WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |

«КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Фінансовий менеджмент в банку” на тему: “Антикризове управління банком” Виконав: студент V курсу групи МБС–21 денної форми навчання Глядчишин І. С. ...»

-- [ Страница 7 ] --

- Makro F4 - рівень політичної та геополітичної стабільності;

- Makro F5 - стійкість фінансових ринків (у тому числі можливість протидіяти спекулятивним атакам);

- Makro F6 - зміни процентних ставок (наприклад: LIBOR, облікової ставки тощо);

- Makro F7 - можливість знецінення майна, що перебуває як забезпечення за кредитними операціями банку (зокрема, через падіння цін на ринку нерухомості, кризу окремих галузей економіки тощо);

- Makro F8 - волатильність цін на енергоресурси.

Паралельно із розглянутими вище базовими макроекономічними факторами ризиків банківської діяльності щодо мікроекономічних категорій пропонується використовувати такі дві категорії індикаторів ризиків:

- Mikro F1 – стан ліквідності банку;

- Mikro F2 – ефективність діяльності банку;

- Mikro F3 –концентрація певних активів та джерел фінансування;

- Mikro F4 –конкурентна позиція.

Також існують й інші фактори ризику банківської діяльності (макро- та мікросередовища). Дані фактори допоможуть нам більш детально дослідити рикизи банківської діяльності (табл.3.1).

–  –  –

Згідно з принципами ефективного банківського нагляду, розробленими Базельським комітетом з банківського нагляду, визначено доцільність проведення стрес-тестування за такими типами банківських ризиків, як кредитний, ризик ліквідності, ринковий та операційний. Отже, у межах зазначеного методичного підходу до проведення стрес-тестування банків щодо фінансової безпеки розглядаються фінансові показники-індикатори ризиків саме в зазначених аспектах:

- індикатори кредитного ризику:

1) KR1 – захищеність від кредитного ризику [41]

–  –  –

На наступному етапі проводиться стрес-тест розрахованих показників.

Пропонується виділити наступні сценарії розвитку подій:

- моделює початок кризи, що супроводжується погіршенням якості кредитного портфелю на 5%, збільшення резервів під кредитні операції на 5%, відток 10% коштів клієнтів на вимогу та строкових депозитів в інтервалах за строковістю «31-90 днів», «91-365 днів» та «1-2 роки», дострокове повернення залучених кредитів, зріст позик, прострочені 90 та більше днів, що супроводжується зниженням доходів банку на 5% та ростом витрат на 3%;

- моделює рецесію в економіці, що супроводжується погіршенням якості кредитного портфелю на 10%, збільшення резервів під кредитні операції на 10%, відток 20% коштів клієнтів на вимогу та строкових депозитів в інтервалах застроковістю «31-90 днів», «91-365 днів» та «1-2 роки», дострокове повернення залучених кредитів, зріст позик, прострочені 90 та більше днів, що супроводжується зниженням доходів банку на 10% та ростом витрат на 5%;

- відображає гостру фазу банківської кризи, що супроводжується погіршенням якості кредитного портфелю на 20%, збільшення резервів під кредитні операції на 20%, відток 30% коштів клієнтів на вимогу та строкових депозитів в інтервалах за строковістю «31-90 днів», «91-365 днів» та «1-2 роки», дострокове повернення залучених кредитів, зріст позик, прострочені 90 та більше днів, що супроводжується зниженням доходів банку на 15% та ростом витрат на 10%.

Вважається, що наведені нами фактори ризику діяльності спричиняють різний ступінь впливу, а вважаючи, що банк може уникнути даних ризиків, банк отримує певні переваги. Для їхньої ідентифікації використовуються наступні умовні позначення:

- R1 – критичний РР (можливість банкротства);

- R2 – значний РР (втрата банку позиції на ринку);

- R3 – великий РР (значна дестабілізація діяльності банку);

- R4 – помірний РР (тимчасова втрата ліквідності);

- R5 – слабкий РР (виникнення незначних проблем, при нехтування яких можливі негативні наслідки в довгостроковому періоді).

Дані рівні ризику є основою наступного етапу реалізації методичного підходу до проведення стрес-тестування банків щодо фінансової безпеки і відповідно до побудови таблиці (Додаток В), яка відображає встановлення відповідності досягнутих переваг банківської установи базовим факторам подолання притаманних її діяльності ризиків.

Розглядаючи елементи таблиці В.1, необхідно зазначити, що їхнє визначення здійснюється таким чином (формула 3.16 і 3.17):

- щодо макроекономічних категорій:

–  –  –

Дослідивши загальні підходи до встановлення відповідності досягнутих переваг банківської установи внаслідок подолання притаманних її діяльності ризиків базовим факторам, які обумовлюють отримання цих переваг, розглянемо загальні правила формалізації такої відповідності для всіх аналізованих факторів: переходимо до використання бінарних характеристик.

Припустимо, що позитивні фактори характеризує 1, а негативні – 0.

На наступному етапі реалізації методичного підходу до проведення стрес-тестування банків ми визначаємо банківську установу, яка має найкращу конкурентну позицію на ринку. Найкращу конкурентну позицію буде мати банк, що в таблиці відповідності досягнутих переваг (внаслідок подолання притаманних її діяльності ризиків) базовим факторам, в стовпчику R5 матиме лише одиниці.

Таким чином, постає необхідність розрахунку показника невідповідності бінарних характеристик банку нормативно встановленим вимогам в межах відповідності рівнів ризику базовим факторам ризиків. Крім того, зазначимо, що такий аналіз доцільно проводити в трьох напрямках:

- макроекономічний (показник невідповідності бінарних характеристик кожного конкретного банку нормативно встановленим вимогам в межах співставності рівнів ризиків базовим факторам ризиків щодо макроекономічних категорій - NZ);

–  –  –

- комплексним (загальний показник невідповідності бінарних характеристик кожного конкретного банку нормативно встановленим вимогам в межах співставності рівнів ризиків базовим факторам ризиків - N)

–  –  –

Отримавши відносну кількісну оцінку ризиків банківської установи у вигляді пари чисел (рівня ризиків та співвідношення між рівнями ризиків за макро- і мікроекономічними категоріями), можна визначити не лише величину неузгодженої позиції фінансового стану банку в порівнянні з нормативними вимогами, але й причинно-наслідкову обумовленість отриманої кількісної характеристики:

–  –  –

де КОР – кількісна оцінка ризиків банківської діяльності.

З метою переходу від кількісної до якісної оцінки рівня ризиків, притаманних банківській діяльності, пропонується використовувати наведену нижче градацію:

- допустимий рівень ризику, обумовлений внутрішніми факторвами;

–  –  –

Отже, нами було розроблено методичний підхід до стрес-тесту як інструмента запобігання ризикам, притаманним банківській діяльності в умовах посилення її фінансової безпеки. Даний стрес-тест дозволить банкам ефективніше управляти діяльністю установи не лише в кризовий період, а й при нормальному стані його функціонування.

3.2 Апробація методичного підходу на прикладі аналізу фінансового стану ПАТ«Актив-банк»

Проведемо апробацію методичного підходу, описаного в пункті 3.1 на основі даних ПАТ «Актив-банк».

В межах описаного нами підходу до проведення стрес-тестування банків щодо фінансової безпеки розрахуємо показники ризиків ПАТ «Актив-банк»

(табл. 3.2).

–  –  –

Як ми бачимо з розрахунків у банку досить стабільна ситуація і навіть при настанні найгіршого сценарії банк має шляхи покращення свого стану та виведення показників до значення в рамках норми.

Макроекономічний вплив на діяльність банку пропонуємо врахувати за допомогою таблиці 3.4. Дані характеристики вплинуть в першу чергу на кредитий ризик банку, а саме на частку резервів під кредитні ризики.

–  –  –

Наступним етапом є побудова таблиці відповідності досягнутих переваг банківської установи базовим факторам подолання притаманних її діяльності ризиків (Додаток Г). Дана таблиця допоможе визначитися з пріоритетними напрямками в управлінні установою при появі певного фактору ризику.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


При заповненні таблиці Г.1 потрібно перейти до використання бінарних характеристик, враховуючи загальні правила формалізації вище вказаних відповідностей для всіх аналізованих факторів. Припускається, що якщо уникнення ризику за даним фактором приносить перевагу, то виставляється 1, в протилежному випадку – 0.

Продовжуючи даний аналіз, потрібно розрахувати показник невідповідності бінарних характеристик ПАТ «Актив-банку» нормативно встановленим вимогам в межах відповідності рівнів ризику базовим факторам.

Даний аналіз варто проводити в трьох напрямках:

- макроекономічних категорій:

–  –  –

Отже, було визначено величину неузгодженої позиції фінансового стану ПАТ «Актив-банк» в порівнянні з нормативними вимогами. Дана величина склала 0,785.

Виходячи з отриманих даних, можна також визначити причиннонаслідкову обумовленість отриманої кількісної характеристики.

КОР (0,785;0,9375). (3.31) З метою переходу від кількісної до якісної оцінки рівня ризиків було використано наведену в пункті 3.1 градацію:

–  –  –

По-перше, було розроблено методичний підхід до стрес-тесту як інструмента запобігання ризикам, притаманним банківській діяльності в умовах посилення її фінансової безпеки.

По-друге, доцільність використання даного інструменту пояснюється тим, що застосування даного інструменту сприяє уникненню певних видів ризику, а як наслідок конкурентні переваги.Стрес-тестування дає можливість надати кількісну оцінку ризиків і в результаті акцентувати увагу керівництва банку на найбільш витратних аспектах діяльності банківської установи з погляду її фінансової безпеки.

По-третє, була проведена апробація розробленого методу на прикладі аналізу фінансового стану ПАТ«Актив-банк», можна визначити, що фінансовий стан банку знаходиться на задовільному рівні, що забезпечує банку, в разі настання визначених подій, залишитися на ринку без значних втрат.

По четверте, основний вплив макроекономічних факторів здійснюється на кредитний ризик банку.

По-п’яте, ми отримали висновок, що ПАТ «Актив-банку» притаманна високий рівень ризику, обумовлений внутрішніми факторами.

ВИСНОВКИ

За результатами дослідження нами були зроблені наступні висновки:

Криза розглядається вченими з двох позицій:

- цикл економіки;

- погіршення фінансової стійкості установи, в зв’язку з неплатоспроможністю.

За основу в роботі взято наступне визначення: криза в банку – це фактичний або потенційний стан, що характеризується погіршенням фінансової стійкості банку, внаслідок внутрішніх, зовнішніх факторів або їх комбінації.

Виділяють три концептуальні підходи до визначення антикризового управління банком:

- управління в умовах кризи, що настала, спрямоване на вихід зі складної ситуації та стабілізацію становища суб’єкта господарювання;

- процес, спрямований на недопущення й уникнення появи кризових ситуацій суб’єкта господарювання;

- комплекс антикризових превентивних та реактивних заходів.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |
Похожие работы:

«Наукові праці. Комп’ютерні технології УДК 519.71 Литвиненко В.І. ПОБУДОВА ШТУЧНИХ ІМУННИХ СИСТЕМ У роботі виконаний аналіз основних компонентів обчислювальних моделей, заснованих на імунній парадигмі. Розглянуті й проаналізовані основні типи атрибутів і схеми вистави простору форм. Виконаний аналіз обчислення афінності для різних видів простору форм при розв’язку задач розпізнавання та класифікації. Описані основні оператори, використовувані в штучних імунних системах. На основі проведеного...»

«Київський університет імені Тараса Шевченка НОВІКОВ Борис Володимирович УДК 512.664.4 КОГОМОЛОГІЇ НАПІВГРУП – 01.01.06 – алгебра і теорія чисел АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Київ-1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Харківському державному університеті Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, МІХАЛЬОВ Олександр Васильович, професор, проректор, Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, м. Москва доктор...»

«УДК 537.311.322 В.А. Ромака1, Р. Крайовський2, Л.П. Ромака1 Львівський національний університет ім. І. Франка Національний університет “Львівська політехніка” ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Zr1-xYxNiSn НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКУ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОННОЇ ГУСТИНИ © Ромака В.А., Крайовський Р., Ромака Л.П., 2009 Досліджено вплив акцепторної домішки Y на зміну кристалічної структури та розподілу електронної густини інтерметалічного напівпровідника n-ZrNiSn у концентраційному...»

«Original edition: 10 THINGS I WANT MY DAUGHTER TO KNOW Copyright © 2002 by Annie Chapman Published by Harvest House Publishers Eugene, OR 97402 А. Чепмен 10 порад моїй доньці на порозі дорослого життя /Пер. з рос. В. Квітка. – Олександрія: Ездра, 2008. – 160 с. ISBN 966-8182-72-3 Керуючись своїм досвідом, порадами інших матерів, а також черпаючи перлини мудрості із скарбниці Божого Слова, автор звертає увагу читачок на 10 важливих істин, які допоможуть їм виховати своїх доньок мудрими,...»

«РОЗДІЛ VII. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УДК 343.13 (477) АСПЕКТИ ТЛУМАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Коріняк О.М., аспірант Національна академія прокуратури України У статті розглядаються питання, які пов’язані з чітким та однозначним визначенням терміна «джерело кримінально-процесуального права», виявленням його відмінних особливостей. Ключові слова: джерело кримінально-процесуального права, ознаки джерел...»

«Збірник №7 (47) Екологія наукових праць ВНАУ 2011 УДК: 631.95 (477.43/.44) О. В. Дєдов – кандидат сільськогосподарських наук ВДПУ імені Михайла Коцюбинського Ю.М. Шкатула – кандидат сільськогосподарських наук Вінницький національний аграрний університет ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОЛАНДШАФТІВ ПОДІЛЛЯ: ПЛАНИ І РЕАЛЬНІСТЬ Наведено результати досліджень сучасної структури земельних угідь, агроекологічного стану ґрунтів Поділля. Розглянуто раціональні шляхи відновлення родючості земель і...»

«Актуальність теми підтверджується також тим, що окремі результати роботи виконані в рамках держбюджетної теми № 1526 “Розробка та дослідження нових підвищеної працездатності і надійності конструкцій трибосистем суднових машин”, яка входить до плану науково-дослідних робіт Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Роботу виконано відповідно з Планом проведення науково-дослідницьких робіт Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова згідно з...»

«Карелова Л.В., аспірант НАДУ Формування персоналу в системі органів виконавчої влади України Стаття присвячена дослідженню нормативно-правового забезпечення, методів та механізмів формування персоналу в системі органів виконавчої влади України. Розглянуто основні засади професіоналізації персоналу в органах виконавчої влади. Ключові слова: формування персоналу, відбір кадрів, професійна адаптація, професійна діагностика. Карелова Л.В. Формирование персонала в системе органов исполнительной...»

«УДК 005.53: 519.876.5 І.Є. Драч, Н.С. Рулікова, канд.техн. наук, доцент (Національна металургійна академія України) РОЗРАХУНОК ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ПОРТФЕЛЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Розроблено математичний апарат для розрахунку інтегрального показника портфеля наукових проектів в рамках системно-ціннісного підходу до механізму його формування. Представлено розподіл вхідних показників за функціональними гілками дерева показників портфеля наукових проектів ВНЗ. Розглянуто...»

«Краснейчук А.О., кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст ІПДУМС НАДУ Державно-управлінські акценти взаємовідносин України з країнами Європи (на прикладі Румунії і Молдови) Пропонована стаття присвячена проблемам становлення та розвитку державного механізму (президент, парламент, уряд) України, Румунії і Молдови на основі вже існуючих світових та європейських моделей. Гостро стоїть питання відповідності управлінської парадигми запитам суспільства. Проблематичним є впровадження...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»