WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Змістовий модуль 8. Електричні машини постійного струму. Лекція № 14. Тема № 8.1. Електричні машини постійного струму. Генератори постійного струму. План лекції 1. Електричні машини ...»

-- [ Страница 2 ] --

Генератор зі змішаним збудженням ставиться до генераторів із самозбудженням, але має дві обмотки збудження: перша включається паралельно якорю, і друга послідовно з якорем (мал. 7, г). Обмотки включають так, щоб вони створювали магнітні потоки одного напрямку, а число витків в обмотках вибирають таким, щоб спадання напруги на внутрішньому опорі генератора й ЕРС реакції якоря були б скомпенсовані ЕРС від потоку паралельної обмотки. Завдяки цьому напруга на затискачах генератора зі змішаним збудженням залишається практично постійною при змінах навантаження в певних межах (крива 4 на мал. 8).

–  –  –

1. Наведіть класифікацію електричних машин то сферу їх застосування.

2. Що таке оборотність машин постійного струму?

3. Викладіть принцип роботи генератора постійного струму.

4. Опишіть устрій промислового генератора постійного струму.

5. Від чого залежить ЕРС генератора постійного струму? Наведіть формулу.

6. Від чого залежить потужність генератора постійного струму? Наведіть формулу.

7. Від чого обертаючий момент генератора постійного струму? Наведіть формулу.

8. Перелічіть способи збудження генераторів постійного струму й зобразите відповідні схеми їх включення.

9. Чому коротке замикання генератора з паралельним збудженням не є небезпечним?

10. Чому генератори з послідовним збудженням застосовуються дуже рідко?

–  –  –

1. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники:

Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. техникумов. – М.: Высш. шк., 2005. – §§ 9.1 – 9.8 (с. 239 – 269).

2. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учеб. пособие. – 15-е изд., стереотипное – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – §§10.1 – 10.4 (с. 240 – 251).

3. Зайцев В.Е. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование строительных площадок: учеб. пособие для студ. сред.

проф. образования/ В.Е.Зайцев, Т.А.Нестерова. – 5-е изд., стер. – М.:

Издательский центр «Академия», 2008. - §§ 2.5 – 2.6 (с. 27 - 30).Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №4 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами УДК 339.9.012 А.В. ЯРЕНКО Київський національний університет технологій та дизайну МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КРАЇН «ЧЕТВЕРТОГО» СВІТУ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ У статті проведено дослідження глобальних економічних процесів у світовому розвитку держав «третього» світу. Розглядаються спонукальні мотиви підвищення оплати праці у цих країнах. На основі проведеного...»

«УДК: 351:354 Чала Н.Д., к.е.н. Академія муніципального управління ГЕНЕЗА ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Анотація. Досліджено еволюцію формування вектору економічного розвитку України. Основну увагу приділено особливостям державного механізму управління економічним розвитком країни. Ключові слова: економічний розвиток, стратегічні документи економічної політики, державні механізми управління економічним розвитком. Аннотация. В работе исследована эволюция формирования вектора...»

«Випуск 1(53) 2011 р. Серія «Економіка» УДК 330.322.2:621 Карачина Н.П., доцент, к.е.н., Вітюк А.В. (Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця) ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТА СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАШИНОБУДУВАННІ ВІННИЧЧИНИ Досліджено сучасний стан та основні чинники впливу на розширення діяльності машинобудівних підприємства регіону. Роглянуто динаміку здійснення інвестицій в підприємства машинобудування Вінницької області, досліджено рівень рентабельності підприємств та...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ “ДЕКАНАЛЬ” З МЕТОЮ ДЕЗІНФЕКЦІЇ, ДОСТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЇ Київ – 2013 Організація – розробник: ТОВ “Делана” за участю ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України». Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров’я та інших організацій, що виконують роботи з дезінфекції та контролю якості дезінфекції. Закладам та установам...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»