WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«-3Національна академія наук України Головна астрономічна обсерваторія Відьмаченко А.П. Мороженко О.В. Порівняльна планетологія. Навчальний посібник Textbook Comparative Planetology ...»

-- [ Страница 1 ] --

-3Національна академія наук України Головна астрономічна обсерваторія

Відьмаченко А.П. Мороженко О.В.

Порівняльна планетологія. Навчальний посібник

Textbook Comparative Planetology

Відьмаченко А.П., Мороженко О.В. Порівняльна планетологія. Навчальний

посібник // Київ: Національна академія наук України, Головна астрономічна

обсерваторія. ТОВ ДІА. - 2013. – 552 с.

© А.П. Відьмаченко, О.В. Мороженко, 2013

ISBN 978-966-02-6521-9

Передмова, Вступ, Iintroduction Foreword

-4Зміст навчального посібника «Порівняльна планетологія»

(українською мовою) Contents of Textbook “Comparative Planetology” (in Ukrainian) Передмова foreword Вступ introduction Розділ 1. Основні характеристики дифузно відбитого випромінювання Section 1. The main characteristics of diffusely reflected radiation

1.1. Умови освітлення

1.2 Опис світлового променя

1.3 Взаємодія світла із дзеркальною поверхнею

1.4. Розсіяння світла частинками

1.5 Параметри поля відбитого випромінювання

1.6. Теорія молекулярних спектрів

1.7. Обертово-коливальні спектри індивідуальних молекул

1.8. Контур спектральних ліній

1.9. Зміна параметрів Стокса внаслідок багаторазового розсіяння

1.10 Поляризаційні властивості дифузно відбитого шершавими поверхнями випромінювання

1.11. Формування теплового режиму Розділ 2. Методи дослідження оптичних властивостей тіл Сонячної системи Section 2. Methods of study of the optical properties of the solar system

2.1. Приймачі випромінювання

2.2. Фотополяриметри і спектрополяриметри

2.3. Поляроїдні модулятори

2.4. Вплив земної атмосфери

2.5. Методи стандартизації спектрофотометричних даних

2.6. Джерела похибок та методи їх врахування Розділ 3. Методи визначення фізичних характеристик тіл Сонячної системи Section 3. Methods for determining the physical characteristics of the solar system

3.1. Методи визначення хімічного складу, фізичних характеристик і структури планетних атмосфер

-5Хімічний склад 3.1.2. Визначення температури 3.1.3. Визначення атмосферного тиску 3.1.4 Визначення оптичної товщини 3.1.5. Визначення фізичних характеристик атмосферного аерозолю 3.1.6. Визначення середнього розміру частинки

3.2. Методи визначення фізичних характеристик і топографії поверхневого шару 3.2.1 Методи визначення небесно-механічних характеристик 3.2.2. Методи визначення фізичних і мінералогічних характеристик поверхні 3.2.3. Визначення фізичних характеристик за радіолокаційними спостереженнями Розділ 4. Тіла Сонячної системи з постійною атмосферою Section 4. The bodies of the solar system with a constant atmosphere

4.1. Венера 4.1. Venus 4.1.1. Оптичні властивості 208 4.1.2. Фізичні характеристики хмарових частинок 4.1.3. Газова складова атмосфери 4.1.4. Періодичні зміни в атмосфері планети 4.1.5. Рельєф поверхневого шару

4.2. Марс 4.2. Mars 4.2.1. Оптичні властивості Марса в період високої прозорості атмосфери 4.2.2. Зміна оптичних властивостей Марса в період глобальної пилової бурі 4.2.3. Рельєф і структура поверхневого шару 4.2.4. Газова і аерозольна складова атмосфери і природа пилової бурі 4.2.5. Конденсаційні хмари 4.2.6. Проблема життя на Марсі

4.3. Титан Titan (moon) Розділ 5. Планети-гіганти Section 5. The giant planets

5.1. Морфологія планетних дисків і період обертання

5.2. Періодичні зміни фотометричних властивостей

5.3. Спектрофотометричні характеристики

5.4. Поляризаційні властивості

5.5. Тепловий режим

5.6. Фізичні характеристики аерозолю та його вертикальна структура.

5.7. Гіпотези про природу спостережної гами кольору хмар Розділ 6. Безатмосферні тіла в Сонячній системі Chapter 6. Bezatmosferni body in the solar system

–  –  –

6.1.1. Морфологія поверхні Місяця.

6.1.2. Спектрофотометричні і поляризаційні властивості та мінералогічне картування 6.1.3. Теплові властивості поверхні Місяця 6.1.4. Змінні явища на Місяці 6.1.5. Вода на Місяці

6.2 Меркурій 6.2 Mercury

6.3. Супутники планет 6.3. Planets satellites 6.3.1. Супутники Марса Фобос і Деймос 6.3.2. Супутники Юпітера 6.3.2.1. Іо 6.3.2.2. Інші галілеєві супутники Юпітера 6.3.3. Супутники Сатурна 6.3.4. Супутники Урана 6.3.5. Супутники Нептуна

6.4. Малі планети – астероїди

6.5. Карликові планети та об’єкти поясу Койпера Розділ 7. Кільця навколо планет Section 7. Rings around planets

7.1. Кільця Сатурна 7.1.1. Структура кілець 7.1.2. Оптичні властивості кілець Сатурна

7.2. Кільця Юпітера

7.3. Кільця Урана

7.4. Кільця Нептуна

8. Комети 8. Comets

8.1. Загальний вигляд комет і їх оптичні властивості

8.2. Спектроскопія комет

8.3. Фотометричні і поляризаційні властивості

8.4. Теплові властивості

8.5. Плазма в навколоядерному просторі

8.6. Природа комет

9. Екзопланети у Нашій Галактиці 9. Exoplanets in our galaxy

9.1. Методи реєстрації навколозоряних об’єктів

9.2. Типи екзопланет

9.3. Екосфера планет Запитання до окремих розділів Questions to the individual sections

-7

<

Передмова

Астрофізика і її складова планетофізика є частиною більш загального предмету – фізики. Слово «фізіс» (природа) грецького походження, саме так називався написаний у ІІІ ст. до нашої ери фундаментальний твір давньогрецького вченого Аристотеля (384-322 рр. до н.е.), в якому було зібрано всі існуючі на той час відомості про природу: по астрономії, медицині, ботаніці, геології, землекористуванню, геометрії тощо. Тобто, на перших порах фізика включала в себе всі природничі науки. З часом вони виділилися в окремі області і галузі знань. Тому існує прямий зв’язок фізики з іншими галузями науки, технікою та їх взаємний вплив. Адже зроблені фізиками відкриття не тільки розширюють наші знання про основні фізичні процеси, але й відіграють вирішальну роль у розвитку інших наук. Так, наприклад, відкриття квантової теорії дозволило хімікам осмислити всю багатогранність накопичених ними фактів про хімічну будову речовини, про хімічні реакції, атоми, молекули, протони, нейтрони, електрони тощо. У 18-му і на початку 19го ст. ще можна було говорити про існування вченого енциклопедиста, який був фахівцем у багатьох областях знання (напр. М.В. Ломоносов фахівець і у фізиці, і в хімії, і в геології тощо). Та вже у кінці 19-го на початку 20-го ст.

темпи отримання нового знання настільки зросли, що фізика «поділилася» на геофізику, фізичну хімію, агрофізику, астрофізику, планетофізику, геліофізику тощо, а фахівцеві з фізики однієї галузі інколи стає важко зрозуміти фахівця з іншої галузі фізики.

На наш погляд, ознайомлення молодого спеціаліста (студента, аспіранта тощо) з азами предмета «паланетологія» потрібно робити в певному історичному аспекті, що допоможе прослідкувати розвиток наукової думки щодо дослідження природи того чи іншого об’єкта.

Перефразувавши відомий вислів, цілком можна сказати, що «Сонячна система така ж безмежна як і Всесвіт». Тому слова деяких дослідників про те, що ми все вже знаємо про всі її закутки, ніяк не можна вважати за істину в останній інстанції: скільки дослідників – стільки й думок. Численні наземні спостереження, отримання даних у різних діапазонах електромагнітного випромінювання з орбітальних космічних телескопів, результати спостережень з різноплановою апаратурою на космічних апаратах (КА) при прольотних траєкторіях і на спускних апаратах та активні експерименти по безпосередньому впливу на різні тіла Сонячної системи (ТСС) – дали величезний масив нових наукових даних. Проте після їх отримання постає ще більше нових запитань, відкриваються нові напрямки дослідження тощо.

Змінюються методи і засоби дослідження, тому постають питання щодо вибору

-8необхідної тактики і стратегії вивчення конкретного тіла в Сонячній системі чи групи таких тіл.

За сучасними уявленнями тіла Сонячної системи утворилися з єдиної газово-пилової хмари, а теперішнє їх різноманіття зумовлене внутрішніми і зовнішніми чинниками при еволюційних процесах. Багато в чому вони є спільними, тому безсумнівно, що багато процесів на Землі та їх вплив на майбутнє краще можна зрозуміти при порівнянні з аналогічними процесами на інших аналогічних об’єктах (планетах, супутниках, астероїдах тощо). Якщо раніше вивчення цих тіл являло майже споглядальний характер, якому присвячували своє життя окремі ентузіасти, то починаючи з другої половини 20-го ст.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


в найбільш розвинутих країнах світу цьому присвячується суттєвий відсоток бюджетних коштів, домінуюча частина яких витрачається на розробку нових засобів спостережень, починаючи від встановлення нових великих оптичних і радіотелескопів, до направлення до них спеціалізованих орбітальних апаратів і так званих роверів. Але для віддалених від Землі тіл Сонячної системи ще й зараз переважну долю інформації одержують за даними дистанційних спостережень в широкому інтервалі довжини хвиль (від далекого ультрафіолету до дециметрового радіодіапазону). Саме аналіз цих даних з використанням сучасних знань фізики, хімії, математики тощо дозволяє фахівцям визначати фізичні характеристики і хімічний склад атмосфери і поверхневого шару, атмосферний тиск і температуру, потужність, природу і структуру хмар, мікроструктуру поверхні тощо. Зараз активно ведеться пошук сприятливих умов для діяльності людини на Місяці і Марсі, а також пошук планет (екзопланет) навколо інших зір.

Тому сучасний молодий фахівець – дослідник тіл Сонячної системи – зобов’язаний вміти не лише вести спостереження, але й отримувати максимально достовірну інформацію про досліджувані тіла. На жаль, зараз в освітньому середовищі України склалась ситуація, коли навіть найдосвідченіші викладачі вузів, якщо вони безпосередньо не зв’язні з науковою діяльністю, не в змозі підготувати фахівців, які вільно володіли б сучасними методами аналізу спостережних даних. Це зумовлено відсутністю сучасних навчальних посібників. Адже видані понад 15 років тому невеликим накладом посібники Ю.В. Александрова «Фізика планет», М.М. Євсюкова і Ю.В. Александрова «Хімія і геологія планет» зараз важко доступні та далеко не повністю охвачують проблеми тіл Сонячної системи. Саме на заповнення цієї прогалини спрямований наш посібник.

Запропонована Вашій увазі книга є результатом нашого осмислення, певним підсумком наших потуг у дослідженні фізичних характеристик тіл Сонячної системи, нашого уявлення, що собою являють ці тіла, як і хто та якими методами їх спостерігав, до яких висновків прийшов у результаті їх дослідження, як змінювалося уявлення про різні ТСС при появі нової

-9нструментальної бази, розробці нових приладів, нових методів і методик, способів і засобів тощо. Перед тим, як охарактеризувати основні ТСС у порівняльному аспекті і викласти основні спостережні дані про них, у перших трьох розділах ми пропонуємо розглянути основні характеристики дифузно відбитого випромінювання (умови освітлення, опис світлового поля, взаємодію світла з поверхнею, розсіяння світла частинками, параметри поля відбитого випромінювання, теорію молекулярних спектрів індивідуальних молекул, контури спектральних ліній і моделі смуг поглинання, зміну параметрів Стокса внаслідок багаторазового розсіяння і поляризаційні властивості дифузно відбитого шершавими поверхнями випромінювання, формування теплового режиму ТСС), основні методи дослідження оптичних властивостей ТСС (приймачі випромінювання, спектральну, фотометричну і поляриметричну апаратуру і методику спостережень з нею, вплив земної атмосфери, методи стандартизації спостережних даних, джерела похибок і методи їх врахування) та методи визначення фізичних характеристик тіл Сонячної системи (хімічний склад, фізичні характеристики і структура планетних атмосфер, фізичні характеристики і топографія поверхневого шару тощо). Далі розглянуто дистанційні дослідження тіл Сонячної системи з постійними атмосферами (Венера, Марс, Титан), планет-гігантів (фотометричні, спектральні, поляризаційні властивості, тепловий режим, фізичні характеристики аерозолю і його вертикальну структуру, гіпотези про природу спостережної гами кольору хмар), безатмосферні небесні тіла (Місяць, Меркурій, супутники інших планет, астероїди, карликові планети та об’єкти поясу Койпера), кільця навколо планет, комети. Потім, виходячи з наших уявлень про ТСС, коротко зупинимося на методах дослідження і основних характеристиках екзопланет у Нашій Галактиці.

Ми висловлюємо щиру подяку шановним рецензентам – доктору фізико-математичних наук Захожаю В.А., доктору фізико-математичних наук Андрієвському С.М., доктору фізико-математичних наук Желєзняку О.О., які взяли на себе труд ознайомитися з рукописом і зробити цінні зауваження. А також академіку НАН України, доктору фізико-математичних наук Шульзі В.М., доктору фізико-математичних наук Черемниху О.К., доктору фізикоматематичних наук Тишковцю В.П., кандидату фізико-математичних наук Івановій О.В., які ознайомилися з рукописом книги чи окремих її розділів і запропонували ряд корисних зауважень, що були враховані при написанні кінцевого варіанту книги.

При підготовці цього посібника ми базувались на оригінатаких статтях, доповідях конференцій, довідковій літературі і таких виданнях:

Герцберг Г. Спектры и строение двухатомных молекул // М: Изд-во ИЛ.

- 1949. - 435 с.

- 10 Герцберг Г. Колебательные и вращательные спектры многоатомных молекул // М: Изд- во ИЛ. - 1949. - 647 с.

Відьмаченко А.П., Мороженко О.В. Дослідження поверхні супутників і кілець планет-гігантів // Київ: Ніка. - 2012. - 256 с.

Мороженко О.В. Методи і результати дистанційного зондування планетних атмосфер // Київ: Наукова думка. - 2004. - 647 с.

Соболев В.В. Рассеяние света в атмосферах планет // М:, Наука,1972. с.

Хюлст Ван де. Рассеяние света малыми частицами // М:, ИЛ, 1961. с.

Яновицкий Э.Г. Рассеяние света в неоднородных атмосферах // Киев. - 1995. - 400с.

- 11

<

Вступ.

С онячну систему представляють 8 великих (класичних) планет (Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун) і безліч менших тіл (карликові і малі планети (астероїди), їх супутники, кільця навколо планет, комети, метеороїди, міжпланетний пил).

Перші 4 класичні планети відносять до планет земного типу, характерною особливістю яких є наявність масивного твердого ядра з досить великою густиною та (за винятком Меркурія) атмосфери різної потужності.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра будівельної, теоретичної та прикладної механіки ЗАСТОСУВАННЯ РІВНЯНЬ ЛАГРАНЖА II РОДА ДО РІШЕННЯ ЗАДАЧ ДИНАМІКИ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ Методичні рекомендації до розділу курсу «Спецрозділи математики, теоретичної кінематики та аналітичної динаміки» для студентів всіх форм навчання ДНІПРОПЕТРОВСЬК НГУ Застосування рівнянь Лагранжа ІІ рода до рішення задач...»

«Кохан А.І., аспірант кафедри політичної аналітики та прогнозування НАДУ Державна комунікативна політика – механізм ефективної діяльності інституту публічної влади в Україні У статті визначено роль комунікацій у процесах державотворення та суспільного розвитку. Вивчено фактори, що свідчать про необхідність розроблення та запровадження державної комунікативної політики в Україні як інструменту підвищення ефективності діяльності публічної влади. Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності...»

«УДК: 621.891:621.316 С.Ф. Філоненко, доктор технічних наук, професор О.П. Космач, аспірант (Національний авіаційний університет, Україна) ВПЛИВ ЧАСУ УСЕРЕДНЕННЯ НА ПАРАМЕТРИ РЕЗУЛЬТУЮЧОГО СИГНАЛУ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ ПРИ ТЕРТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ В статті приведені результати експериментальних досліджень результуючих сигналів акустичної емісії, які формуються при терті поверхонь композиційних матеріалів. Показано зміну основних параметрів результуючого сигналу акустичної емісії при зміні...»

«КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ Ю. Р. МІРОШНИЧЕНКО КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ Монографія Київ Фенікс УДК 342.57 (477) ББК 67.9 (4 УКР) 400 М 64 Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту законодавства Верховної Ради України (протокол № 5 від 7 лютого 2012 р.) Рецензенти: Д. М. Притика, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, народний депутат України; Н. А. Мяловицька, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри...»

«Національна академія наук України Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України Рада молодих дослідників Інституту зоології Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – м. Київ, Інститут зоології, 18–19 квітня 2012 р. Зоологічний кур’єр № 6, квітень 2012 Київ – 2012 Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2012 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 18–19.04 2012 р.). – Київ, 2012. – 35 с. – (Зоологічний кур’єр, № 6.) –...»

«Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра.2009 207 УДК 669.18 (075.8) СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ В. С. Богушевський, І. А. Ципан Національний технічний університет України,,Київський політехнічний інститут” Приведені основні характеристики вуглецевих сталей і Державні стандарти, за якими їх випускають. Приведены основные характеристики углеродистых сталей и государственные стандарты, по которым их выпускают. Basic descriptions of carbon steel and state standards, by which they...»

«Федоренко В.Г. Страховий та інвестиційний менеджмент. – К.:МАУП, 2002. – 344с. 6.Косак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. – Львів: Центр Європи, 2005. – 223с. 7.Павлова Л.Н. Фінанси підприємств:Підручник для вузів.М.:Фінанси, ЮНІТІ,1998. – 639 с. 8.Пехник А.В. Іноземні інвестиції в економіку України: Навч. Посібник. – К.:Знання, 2007. – 335 с. 9.Пересада А.А. Інвестування: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 250 с. 10. Реверчук С.К., Реверчук Н.Й., Скоморович І.Г. та ін....»

«УДК: 330.342.146 В НЬС ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУ И ЕК. ДО ШВИ СО Й АЛЬНИХ ЗАСАД СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ Вишневський О.С. У статті розглянуто концептуальні засади соціальної орієнтації економіки регіону в Україні. Визначено принципи та механізми забезпечення соціально орієнтованої економіки регіону. Ключові слова: соціальна орієнтація економіки, регіон, концептуальні засади. Створення системи господарювання, спрямованої на встановлення балансу між соціальним та економічним розвитком...»

«Формування соціально-відповідальної політики у Волинській області У статі здійснено аналіз стану та динаміки показників соціального захисту населення Волинської області. Розкрито сутність поняття соціально відповідальна політика, запропоновано заходи щодо її вдосконалення та наближення до міжнародних стандартів. Ключові слова: соціально відповідальна політика, соціальний захист, соціальна держава. Andriy Kolosok. Forming of socialresponsible policy in the Volyn area The analysis of the state...»

«Уже традиційно на початку весни у третій декаді березня у Надвірнянському коледжі НТУ проходить тиждень циклової комісії природничо-математичних дисциплін. Комісія об’єднує дисципліни: математику, фізику, дискретну математику, чисельні методи, вищу математику, хімію, біологію та екологію, тому заходи передбачали бути цікавими та захоплюючими. Для забезпечення якісного навчання використовують різні форми та методи. Одним із методів навчання використовується пошуково-дослідницька робота...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»