WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 614.833 Б.Г. Демчина, д-р. техн. наук, професор (Національний університет «Львівська політехніка»), А.П. Половко, канд. техн. наук, О.П. Борис (Львівський державний університет ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 614.833

Б.Г. Демчина, д-р. техн. наук, професор (Національний університет «Львівська політехніка»), А.П. Половко, канд. техн. наук, О.П. Борис (Львівський державний університет

безпеки життєдіяльності)

ЗАСТОСУВАННЯ ПІНОБЕТОНУ ЯК ВОГНЕЗАХИСНОГО МАТЕРІАЛУ

У статті проведено аналіз методів вогнезахисту та сучасних вогнезахисних покриттів (облицювань) для вогнезахисту металевих незахищених конструкцій, які застосовуються в Україні. Представлено основні характеристики пінобетонів у порівнянні із традиційними стіновими матеріалами. Обґрунтовано можливість використання теплоізоляційного пінобетону в якості вогнезахисного матеріалу для несучих металевих незахищених конструкцій. Необхідність проведення експериментального дослідження теплоізоляційного пінобетону щодо встановлення товщини вогнезахисного шару Ключові слова: вогнезахисний матеріал, вогнестійкість, несуча здатність, цілісність, пінобетон.

Постановка проблеми. Розвиток сучасних технологій потребує підвищення функціональних властивостей будівельних конструкцій, зокрема їх термомеханічних властивостей. З такими характеристиками будівельні конструкції можуть бути використані при будівництві будівель та споруд різного призначення або створенні вогнестійких конструкцій.

Металеві конструкції широко використовуються в сучасному будівництві. Висока несуча здатність при порівняно невеликій масі, надійність роботи при різноманітних видах напруженого стану і в агресивних експлуатаційних середовищах, практичність і універсальність – основні якості, які вигідно виділяють їх від бетонних, дерев’яних та ін. Несучі металеві конструкції особливо вразливі до дії високих температур. Поряд з цими перевагами, металеві конструкції мають і недоліки, зокрема низьку вогнестійкість REI 15. При нагріванні понад 500 оС, залежно від марки сталі, вони втрачають несучу здатність [1].

Тому, одним із завдань забезпечення міцності та цілісності будівлі під час пожежі є вогнезахист металевих конструкцій.

Аналіз публікацій. Основне завдання вогнезахисту металевих конструкцій полягає у створенні на їх поверхні теплоізолюючого шару з низькою температуропровідністю, який здатний витримувати високі температури та ізолювати поверхню матеріалу від прямої дії небезпечних факторів пожежі.

Для вогнезахисту металевих конструкцій використовують такі методи:

Конструктивний (оббетоновування, штукатурення, обкладання цеглою);

1.

Личкування листовими і плитковими матеріалами;

2.

Нанесення безпосередньо на поверхню конструкції високотемпературних захисних покриттів (напилення, фарбування, обмазування та ін.);

Комбінований спосіб, який поєднує в собі різні способи.

4.

Спосіб вогнезахисту конструкції залежить від необхідної межі вогнестійкості, типу конструкції, умов експлуатації конструкції, агресивності навколишнього середовища і т.д.

Кожен зі способів вогнезахисту має свої недоліки і переваги.

Вогнезахист металевих конструкцій здійснюється із врахуванням нормованої межі вогнестійкості. Тобто, необхідно підібрати товщину вогнезахисного покриття (облицювання) залежно від необхідного часу його вогнезахисної дії.

На сьогодні день широко застосовуються вогнезахисні покриття у вигляді фарб, лаків, обмазок тощо.

Найпростіші високотемпературні і вогнезахисті засоби на основі неорганічних в’яжучих матеріалів містять у своєму складі зв’язану воду, яка при нагріванні випаровується і блокує перенос тепла до захищуваної поверхні. В якості зв’язки використовують натрієве рідке скло, портландцемент, глиноземистий цемент, фосфатні алюмосилікатні в’яжучі [9, 14]. Як температуро- і термостійкі наповнювачі для захисних покриттів використовують спучений перліт і вермикуліт, керамзит, кремнеземисті та кварцові волокна.

Температуро- і вогнезахисні штукатурки на сьогодні є найбільшою групою захисних матеріалів на основі мінеральних в’яжучих. Їх виготовляють у виді сухих сумішей.

До вогнезахисних штукатурок і захисних матеріалів, сертифікованих в Україні, відносяться такі склади: «Ендотерм 210104» (Україна), «NEWSPRAY»(Франція), «Неоспрэй» (Росія), «Dossolan hoeco FII/1», «Dossolan» (Франція) та ін. Однак, ці матеріали мають суттєві недоліки, основними з яких є необхідність попереднього нанесення за поверхню конструкції ґрунту, розтріскування в результаті деформації конструкції, при додаткових навантаженнях, велика витрата покриття на одиницю площі, низька довговічність, висока ціна та ін.

Вимоги, що ставляться до захисних покриттів, як і умови роботи, можуть бути найрізноманітнішими. Тому вибір захисного покриття для кожного випадку повинен проводитись окремо, залежно від характеру агресивного середовища і природи матеріалу, що покривається.

Температуростійкі покриття повинні бути непроникними для газоподібних і рідких агресивних середовищ [2].

Серед високотемпературних і вогнезахисних покриттів на основі мінеральних в’яжучих необхідно виділити групу покриттів, які спучуються.

Більшість з них розроблена на основі рідкого скла. До них відносяться склади «ОЗСМВ», «Фойрекс-400», «ОВП-1» та ін. Недоліком таких композицій є суттєве збільшення навантаження на металеві конструкції, які захищаються.

Більшість захисних покриттів, які спучуються, мають досить суттєві недоліки:

Низька ефективність захисної дії (до 90 хв);

1.

Повна відсутність стійкості до атмосферного впливу та води, що потребує додаткової поверхневої обробки;

Виміст у своєму складі зв’язок із низькою температурою загорання;

3.

Потреба у попередньому обробленні і ґрунтуванні поверхні, яку захищають;

4.

Покриття на органічних зв’язках при дії високих температур виділяють дим і токсичні продукти;

Вузький діапазон температур експлуатації, що обмежує їх використання.

6.

Тому, при розробці нових складів високотемпературних захисних покриттів необхідно виключати ці недоліки і покращувати їх властивості шляхом застосування нових видів вихідних матеріалів і співвідношення компонентів. Перспективним у розробці певних складів є підвищення стійкості покриттів до дії атмосферних і агресивних середовищ, підвищення робочого діапазону температур, виключення із складу токсичних речовин і покращення їх фізико-механічних властивостей.

Метою статті є встановлення можливості використання теплоізоляційного пінобетону, як вогнезахисного матеріалу.

Виклад матеріалів дослідження. Перевагами бетонування, штукатурення і обкладання цеглою є відносно низька вартість такого захисту завдяки дешевизні матеріалів. Але при цьому значно збільшується навантаження на конструкцію, складність конструктивного виконання, висока трудомісткість робіт та складність ремонту [3].

Вогнезахист за допомогою облицювань та екранів із листових і плиткових матеріалів має захисні і декоративні властивості. Це, зокрема: вермикулітові, мінераловатні і оксидмагнієві вогнетривкі листи, плити а також обмазки на їх основі. Недоліком цих матеріалів є складність монтажу, велика товщина покриття, що призводить до значної витрати матеріалів.

За минуле десятиліття практика будівництва переконливо довела ефективність пінобетонів, як високотехнологічного матеріалу для огороджувальних конструкцій. З цього матеріалу виготовляють різноманітні стінові камені, теплоізоляційні елементи трубопроводів, легкий заповнювач для бетону, влаштовують теплоізоляційні покриття, заповнюють різноманітні порожнини та ін. Вироби з пінобетону мають покращене співвідношення теплоізолюючих показників та показників міцності у порівнянні з іншими будівельними матеріалами. В табл. 1 представлено порівняльні характеристики пінобетону і традиційних стінових матеріалів.

–  –  –

При цьому особливий інтерес представляє можливість використання пінобетону як вогнезахисного матеріалу, враховуючи його теплоізоляційні властивості, що є особливо важливим за умов дії високих температур. В табл. 2 представлено основні характеристики пінобетону.

Пінобетон є практично вічним матеріалом, не схильним до дії часу, не гниє, за міцністю не поступається каменю. При експлуатації пінобетон не виділяє токсичних речовин і за своєю екологічністю поступається тільки дереву. Завдяки його хорошій текучості при виготовлені, можна надати йому різноманітної форми. Вироби з пінобетону надійно захищають від розповсюдження пожежі, легкі в обробці, мають високу здібність поглинати звук. Таким чином, він добре підходить для застосування у якості вогнезахисного покриття.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

Використання теплоізоляційного пінобетону марки 400, 500 є цілком можливе, оскільки цей матеріал має багато переваг за теплофізичними властивостями порівняно з іншими вогнезахисними матеріалами та покриттями. Але необхідно провести експериментальні дослідження щодо визначення товщини вогнезахисного шару, залежно від необхідного часу вогнезахисту конструкції.

Згідно з нормативними документами, розрахунок товщини вогнезахисного шару можна проводити розрахунково та експериментально. Розрахункова методиками повинна бути погоджена із центральним органом державного пожежного нагляду, а експериментальна – відповідати вимогам ДСТУ Б.В.1.1-4-98* та ДСТУ Б.В.1.1-17-2007 [4,5].

Випробування різних товщин пінобетону з метою встановлення його вогнезахисних властивостей планується провести у 2010 році в лабораторії «Пожежна безпека» Національного університету «Львівська політехніка».

Висновки:

1. Підтверджено можливість використання теплоізоляційного пінобетону, як вогнезахисного матеріалу.

2. Обгрунтовано необхідність проведення експериментальних досліджень з метою встановлення товщини вогнезахисного шару залежно від часу вогнезахисту.

Список літератури:

Ройтман В.М. Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и 1.

реконструируемых зданий. Ассоциация «Пожарная безопасность и наука», 2001г.-383с.,ил.

А.А. Аппен. Температуроустойчивые неорганические покрытия. –Л. Л. Химия, 2.

1976-295с.

Полифункционные элементоорганические покрытия // Под общ. ред.

3.

А.А.Пащенко. –К.: Вища школа, 1987-198с.

Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на 4.

вогнестійкість. Загальні вимоги : ДСТУ Б.В.1.1-4-98* – Київ : Держбуд України, 2005. – 22 с.

ДСТУ Б.В.1.1-17-2007Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності – Київ : Мінрегіонбуд України, 2007. – 63 с.

Б.Г. Демчина, д-р. техн. наук, професcор (НУ "Львовская политехника"), А.П. Половко, канд. техн. наук, О.П. Борис (Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности)

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНОБЕТОНА В КАЧЕСТВЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО

МАТЕРИАЛА

В статье проведен анализ методов огнезащиты а также современных огнезащитных покрытий (облицовок) для огнезащиты металлических незащищенных конструкций, которые используются в Украине. Представлены основные характеристики пенобетонов по сравнению с традиционными стеновыми материалами. Обоснована возможность использования теплоизоляционного пенобетона в качестве огнезащитного материала для несущих металлических незащищенных конструкций. Необходимость проведения экспериментального исследования теплоизоляционного пенобетона для установления толщины защитного шара.

Ключевые слова: огнезащитный материал, огнестойкость, несущая способность, целостность, пенобетон.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Карелова Л.В., аспірант НАДУ Формування персоналу в системі органів виконавчої влади України Стаття присвячена дослідженню нормативно-правового забезпечення, методів та механізмів формування персоналу в системі органів виконавчої влади України. Розглянуто основні засади професіоналізації персоналу в органах виконавчої влади. Ключові слова: формування персоналу, відбір кадрів, професійна адаптація, професійна діагностика. Карелова Л.В. Формирование персонала в системе органов исполнительной...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ІНСТИТУТ АРХІВОЗНАВСТВА ГОРБАНЬ Іван Степанович (07.10.1928 – 30.01.2000) – фізик, академік АН України (1992) Фонд № 334 Опис № 1 за [1938] – 2003 рр. Київ 2004 ЗМІСТ 1. Передмова......... 3 2. Наукові праці......... 8 3. Документи біографічні, з діяльності, про вченого та дарчі. 14 4. Фотодокументи........ 21 Передмова Академік АН України (1992), лауреат Державної премії України...»

«дисципліни це вимагає оперативного реагування на адаптацію відповідного методичного забезпечення;викладачу необхідно витрачати більше часу на підготовку до лекції – розробку мультимедійного методичного забезпечення та його розміщення у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки. Література 1. Триус Ю.В. Інноваційні інформаційні технології у навчанні математичних дисциплін /Ю.В. Триус / Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ої Науково-практичної...»

«Науковий вісник ТДАТУ Випуск 2, Том 5 УДК 631.171.075.3 ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ (МАСАЖУ) ВИМЕНІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ Болтянська Н.І., к.т.н. 1 Таврійський державний агротехнологічний університет Тел.: +38 (0619) 42-05-70; e-mail: natali.28@inbox.ru Анотація – у статті проаналізовано наслідки неправильної слабкої підготовки до доїння та вплив збільшення тривалості переддоїльної стимуляції на рефлекс молоковіддачі, продуктивність та здоров’я вимені і...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №1 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675.041; 675.024.7 В.П. ПЛАВАН Київський національний університет технологій та дизайну НОВІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ КОМБІНОВАНОГО ДУБЛЕННЯ ШКІР На підставі теоретичного узагальнення основних фізико-хімічних закономірностей процесу дублення з урахуванням квантово-хімічних особливостей будови органічних дубильних сполук різних класів систематизовані хімічні взаємодії, які виникають при комбінованому...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ» Кафедра банківської справи КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Фінансовий менеджмент в банку” на тему: “Антикризове управління банком” Виконав: студент V курсу групи МБС–21 денної форми навчання Глядчишин І. С. Перевірив: доцент Криклій О.А. Суми – 2012 ЗМІСТ ВСТУП.. 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ.. 5 1.1 Сутність антикризового управління банком. 5 1.2 Фактори...»

«126 ISSN 0132-1471. Опір матеріалів і теорія споруд. 2013. № 91 УДК 539.3 В.А. Баженов, д-р техн. наук І.І. Солодей, д-р техн. наук М.О. Вабіщевич, канд. техн. наук А.О. Ярош ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ДЕМПФЕРНОГО ПРИСТРОЮ З ПОЗДОВЖНЬОЮ ТРІЩИНОЮ НА ОСНОВІ НМСЕ Досліджено особливості динамічного деформування демпферного пристрою з поздовжньою тріщиною при її апроксимації спеціальними скінченими елементами та застосуванням методик обчислення динамічних параметрів механіки руйнування на...»

«АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У СПРИНТЕРІВ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ Фоменко Л.А. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Анотація. У статті розглянуто питання вегетативної регуляції кардіогемодинаміки та оцінки адаптаційного потенціалу у легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції при різних фізичних навантаженнях. Проблема дослідження динаміка розгортання адаптаційних змін кардіогемодинаімки у легкоатлетів-бігунів на короткі дистанції та рівня вегетативної регуляції варіабельності...»

«ISSN 2224-087X. Електроніка та інформаційні технології. 2012. Випуск 2. С. 27-32 Electronics and information technologies. 2012. Issue 2. P. 27–32 МАТЕРІАЛИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ УДК 621.315.592 ГЕНЕРУВАННЯ ДИСЛОКАЦІЙ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛАХ МЕТОДОМ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ Б. Павлик 1, Р. Дідик 1, Й. Шикоряк 1, Р. Лис 1, Д. Слободзян 1, А. Грипа 1, М. Кушлик 1, І. Чегіль 2 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. ген. Тарнавського, 107, 79017 Львів, Україна...»

«ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE Т. 13, № 1 (2012) С. 73-76 V. 13, № 1 (2012) P. 73-76 УДК 621.315.592. ISSN1729-4428 Д.М. Фреїк, І.І. Чав’як, Б.С. Дзундза, О.Б. Костюк Розсіювання носіїв струму у плівках телуриду олова на поліаміді Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000, Україна, E-mail: fcss@pu.if.ua Досліджено особливості механізмів розсіювання носіїв струму у плівках телуриду олова,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»