WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ означає охоплення всього кадрового складу підприємства, у зв’язку конкретних рішень в межах підсистеми з урахуванням впливу їх на всю систему в цілому, аналіз та ...»

-- [ Страница 2 ] --

Конкурентоспроможність кредитного портфеля визначається такими критеріями, як ризиковість, ліквідність, швидкість відновлення та ступінь оновлення, а розмір кредитного портфеля оцінюється за балансовою вартістю всіх кредитів банку, у тому числі прострочених, пролонгованих, сумнівних.

У структурі балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та складова частина активів банку, яка має свій рівень дохідності і відповідний рівень ризику.

Кредитний портфель банку є «вершиною» кредитної діяльності. Його не можна прирівнювати до простої сукупності кредитів, оскільки кредити можуть взаємодіяти, внаслідок чого кредитний портфель характеризується не тільки сукупним ризиком, але і чисто портфельним ризиком, тому якість всього кредитного портфеля визначає ефективність кредитної діяльності банку.

2010 рік став роком відновлення кредитування корпоративного бізнесу в Україні, а 2011 рік відзначився активним розвитком кредитування корпоративного бізнесу в ПАТ АБ «Укргазбанк».

Збільшення обсягів кредитування суб’єктів господарювання Банком досягнуто переважно за рахунок

–  –  –Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«1. ПІБ Марчук Віктор Іванович 2. Назва Технологічні основи забезпечення якості робочих поверхонь кілець роликопідшипників 3. Спеціальність 05.02.08. – Технологія машинобудування 4. Місце роботи Луцький державний політехнічний університет 5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Якімов Олександр Васильович, д.т.н, професор 7. Опоненти Гавриш Анатолій Павлович, д.т.н, професор Оргіян Олександр Андрійович, д.т.н, професор Лебедєв Володимир...»

«Національна академія державного управління при Президентові України Управління забезпечення міжнародних зв’язків 1 березня 2013 року випуск 3 (16) Інформаційний вісник napa.international@ukr.net Шановні колеги! У цьому номері пропонуємо до вашої уваги інформацію про ІV теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю та Перший міжнародний конкурс молодих науковців та студентів-учасників магістерських програм на тему «Архетипіка і державне управління: інституційні форми, механізми та...»

«Геннадій Халімов, Олександр Потій, Олексій Дунь, Євген Котух УДК 681.3.06 АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ МАС АЛГОРИТМІВ СТАНДАРТУ ISO/IEC 9797-2 Геннадій Халімов, Олександр Потій, Олексій Дунь, Євген Котух Харківський національний університет радіоелектроніки Анотація: Розглянути MAC-алгоритми, що визначені у стандарті ISO/IEC 9797-2, проведено аналіз їх безпечності до основних атак. Summary: MAC-algorithms which are certain in the standard ISO/IEC 9797-2 are considered, the analysis from safety to the basic...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2010. Вип. 43. С.13-19 Ser. econ. 2010. Vol. 43. P.13-19 УДК 336.5 РЕКРЕАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОБ’ЄКТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ Л. Гринів, Р.Славік Львівський національний університет імені Івана Франка 79008, м. Львів, проспект Свободи, 18 e-mail: ratobor_88@ukr.net Перехід України до постіндустріального етапу розвитку передбачає поступову зміну структури економіки в сторону збільшення питомої ваги високотехнологічних виробництв і сфери...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»