WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ГОРБАНЬ Іван Степанович (07.10.1928 – 30.01.2000) – фізик, академік АН України (1992) Фонд № 334 Опис № 1 за [1938] – 2003 рр. Київ 2004 ЗМІСТ 1. Передмова......... 3 2. ...»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ

імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

ІНСТИТУТ АРХІВОЗНАВСТВА

ГОРБАНЬ Іван Степанович (07.10.1928 – 30.01.2000) –

фізик, академік АН України (1992)

Фонд № 334

Опис № 1

за [1938] – 2003 рр.

Київ 2004

ЗМІСТ

1. Передмова … … … … … … … … … 3

2. Наукові праці … … … … … … … … … 8

3. Документи біографічні, з діяльності, про вченого та дарчі … 14

4. Фотодокументи … … … … … … … … 21 Передмова Академік АН України (1992), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1987), доктор фізико-математичних наук (1965) Іван Степанович Горбань народився 7 жовтня 1928 р. в с. Займище Талалаївського району Чернігівської області. По закінченні середньої школи в м. Краматорську в 1947 р. поступив навчатись на фізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка, який закінчив у 1952 р. В цьому ж році він поступив до аспірантури за спеціальністю “Оптика”, яку закінчив у 1955 р., захистивши кандидатську дисертацію.

Подальше життя і наукова діяльність І.С. Горбаня тісно зв’язані з Київським державним університетом ім. Т. Шевченка. Тут він працював на посадах: асистента (вересень 1955 – вересень 1956), старшого викладача (вересень 1956 – вересень 1957), доцента (вересень 1957 – вересень 1967), професора (вересень 1967), в.о. декана (лютий 1970), декана фізичного факультету (травень 1970 – березень 1972). З 3 травня 1972 р. по 30 січня 2000 р. працював на посаді завідуючого кафедрою експериментальної фізики.

Професора І.С. Горбаня захоплювали проблеми викладання загального курсу фізики для фізиків. Він автор 1 монографії, 5 підручників і навчальних посібників з грифом міністерств, 2 посібників університетського видання.

Написані ним курси оптики рекомендовані не лише студентам університетів України, а використовуються в університетах деяких інших країн, де вони вийшли в перекладі.

І.С. Горбань був автором і у різний час лектором таких нормативних курсів: 1) Коливання і хвилі; 2) Оптика з новітніми досягненнями; 3) класична механіка; 4) Додаткові глави фізики для магістрів; 5) Нобелівська тематика і сучасна фізика. Він розробив серію спецкурсів: 1) Оптичні вимірювання;

2) Проблеми сучасної фізики; 3) Спектроскопія багатоатомних молекул;

4) Нелінійна оптика; 5) Радіоспектроскопія; 6) Оптичні спектри кристалів;

7) Квантова механіка кристалічних дефектів. Іван Степанович організував:

1) спеціалізацію “Фотоніка”; 2) наукову лабораторію електронно-оптичних процесів; 3) наукову лабораторію з радіоспектроскопії; 4) фізичний практикум з радіоелектроніки; 5) спецпрактикум з квантової електроніки; 6) спецпрактикум з радіоспектроскопії; 7) спецпрактикум для спеціалізації “Фотоніка”.

В 1980–1987 рр. як голова Науково-методичної ради Мінвузу України з фізики вчений був рецензентом і редактором кількох престижних навчальних видань з фізики для вузів СРСР і України.

Наукові інтереси І.С. Горбаня зосереджувалися в галузі спектроскопії, фізики твердого тіла, фізики низьких температур і квантової електроніки. Ним розроблені: основи кількісної спектроскопії шаруватих кристалів, вивчені оптичні властивості кристалів карбіду кремнію, на основі яких розроблені напівпровідникові прилади, здатні працювати в критичних умовах; досліджена радіаційна стійкість лазерних матеріалів і фізика ексимерних лазерів; вперше досягнуті умови, при яких спостерігаються фазові перетворення квазімолекулярного типу в електронно-дірковій системі кристалів і отримана електронно-діркова квантова рідина та ін.

І.С. Горбань здійснив 32 науково-технічні розробки на господарчодоговірній основі, що принесло університету 3745 тис. крб. прибутку (в цінах до 1989 р.), і на основі грантів – на суму понад 300 тис. грн. Він був керівником головної організації СРСР при виконанні в 1981–1990 рр. наукових розробок:

“Дослідження можливостей параметричного перетворення світового випромінювання”, “Дослідження імпульсного періодичного збурення активного середовища УФ-випромінювання у випромінювання видимого та ІЧдіапазонів”, “Дослідження нових реєструючих матеріалів для пристроїв запам’ятовування інформацій”, “Розробка фізичних основ запам’ятовування світлових сигналів діелектричними кристалами” та науковим керівником міжнародної програми при виконанні наукової теми “Розробка і випуск лазера на ArF і KrF для мікротехнології” (1990–1991 рр.) За досягнення в галузі фізики вчений був нагороджений Державною премією України з науки і техніки за 1987 р. За час роботи в університеті ним було підготовлено 40 кандидатів наук, з яких 6 стали докторами наук.

Список наукових праць вченого складається з понад 310 публікацій. Серед них є й такі, до яких звертався лауреат Нобелівської премії Д.Л. Декстер або виконані у співавторстві з Нобелівським лауреатом М.Г. Басовим.

Членом-кореспондентом АН УРСР І.С. Горбаня було обрано в 1982 р. зі спеціальності “фізика твердого тіла” і “фізика низьких температур”, а академіком – в 1992 р. зі спеціальності “фізика твердого тіла”.

І.С. Горбань був головою науково-методичної ради Мінвузу України з фізики (1980–1987 рр.), головою експертної ради ВАК (1999–2000 рр.), входив до складу редакційних рад міжнародного журналу “Физика низких температур” і науково-популярного “Пульсар”, членом Оптичного товариства ім.

Д.С. Рождественського, членом Комітету по державних преміях Української РСР при Раді Міністрів УРСР та ін.

Багатогранна плідна діяльність І.С. Горбаня відзначена урядовими нагородами: орденом Трудового Червоного Прапора (1984), чотирма медалями і двома знаками. 14 вересня 1999 р. І.С. Горбаню було присвоєно звання “Заслужений професор Київського Національного університету ім. Т. Шевченка”.

Помер академік І.С. Горбань 30 січня 2000 р. в м. Києві і похований на Байковому кладовищі.

Документи про життя і діяльність вченого обсягом 17 см надійшли до Інституту архівознавства НБУВ 30 жовтня 2003 р. від родини вченого.

Внаслідок науково-технічного опрацювання документів сформовано 1 опис на 78 справ за [1938]–2003 рр.

Документи розміщені в 3 розділах:

1. Наукові праці.

2. Документи біографічні, з діяльності, про вченого та дарчі написи.

3. Фотодокументи.

В середині розділів справи систематизовані за хронологією. Наприкінці розділів – справи, дати яких встановити не вдалося. Мова документів вказується в заголовку справи, якщо вона не українська. Зважаючи на незначну кількість документів про І.С. Горбаня, дарчих написів та документів з діяльності їх об’єднано в один розділ.

До 1 розділу “Наукові праці” ввійшли 27 справ за 1954–2000 рр., в т. ч. 1 монографія, 117 відбитків статей. Зважаючи на те, що фондоутворювач займався переважно проблемами фізики твердого тіла, а 117 відбітків журнальних статей тотожні цим проблемам, вони були згруповані в 10 справ, розміщених по хронології. Відбитки статей одного журналу об’єднувались в одну справу. На них складались внутрішні описи (спр. 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 18, 19, 23). Серед наукових праць заслуговує на увагу монографія “Загальна фізика.

Т. 4. Оптика”. (спр. 24), яка перевидавалась 9 разів. Завершує розділ список найбільш значних наукових праць вченого протягом 10 останніх років (спр. 28).

Другий розділ “Документи біографічні, з діяльності, про вченого та дарчі написи”, що складається з 41 справи за 1952–2003 рр. висвітлює життєвий і творчий шлях вченого. Це – автобіографії (спр. 42), характеристики (спр. 41, 56), диплом про закінчення КДУ (спр. 29), трудова книжка (спр. 30), дипломи кандидата і доктора фізико-математичних наук (спр. 31, 36), атестати доцента і професора (спр. 32, 35), посвідчення члена-кореспондента АН УРСР (спр. 44), членський квиток Оптичного товариства ім. Д.С. Рождественського (спр. 49), посвідчення Соросівської наукової програми (спр. 50), дипломи почесного члена Українського фізичного товариства (спр. 52) та заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спр. 53) тощо.

Проте найбільше в розділі відклалося документів, що стосуються вшанування І.С. Горбаня, зокрема з нагоди пам’ятних подій і ювілейних дат.

Серед них 44 вітальні адреси, листи від наукових колективів установ, учбових закладів, різних учених з нагоди 50-ти, 60-ти та 70-річчя від дня народження І.С. Горбаня (спр. 40), обрання його членом-кореспондентом і академіком (спр.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


43), почесні грамоти Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (спр. 38), диплом лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки 1987 року (спр. 45), наказ і почесна грамота Міністерства України у справах науки і технологій (спр. 46).

Документи про вченого відклалися у 5 справах. Це – статті (спр. 47, 54, 57), некролог (спр. 58), інформація дружини про ранні роки життя І.С. Горбаня (спр. 61).

Найбільш цікавими є документи про висунення І.С. Горбаня кандидатом на обрання членом-кореспондентом і академіком АН УРСР (спр. 41), де дано висновки експертної комісії Відділення фізики і астрономії АН УРСР, та про висунення І.С. Горбаня кандидатом на здобуття почесного звання “Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка” (спр.

56), вміщені характеристики наукової діяльності, список аспірантів і докторантів, підготовлених ученим, довідка про госпдоговірну тематику, список праць тощо.

5 документів розділу висвітлюють наукову діяльність вченого. Це – листування про участь І.С. Горбаня у конференціях, про співробітництво з редакціями наукових журналів (спр. 37, 39).

Визнання заслуг І.С. Горбаня з підготовки вчених відбилося у 30 дарчих написах на їх працях (спр. 34). Серед них – автографи членів-кореспондентів АН УРСР О.Г. Ситенка, В.Г. Литовченка.

До третього розділу “Фотодокументи” увійшло 15 фотознімків за [1938]– 1999 рр. Серед них найбільше – 7 групових фотографій – про участь вченого у різних міжнародних наукових конференціях (спр. 66) та 6 фотопортретів (спр.

76). Найбільш цікаві – фотографії вченого з акад. В.П. Линником (спр. 71), головою Верховної Ради УРСР В.С. Шевченко (спр. 73), групові знімки лауреатів Державної премії УРСР в галузі науки і техніки за 1987 рік (спр. 74), членів правління Українського фізичного товариства (спр. 78).

Всі аркуші у справах пронумеровані, складені аркуші-завірювачі.

Фізичний стан справ задовільний.

–  –  –

51. Лист Нобелівського комітету фі- Вересень 1996 1 зики з проханням до І.С. Горбаня прислати свої пропозиції про висунення кандидатур на нагородження Нобелівською премією 1997 р.

Друкарський відбиток.

Мова англ.

1 док.

–  –  –

56. Документи про висунення І.С. Гор- 15 лютого 74 баня кандидатом на здобуття 1999 почесного звання “Заслужений професор Київського університету імені Тараса Шевченка” (подання фізичного факультету, витяг з протоколу засідання ради старійшин Київського університету, характеристика наукової діяльності, список публікацій тощо).

Ксерокопія.

Мова укр., рос., англ.

50 док.

–  –  –

Травень 2004 р.Похожие работы:

«ВПЛИВ АГМАТИНУ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ УДК: 612.12:599.323.4:616.379-008.64:613.29 ВПЛИВ АГМАТИНУ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ І. В. Ференц1, І. В. Бродяк1, М. Я. Люта1, В. А. Бурда1, Г. С. Гаврилишин2, Н. О. Сибірна1 Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна e-mail: iryna_ferenc@i.ua Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний...»

«УДК 005.53: 519.876.5 І.Є. Драч, Н.С. Рулікова, канд.техн. наук, доцент (Національна металургійна академія України) РОЗРАХУНОК ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ПОРТФЕЛЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Розроблено математичний апарат для розрахунку інтегрального показника портфеля наукових проектів в рамках системно-ціннісного підходу до механізму його формування. Представлено розподіл вхідних показників за функціональними гілками дерева показників портфеля наукових проектів ВНЗ. Розглянуто...»

«126 ISSN 0132-1471. Опір матеріалів і теорія споруд. 2013. № 91 УДК 539.3 В.А. Баженов, д-р техн. наук І.І. Солодей, д-р техн. наук М.О. Вабіщевич, канд. техн. наук А.О. Ярош ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ДЕМПФЕРНОГО ПРИСТРОЮ З ПОЗДОВЖНЬОЮ ТРІЩИНОЮ НА ОСНОВІ НМСЕ Досліджено особливості динамічного деформування демпферного пристрою з поздовжньою тріщиною при її апроксимації спеціальними скінченими елементами та застосуванням методик обчислення динамічних параметрів механіки руйнування на...»

«Краснейчук А.О., кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст ІПДУМС НАДУ Державно-управлінські акценти взаємовідносин України з країнами Європи (на прикладі Румунії і Молдови) Пропонована стаття присвячена проблемам становлення та розвитку державного механізму (президент, парламент, уряд) України, Румунії і Молдови на основі вже існуючих світових та європейських моделей. Гостро стоїть питання відповідності управлінської парадигми запитам суспільства. Проблематичним є впровадження...»

«УДК 537.311.322 В.А. Ромака1, Р. Крайовський2, Л.П. Ромака1 Львівський національний університет ім. І. Франка Національний університет “Львівська політехніка” ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК Zr1-xYxNiSn НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКУ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОННОЇ ГУСТИНИ © Ромака В.А., Крайовський Р., Ромака Л.П., 2009 Досліджено вплив акцепторної домішки Y на зміну кристалічної структури та розподілу електронної густини інтерметалічного напівпровідника n-ZrNiSn у концентраційному...»

«УДК 621.86: 62-833: 614.847.15 В.М. Оксентюк1, канд. техн. наук, А.П. Кушнір, канд. техн. наук, доцент, І.П. Кравець2, канд. техн. наук, доцент ( Національний університет “Львівська політехніка” СКБ електромеханічних систем) (2Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЕНТИЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО ДВИГУНА ДЛЯ МЕХАНІЗМУ ПОВОРОТУ ПЛАТФОРМИ ПОЖЕЖНОГО АВТОПІДЙОМНИКА Відсутність редуктора в механізмі повороту платформи пожежного автопідйомника дає змогу значно...»

«Пархоменко-Куцевіл О.І., кандидат наук з державного управління, заступник віце-президента НАДУ Теоретико-концептуальні засади удосконалення механізму адаптації кадрів державної служби У статті розглянуто тенденції розвитку та впровадження механізму адаптації кадрів державної служби, проаналізовано закордонний досвід упровадження цього механізму роботи з кадрами. Автором запропоновані рекомендації щодо запровадження адаптаційного механізму кадрів державної служби в Україні. Ключові слова:...»

«Original edition: 10 THINGS I WANT MY DAUGHTER TO KNOW Copyright © 2002 by Annie Chapman Published by Harvest House Publishers Eugene, OR 97402 А. Чепмен 10 порад моїй доньці на порозі дорослого життя /Пер. з рос. В. Квітка. – Олександрія: Ездра, 2008. – 160 с. ISBN 966-8182-72-3 Керуючись своїм досвідом, порадами інших матерів, а також черпаючи перлини мудрості із скарбниці Божого Слова, автор звертає увагу читачок на 10 важливих істин, які допоможуть їм виховати своїх доньок мудрими,...»

«Наукові праці. Комп’ютерні технології УДК 519.71 Литвиненко В.І. ПОБУДОВА ШТУЧНИХ ІМУННИХ СИСТЕМ У роботі виконаний аналіз основних компонентів обчислювальних моделей, заснованих на імунній парадигмі. Розглянуті й проаналізовані основні типи атрибутів і схеми вистави простору форм. Виконаний аналіз обчислення афінності для різних видів простору форм при розв’язку задач розпізнавання та класифікації. Описані основні оператори, використовувані в штучних імунних системах. На основі проведеного...»

«УДК 004.651.4 С. Стрямець, Г. Стрямець* Національний університет “Львівська політехніка”, * Природний заповідник “Розточчя” БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА “РОЗТОЧЧЯ” © Стрямець С., Стрямець Г., 2009 Розглянуто бази даних для збереження, обробки та візуалізації результатів моніторингу флори та фауни заповідника «Розточчя», наведені характеристики баз даних для фенологічного моніторингу та інвентаризації ентомофауни. The database for storing, processing and...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»