WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«1) інформацію про автора (авторів) скарги (прізвище, ім’я, по батькові; дата і місце народження, стать, родинний стан, тощо); 2) інформацію про Державу-учасницю, проти якої подано ...»

1) інформацію про автора (авторів) скарги (прізвище, ім’я, по батькові; дата і місце народження, стать, родинний стан, тощо); 2) інформацію про Державу-учасницю, проти якої подано скаргу; 3) інформацію

про характер порушень (дата, місце, стаття Конвенції, що була порушена); 4) інформацію про вжиті скаржником заходи з вичерпання

внутрішніх засобів правового захисту; 5) перелік доданих документів.

Офіційних строків для подання скарги не існує, проте доцільно представити скаргу якомога скоріше.

Якщо скарга відповідає формальним вимогам, вона приймається до розгляду. Після цього скарга надсилається державі, проти якої її подано. Держава протягом 6 місяців може представити свої аргументи проти скарги. Потім Комітет розглядає скаргу по суті, беручи до уваги подану скаржником і державою інформацію Якщо Комітет вважає, що порушення мало місце, він може зобов’язати державу: 1) виплатити компенсацію, відшкодувати шкоду, поновити у правах; 2) вжити заходи з припинення порушення; 3) запропонувати державі внести зміни до законодавства з метою усунення дискримінаційних норм; 4) вжити заходи з попередження аналогічних порушень у майбутньому.

Завдяки Конвенції та механізму захисту прав жінок через Комітет можна звести до мінімуму дискримінацію жінок в суспільстві і ліквідувати її на законодавчому рівні, забезпечити гендерну рівність і реальне дотримання основних прав і свобод в даній сфері.

М.С. Фатєєв Сумська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

Надзвичайна жорстокість та масштабність, яких набрав сучасний тероризм, ставить проблему відповідальності за цей міжнародний злочин до ряду найактуальніших проблем міжнародного права, оскільки діючі механізми відповідальності у цій сфері міжнародних правовідносин за своєю низькою ефективністю не в змозі впливати на загрозливу ескалацію тероризму в усьому світі.

Тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей.

Міжнародний тероризм – здійснювані у світовому чи регіональному масштабі терористичними організаціями, угрупованнями, у тому числі за підтримки державних органів окремих держав, з метою досягнення певних цілей суспільно небезпечні насильницькі діяння, пов’язані з викраденням, захопленням, вбивством ні в чому не винних людей чи загрозою їх життю і здоров’ю, зруйнуванням чи загрозою зруйнування важливих народногосподарських об’єктів, систем життєзабезпечення, комунікацій, застосуванням чи загрозою застосування ядерної, хімічної, біологічної та іншої зброї масового ураження.

Аналізуючи історичні факти, можна виділити ряд міжнародноправових документів, норми яких безпосередньо порушуються або норми яких закріплюють різні акти терору як злочин:

• Конвенція проти транснаціональної організованої злочинності;

• Міжнародна конвенція по боротьбі з бомбовим тероризмом;

• Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства;

• Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних судів;

• Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників;

• Конвенція про злочин і покарання злочинів проти осіб, що користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів;

• чотири Женевські Конвенції від 12 серпня 1949 р. і два Додаткових протоколи до них;

• різні міжнародно-правові документи, що регулюють статус дипломатичних осіб, статус іноземних громадян, апатридів, біпатридів, а також інші міжнародно-правові документи, що містять у собі норми, що регулюють статус яких-небудь осіб, міжнародних гуманітарних організацій і т.д.

Основним об’єктом тероризму є, як відомо, суспільна безпека.

Терористичні акції можуть торкати політичну й економічну систем, основи державного ладу й безпеки держави, нормальне функціонування органів влади, заподіяти шкода життя й здоров’ю окремих осіб або здоров’ю населення, суспільний моральності, а в ряді випадків – і відносинам, що забезпечують міжнародну безпеку.

Необхідність системи відповідальності за тероризм обумовлюється тим, що терористичний “зміст” набирає все більше число неправомірних діянь, удосконалюються напрацьовані сучасною цивілізацією засоби та можливості, які можна віднести до терористичного арсеналу.

Нарешті, терористичного змісту набирає найрізноманітніша гама людських відносин, в тому числі й на глобальному рівні.

Використання принципу пріоритету міжнародного права над національним дозволить включити дані норми в карні закони окремих країн. Тільки організованість у боротьбі з новою погрозою XXІ століття, координованість дій дозволить ефективно боротися з тероризмом у різних його проявах.

Література

1. Антипенко В.Ф. Борьба с современным терроризмом. Международноправовые подходы. – К., 2002.

2. Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против мира и безопасности. – М., 1983.

3. Ежегодник Комиссии международного права. – 1976. – Т. II (часть вторая).

4. Колосов Ю.М. Ответственность государств. – М., 1975.

5. Бассиони Ш. Борьба с международным терроризмом: Борьба с международным терроризмом: некоторые предложения // Международный обзор уголовной политики. – 1987. – № 37.

6. Блищенко И.П., Фисенко И.В. Международный уголовный суд. – М., 1998.

М.С. Чикалова Українська академія банківської справи НБУ

ЕВТАНАЗІЯ: ПРАВОВИЙ ТА ЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ

В українській Конституції, як і в багатьох інших, закріплюється невід’ємне право кожної людини на життя. У мене виникло питання:

якщо є право на життя, то чому немає права на смерть?

На цьому фоні особливо актуальною постає проблема евтаназії – “легкої смерті” (від грецького eu – легкий, thanatos – смерть). Цей термін був визначений у “Декларації про евтаназію’’ від 5 травня 1980 р. “Евтаназія – це дія чи бездіяльність, яка сама по своїй суті чи умисно призводить до смерті, що має мету усунення болі та страждань”.

У 1996 р. Нідерланди стали першою у світі країною, що легалізувала евтаназію. Добровільна евтаназія дозволена в Японії, проте зустрічається доволі рідко. У 2001 р. евтаназія була узаконена у Бельгії.

Пасивна евтаназія не вважається злочином у Швеції і Фінляндії. У більшості ж держав світу евтаназія або не передбачена законом, або заборонена ним, як це, наприклад, зроблено у Великобританії, Російській Федерації та Україні. А Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолюцію щодо евтаназії, виступивши категорично проти навмисного припинення будь-чийого життя. Проте законодавство багатьох країн не забороняє важкохворому відмовлятися від лікарської допомоги, унаслідок чого він помирає від прогресуючої хвороби.

Питання щодо легалізації евтаназії тривалий час дискутується у спеціалізованій літературі і знаходить як противників, так і прибічників даного способу припинення життя людини. Противники евтаназії на свою користь приводять ряд наступних аргументів.

По-перше, з релігійної точки зору, християнство сповідує принцип, що життя – є дар Божий і лише Бог може дати та забрати життя.

Підсилює дану тезу також і релігійна заборона, яка віднайшла своє місце в одній із десяти біблійних заповідей – “не вбий”. По-друге, закрі-Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, MOЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ МЕХАНІКО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра розробки родовищ корисних копалин КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Комп’ютерні технології у гірництві для студентів напряму підготовки 0903 Гірництво денної та заочної форм навчання РЕКОМЕНДОВАНО ДО ДРУКУ методичною комісією напряму підготовки 0903 «Гірництво» спеціальностей 7.050301, 8.050301 «Розробка родовищ корисних копалин» Протокол...»

«Проблеми економіки та управління: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Випуск № 683. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С.205-209. УДК 658.513 Гребешкова О.М., Кизенко О.О. ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ © О.М. Гребешкова, О.О. Кизенко, 2010 Анотація. У статті узагальнено та систематизовано теоретичні засади впровадження стратегічного контролінгу в систему управління підприємством....»

«Завдання з хімії на літо для учнів 11-х класів ДОМЛІ «Дніпро»Вивчити теоретичний матеріал за темами: 1. Розкрийте сутність ізомерії органічних речовин і охарактеризуйте її види.2. Охарактеризуйте будову молекул, властивості, застосування, добування насичених вуглеводнів. Поясніть механізм реакції заміщення.3. Охарактеризуйте будову молекул, властивості, добування, застосування етиленових вуглеводнів. Поясніть механізм реакції приєднання. 4. Охарактеризуйте будову молекули, властивості,...»

«В.О.Гусєв, кандидат економічних наук, доцент, учений секретар НАДУ Підтримка інноваційного розвитку національної економіки сферою вищої освіти Досліджено проблему забезпечення сферою вищої освіти професійно-підготовленими кадрами інноваційного розвитку національної економіки і проаналізовано дію механізму державного замовлення на підготовку таких кадрів. Для державного регулювання забезпечення професійно-підготовленими кадрами інноваційного розвитку економіки запропоновано заходи, що мають...»

«М. П. Пришляк А СТРОНОМІЯ Рівень стандарту Академічний рівень ВИДАВНИЦТВО РАНОК Пришляк М. П.П75 Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М. П. Пришляк; за заг. ред. Я. С. Яцківа. — X.: Вид-во «Ранок», 2011.— 160 с.: іл. ISBN 978—617—540—424—9. Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» та навчальній програмі з астрономії для 11-річної школи. Основна мета підручника — сприяти формуванню...»

«Міністерство освіти і науки України Донбаська державна машинобудівна академія Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни “Мікропроцесорні пристрої” (для спеціальності 7.092203 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”) Частина Перезатверджено на засіданні кафедри ЕСА Протокол № 1 від 28 серпня 2012р. Краматорськ 2012 УДК 681.3 Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни “Мікропроцесорні пристрої” (для спеціальності 7.092203 “Електромеханічні...»

«Міністерство освіти і науки України НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФАЛЬКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ УДК 621.928.3:664.022 НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ФРАКЦІОНУВАННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ Спеціальність 05.18.12 – Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Київ 20 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі обладнання харчових виробництв Донецького національного...»

«Національна академія наук України Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Сербін Олег Олегович УДК: 025.4(477)[311/313] Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечнобібліографічних класифікацій в Україні 07.00.08 – “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство” Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського Науковий...»

«Цей проект фінансується спільно Європейським Союзом та Радою Європи та впроваджується Радою Європи ПРОЕКТ ЗІ ЗМІЦНЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЖІНОК ТА ДІТЕЙ В УКРАЇНІ (TRES) Навчальний курс Рекомендації для радників з гендерних питань щодо співпраці з органами державної влади Антоніна Тарановська Київ 2010 Ця публікація видана за сприяння Європейського Союзу. Зміст цієї публікації не обов’язково відображає офіційну позицію Європейського Союзу та Ради Європи. ВСТУП Цей посібник створено в рамках...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (48)-2012 УДК 37.037 ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ І СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРОФЕСІОНАЛА М.О. Курицина У статті нами розглянуто основні підходи до моделювання професійного розвитку і становлення особистості як професіонала, які набули розповсюдження у вітчизняній та зарубіжній науковій думці. На основі проведеного теоретичного дослідження було розроблено власну модель професійного розвитку і становлення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»