WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«А.Г. Мурашова. Соціально-педагогічні умови виховної діяльності педагогів дитячого оздоровчого центру на сучасному етапі УДК 379. 8 А.Г. Мурашова, кандидат педагогічних наук, начальник ...»

-- [ Страница 2 ] --

Розкриваючи свій досвід перемог, досягнень, удвічі менше вожатих наводять як приклад зайняті ними призові місця у змаганнях, танцювальних і музичних конкурсах, олімпіадах (36%), перемог над собою у вожатих у чотири рази менше, ніж дітей. Про досвід поразок розповідають 80% вожатих, що на 30% більше, ніж кількість дітей, які мають значний досвід невдач. Певною мірою можна вважати, що досвід фінансової самостійності діти здобувають трохи більший, ніж вожаті: самі заробляли гроші 64% підлітків, у той час як 56% вожатих, будучи співробітниками табору, розраховують на фінансову підтримку батьків через низьку зарплату педагогаорганізатора. Мають досвід неформального лідерства в колективах однолітків 32% вожатих (на 20% менше, ніж дітей). На концертах вожаті бувають у середньому у два з половиною рази рідше, ніж діти. У два рази менша кількість вожатих освоюють одночасно кілька іноземних мов. Досвід володіння навичками водіння різними видами транспорту в дітей трохи багатший, ніж у вожатих, як і досвід спостереження за проведенням дозвілля батьків (у домашніх умовах разом із батьками проводили дозвілля 52% дітей, що на 20% більше, ніж у вожатих). Досвіду спільного з батьками відвідування театрів, кінотеатрів вожаті не згадують, як і досвіду відвідування ресторанів, кафе. Досвід спостереження і спілкування в дорослих компаніях із батьками мають 8% вожатих, що у два рази менше, ніж аналогічне число дітей.

Перевага соціокультурного досвіду вожатих над дитячим полягає у досвіді колективної творчої діяльності.

Зокрема 52% вожатих (при нульовому показнику цього досвіду в дітей) мають досвід подорожі у складі туристичних груп. Розглядають як свої достоїнства навички спілкування, комунікативні здібності 60% вожатих, що в чотири рази перевищує аналогічні відповіді дітей. Досягнення високого рівня знань у певних галузях (36% вожатих, що майже у два рази перевищує аналогічне число дітей), формального лідерства (88% вожатих, що на 20% більше, ніж кількість дітей із таким досвідом). Досвід вожатих і дітей збігається в обсязі відвідування занять у гуртках і секціях, володіння аудіо- і відеоапаратурою, а також негативний досвід (паління, проби спиртного й наркотичних засобів).

Вивчення сучасної соціально-педагогічної ситуації дозволило виявити найбільш гострі протиріччя в системі виховної діяльності: недостатня відповідність її об'єктивним умовам, зокрема, соціокультурному досвіду дітей, які приїжджають на відпочинок, їхнім потребам, інтересам, очікуванням; соціальним запитам суспільства на формування соціально мобільної, конкурентноспроможної особистості, орієнтованої на цінності вільного демократичного суспільства. Виявлені протиріччя підтвердили необхідність акцентування уваги на А.Г. Мурашова. Соціально-педагогічні умови виховної діяльності педагогів дитячого оздоровчого центру на сучасному етапі варіативності змісту виховного процесу, форм і методів, що надають дитині можливість вибору індивідуальної траєкторії розвитку у процесі реалізації програми табірної зміни; розвитку демократичного стилю керівництва колективом дитячого табору, підготовці педагогічних кадрів до організації виховного процесу в умовах табору, включаючи систематичну роботу з підвищення педагогічної майстерності педагогів у ході табірної зміни;

розвиток науково-методичного й інформаційного забезпечення виховної діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Никандров Н.Д. Россия: ценности общества на рубеже ХХI столетия. – М.: МИРОС, 1997. – 140 с.

2. Лихачев Б.Т. Социология воспитания и образования. Курс лекций по социальной педагогике. – Рязань: РГПУ, 1999. – 288 с.

3. Бондаревская Е.В. Воспитание как возрождение гражданина, человека культуры и моральности. / Основные положения концепции воспитания в изменяющихся социальных условиях: Научно-методическая разработка. – Ростов-на-Дону:

РГПУ, 1995. – 173 с.

Матеріал надійшов до друку 7.10. 2005 р.

Мурашова А.Г. Социально-педагогические условия воспитательной деятельности педагогов детского оздоровительного центра на современном этапе.

В статье рассматриваются социально-педагогические условия деятельности педагогов детского оздоровительного центра на примере Международного детского центра "Артек".

–  –  –Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Безпека продуктів харчування Збірник наукових Випуск 1 (71) та технологія переробки праць ВНАУ 2013 УДК 620.2+339.13.017 Соляр Л.В., викладач вищої категорії, методист Чоботар І.Ю, майстер виробничого навчання Могилів-Подільський технолого-економічний коледж Вінницького національного аграрного університету ФОРМУВАННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБІВ ІЗ ЗАМОРОЖЕНОГО ТІСТА З НАЧИНКАМИ Представлено теоретичне обґрунтовання і експериментальне підтвердження доцільністі використання кавунової м’якоті у...»

«Пашнєва В. А. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 1. С. 63-67. УДК 368.023.5 ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ БРОКЕРІВ В УКРАЇНІ Пашнєва В. А. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, м. Сімферополь, Україна У статті висвітлюються проблеми правового регулювання діяльності страхових брокерів в Україні, вироблені пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення страхового...»

«Економіка природокористування і о хорони довкілля УДК 332.122 В. П. ПРИХОДЬКО Закарпатська обласна державна адміністрація ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC RESOURCES GREENING REGIONAL DEVELOPMENT В статті приділено увагу основам екологізації регіонального розвитку. Сформульовано основні підходи до формування екологічної політики на державному і регіональному рівнях управління. Запропоновано створення системи організаційно...»

«Технічні науки  УДК 612.1 Т.М. НІКІТЧУК Житомирський державний технологічний університет ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ РЕЄСТРАЦІЇ ПУЛЬСОВОЇ ХВИЛІ Розглянуто  методи  реєстрації  пульсової  хвилі,  подано  коротку  характеристику  кожного  методу,  їх  основні переваги та недоліки; визначено оптимальний метод реєстрації пульсограм відповідно до сучасних вимог  реєстрації пульсових хвиль  Ключові слова: пульсова хвиля, пульсограма, сфігмограма, реограма, фотоплетизмограма ...»

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Сутність порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями Профілактика порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями Профілактика попепедження суіцидальних проявів серед військовослужбовців Рекомендації щодо переліку профілактичних заходів Методичні рекомендації командирам військових частин (підрозділів) щодо організації профілактики порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями Методика підведення підсумків...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»