WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«Потапенко С.І. Ситуативно-орієнтуючі функції означених іменників та словосполучень сучасної англійської мови УДК 801.5 С.І.Потапенко, кандидат філологічних наук, доцент (Ніжинський ...»

-- [ Страница 3 ] --

16. Полюжин М.М., Омельченко Л.Ф. Функциональное словосложение и префиксальные ономасиологические категории в английском языке. – Ужгород: Университет, 1997. – 99с.

17. Терехова С.І. Типологія експлікантів топомнестичного дейксису// Мовознавство. – 1997. – №.4-5. – С.

38-44.

18. Cruse D.A. Lexical Semantics. – Cambridge University Press, 1986. – XIV, 310 p.

Потапенко С.І. Ситуативно-орієнтуючі функції означених іменників та словосполучень сучасної англійської мови ПотапенкоС.И. Ситуативно-ориентирующие функции определенных существительных и словосочетаний современного английского языка.

В статье показано, что определенные существительные и словосочетания английского языка, которые обозначают субъектов деятельности, пространство, время, последовательность, оппозицию и другие отношения, существующие независимо от деятельности, описанной субъектно-предикатной группой, выполняют ориентационную функцию.

Potapenko S.I. Situational orientational functions of the definite nouns and noun phrases in Modern English.

The article shows that English definite nouns and noun-phrases denoting agents, space, temporal, successive, contrasting, triple and other types of relations existing independently of the activity denoted by the predicate perform the orientating function.Pages:     | 1 | 2 ||
Похожие работы:

«Олімпійський і професійний спорт УДК 796.03 Михайло Мороз, Тетяна Суворова, Євгенія Сахарук Вплив засобів силової спрямованості на розвиток швидкісних можливостей бігунів на короткі дистанції Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. Покращення результатів у спорті високих досягнень, зокрема у спринті, неможливе без наукового підходу в організації тренувального процесу. Навіть найбільш здібний...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет радіоелектроніки Петрова Анжела Юріївна УДК 519.2 СПЕКТРАЛЬНІ ЗОБРАЖЕННЯ ВЕКТОРНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ТА ЇХ МОДЕЛЮВАННЯ ЗА СПЕКТРОМ Спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Харків – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському гуманітарному...»

«НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТРАВЕНЬ 2012 РОКУ 20.1(4УКР)я73 І-23 Іванюк, Д. П. Управління природоохоронною діяльністю : навч. посіб. / Д. П. Іванюк, І. В. Шульга ; М-во аграр. політики України, Держ. агроекол. ун-т. – К. : Алерта, 2007. – 367, [2] c. – ISBN 978-966-8533-64-8 : 40.00 грн., 50.00 грн. (в паліт.) 1. Природа – Охорона – Навчальні посібники 2. Природа – Управління – Навчальні посібники 3. Україна В посібнику розглянуто основні теоретичні положення природоохоронного управління,...»

«УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ Секції з механіки № П.І.Б. Звідки 1. Авдюшина Елена Донецкий национальный университет, Донецк, Украина 2. Авраменко Ольга Олександрівна Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, Київ, Україна 3. Адамчук Михайло Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, Київ, Україна 4. Айрапетян Вардан Жоресович Гаварский государственный университет, Армения 5. Александров Игорь Московский авиационный институт (государственный технический университет), Москва, Россия...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»