміни у житловому будівництві та технічній інфраструктурі Львова у період 1990–2010 рр. Виділено проблеми та роль економічних механізмів у цих сферах. Встановлено, що за останні двадцять років набільших змін зазнала транспортна інфраструктура міста, другою є сфера житлового будівництва і найменших змін зазнала...»

«PN: SP40A31587 Printed in China Посібник із техніки безпеки, гарантії та Електронні посібники Lenovo®: збережемо планету! Додаткові відомості щодо продукту наведено в електронному Посібнику користувача, встановлення що знаходиться за адресою: http://www.lenovo.com/thinkuserguides Примітки щодо використання ThinkStation C30 http://www.lenovo.com/support Дістаньте Примітка. диски для відновлення системи не надаються. Усе потрібне для відновлення заводських файлів і додатків міститься в розділі...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ПРОГРАМА наукової конференції за підсумками науково-дослідної роботи університету за 2012 рік ДНІПРОПЕТРОВСЬК МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Секція “Аерогідромеханіка та енергомасоперенос” Керівник секції – проф. Кочубей О.О. Секретар – н. с. Бразалук Ю.В. Перше засідання (11 березня, 11.00, корп. 14 ауд. 102) Сучасні тенденції розвитку теплової енергетики. 1. Проф. Кочубей О.О....»

«М.О. Азарєнков, В.О. Гірка, В.І. Лапшин, В.І. Муратов ТЕОРІЯ КОЛИВАНЬ ТА ХВИЛЬ Харків -2005 М.О. Азарєнков, В.О. Гірка, В.І. Лапшин, В.І. Муратов ТЕОРІЯ КОЛИВАНЬ ТА ХВИЛЬ Рекомендовано Вченою Радою Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в якості навчального посібника Харків -2005 УДК 533.9.01 ББК 22.336 А 35 Рецензенти: доктор фіз.-мат. наук Волков Є.Д., член-кор. НАН України, професор Степанов К.М. М.О. Азарєнков, В.О. Гірка, В.І. Лапшин, В.І. Муратов, А 35 Теорія коливань...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА ТОВТ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ УДК 629.4.023./42.001.2 УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ КУЗОВІВ КОЛІЙНИХ МАШИН Спеціальність 05.22.07 рухомий склад залізниць та тяга поїздів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Дніпропетровськ – 2012 р. Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИСТЕМ І СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент») Краматорськ 2003 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИСТЕМ І СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ» (для студентів денної та заочної форм...»

«ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В.Є. Бахрушин, О.Ю. Чиріков МОДЕЛІ ТА МЕХАНІЗМИ МЕХАНІЧНОЇ РЕЛАКСАЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ПЕРЕБУДОВОЮ ДОМІШКОВО-ДЕФЕКТНОЇ ПІДСИСТЕМИ КРИСТАЛІВ Запоріжжя ББК 22.31 УДК 539.67 Б30 Ч65 Ухвалено до друку вченою радою Гуманітарного університету ЗІДМУ протокол № 5 від 24 грудня 2003 р. Рецензенти: Бажин Анатолій Іванович, д.ф.-м.н., професор, зав. кафедри фізики твердого тіла та фізичного матеріалознавства Донецького...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»