WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |

«ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ Спеціальність ...»

-- [ Страница 3 ] --

Методологічні підходи до факторного аналізу продуктивності економіки в ринкових умовах базуються на теорії економічного зростання, теорії послуг факторів виробництва, граничної продуктивності праці, капіталу, інших факторів. На макрорівні для цього використовується метод виробничої функції. Часткова (факторна) продуктивність визначається через коефіцієнти продуктивності. В дисертації пропонуються алгоритми розрахунків факторної і сукупної продуктивності.

Аналіз факторів, що впливали на продуктивність регіональної економіки у 1992-1996рр., виконаний з застосуванням методу індексно-матричного моделювання свідчить, що вони формувалися в залежності від використання таких регіональних факторів, як природно-ресурсний потенціал, стан економічного розвитку та інституціональні процеси у формах власності. Важливим регіональним фактором виявилося в ці роки розміщення галузей по регіонах.

Розділ IV. Економіко-ресурсний потенціал України на макро- та регіональному рівнях Дослідження економіко-ресурсного потенціалу України на макро- і регіональному рівнях відповідно до мети дослідження розглядається в аспектах формування демотрудового потенціалу та його використання в регіонах, визначення регіональних процесів в зайнятості населення та структурно-факторного аналізу формування капіталу економіки України і її регіонів.

Аналіз демографічних процесів формування та відтворення трудового потенціалу в Україні і її регіонах за 1992-1997рр. дозволяє зробити висновок, що цей період можна характеризувати як період глибокої соціально-демографічної кризи. Вона започаткувалася у попередні роки, але зараз набула загрозливого характеру. Це, насамперед, уповільнення нормального відтворення населення та його структури в цілому. По-друге, склалася несприятлива ситуація для відтворення трудового потенціалу. По-третє, сформувався критичний рівень економічного навантаження на працездатне населення. У подальшому зростатиме частка продуктивності, яка буде необхідна для підтримки непрацездатних вікових груп населення. Особливо напружена ситуація спостерігається з цієї проблеми у групах сільського населення. Показник навантаження непрацездатних на працездатне населення у 16 областях перевищував середній по країні в 1,4 рази. Зростає також середній вік працездатного населення.

За рівнем демотрудового потенціалу регіони України суттєво відрізняються. За показниками частки населення регіону в загальній чисельності населення України коливання складає 1:5. Угрупування областей по їх частці в загальній чисельності населення дозволяє виділити наступні групи: до 3% мають 10 областей; до 6% — 5 областей; понад 6% — інші області України.

На підставі виконаного в дисертації дослідження зроблені висновки, що сучасні і майбутні демографічні фактори несприятливі для відтворення трудового потенціалу в усіх регіонах. З врахуванням соціальних умов, зниження життєвого рівня, збільшення чисельності бідного населення складається вкрай загрозлива ситуація з забезпеченням демографічно-трудових умов високої продуктивності економіки. Нагальним стає створення умов, які дозволять зупинити розвиток цих загрозливих тенденцій, поступово сформувати позитивні процеси у відтворенні демотрудового потенціалу.

Дослідження використання трудового потенціалу, а саме зайнятості, у тому числі ефективної, рівня зайнятості, зайнятості в економіці, галузях, незайнятості та безробіття по регіонах свідчить, що їх конкретні тенденції відбивають складні загальні процеси деградації економічного та соціального розвитку які сформувалися під дією різноманітних, різноспрямованих факторів. Відбувалося скорочення чисельності зайнятих в усіх регіонах.

Порівняно з 1992р. у 1997р. загальна кількість зайнятих зменшилася більш як на 6%, в галузях економіки понад 13%. Особливо інтенсивне скорочення зайнятості відбулося в Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Львівській, Одеській та Харківській областях. Відбувався перерозподіл чисельності населення, зайнятого в різних сферах економіки, між регіонами.

Рівень зайнятості знижувався майже в усіх областях. Особливо це відбувалося у Івано-Франківській, Херсонській областях. Відносно середнього рівня зайнятості по Україні в цілому, дещо вищим він склався у Київській, Рівненській, Хмельницькій, Сумській та Чернігівській областях.

Чисельність зайнятих в усіх сферах економіки України постійно скорочувалася, відбувався процес перерозподілу зайнятих у бік зайнятості в інших сферах діяльності під впливом структурних зрушень, змін господарських форм, а також значним вивільненням працівників внаслідок скорочення обсягів виробництва.

Поступово розвивалося нове явище — приховане безробіття та зростання неформальної зайнятості, праця на неповному робочому дні, тижні. Знижувався рівень зайнятості населення по регіонах. У 1997р. рівень зайнятості складав 44,8%, в Автономній Республіці Крим — 38,8%, в м. Києві — 51,8%, Хмельницькій — 49,3%, Сумській — 48,2%. Тільки за 1997р. було вивільнено понад 426,7 тис. працівників, з яких більше ніж половину складали робітники.

На ринку праці у 1992-1997рр. мало місце скорочення попиту на робочу силу майже в 4 рази, тобто ринок праці складався як "праце-надлишковий". Чисельність офіційно зареєстрованих безробітних зросла у десяток разів. В 1992р. кількість офіційно зареєстрованих безробітних дорівнювала 70,5 тис. осіб, в 1997р. перебувало на обліку понад 351,1 тис. осіб, звернулося з питань працевлаштування понад 431,6 тис. осіб, в 1998р. — 676,7 тис. осіб. З цього можна зробити висновок, що політика зайнятості та механізм її реалізації ще не сформувався як системно-комплексний, активного впливу на регулювання попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці, системи соціально-економічних відносин в сфері зайнятості. Важливим регулятором тут є коефіцієнт навантаження на одне вільне робоче місце (вакансію). На 1.01.99р. цей коефіцієнт становив 30, тоді як на 1.01.96р. він дорівнював всього 2. Особливо великими ці показники були у Львівській (103), Волинській (137), Івано-Франківській (329 областях. Критична ситуація з забезпеченням попиту на робочі місця склалося на початок 1999р. у 21 області України. Середня тривалість безробіття 9 місяців.

Дослідження динаміки безробіття дозволяє зробити висновок, що його зростання по окремих областях досягло масштабів, які пов’язані не тільки з кризовим станом економіки і особливостями перехідного періоду. Вони підтверджують, що трансформаційні реформування не були прогнозованими саме в аспекті соціальних проблем, не передбачалися конкретні руйнівні соціально-економічні наслідки такого реформування. Тому не були захищені певними механізмами, які б забезпечували обмеження масштабів зростання реального та прихованого безробіття. Приховане безробіття у сукупності з реструктуризацією та обмеженням оборотних коштів створило середовище формування так званого тіньового сектору економіки. Особливо несприятливі умови склалися для працевлаштування молоді, жінок та фахівців інженерно-технічного складу, гуманітаріїв. По областях ці показники істотно відрізнялися. У Волинській, Миколаївській областях попит на робочу силу дорівнював 8-10% до пропозиції. В роботі доведено, що головний ресурс високої продуктивності — трудовий потенціал України і її регіонів самодостатній, але на сучасному етапі деформований дією несприятливих соціально-економічних факторів та умовами перехідного періоду.

У дослідженні автор виходив з концепції розгляду капіталу в широкому і вузькому розумінні. В широкому розумінні капітал — це все те, що здатне приносити доход його власнику, на підставі його використання у вигляді ресурсів, створених людьми з метою виробництва товарів та надання послуг. Доходоутворювальна функція капіталу в ринкових умовах є мотиваційним фактором забезпечення його високої продуктивності.

Сучасні процеси формування та накопичення капіталу економіки регіонів та України в цілому пов'язані з загальними економічними реформуваннями та станом виробництва, відтворення його основних складових. В періоді з 1992 по 1997рр. структура формування капіталу складалася з валового нагромадження основного капіталу, його споживання, зміни запасів матеріальних оборотних коштів, чистого запозичення. Згідно цієї структури у 1993р.

споживання основного капіталу у зазначений період було від'ємним. Від'ємним було чисте запозичення капіталу. З 1992р. по 1997р. споживання основного капіталу також було від'ємним. У абсолютному виразі відбувалося зростання нагромадження основного капіталу, але в дійсності це не означало його зростання у матеріальному виразі і було результатом цінових змін та інфляції.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Структурно-факторний аналіз капіталу України за 1992-1996рр. свідчить, що в країні відбулося зростання капіталу, який у 1996р. дорівнював 122,01% до рівня 1992р. Одночасно капітальні вкладення в розвиток економіки впали на 71,11% відносно їх рівня у 1992р. В той же час вартість основного капіталу зростала головним чином за рахунок неодноразової переоцінки та індексації основних фондів, тоді як економічні процеси відтворення капіталу перейшли на інші механізми, що призвело до значного руйнування основного капіталу.

Основний виробничий капітал у 1996р. зріс всього на 4,81% до стану у 1992р. Відбувалось зменшення основного невиробничого капіталу, але у зв'язку з більш повільними змінами у процесах відтворення основного виробничого капіталу його частка у загальній вартості капіталу зростала. В 1997р. і 1998р. ці процеси зберігалися, що погіршувало тенденції капіталоутворення, незважаючи на намагання законодавчими засобами змінити їх на позитивні.

Формування капіталу в економіці регіонів йщло суперечливо. В таких регіонах як Автономна Республіка Крим, Волинська, Закарпатська, Херсонська, Черкаська області спостерігалося зменшення вартості капіталу в цілому. На це вплинуло скорочення капітальних вкладень, зменшення оборотного капіталу, досить повільне зростання вартості цінних паперів, що свідчить про недостатній розвиток ринкових трансформаційних процесів та ринкової інфраструктури. В усіх інших областях вартість капіталу зростала, хоча темпи цього процесу були невисокими і відбувалися при скороченні капітальних вкладень.

Дослідження показує, що створення багатоукладної ринкової економіки у регіонах на основі зміни форм власності на сучасному етапі, хоча повільно і нерівномірно, але відбувається, йде процес кількісного накопичення ринкових ознак. Однак він ще не набув таких масштабів, щоб створити умови для зростання продуктивності економіки в регіонах.

Ще не досягнута поставлена мета формування ефективного власника, як базового фундаменту продуктивної економіки і подолання кризових явищ. По-перше, недостатньо розвинутий такий ринковий інститут як малий бізнес та приватна підприємницька діяльність.

По-друге, господарська діяльність підприємств приватної та колективної форм власності не стали більш продуктивними. По-трете, не набув розвитку такий механізм як фінансово-промислова інтеграція, коли саме фінансовий капітал опосередковує створення та накопичення фізичного виробничого капіталу та робочих місць. Висновок з цього — капіталоутворення як матеріальна основа продуктивності економіки регіонів перебуває у перехідному стані, що формує необхідність суттєвих змін концепції державної політики в цьому напрямкі, посилення ринкових факторів та регулюючих законодавчо-нормативних мотиваційних важелів розвитку виробництва.

Розділ V. Регіональні та макроекономічні тенденції продуктивності економіки України Проведені дослідження та розрахунки у різних сферах економічної діяльності в цілому по Україні та її регіонах на підставі індексно-матричних моделей продуктивності праці і капіталу за 1992-1996 рр. дозволяють характеризувати їхню динаміку на макрорівні і визначити вплив факторів, які відбивалися на змінах продуктивності по регіонах.

Аналіз отриманих даних свідчить, що на національному рівні зокрема, продуктивність праці знизилась у 1996р. порівняно з 1992р. на 42,9%. Це зумовлено, головним чином, різким падінням обсягів валового внутрішнього продукту на 45,86% і незначним скороченням чисельності зайнятих в усіх сферах економічної діяльності. По регіонах останній показник коливався від 9,5% у Запорізькій області до 67,4% у Закарпатській області. У більшості областей рівень продуктивності праці у 1996р. проти 1992р. складав 40-50%. У наступні роки зниження продуктивності продовжувалися, але темпи цього процесу уповільнилися.

Соціально-економічні умови, що склалися в економіці України супроводжувалися впливом двох факторів на продуктивність праці, а саме: зниженням погодинної продуктивності праці та зростанням розриву між потенційним фондом робочого часу і фактично відпрацьованим робочим часом. Фактично відпрацьований робочий час був на 18,6% меншим у 1996р., ніж у 1992р. Тоді як потенційний робочий час трудових ресурсів збільшився, а потенційний робочий час зайнятих в усіх сферах економічної діяльності скоротився на 5,2%. У 1997р. відпрацьований фонд робочого часу відносно максимально можливого, за звітними даними, складав 81,4% (у 1996р. — 83,9%).

У економіці регіонів ці тенденції практично зберігалися. Фактичний коефіцієнт використання робочого часу в 1997р. був найнижчим у Івано-Франківській (0,65), Львівській області (0,68), Закарпатській (0,65). В більшості областей він коливався від 0,78 до 0,70. В той же час потенційний фонд робочого часу, зайнятих в усіх сферах економічної діяльності, у більшості областей мав незначні зміни, а в Київській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях дещо збільшився. Розрахунки свідчать, що недовикористання робочого часу у 1997р. порівняно з 1992р. та зниження погодинної продуктивності праці майже вдвічі були головними чинниками недоотримання ВВП, який за рахунками мав би складати понад 150 млрд.грн.

Відмінності між областями за темпами зміни продуктивності праці формувалися під впливом таких факторів, як зміни у галузевій продуктивності і зниженні виробництва, цінового і трудового факторів, структурних зрушень та інституціональних змін. По регіонах цей показник за традиційною методологією обчислення розрізнявся у динаміці по галузях. У промисловості Запорізької, Миколаївської, Одеської областей відбулося зростання продуктивності праці на 2-3%. Підвищення продуктивності в окремих галузях мало місце, головним чином, у 1996р. і 1997р. по відношенню до 1995р. у Дніпропетровській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях. Це відбулося за умови, коли поряд зі незначним скороченням чисельності працюючих, значно скорочувався загальний обсяг промислової продукції, який порівняно з обсягами 1990р. зменшився удвічі.

Деяке зростання продуктивності праці у галузях по окремих регіонах відбулося під впливом цінового та структурного факторів і свідчило про негативні процеси поглиблення кризового стану більшості підприємств усіх виробничих галузей регіонів.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«Щотижневий бюлетень № 19 14 травня 2010 р. Третя міжнародна конференція Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб Такий форум відбувся 28 квітня п.р. в Києві за ініціативи Служби безпеки України, Національного інституту проблем міжнародної безпеки, Женевського центру демократичного контролю над збройними силами, Інституту дослідження проблем державної безпеки, а також Офісу зв’язку НАТО в Україні. У даному заході брали участь керівники цих інституцій,...»

«МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ УДК 629.33, 629.34 О.П. Сітовський, А.М. Кашуба Луцький національний технічний університет вул. Львівська 75, м. Луцьк, Україна, 43000 sitovsky@ukr.net ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ АВТОМОБІЛЯ В ДОРОЖНІХ ЗАТОРАХ Наведено результати експериментальних досліджень тягово-швидкісних властивостей та паливної економічності автомобіля малого класу при русі в дорожніх заторах. Ключові слова: автомобіль малого класу, дорожній затор, швидкість руху, витрата палива. Вступ....»

«{ Соціологія } 151 УДК 316. 28:070 Сучасні медіа Марта НАУМОВА, канд. соціол. н. та доля тілесності Нові медійні системи мають креативний ресурс відносно соціальних значень та змістів. У статті розглядаються ці властивості й атрибути медіа, що мають онтологічні гарантії, і трансформують нашу рефлексію й нашу тілесність. Авторка робить спробу позначити зміни культурного статусу медій, які активно обговорюються сьогодні в медіа-теоріях. Ключові слова: медіа, нові медіа, культурний порядок,...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет «Львівська політехніка» ОНИЩУК ІГОР ІГОРОВИЧ УДК 340.13 ТЕХНІКА ЮРИДИЧНОГО ПИСЬМА В НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ...»

«Мардар О.В. Розробка механізму розподілення державних коштів в рамках фінансування державних закупівель УДК 339.162.3 Мардар О.В., аспірант, ДонНУ РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ РОЗПОДІЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ В РАМКАХ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У статті запропоновано механізм розподілення державних коштів між бюджетними установами на здійснення державних закупівель в рамках формування Державного бюджету програмно-цільовим методом. Ключові слова: дерево рішень, фінансовий стан бюджетної установи,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра «Загальне машинознавство» Матеріалознавство та технологія матеріалів Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з розділу «Механічна обробка заготовок» для студентів механічних спеціальностей усіх форм навчання Київ – 2013 УДК 621.01 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з розділу «Механічна обробка заготовок» для студентів механічних спеціальностей усіх...»

«Механіка Спеціальність – 6.050902 – “Радіоелектронні апарати” Тема: Теореми статики. Плоска збіжна система сил. Момент сили. Пара сил Лекція № 2. Теореми статики. Плоска збіжна система сил. Момент сили. Пара сил 2.1. Теореми статики Теорема про силу як ковзний вектор. Дія сили на тверде тіло не зміниться, якщо перенести силу по лінії її дії в будьяку точку (рис. 1) (наприклад, з точки А в точку В). Рисунок 1 Теорема про три сили. Якщо абсолютно тверде тіло перебуває в рівновазі під дією трьох...»

«_Педагогічні науки_ the upbringing process and claims to the future parents’ health are enlightened in the article on the basis of the thorough analysis of his phylosophical heritage. The above mentioned components constitute the sources of the pre-school pedagogical sciences. Key words: pre-school age, game, physical exercises, state. УДК 378.141 Х.А. Шапаренко АКМЕОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Стаття...»

«Донецька обласна державна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В РОЗРІЗІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ В ОБЛАСТІ Інформаційний посібник Рекомендовано науково-методичною радою Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” Рябчиков Микола Львович УДК 621.824.ОСНОВИ ТЕОРІЇ РОЗРАХУНКУ ТА КОНСТРУЮВАННЯ РІДИНОНАПОВНЕНИХ ВАЛІВ Спеціальність 05.02.02 Машинознавство Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Харків 200 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Українській інженерно – педагогічній академії Міністерства освіти і науки України, м.Харків Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Доценко Володимир...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»