WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Інформаційний бюлетень «Нові надходження № 7 (липень)» На допомогу освітянам представляємо перелік документів, які надійшли у фонд науково-технічної бібліотеки у липні 2012 року. Наша ...»

-- [ Страница 2 ] --

111. Производство спирта и ликероводочных изделий: науч.-техн. и произв. журн. № 2/ учредитель :

ООО "Пищепромиздат".- М.: ООО "Репроцентр", 2012.

112. Промислова безпека. № 7/ засн. : ТОВ "Промислова безпека".- К.: ТОВ "Вістка", 2012.

113. Рестораторъ: произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 7-8/ учредитель и изд. :

ООО "Ресторатор Украины".- К.: ООО "Бизнес-Логика", 2012.

114. Реферативный журнал: 38. № 5. Оборуд. пищ. пром-сти./ Всерос. ин-т науч. и техн.

информ.(ВИНИТИ).- М.: ВИНИТИ, 2012.

115. Реферативный журнал: 19. № 4, № 5. Химия. Химия и технол. пищ. прод. /Всерос. ин-т науч. и техн.

информ.- М.: ВИНИТИ, 2012.

116. Реферативный журнал: 20. № 4, № 5. Экон. пром-сти. Экон. отраслей пищ. пром-сти;/ Всерос. ин-т науч. и техн. информ.- М.: ВИНИТИ, 2012.

117. Российский продовольственный рынок = Russian food & drinks market magazine: рекламн. спец.

информ.-аналит. журн. № 4/ учредитель : ООО RFDM.- СПб.: AS Uniprint, 2012.

118. Сад, виноград i вино України: всеукр. щомiс. наук.-попул. журн. № 5-6/ засн. : М-во АПК України, Укрсадвинпром, Укр. акад. аграр. наук та iн.- К.: Преса України, 2012.

119. САПР и графика. № 6/ учредитель : ООО "КомпьютерПресс".- М.: КомпьютерПресс, 2012.

120. Сахар: двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 5/ учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв.

России.- М.: Сахинформ, 2012.

121. Стандарты и качество: междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. № 6/ учредители и изд. : Всерос. организация качества, ООО "РИА "Стандарты и качество".М.: Вива-Стар, 2012.

122. Страхова справа: наук.- практ. журн. № 2/ вид. : УНДІ Права екон. досліджень.- К.: Веєр Пак, 2012.

123. Сыроделие и маслоделие: науч.-техн. и произв. журн. № 3/ учредитель : ред. журн. "Мол. пром-сть".М.: Сыроделие, 2012.

124. Тара и упаковка: иллюстр. журн. для производителей и потребителей упаковоч. машин, материалов и изделий. № 3.- М.: ТОО "Журн. "Тара и упаковка", 2012.

125. Турбизнес: для профессионалов. № 8.- М.: ООО Турбизнес, 2012.

126. Україна: аспекти працi: наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 4/ засн. : Фiрма "Праця".- К.: Праця, 2012.

127. Управление компанией. № 6/ учредитель и изд. : ООО "АА Плюс".- К., 2012.

128. Управление персоналом: практ. журн. № 7/ изд. : Н. Осейко.- К., 2012.

129. Фінансовий контроль: всеукр. наук.-практ. журн. № 7/ засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін.- К.: ТОВ Параміда, 2012.

130. Холодильная техника: ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 5, № 6/ учредитель: ООО "Инфохолодтех".- М.: Домино, 2012.

131. Хранение и переработка зерна: ежемес. науч.-практ. журн.. № 5, № 6/ учредитель : ООО "АПКЗерно".- Д.: Арт-Пресс, 2012.

132. Ціноутворення у будівництві: зб. офіц. док. та роз'яснень. № 5/ засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект".- Київ: ТОВ Бізнес-Логіка, 2012.

133. Цукор України: наук.- практ. галузевий журн. № 6-7/ засн. : Нац. асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України".- К.: Цукор України, 2012.

134. Электрик: практ. электротехника. № 6/ учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор".- К.: Преса України, 2012.

135. Электрические сети и системы. № 2/ НЭК "Укэнерго", Ин-т "Укрэнергосетьпроект", Ин-т Укрсельэнергопроект" и др.- К.: ТОВ Гнозіс, 2012.

136. Электронные компоненты и системы: массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 6/ учредитель и изд. :

науч.-произв. фирма VD MAIS.- К.: ДП ВПЦ "Такі справи", 2012.

137. Энергосбережение: все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 6/ учредитель : ГП Юговосточное региональное объединение по энергоснабжению.- Донецк: Астро, 2012.

138. Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит: общегос. науч. произв. и инф. журн. № 6/ учредитель :

ООО СВЭКО.- Харьков: БЭТ, 2012.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І. І. МЕЧНИКОВА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ТА ПРАВОСУДДЯ М. О. Бідюк АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Для студентів юридичних спеціальностей Денної та заочної форм навчання м. Одеса Рекомендовано рішенням кафедри конституційного права та правосуддя Економіко-правового факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова Протокол № 1 від 30.08.2013 р. Та рішенням Вченої Ради...»

«ISSN 2072-7941 (Online), ISSN 2072-1692 (Print). Гуманітарний вісник ЗДІА. 2014. № 57 УДК 167; 35.01; 338.2:658.0(477) Н.В. САПА ( асистент кафедри менеджменту організацій) Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя, Україна nataka_s@mail.ru ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ВИХОДУ ІЗ КРИЗИ В статті розглядаються проблеми державного регулювання інноваційнотехнологічним розвитком України як основи інтелектуального прориву у ХХІ столітті. В...»

«Наукова робота геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка у 2011 році (звіт) Досягнення провідних наукових шкіл. Як самостійні напрями геологічних досліджень продовжували свою діяльність та розвивалися наукові школи професора Єрмакова „Термобарогеохімія ендогенних рудних формацій”, мінералогічна школа академіка Лазаренка та Львівська наукова школа геології й металогенії докембрію професора Лазька. Досягнення наукові школи професора Єрмакова...»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ ЮРЧАК ОЛЬГА МИРОСЛАВІВНА Покращення мотиваційного механізму оплати праці на прикладі ТОВ “Р.О.М. і Ко” Спеціальність 8.03060102 – менеджмент інноваційної діяльності АВТОРЕФЕРАТ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” Тернопіль – 2012 Магістерською роботою за ОКР “Магістр” є рукопис. Робота виконана на кафедрі менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»