WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 |

«ПРОДУКЦІЇ НА СТАДІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ Спеціальність ...»

-- [ Страница 5 ] --

1. Доведено доцільність визначення метрологічного забезпечення якості продукції як діяльності із забезпечення необхідної якості та ефективності вимірювань на стадії виготовлення продукції шляхом забезпечення оптимальних співвідношень між єдністю та точністю вимірювань за виконання умови мінімізації втрат якості продукції через погодження ризиків виробника та споживача.

2. Запропоновано встановлювати зв’язок якості продукції та якості метрологічного забезпечення шляхом погодження зацікавлень виробника та зацікавлень споживача та виражати це функцією якості метрологічного забезпечення.

3. Для формалізації процесу пошуку раціональних співвідношень між показниками якості метрологічного забезпечення, витратами на їх забезпечення та показниками якості технологічних процесів розроблено метод структурування функції якості метрологічного забезпечення на основі об’ємної матриці ефектів розв’язок якої здійснюється шляхом вирішення оптимізаційних задач стосовно обраних показників якості.

4. Доведено доцільність системного аналізу метрологічного забезпечення якості продукції на стадії виготовлення як сукупності взаємопов’язаних та взаємодіючих метрологічних елементів, оцінюваних системою показників результативності та ефективності, що дозволяє формалізувати процеси встановлення метрологічних вимог та оперативно здійснювати коригувальні дії. Розроблено концептуальну модель системи метрологічного забезпечення та методики оцінювання її відповідності за показниками ефективності та результативності.

5. Запропоновано узагальнений показник якості метрологічного забезпечення, який об’єднує нормування допусків на розкид технологічних параметрів із реальними показниками варіативності технологічних параметрів та точністю їх вимірювань. Визначено аналітичний вираз узагальненого показника оптимальне значення якого визначає максимум функції якості метрологічного забезпечення при виконанні умови мінімізації втрат якості вимірювань.

6. Показано, що ефективним інструментом мінімізації втрат від недостовірності вимірювань на стадії виготовлення продукції є використання апарату менеджменту ризику. Запропоновано метрологічний ризик якості продукції на стадії виготовлення оцінювати у виді узагальненого відносного показника ндексу метрологічного ризику. Одержано аналітичний вираз для оцінки індексу метрологічного ризику та розроблено методологію ранжування виробництва за рівнем метрологічного ризику. Сформульовано практичні рекомендації для мінімізації метрологічного ризику у залежності від його рівня.

7. Доведено необхідність підвищення метрологічної автономності вимірювань на стадії виготовлення продукції шляхом проведення процедур звірянь однотипних засобів вимірювань в умовах їх експлуатації, що сприятиме оперативності виявлення метрологічних відмов та мінімізації витрат на метрологічне забезпечення.

Розроблено алгоритм визначення максимально правдоподібних оцінок результатів звірянь, визначено умови їх стабільності та критерії виявлення метрологічної відмови окремих засобів вимірювань.

8. Обгрунтовано доцільність комбінованого оцінювання якості продукції на стадії виготовлення шляхом введення поправки в результати вихідного контролю, на підставі врахування значень параметрів технологічних процесів, що були під час виготовлення продукції. Раціональність такого підходу полягає у використанні наявної вимірювальної інформації про значення технологічних параметрів, що дозволяє мінімізувати витрати на проведення додаткових досліджень та підвищення вірогідності оцінок показників якості продукції за рахунок збільшення статистичних даних.

9. На основі проведених теоретичних досліджень розроблено структури для оперативного контролю похибок засобів вимірювань в умовах експлуатації, здійснено їх класифікацію та визначено умови їх ефективного застосування.

Показано, що широке впровадження методів оперативного контролю в метрологічну практику підприємств розширює можливості оцінювання похибок засобів вимірювань і створює необхідні умови для стандартизації та нормування індивідуальних метрологічних характеристик, що дозволяє мінімізувати витрати на МЗ процесу виготовлення продукції.

10. Показано, що важливим елементом забезпечення якості вимірювань на стадії виготовлення продукції є наявність об’єктивних методів оцінювання метрологічної надійності засобів вимірювань. Розроблено метод оцінювання індивідуальної метрологічної надійності засобів вимірювань на основі коефіцієнта метрологічного запасу та визначено умови коригування міжкалібрувальних інтервалів.

11. Доведено доцільність ранжування засобів вимірювань промислового застосування за стабільністю на три категорії: високої стабільності, середньої стабільності та низької стабільності, що створює додаткові можливості підвищення ефективності вимірювань на стадії виготовлення продукції.

12. Розроблено структуру промислового калібратора, який за комплексом метрологічних характристик та функціональних можливостей забезпечує оперативний контроль похибок більшості засобів вимірювань промислового застосування. Розроблено та впроваджено ряд спеціалізованих калібраторів дослідна експлуатація яких підтвердила правильність розробленої методології вдосконалення системи метрологічного забезпечення на стадії виготовлення.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Микийчук М.М. Узагальнена математична модель ефективності системи метрологічного забезпечення виробництва / М.М. Микийчук, П.Г.

Столярчук // Український метрологічний журнал - №4 - 2011. – С. 3-7.

2. Микийчук М.М. Методи оцінювання відповідності метрологічного забезпечення виробництва / М.М. Микийчук, Пацарнюк Я.В. // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. Чернівці: ЧНУ. - 2011. - Том 2, випуск 2. - С.97Микийчук М.М. Перспективи застосування кластерного аналізу при контролі якості продукції / М.М. Микийчук // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". - 2011. С. 59-64.

4. Микийчук М.М. Алгоритм пошуку оптимального рішення при технічному контролі якості / М.М. Микийчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. Чернівці: ЧНУ. - 2011. - Том 2, випуск 1. - С.47-49.

5. Микийчук М.М. Перспективи розвитку метрологічного забезпечення якості продукції на стадії виготовлення / М.М. Микийчук // "ВосточноЕвропейский журнал передовых технологий". - 2011. - № 3/3 (51) - С.

32-34.

6. Микийчук М.М. Систематизація вимог до метрологічного забезпечення виробництва / М.М. Микийчук, П.Г. Столярчук // "ВосточноЕвропейский журнал передовых технологий" - 2011. - № 2/10 (50) - С.

49-52.

7. Микийчук М.М. Достовірність контролю якості продукції на стадії виготовлення / М.М. Микийчук //Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". - 2011. - №9 - С. 44Микийчук М.М. Критерії оцінювання ефективності метрологічного забезпечення / М.М. Микийчук, П.Г. Столярчук // Системи обробки інформації. Збірник наукових праць. - 2011- Випуск 2(92) - С.106-108.

9. Микийчук М.М. Підвищення метрологічної автономності локальних систем вимірювань / М.М. Микийчук, П.Г. Столярчук // Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил. – 2011. Випуск 1 (27) – С.222-225.

10. Микийчук М.М. Метрологічні ризики контролю якості продукції на стадії виготовлення / М.М. Микийчук // Методи та прилади контролю якості. Науково-технічний журнал Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу. - 2011. - №26 - С. 90-93.

11. Микийчук М.М. Підвищення метрологічної автономності промислових вимірювань / М.М. Микийчук, П.Г. Столярчук // Метрологія та прилади

– Харків - №3 – 2011. - С.43-47.

12. Микийчук М.М. Комбінований метод оцінювання якості продукції / М.М. Микийчук, Т.З. Бубела, П.Г. Столярчук //Стандартизація, сертифікація, якість. Науково-технічний журнал Держспоживстандарту України. – 2011. - №2 (69). - С.52-55.

13. Бубела Т.З. Метод ідентифікації харчових добавок (підсолоджувачів) з метою виявлення фальсифікацій продукції / П.Г. Столярчук, М.М.

Микийчук, Б.Ю. Гриневич // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". - 2010. - №46 - С.3Микийчук М.М. Оптимізація метрологічних характеристик активних імітаторів опор / М.М. Микийчук // Методи та прилади контролю якості.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Науково-технічний журнал Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу. - 2010. - №24 - С. 120-123.

15. Микийчук М.М. Дослідження структур активних імітаторів опору як основи промислових калібраторів / М.М. Микийчук // Вимірювальна техніка і метрологія. - 2010. - № 71 - С.33-38.

16. Микийчук М.М. Вимоги до точності контролю технологічних параметрів / М.М. Микийчук // Автоматика, вимірювання та керування.

Вісник НУ "Львівська політехніка". - 2010. - №665 - С. 133-138.

17. Микийчук М.М. Актуальні питання метрологічної надійності промислових ЗВТ / М.М. Микийчук // Методи та прилади контролю якості. Науково-технічний журнал Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу. - 2009. - №23 - С. 126-129.

18. Микийчук М.М. Структурно-алгоритмічний метод корекції похибок програмно-керованих калібраторів електричних величин / П.Г.

Столярчук, В.О. Яцук, Ю.С. Коваленко // Вісник НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі – 2009. - №658 - С.92-94.

19. Микийчук М.М. Метрологічне забезпечення якості виробництва / О.Й.

Гонсьор // Автоматика, вимірювання та керування. Вісник НУ "Львівська політехніка". - 2009. - №639 - С. 202-205.

20. Микийчук М.М. Метрологічне забезпечення якості продукції / П.Г.

Столярчук // Вимірювальна техніка і метрологія. - 2009. - № 70 - С.160Вовк Н.М. Методика оцінювання якості використання енергоносіїв. / М.М. Микийчук // Вимірювальна техніка і метрологія. - 2008. - № 68 С.229-233.

22. Микийчук М.М. Параметрична модель для оцінювання якості технологічних процесів / М.М. Микийчук, Т.Г. Бойко, Т.З. Бубела // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Автоматика, вимірювання та керування”. – 2007. – № 574. – С. 89–93.

23. Бойко Т.Г. Формування нормативної бази управління якістю вимірювань в Україні (новий стандарт ДСТУ ISO 10012) / Т.Г. Бойко, Т.З. Бубела, М.М. Микийчук // Стандартизація, сертифікація, якість. С. 30–33.

24. Микийчук М.М. Прогнозування похибок промислових засобів вимірювання температури / М.М. Микийчук, Р.М. Огірко, Т.Г. Бойко // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Автоматика, вимірювання та керування”. – 2004. – № 500. – С. 36–40.

25. Микийчук М.М. Покращення якості рекристалізації вольфрамових спіралей ламп розжарення / Р.М. Огірко // Автоматика, вимірювання та керування. Вісник НУ "Львівська політехніка". - 2003. - №475 - С. 60Огірко Р.М. Принципи побудови універсальних вимірювальних засобів автоматизації технологічних процесів. / Микийчук М.М. // Вимірювальна техніка і метрологія. - 2002. - № 59 - С.145-156.

27. Микийчук М.М. Сучасний стан метрологічного забезпечення якості продукції / М.М. Микийчук, П.Г. Столярчук // IХ Міжнародна конференція «Контроль і управління в складних системах» КУСС-2008, Вінниця, 21-24 жовтня 2008. – С.118.

28. Микийчук М.М. Структурно-алгоритмічний метод корекції похибок програмно-керованих калібраторів електричних величин / М.М.

Микийчук, П.Г. Столярчук, В.О. Яцук, Ю.С. Коваленко // Міжнародна конференція ASCN«Сучасні комп'ютерні системи та мережі: розробка та використання» Львів, 20-21 грудня 2009. – С. 211.

29. Микийчук М.М. Автоматизація метрологічного забезпечення технологічних процесів / М.М. Микийчук, П.Г. Столярчук, Ю.С.

Коваленко // VI Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», 4-11 июня 2010 г., Варна, Болгария.

Ч.2 С. 638-640.

30. Столярчук П.Г. Метрологічна автономність локальних систем вимірювань / П.Г. Столярчук, Т.З. Бубела, М.М. Микийчук // Четверта Всеукраїнська науково-технічна конференція: «Перспективи розвитку озброєння і військової техніки сухопутних військ», 12-13 квітня 2011. – Львів. – С.288.

31. Мосоров В. Алгоритми контролю параметрів технологічних процесів / В. Мосоров, М. Микийчук // Збірник праць IX–та конференція “Мережі і системи інформаційні”, жовтень 2001 р.: Тези доповіді. - Лодзь, Польща, 2001. – С.211.

32. Микийчук М.М. Методи побудови калібраторів електричних величин / М.М. Микийчук, Р.М. Огірко // Тези доповідей 3-ї науково-технічної конференції «Метрологія-2000», Харків, 10-13 жовтня 2000 р. – С.56.

АНОТАЦІЯ Микийчук М.М. Метрологічне забезпечення якості продукції на стадії виготовлення. – На правах рукопису. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Національний університет “Львівська політехніка”, 2012.

Дисертація стосується проблем підвищення ефективності метрологічного забезпечення якості продукції на стадії виготовлення. В роботі на основі проведеного аналізу впливу метрологічного забезпечення на якість продукції було визначено основні задачі метрологічного забезпечення та показано, що їх вирішення зводиться до організації процесів: забезпечення якості вимірювань та забезпечення ефективності вимірювань. Виділено основні ознаки метрологічного забезпечення та визначено основні фактори його впливу на якість продукції.

Проведено системний аналіз вимог до системи метрологічного забезпечення якості продукції, визначено принципи її інтегрування в систему управління якістю, розроблено концептуальну модель системи метрологічного забезпечення та алгоритм постійного вдосконалення на основі циклу метрологічного забезпечення.

Розвинуто шляхи підвищення достовірності контролю якості продукції із застосуванням методу комбінованого оцінювання якості та використання властивості метрологічної автономності локальних систем вимірювання параметрів технологічних процесів. Розвинуто поняття метрологічного ризику, здійснено їх класифікацію та запропоновано його оцінювати за індексом метрологічного ризику, який об’єднує індекси втрати ефективності та результативності системи метрологічного забезпечення.

Здійснено аналіз і класифікацію методів оперативного контролю метрологічних характеристик промислових засобів вимірювань та запропоновано ряд їх структурних реалізацій.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 |
Похожие работы:

«УДК 658.511:622.68 ВИкОРИСТАННя ЕкОНОМІкО-МАТЕМАТИчНОгО МОДЕлюВАННя Для ДОСлІДЖЕННя ЕкОНОМІчНОї ЕфЕкТИВНОСТІ ТРАНСпОРТНОї СИСТЕМИ кАР’єРу МаксиМов с. в., МонасТирська о. ю. УДК 658.511:622.68 Максимов С. В., Монастирська О. Ю. Використання економіко-математичного моделювання для дослідження економічної ефективності транспортної системи кар’єру У статті визначені особливості процесу транспортування як особливої сфери матеріального виробництва. Обґрунтовано вибір критерію економічної ефективності...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Матеріали ІІІ-ої Міжнародної наукової конференції аспірантів та докторантів з державного управління (8 червня 2012 року) [Електронний ресурс] Одеса – 201 УДК 351(477) Д 3 ББК 67.9(4Укр)30 Державне управління в Україні: історія...»

«Всеукраїнська освітня програма «Розуміємо права людини» Харківська обласна фундація «Громадська Альтернатива» ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ ІНВАЛІДНОСТІ Посібник для громадських організацій Харків Видання здійснене в рамках проекту ХОФ «Громадська Альтернатива» «Застосування судових механізмів протидії дискримінації за ознакою інвалідності» за підтримки програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження». Проект є частиною Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права...»

«Національна академія наук України Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України Рада молодих дослідників Інституту зоології Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 20 м. Київ, Інститут зоології, 22 квітня 2013 р. Зоологічний кур’єр № 7, квітень 2013 Київ – 2013 Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2013 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 22.04 2013 р.). – Київ, 2013. – 20 с. – (Зоологічний кур’єр, № 7.) –...»

«Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua Тематична виставка Міжнародна економіка. Європейський Союз і Україна (надходження II квартал 2014) Розділ 1. Зовнішнь ое кономічна діяль ність. Міжнародна е кономіка. Європе йсь кий Союз і Україна. Міжнародні е кономічні відносини у систе мі світового господарства. Р 348318 Covergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases [Text] : monograph / State higher educational establishment, Kyiv national economic...»

«Cучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, випуск І (17), 2009 УДК 528.33 ВАРІАНТ ОПЕРАТИВНОГО ГЕОДЕЗИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМ СТАНОМ ГРЕБЛІ ХАЕС В. Мельник, О. Мельник Волинський національний університет імені Лесі Українки Постановка проблеми Ґрунтові греблі за рівнем складності розвитку в них деформаційних процесів та ступенем аварійності мають у декілька разів вищий порядок, ніж будь-яка гідротехнічна споруда іншого типу [1]. Для надійної оцінки просторово-часового стану...»

«РІШЕННЯ ЩОДО ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК Спеціалізована вчена рада Д 35.051.10 Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України (м. Львів) прийняла рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата хімічних наук Березовцю Василю Васильовичу на підставі прилюдного захисту дисертації “Фазово-структурні характеристики і воденьсорбційні властивості нових сплавів на основі магнію” у вигляді рукопису за спеціальністю 02.00.01 –...»

«SWorld – 18-30 March 2014 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2014 MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2014 Философия и филология – 2. Социальная философия УДК 316.7«654».17.035.3 Сінькевич О.Б. СТЕРЕОТИП ТА ІМІДЖ У ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЯХ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна Sinkevych O. STEREOTYPE AND...»

«Немченко, А. С. Ціноутворення на лікарські засоби : моногр. / А. С. Немченко, К. Л. Косяченко, О. А. Немченко. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Х., 2012. – 307 с. Монографія присвячена одній з найскладніших та найактуальніших міжнародних проблем як для фармації, так і економіки в цілому: теорії і практиці формування системи цін на лікарські засоби. У монографії приведені діючі в Україні й за кордоном методики визначення цін і тарифів на готові та екстемпоральні ліки, проведено узагальнення...»

«новити села, підвищити рівень зайнятості і доходи сільського населення, зберегти культурно-історичний потенціал регіону, підвищити рекреаційнотуристичну конкурентоспроможність області та закріпити за собою провідну роль в сфері водного туризму.Література: 1. Биржаков М. Б. Индустрия туризма : Перевозки / М. Б. Биржаков, В. И. Никифоров.– СПб. : Издательский дом Герда, 2007. – 528 с.2. Вишневський В. І. Річки і водойми України. Стан і використання : підр. / В. І. Вишневський. – К. : Віпол, 2000....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»