WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК 11; 122 О.В., Вознюк, старший викладач (Житомирський військовий інститут радіоелектроніки); В.Г. Калашніков, кандидат філософських наук, доцент (Житомирський державний університет) ...»

-- [ Страница 2 ] --

В статье рассматриваются характерные особенности психологического терроризма, проблемы, которые он создает. Проанализированы основные принципы манипуляции индивидуальным и массовым сознанием. Психология терроризма рассматривается с позиции современных психологических исследований.

Voznyuk A.V., Kalashnikov V.G. Psychology of terrorism.

The article deals with the typical features of terrorism, with the problems it creates. The main principles of the manipulation of individual and mass consciousness are analysed. Psychology of terrorism is viewed from the point of view of the achievements of the newest psychological investigations.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Київський національний університет імені Тараса Шевченка механіко-математичний факультет кафедра математичного аналізу О.О. Курченко ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ Київ 2014 УДК 517(075.8) ББК 22.161я73 К93 Рецензенти: Краснитський С.М., доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій проектування Київського національного університету технології та дизайну; Пашко О.М., кандидат фізико-математичних наук,...»

«ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, психологія і соціологія № 11, 2012 соціологія № 11, 2012 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія і соціологія УДК 378.22.016 А. В. СОЛОМАХА (канд. філол. наук) Педагогічний інститут, Київський університет імені Бориса Грінченка ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У статті розглянуто теоретичні підходи до проблеми формування лінгвокультурної компетенції у...»

«МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗВ'ЯЗКУ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА Інститут економіки та менеджменту Кафедра менеджменту та маркетингу Бескровна Л.О., Аветісян К.П., Калугіна Н.А. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ЕКОЛОГІЯ Модуль 2. Екологічні особливості регіонального розвитку Навчальний посібник з курсу «Регіональна економіка» Спеціальність 7.050107, 7.050201 Одеса – 2011 УДК 3 (075.8) План НМВ 2011 р. Рецензент: зав. кафедрою ЕП та КУ, д.е.н., проф. Орлов...»

«Технічні науки УДК 685.34.02 О.І. МЕДВЕДЄВ, Р.В. РОСУЛ Мукачівський державний університет В.П. ЛИБА Хмельницький національний університет РОБОТА ГНУЧКОГО СИЛОВОГО ЕЛЕМЕНТУ ПРИ ФОРМУВАННІ ВЕРХУ ВЗУТТЯ МЕТОДОМ ШНУРОВОЇ ЗАТЯЖКИ У даній статті розглядається дослідження чинників, які покращують формування взуття методом шнурової затяжки, найголовніший з яких – безпосередній вплив гнучкого силового елементу на якість формування заготовки. This article discusses the study of factors that improve the...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»