WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«дисципліни це вимагає оперативного реагування на адаптацію відповідного методичного забезпечення; - викладачу необхідно витрачати більше часу на підготовку до лекції – розробку ...»

дисципліни це вимагає оперативного реагування на адаптацію

відповідного методичного забезпечення;

- викладачу необхідно витрачати більше часу на підготовку до лекції –

розробку мультимедійного методичного забезпечення та його

розміщення у Віртуальному навчальному середовищі Львівської

політехніки.

Література

1. Триус Ю.В. Інноваційні інформаційні технології у навчанні математичних

дисциплін /Ю.В. Триус / Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі :

матеріали 3-ої Науково-практичної конференції, 18-20 жовтня 2011 року,

Львів / Національний університет "Львівська політехніка". - Львів :

Видавництво Львівської політехніки, 2011. - С. 61-68.

УДК 655:004:378 Гнатюк М.В.

Національний університет «Львівська політехніка»

ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАВНИЦТВО ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ

ДІЯЛЬНОСТІ ВИДАВНИЦТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

© Марія Гнатюк, 2012 В роботі проаналізовано наявні можливості видавництва Львівської політехніки для створення електронного видавництва на його базі.

Наведено основні переваги та недоліки електронного видавництва.

Ключові слова: електронне видання, електронне видавництво, видавництво.

The present work analyzes existing opportunities Lviv Polytechnic publishing office to create electronic publishing at its base. The main advantages and disadvantages of electronic publishing presented.

Keywords: electronic edition, electronic publishing, publishing office.

Вступ. В сучасних умовах відсутність державних стратегії, системних дій та відповідних інноваційних змін викликає ряд проблем у книговидавничій галузі: невідповідність держфінансування реальним потребам галузі; постійна зміна затвердженого графіку фінансування; недостатнє і невчасне фінансування процесу підготовки та друку навчальної літератури; процес створення видання, з огляду на складність процесу фінансування, займає щонайменше 6-9 місяців, що призводить до втрати часу і, як результат, актуальності [1].

В умовах інформаційної революції неминучими і водночас необхідними є інноваційні зміни у діяльності видавництв державного типу, в першу чергу Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua видавництв при вищих навчальних закладах (ВНЗ). Вони полягають у поступовому доповненні друкованих форм видання електронними виданнями, що підтверджено досвідом таких країн, як США та Японія [1].

Аналіз основних понять та можливостей створення електронного видавництва. Електронне видання (ЕВ) – електронний текст, який відповідає редакційно-видавничим вимогам, має вихідні відомості, містить графічні, музичні та відео фрагменти, які разом складають цілісний продукт і знаходиться на електронному носії або в мережі Інтернет у певному форматі видавництва [2].

Електронне видавництво – цевидавництво або окрема організаційна структура в ньому, яке здійснює підготовку, випуск та розповсюдження продукції в електронному вигляді електронних видань через мережу Інтернет.

До його обов’язків входить редагування поданого матеріалу, відповідне оформлення, шифрування, захист від копіювання, просування SEO і PR засобами.

Поняття «тираж» в ЕВ відсутнє як таке, оскільки воно продається в такій кількості і стільки часу поки триває попит. Важливими є і інші показники, такі як: кількість точок продажу (кількість інтернет-дилерів у партнерській програмі, створеній, наприклад, у науковому середовищі ВНЗ), кількість підписувачів регулярних розсилань, наявність власної мережі промо-сайтів.

Попит на ЕВ в даному випадку може варіюватися, бути хвилеподібним або невизначеним у часі. Кількість проданих ЕВ залежить від змісту, його назви та анотації, актуальності теми, відомості автора (наукова значимість, кількість опублікованих праць та індекс цитованості) та ін.

Розглянемо можливий варіант реалізації видання ЕВ у видавництві Львівської політехніки (ВЛП). Аналіз організаційних, програмних та технічних можливостей ВЛП показав, що існує база для реалізації видання ЕВ у ВЛП, а саме: 1) організаційна структура видавництва (редакційно-видавничий відділ, відділ маркетингу та розповсюдження, поліграфічний центр, комп’ютерний центр, центр прикладних інформаційних технологій); 2) сайт видавництва – http://vlp.com.ua; 3) електронний архів за видами видань; 4) ліцензійне програмне забезпечення Adobe Systems; 5) кваліфікований персонал і можливість залучення спеціалістів НУ «ЛП» з комп’ютерних технологій.

Практично видання ЕВ у електронному видавництві виглядатиме наступним чином. Після створення твору і до початку процесу продажу видання автором має бути документально зафіксовано авторство шляхом нотаріального завірення підпису автора або подання заявки на реєстрацію авторського права в Державний департамент інтелектуальної власності та створено електронний гаманець автора.

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Створення ЕВ з подальшим продажем в інтернет-магазині видавництва здійснюється шляхом укладання авторського договору між видавництвом і автором. Автор передає електронному видавництву повні та ексклюзивні права на видання своєї праці у вигляді ЕВ з паролем для запобігання несанкціонованого доступу. Процес продажу ЕВ повністю автоматизовано і облічується на аккаунті автора, створеного перед початком продажу.

Нарахування авторського гонорару здійснюється автоматично одразу ж після факту продажу. Автор, зайшовши на свій аккаунт у електронному видавництві, має змогу переглянути у будь-який час загальну статистику продаж, авторські відрахування, суми до виплати гонорару та отримати ці суми в будь-який час.

Авторський гонорар пропонується встановити у розмірі 70%, а доходи видавництва – 30% від обсягу продажу. Виплата авторського гонорару здійснюється в одиницях електронної платіжної системи (наприклад, WebMoney) 24 години на добу.

Переваги та недоліки електронного видавництва. Впровадження електронного видавництва у ВЛП вимагатиме лише зміни в маркетингових комунікаціях та залученні додатково спеціаліста з інтернет-маркетингу, проте дозволить одержати наступні переваги:

1) підвищення творчої активності та професійного рівня авторів;

2) розповсюдження ЕВ ВЛП у міжнародному науковому середовищі;

3) своєчасність опублікування актуальної інформації;

4) скорочення часу отримання кінцевого продукту споживачем;

5) підвищення індекса цитованості творів;

6) залучення сторонніх авторів, організацій для видання їхніх ЕВ;

7) збільшення читацької аудиторії і ринку збуту;

8) популяризація видавництва і автора;

9) отримання пасивного доходу у разі реалізації ЕВ;

10) зменшення витратних матеріалів ВЛП.

Вище викладені переваги супроводжують певними недоліками, пов’язаними зі специфікою ЕВ:

1) висока вартість пристроїв для читання ЕВ та їх сервісного обслуговування;

2) моральне старіння пристроїв для читання через бурхливий розвиток електронної техніки;

3) наявність великої кількості різних форматів;

4) порушення конфіденційності, шляхом відстежування користування пристроями;

5) неготовність масового споживача до користування складним мультимедійним продуктом;

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua

6) відмінність процесу сприйняття та запам’ятовування інформації від традиційного;

7) створення сприятливих умов для плагіату.

Висновки. Основним принципом електронного видавництва є поєднання видавничих традицій та новітніх технологій, що забезпечить зростання читацької аудиторії та обсягів продажу видань. Впровадження електронних видань у видавництвах ВНЗ має відбуватися поетапно.

Література.

1. Полянський П. Про переваги і вразливі місця електронних підручників [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://osvita.ua/school/school_today/16840/. 2. Роль електронних книг в освітньому просторі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ebook-ua.org/taxonomy/term/537/0.

УДК 655:004:378 Павло Жежнич, Марія Гірняк Національний університет «Львівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

© Павло Жежнич, Марія Гірняк, 2012 У роботі наведено основні характеристики та кроки при формуванні електронної енциклопедії навчального закладу та її якісного функціонування. Проаналізовано доцільність екстракції знань з відкритих текстів для інформаційного наповнення та оцінювання якості енциклопедії.

Ключові слова: електронна енциклопедія, інформаційне наповнення, якість, екстракція знань, відкриті тексти.

This paper dwells on the characteristic features and main steps in the formation of the university electronic encyclopedia and its qualitative performance. It is made up the analysis on the expediency of knowledge extraction from open texts for the content and encyclopedia quality evaluation.

Keywords: electronic encyclopedia, content, quality, knowledge extraction, open texts.

Вступ. Упродовж останніх десятиліть спостерігається значний розвиток інформаційно-комунікативних технологій, що знаходить своє відображення у середовищі вищих навчальних закладів. Свідченням цього є створення освітніх порталів, тренажерів, впровадження дистанційного навчання, проведення онлайн-семінарів, комп’ютерного тестування та розроблення електронних Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.uaПохожие работы:

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Сушко Тетяна Сергіївна УДК 539.3 дВОВИМІРНІ СТАТИЧНІ ТА СТАЦІОНАРНІ ХВИЛЬОВІ ПОЛЯ У кусково-однорідних П'ЄЗОКЕРАМІЧНИХ тілах 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ-2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук,...»

«ISSN 2224-087X. Електроніка та інформаційні технології. 2012. Випуск 2. С. 27-32 Electronics and information technologies. 2012. Issue 2. P. 27–32 МАТЕРІАЛИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ УДК 621.315.592 ГЕНЕРУВАННЯ ДИСЛОКАЦІЙ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛАХ МЕТОДОМ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ Б. Павлик 1, Р. Дідик 1, Й. Шикоряк 1, Р. Лис 1, Д. Слободзян 1, А. Грипа 1, М. Кушлик 1, І. Чегіль 2 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. ген. Тарнавського, 107, 79017 Львів, Україна...»

«126 ISSN 0132-1471. Опір матеріалів і теорія споруд. 2013. № 91 УДК 539.3 В.А. Баженов, д-р техн. наук І.І. Солодей, д-р техн. наук М.О. Вабіщевич, канд. техн. наук А.О. Ярош ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ДЕМПФЕРНОГО ПРИСТРОЮ З ПОЗДОВЖНЬОЮ ТРІЩИНОЮ НА ОСНОВІ НМСЕ Досліджено особливості динамічного деформування демпферного пристрою з поздовжньою тріщиною при її апроксимації спеціальними скінченими елементами та застосуванням методик обчислення динамічних параметрів механіки руйнування на...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №1 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675.041; 675.024.7 В.П. ПЛАВАН Київський національний університет технологій та дизайну НОВІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ КОМБІНОВАНОГО ДУБЛЕННЯ ШКІР На підставі теоретичного узагальнення основних фізико-хімічних закономірностей процесу дублення з урахуванням квантово-хімічних особливостей будови органічних дубильних сполук різних класів систематизовані хімічні взаємодії, які виникають при комбінованому...»

«Науковий вісник ТДАТУ Випуск 2, Том 5 УДК 631.171.075.3 ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ (МАСАЖУ) ВИМЕНІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ Болтянська Н.І., к.т.н. 1 Таврійський державний агротехнологічний університет Тел.: +38 (0619) 42-05-70; e-mail: natali.28@inbox.ru Анотація – у статті проаналізовано наслідки неправильної слабкої підготовки до доїння та вплив збільшення тривалості переддоїльної стимуляції на рефлекс молоковіддачі, продуктивність та здоров’я вимені і...»

«УДК 004.651.4 С. Стрямець, Г. Стрямець* Національний університет “Львівська політехніка”, * Природний заповідник “Розточчя” БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА “РОЗТОЧЧЯ” © Стрямець С., Стрямець Г., 2009 Розглянуто бази даних для збереження, обробки та візуалізації результатів моніторингу флори та фауни заповідника «Розточчя», наведені характеристики баз даних для фенологічного моніторингу та інвентаризації ентомофауни. The database for storing, processing and...»

«Original edition: 10 THINGS I WANT MY DAUGHTER TO KNOW Copyright © 2002 by Annie Chapman Published by Harvest House Publishers Eugene, OR 97402 А. Чепмен 10 порад моїй доньці на порозі дорослого життя /Пер. з рос. В. Квітка. – Олександрія: Ездра, 2008. – 160 с. ISBN 966-8182-72-3 Керуючись своїм досвідом, порадами інших матерів, а також черпаючи перлини мудрості із скарбниці Божого Слова, автор звертає увагу читачок на 10 важливих істин, які допоможуть їм виховати своїх доньок мудрими,...»

«УДК 004.021 А.В. Катренко, І.В. Савка Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ У СКЛАДНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМАХ © Катренко А.В., Савка І.В., 2008 Розглянуто проблеми координації у багаторівневих ієрархічних системах. Проаналізовано механізми координації та особливості їх застосування. Проведено загальний огляд механізмів та процедур координації. Сформульовано задачу координації, проаналізовано та математично формалізовано...»

«Пархоменко-Куцевіл О.І., кандидат наук з державного управління, заступник віце-президента НАДУ Теоретико-концептуальні засади удосконалення механізму адаптації кадрів державної служби У статті розглянуто тенденції розвитку та впровадження механізму адаптації кадрів державної служби, проаналізовано закордонний досвід упровадження цього механізму роботи з кадрами. Автором запропоновані рекомендації щодо запровадження адаптаційного механізму кадрів державної служби в Україні. Ключові слова:...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №6 Полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна УДК 675: 532.744 Н. М. РЕЗАНОВА, М. В. ЦЕБРЕНКО, І. А.МЕЛЬНИК, А. В. КОРШУН Київський національний університет технологій та дизайну РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВУ ПЛАСТИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ Показано, що пластифікований гліцерином полівініловий спирт є термопластичним полімером. Досліджено вплив добавок гліцерину на закономірності течії його розплаву. Встановлено, що зі збільшенням концентрації...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»