WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 29 |

«Добрянська Л.О., Жарова Л.В., Хлобистов Є.В. СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ТЕХНОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ За науковою редакцією доктора економічних наук, професора ...»

-- [ Страница 2 ] --

важелями державної регуляції у сфері екологічної безпеки. Нагальним питанням розвитку є систематизація законодавчих актів, їх гармонізація та створення Національного екологічного кодексу. Для широкого кола фахівців є достатньо прозорим той факт, що в онові ефективної екологічної політики лежить дієвий організаційно-економічний механізм її впровадження.

Організаційно-управлінський механізм у системі управління господарською діяльністю у сфері дотримання вимог екологічної безпеки є невід’ємною складовою розвитку стратегічного потенціалу, що ґрунтується на законодавчих та нормативних засадах. Він передбачає адміністративні «жорсткі» важелі управління екологічною безпекою. Ефективність таких методів була значною на початку управлінської діяльності держави щодо охорони навколишнього природного середовища. З розвитком цих процесів переваги надаються більш «м’яким» важелям управління, пов’язаним з економічним стимулюванням екологічно безпечної діяльності.

У другій половині монографії ми спробуємо показати, у чому полягає пріоритетність вирішення соціально-економічних проблем в межах технології економічного зростання, і яка роль відводиться стратегічному потенціалу екологічної безпеки. Адже формування стратегічного потенціалу екологічної безпеки є об’єктивним явищем або процесом забезпечення безпеки, під впливом якого змінюється рівень її ефективності. Фактори є динамічними у часі та просторі, тісно взаємодіють. Досягнення високого рівня ефективності процесів забезпечення екологічної безпеки можливе за якнайповнішого та комплексного використання всіх факторів.

Отже, пропонована широкому колу фахівців з економіки природокористування та державного управління монографія тільки частково розкриває таку велику та багатогранну проблему, як визначення стратегічного потенціалу екологічної безпеки розвитку та розміщення продуктивних сил на прикладі екологічного потенціалу економічного зростання, з визначенням окремих напрямків практичного впровадження теоретичних міркувань.

Автори висловлюють щиру подяку всім колегам та близьким, які доклали багато зусиль та всебічної допомоги, щоб ця робота була завершена та представлена до уваги читачів. Особлива подяка співробітникам відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», керівництву сімферопольського Науково-дослідного інституту сталого розвитку та природокористування та окремо – проф.

І.М.Добрянському та колективу друзів і однодумців з Львівського національного аграрного університету МОНМС України.

–  –  –

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ – ОНТОЛОГІЯ

ПІДХОДІВ §1.1. Розвиток теорій економіки природокористування Економіка природокористування у своєму розвитку спирається на декілька основоположних підходів, що протягом останніх десятиліть сформували основу для досліджень. Зауважимо, що вклад в розвиток науки відбувався не тільки за умов формування то розвитку самих підходів, але й завдяки дослідженням з їх спростування та пошуку більш відповідних та адекватних підходів.

В рамках пропонованого дослідження ми висвітлили лише основі підходи, що мали та мають істотний вплив на розвиток науки й зараз (технологічний підхід, ресурси суспільного використання, державне регулювання, ентропійність розвитку та інші).

Державне регулювання екологізації виробництва. В основі цього підходу теза, сформульована М. Портер та Ван ден Лінде [1, с. 97-118], що правильно підібрані та розроблені екологічні стандарти здатні стимулювати інновації, які дозволять частково або повністю компенсувати витрати на дотримання екологічних норм.

У підтвердження дослідниками було наведено декілька прикладів, зокрема:

- Компанія Ciba Geigy, яка після введення екологічних стандартів внесла зміни до технологічного процесу, що дозволило їй скоротити витрати на 740 тис. дол. на рік.

- Корпорація «3М» заощадила 120 тис. дол. на капітальних витратах та заощаджує до 15 тис. дол. за рахунок заміни хімічних розчинників розчинами на водяній основі.

- Заощадження Robbins Company склали 300 тис. дол. на капітальних витратах та 115 тис. щорічно після переходу на замкнений цикл при гальванізації ювелірних виробів.

У дослідженнях М. Портер доводить, що екологічне регулювання потрібно перш за все для ініціювання еколого-орієнтованих інновацій з метою підвищення прибутковості. Одним з аргументів є створення через законодавство додаткових стимулів для екологізації виробництва у менеджерів вищої ланки.

Проте опоненти стверджують, що головним мотивом до для підвищення рівня екологізації виробництва є прибуток (наприклад, 1% скорочення кількості алюмінію для виробництва стандартної банки для напоїв дозволило заощаджувати до 20 млн. дол. на рік).

Численні економісти що спеціалізуються на екологічних проблемах, не підтримують ідею про залежність між державним регулюванням та науково-технічним поступом. Зокрема К. Палмер (Karen Palmer), У. Е.

Оутс (Wallace E. Oates) та П. Р. Портні (Paul R. Portney) [2, с. 120-125] вважають, що традиційний підхід спирається на співставлення заходів щодо регулювання з витратами, що необхідні для забезпечення позитивних результатів з ним пов’язаних. Ними було представлено абстрактну модель, яка демонструє відсутність залежності між заходами екологічного регулювання та зростанням прибутковості, не заперечуючи можливості збігу цих подій за певних специфічних умов.

Б. Яндл (B. Yandle), опонуючи ідеї М. Портера, приводить результати аналізу досвіду нафтогазових компаній, що використовують Кіотський протокол (як приклад екологічного регулятора) у власних цілях, використовуючи інші фірми, які отримують субсидії в рамках Протоколу [3, с. 5-7]. Іншим прикладом неефективності такого регулювання є спроба регуляторними заходами захистити північну плямисту сову через істотне обмеження рубок у суспільних лісових угіддях, що призвело до стрибка цін на деревину та зростання прибутків крупних заготівельників, які ведуть заготівлю на власних землях. Останнє пояснює активну підтримку подібного державного регулювання крупними компаніями, що використовують це для конкурентної боротьби та витискання з ринку малих фірм.

Також до державного регулювання відноситься гіпотеза, сформульована у теоремі Р. Коуза – якщо права власності чітко визначені й трансакційні видатки дорівнюють нулю, то розміщення ресурсів буде залишатись незмінним та ефективним в незалежності від зміни прав власності [4, с. 32-35]. Згідно з теоремою, роль держави у вузькому розумінні полягає у встановленні прав власності та їх захист. Також необхідною умовою-завданням є створення інститутів для мінімізації трансакційних витрат функціонування ринкового механізму, а отже і встановлення найефективнішого розподілу наявних ресурсів. На практиці таке завдання постає насамперед перед законодавчими органами. За Р.

Коузом право власності – право виконувати визначені дії з майном, а не в можливості виключити його з використання для всіх, хто не є власником ресурсу. За такої умови порушення прав виступає в перевищенні повноважень, а не в порушенні чужих прав («відповідь на питання чи маємо ми право палити з рушниці над чужою землею в залежності від того, хто нею володіє, простіш було б обговорювати у площині дозволу робити певні речі з рушницею» [5, с. 21]). Отже суть правової системи за Коузом – створення дозвільної, а не заборонної системи, що побудована на правовому принципі визначення адміністративної компетенції (заборонено все те, що напряму не дозволено).

Кіотський протокол визнають одним з прикладів реалізації коузіанської теорії, в рамках якого правами на порушення прав власності будуть торгувати [6].

Технологічний підхід до економіки природокористування. Ф.

Содді запропонував підхід до екологічної економіки на основі законів термодинаміки, виходячи з припущення, що економічний розвиток пов'язаний із механізмами та машинами, тому економіка повинна споживати енергію для розвитку ззовні [7]. Він виступив з критикою тези щодо можливості економічного розвитку, як вічного двигуна, що нескінченно продукуватиме достаток. Наразі ця ідея знайшла розвиток у теоріях економіки природокористування.

Румунський економіст Н. Георгеску-Рожен (Nicholas GeorgescuRoegen) розвинув цю гіпотезу, запропонував сприймати економіку, як живу систему. Адже вона, коливається від використання екологічно цінних речовин та енергії (низька ентропія) для свого розвитку, до генерування викидів та відходів (висока ентропія) у вигляді речовини та енергії.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Речовини що потрапляють в економіку можуть бути переробленими за допомогою енергії, проте використана енергія не може бути відновлення у такому ж вигляді. Низька ентропія обумовлює лише один потік енергії спрямований від більш корисних форм до менш корисних.

Існує думка, що багатство реально та матеріально (воно може бути представлене одягом, автомобілями, коштовностями тощо, які можна придбати). Гроші самі по собі не є багатством, вони лише відбивають можливість економіки генерувати його. Виходячи з вищенаведених міркувань – борги – можливість створювати багатство у майбутньому. Ф.

Содді зауважує, що відмінна особливість сучасної доби – перетворення багатства на борги (тобто обмін речі із реальною вартістю на щось незмінне та постійне, надію на багатство, якого ще немає («…ніщо, яке ви отримуєте для чогось перед тим, як зможете отримати що-небудь» [8, с.

215]).

Проблеми з’являються, коли порушується рівновага між боргами та багатством. Адже обсяг багатства, який може бути створений економікою, завжди лімітований, у тому числі кількістю енергії яку система може спожити та переробити, проте обсяг боргів – необмежений, адже вони по суті уявні та не мають природних обмежень та можуть створюватись постійно.

Порушення рівноваги призводить до кризових явищ, сила та наслідки яких залежать від розміру дисбалансу. Водночас проблема боргової економіки не має простого вирішення у площині неефективного регулювання або людської природи, вона (проблема) виходить з системної проблеми способів сучасного економічного розвитку. Поки потреба в багатстві випереджує можливість економіки його створювати, будуть виникати умови та засоби для нарощування боргів. Зрозуміло, що проблема може бути вирішена або пом’якшена через державне та світове валютне регулювання або створення жорстких обмежень в банківській сфері для нарощування боргів. Останнє наразі обговорюється на рівні Європейського співтовариства, проте природно викликає супротив з боку банківської системи.

Один з представників економіки природокористування Г. Дейлі (Herman Daly) запропонував поступове запровадження механізму 100% резервування по депозитах, як засіб гальмування процесу нарощування боргів, які унеможливлюють ефективне функціонування економіки.

Втім наразі шляхи приведення у відповідність темпів створення багатства та нарощування боргів в економіці на державному, а головне макроекономічному, рівня не знайдені. Держави продовжують нарощувати боргові зобов’язання, як внутрішні так і зовнішні. Збільшення внутрішніх боргів та необхідність обслуговування зовнішніх провокує створення нового вітка боргових зобов’язань. Наразі цей процес не тільки не призупинений, але продовжує розвиватися пришвидшеними темпами (рис.

1.1.).

Валовий борг, % від ВВП

–  –  –

За прогнозами Міжнародного валютного фонду у 2011 р. перевищить 100%. Зауважимо, що сукупний борг для розвинутих країн почали обраховувати лише із 1995 року, до цього таке узагальнення не проводили, проте аналіз динаміки боргових зобов’язань по країнам дозволяє зробити висновок, щодо активного розвитку спекулятивного сектору економіки та нарощування боргів після припинення холодної воїни та розпаду СРСР, що з одного боку скоротило інвестиції у воєнно-промислову сферу (тобто у реально виробництво), а з іншого призвело до появи країн із кризовою економікою, що потребували допомоги світової спільноти. Другими словами, на цей період прийшлась перша хвиля нарощування та перерозподілу боргових зобов’язань.

З позицій нашого дослідження постійне зростання боргових зобов’язань,що як відмічалось раніш, не мають ресурсного обмеження, призводить тем не менш до кризи в економіці, як на глобальному, так й на локальному рівнях, що у свою чергу характеризується погіршення матеріального благополуччя та зосередженні економічних зусиль на подоланні кризи (не тільки інтенсивним, але й екстенсивним шляхом), а не вирішенні екологічних проблем, та зниженню соціальної значущості природоохоронної проблематики та екологічного способу життя серед населення.

Ентропійність економічної діяльності (детальніше у Н. ГеоргескуРожена «Закон ентропії та економічний процес» [9]). Основоположна гіпотеза полягає у можливості представити економічну діяльність через енергетичні потоки різної сили. Між усією екосистемою та економічною підсистемою відбувається фізичний обмін у вигляді потоку від джерел вхідної низькоентропійної речовини/енергії (ресурсів), до звалищ вихідної високоентропійної речовини/енергії (відходів). Кількість речовини в сировині дорівнює кількості речовини у відходах та у виробленій продукції, яка зрештою теж стане відходами, але сировина та відходи якісно відрізняються між собою. На відміну від кругообігу обмінних вартостей, що відповідає механістичним уявленням, ентропійний ресурсопотік є незворотним і якісним за своєю природою. Ентропія є мірою якісної різниці між корисними ресурсами і непотрібними відходами.

Ентропійний ресурсопотік речовини/енергії є більш фундаментальним, ніж кругообіг обмінних вартостей. Ніяка економіка не може в принципі існувати без ентропійного потоку, тоді як можна легко уявити собі економіку без усякого кругообігу обмінних вартостей – наприклад, економіку селян, які самі себе забезпечують і нічим не обмінюються (натуральне господарство). Таким чином, економічна діяльність фундаментально залежить від наявності джерел вхідної низькоентропійної речовини/енергії.Ці низькоентропійні джерела є двох видів. Перші, пов’язані з сучасним перетворенням потоку сонячної енергії. Другі, пов’язані з корисними копалинами Землі. Перші є відновлюваними ресурсами, другі є невідновлюваними ресурсами.

Суть ідей Н. Георгеску-Рожена сконцентрована в запропонованій ним аналогії «пісочного годинника ентропії» (рис.1.2.).

–  –  –

По-перше, пісочний годинник – це ізольована система, в якій немає ні притоку, ні відтоку піску. Всередині склянки не відбувається ні утворення, ні знищення піску; його кількість залишається постійною. Це є аналогом першого закону термодинаміки – закону збереження речовини та енергії.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 29 |
Похожие работы:

«Національний університет “Львівська політехніка” РОМАКА ВОЛОДИМИР АФАНАСІЙОВИЧ УДК 537.311.322 ФІЗИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕРМОМЕТРИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ОСНОВІ ІНТЕРМЕТАЛІЧНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ 05.11.04 – прилади та методи вимірювання теплових величин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України та Інституті прикладних проблем...»

«В.П. Стахурська БІОЛОГІЯ Зошит для оперативного тематичного тестового контролю знань 9 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 58(076.1) ББК 28.5я72 С11 Стахурська В.П.С11 Біологія : Зошит для оперативного тематичного тестового контролю знань : 9 клас / В.П. Стахурська. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2013. — 104 c. ISBN 978-966-10-2854-7 Пропонований посібник укладено відповідно до чинної навчальної програми з біології Міністерства освіти і науки України для учнів 9 класу. Видання...»

«ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УДК 001.8:330.15:006.063 П. С К Р И П Ч У К, кандидат технічних наук (Рівне) ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНИХ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ На основі системного підходу розроблено економічні засади розвитку екологічних сертифікації та стандартизації продукції, послуг, технологій у сфері природокористу вання та природоохоронної діяльності з метою екологічно виваженого та ефективного використання природного капіталу, а також для розробки економічних...»

«УДК 519.86.5 ББК 22.18 Шиян А.А., Журко Т.О. ТЕОРЕТИКО-ІГРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ УКРАЇНИ Вінницький національний інститут менеджменту, 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, тел.: 0432598053 Анотація. У статті розглянуто різні стратегії інвестування, такі як інвестування в економіку України, в економіку інших країн, і здійснення інвестицій із використання механізмів офшорних зон. Побудовано теоретико-ігрову модель для виявлення умов, за яких інвестору буде вигідно...»

«І. Публікації до захисту дисертації А.О. Бєлятинський, А.І.Нікітенко. Обстеження водостічних 1. мереж методами інженерної геодезії. – Науково-технічний збірник Інженерна геодезія. – К.: Будівельник. – 1991. – Вип. 34. – С.19-21 А.О. Бєлятинський, В.О.Большаков. Вивчення процесу місцевого 2. розмиву біля мостових опор методами стерео-фотограмметрії. – Шляхи підвищення ефективності дорожнього господарства України в нових умовах господарюван-ня: Зб. наук. пр. – К.: КАДІ, 1994. – С.31-32 А.О....»

«Молодіжний науковий вісник (2012). УДК 796-053.2:371.21 Н. В. Ковальова молодший науковий співробітник Науководослідного інституту Національного університету фізичного виховання та спорту України Розробка оздоровчо-рекреаційної програми для старшокласників Роботу виконано на кафедрі кінезіології НУФВіСУ Практика функціонування системи фізичного виховання в загальноосвітніх школах України виявила наявність суттєвого протиріччя між суспільним запитом щодо вдосконалення системи фізичного виховання...»

«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА УДК 339 А. О. Толочко, асистент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена дослідженню інституціональної структури регулювання туристичної галуззі на національному рівні. Розкрито специфіку державного регулювання туристичної галузі на прикладі окремих країн європейського регіону з точки зору адаптації зарубіжного досвіду щодо оптимізації...»

«Голубка В.M. Єврорегіоналізація: проблеми та перспективи для України УДК 338.14 ЄВРОРЕГІОНАЛІЗАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ Голубка В.М., здобувач, ЛНУ ім. Івана Франка В статті розглядаються проблеми та перспективи України від участі в єврорегіональному та транскордонному співробітництві. Автор висвітлює роль створених єврорегіонів у фінансово-економічному, освітньому, соціальному житті країн учасниць цих об’єднань та окреслює пріоритетні напрямки такої співпраці. Ключові слова:...»

«УДК 577.115:611.018.46:612.017 БІОЛОГІЯ НЕЙТРОФІЛІВ, СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД. ОГЛЯД Колісник Н.В., д.б.н., професор, Качанова Ж.С., аспірант Запорізький національний університет Дослідження останніх років кардинально змінили уявлення про нейтрофіли – головні ефекторні клітини імунної системи. У представленому короткому огляді відображені дані формування ефекторного апарату нейтрофілів і його реалізації. Обговорюються питання праймінгу і активації нейтрофілів, шляхи і механізми їх регулювання за участю...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філос. Ser. Philos.2011. Вип. 14. C. 57–63 2011. Is. 14. P. 57–63 УДК 101.1:316:130.2 ФІЛОСОФІЯ ПАМ'ЯТІ ПОЛЯ РІКЕРА Ореста Лосик Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна, e-mail: o.losyk@yahoo.com На прикладі семіотично-філософського дослідження П. Рікера про явище пам’яті розглянуто психоаналітичні, соціальні, етико-політичні механізми, що супроводжують процеси колективної ідентифікації...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»