WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Загальна інформація Навчальний заклад бере свій початок у 1918 році з аграрного факультету Таврійського університету, на базі якого в 1922 р. був створений Кримський інститут ...»

-- [ Страница 1 ] --

Загальна інформація

Навчальний заклад бере свій початок у 1918 році з аграрного факультету

Таврійського університету, на базі якого в 1922 р. був створений Кримський інститут спеціальних культур. Першим ректором Кримського інституту сільськогосподарських галузей став професор С. В. Країнський.

Основним напрямом і спеціалізацією підготовки фахівців і розвитку наукових

досліджень були галузі сільського господарства, що є специфічними для Кримського і Кавказького узбережжя Чорного моря: плодівництво, виноградарство, тютюнництво, культурні рослини субтропічної сфери, ландшафтне садівництво, культури смакових і лікарських рослин, овочівництво, квітникарство, селекція сільгоспкультур, виноробство, переробка плодових і овочевих культур.

Для зміцнення навчальної бази і проведення наукових досліджень до складу інституту були включені Кримська (Салгірська) дослідна станція, Лівадійські оранжереї, два лісові масиви. Для наукової і навчальної роботи використовували Кримський (Нiкітський) ботанічний сад, виноградне господарство "Магарач", навчальнопоказові господарства "Киян", "Бодрак", п'ять дач і два палаци.

У період Великої Вітчизняної війни інститут був евакуйований у м. Кіровобад. З липня 1944 року діяльність ВНЗ продовжувалася на колишній базі в м. Сімферополі. Завдяки зусиллям колективу були відновлені аудиторії, гуртожитки і навчально-дослідні господарства, укомплектувати викладацькі кадри. Вже через два роки функціонували 21 кафедра, на яких викладали 7 професорів, 15 доцентів і кандидатів наук, 25 асистентів, навчалися 570 студентів, діяла аспірантура з виноградарства, плодівництва і рослинництва.

У 1965 році відкрився економічний факультет, у 1976 році знову відновлено факультет механізації сільського господарства, у 1986 році відкрито факультет ветеринарної медицини. З 1998 року розпочата підготовка фахівців з менеджменту організацій, землевпорядкування і кадастру, технології бродильних виробництв і виноробства, а з 2000 року - з технології жирів і жирозамінників, технології зберігання, консервування і переробки молока, садово-паркового, лісового і мисливського господарства.

У 1997 році інститут реорганізовано у Кримський державний аграрний університет, а у 2003 році – в агротехнологічний університет і організовано в його структурі науково-дослідний інститут насінництва.

У 2004 році університет об'єднав свої зусилля

–  –  –

вирощувати рослинну та тваринну сировину, а й здійснювати зберігання та переробку, доводити продукцію до споживаючих вимог. Виходячи із завдань по реформуванню сільського господарства, університет веде підготовку спеціалістів аграрної сфери нової формації.

На території, вузівського містечка побудовано два навчально-лабораторні корпуси, павільйон механізації, Палац студентів, сім гуртожитків, їдальню, котельну, дитячий садок, автогараж, пральню, середню школу, дванадцять житлових багатоповерхових будинків, цех будівництва, мехмайстерні і всі необхідні служби побуту. Загальна площа будівель і споруд становить 118745 кв.м., гуртожитки займають 24134 кв.м. на 1675 місць. Кафедри і лабораторії оснащені необхідним устаткуванням.

У вузі сформований високий науково-педагогічний потенціал: 45 докторів наук, професорів; 178 кандидатів наук, доцентів, з них 17 – академіки УААН і КАН, 15 - заслужені працівники освіти, діячі науки і техніки, заслужені працівники агропромислового комплексу України та Криму. В університеті функціонує аспірантура з 23, магістратура з 10 і докторантура з 3 наукових спеціальностей. Проводиться захист докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю: 05.05.11 151; Машини й засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

На базі університету організований навчальнонауково-виробничий комплекс, куди увійшли 24 наукових установи і навчальних закладів аграрного профілю, у складі якого працюють 82 докторів, професорів та біля 400 кандидатів, доцентів, які задіяні в навчальному процесі. Складовою частиною діяльності університету є науково-дослідна робота, яка направлена на фундаментальні, пошукові і прикладні досліНавчальне містечко Південного філіалу дження з перспективних наНУБіП України “Кримський агротехнологічний прямів сільськогосподарської університет” науки. Наукова робота проводиться відповідно до тематики найважливіших напрямів, визначених державними науково-технічними програмами: "Фундаментальні дослідження", "Продовольство", "Зерно", "Корма", "Білок", "Ветеринарне забезпечення", "Захист рослин".

У ПФ НУБіП України «КАТУ» функціонує науково-дослідний сектор, до складу якого входять:

• проблемна лабораторія з морфології й фізіології молодняку продуктивних тварин;

• проблемна лабораторія сорго;

• дослідне поле;

• наукова станція гірського садівництва і виноградарства «Форос»;

• ділянка овочевих і плодових культур;

• колекційна ділянка винограду;

• 69 навчально-дослідних лабораторій;

• інформаційно-консультаційний центр.

Навчальний заклад проводить науково-дослідну роботу з таких напрямів:

удосконалення агротехнологій формування високопродуктивних фітоценозів сільськогосподарських культур і раціонального використання агробіоресурсного потенціалу рослинництва Криму;

розробка та удосконалення енергозберігаючих технологій переробки сільськогосподарської продукції;

розробка системи ветеринарного забезпечення й виробництва біологічно повноцінної, екологічно безпечної продукції тваринництва при раціональному використанні біоресурсів Криму;

обґрунтування й розробка технологічних, конструктивних і режимних параметрів екологобезпечних сільськогосподарських машин та малоенергоємних робочих органів до них;

вивчення біорізноманіття, використання, і збереження рослинницьких і тваринних ресурсів півдня України;

розробка інноваційних технологій оздоровлення й розмноження польових, ефіроолійних, лікарських культур і винограду;

удосконалення системи землевпорядкування АР Крим з метою забезпечення раціонального природокористування й захисту біоресурсного потенціалу;

розробка економічних механізмів інноваційно-інвестиційного забезпечення АПК Криму, раціонального управління технологічними процесами та обґрунтування управлінських рішень в агропідприємствах.

Основними напрямками діяльності університету є підготовка фахівців сільськогосподарського й лісового профілю; перепідготовка й підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців АПК, держслужбовців і керівників державних підпримств, організацій й установ сфери АПК; організація проведення наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт; координація діяльності організацій, установ і підприємств та інших структур у питаннях наукових досліджень, навчальної роботи і виробничої діяльності в системі АПК АР Крим і півдня України; організація стажування студентів і співробітників університету за рубежем; інформаційне науково-консультативне обслуговування суб'єктів господарської діяльності в сфері АПК; підприємницька діяльність; навчання студентів за програмами підготовки офіцерів запасу; зовнішньоекономічні зв'язки та ін.

Нині університет це навчально-науковий комплекс, в якому отримують знання близько 5 тисяч студентів, зокрема 3128 на стаціонарній формі навчання. У вузі сформувалося 15 наукових шкіл, в яких підготовлено 36 докторських і більше 200 кандидатських дисертацій, видано 136 монографій, отримано більше 200 авторських свідоцтв і патентів, виведено десятки сортів зернових і плодових культур та сорго, здобули вищу освіту близько 25 тисяч і підвищили кваліфікацію більше 18 тисяч фахівців і керівників підприємств сфери АПК.

На 6 факультетах університету функціонують 31 кафедра та 23 їх філії в сільськогосподарських та промислових підприємствах, організаціях і науководослідних установах.

Агрономічний факультет Факультет створений у листопаді 2009 року рішенням Вченої ради ПФ НУБіП України "КАТУ" шляхом об'єднання двох факультетів — факультету технології виробництва, зберігання і переробки продукції плодоовочівництва і виноградарства та факультету технології виробництва, зберігання і переробки продукції рослинництва. На факультеті на теперішній час на денній та заочній формі навчається біля 600 студентів. Факультет веде підготовку фахівців за двома спеціальностями: "Агрономія" і "Плодоовочівництво і виноградарство".


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Новітня історія факультету має в своїй основі і будується на досягненнях та традиціях факультетів, які увійшли до його складу.

Факультет технології виробництва, зберігання і переробки продукції рослинництва мав глибокі традиції, які сформувалися ще до виникнення Кримського сільськогосподарського інституту. Він бере початок з 1918 р., коли у складі відкритого в Сімферополі Таврійського університету був організований агрономічний факультет. Деканом факультету був І.В. Якушкін, з часом — академік АН СРСР, видатний учений-рослинник.

Факультет технології виробництва, зберігання і переробки продукції плодоовочівництва і виноградарства Декан агрономічного був ровесником університету. Відповідно до ухвали Радфакультету доцент М.М. Мельников наркому РРФСР від 3 березня 1922 р., при реорганізації Таврійського університету на базі агрономічного факультету був створений Кримський інститут спеціальних культур. У травні 1925 р. він був переведений до Краснодару і включений до складу Донського сільськогосподарського інституту.

До складу Кримського сільськогосподарського інституту факультет був повернений в 1936 р. У різні роки його очолювали професори П.І. Богдан, П.І. Петкільов, доценти Г.Б. Фрідман, О.В. Ушаков, П.І. Павлов, М.Г. Ніколаєв, М.І. Храпунов, В.П. Гордієнко, В.С. Ярмола, М.Г. Осінній, С.І. Скляр, М.С. Крайнюк, В.Ф.Вільчинський.

За період роботи факультету підготовлено більше 5 тис. вчених агрономів широкого профілю, зокрема для зарубіжних країн Азії, Африки та Центральної Америки. Серед випускників факультету — перший проректор НУБіП України з питань діяльності навчальних закладів в АР Крим, директор ПФ НУБіП України "КАТУ", академік Технологічної академії наук України М.М. Мельников, академіксекретар НАНУ Ф.Ф. Адамень, член-кореспондент РАСГН і НАНУ, завідувач кафедрою землеробства Української агроекологічної академії М.І. Долгилевич, міністр АПК АР Крим М.П. Полюшкін, професор кафедри рослинництва Одеського СГІ В.М. Гармашов, народний депутат України А.І. Дроботов, професори А.А. Гапієнко, В.В. Паршиков, А.А. Тїтков, Л.Г. Назаренко, Г.А. Сарнецький — колишній генеральний директор НВО "Ефір-олія", доктор сільськогосподарських наук М.М. Милосердов — колишній директор Присивашської агролісомеліоративної дослідницької станції, доктор фармацевтичних наук О.М. Рабинович — колишній завідувач лабораторією Всесоюзного інституту лікарських рослин та багато інших учених і практиків; Герої Соціалістичної Праці М.М. Гунько та О.М. Іванов, академік АМ. Авідзба (очолював Інститут винограду і вина "Магарач"); О.І.Борзих є депутатом Верховної Ради України п'яти скликань.

У 1999 році на факультеті була відкрита спеціальність "Землевпорядкування та кадастр" і створена кафедра землевпорядкування і геодезії. З 2010 року спеціальність виокремлено з факультету і створено факультет землеустрою і геодезії.

–  –  –

Німеччини, Росії, Великобританії, Ірландії.

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ

СІЛЬСЬСКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Факультет створено у 2010 році в результаті об’єднання механічного і технологічного факультетів. На факультеті механізації виробництва і технології переробки сільськогосподарської продукції створені всі умови для підготовки фахівців, які грунтовно володіють теоретичними знаннями, професійними вміннями та навичками, готові до роботи в складних умовах конкуренції, здатні до самоосвіти та самовдосконалення. В даний час факультет здійснює підготовку фахівців з механізації сільського господарства та технологів жирових виробництв (зі спеціалізацією на переробці ефіроолійної сировини), переробці молока та виробництву продуктів бродіння та виноробства.

Одночасно з навчанням за основною спеціальністю ведеться поглиблена підготовка інженерів-механіків за спеціалізаціями: «Механізація землеробства», «Механізація тваринництва», «Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції», «Технічний сервіс», «Охорона праці в сільському господарстві», «Державний технічний нагляд».

Матеріальна база включає 29 спеціалізованих лабораторій, полігон, навчально-експериментальну машинно-технологічну станцію, забезпечену сільськогосподарською технікою, машинним двором і механічними майстернями, наукові лабораторії грунтообробних маДекан факультету, шин з ґрунтовим каналом для проведення наукових додоцент Ю.Б.Гербер сліджень, науково-дослідна лабораторія із збирання зернових культур з обмолотом рослин на корені, навчально-експериментальна машино-технологічна станція – як навчально-виробнича ділянка по вирощуванню і збиранню зернових і зональних культур і база навчальних і виробничих практик студентів, слюсарно-верстатна ділянка – як база практичної підготовки студентів по навчанню робочої професії слюсар-ремонтник, павільйон с-г. техніки – як база одержання робочої професії тракторист-машиніст, 11 спеціалізованих навчальних лабораторій, комп’ютерні класи. Велика увага приділяється практичному навчанню майбутніх фахівців.

Навчальні та виробничі практики проходять в майстернях кафедр, навчальноекспериментальної машинно-технологічної станції університету, виробничих підприємствах та науково-дослідних організаціях (завод «Фіолент», електромашинобудівний завод «Селма», завод «Сімферопольсільмаш», Сімферопольський ремонтно-механічний завод, НВО «Селта»).

За напрямом «Харчові технології та інженерія» ведеться підготовка студентів з ознаками наступних спеціальностей: технологія бродильних виробництв і виноробства; технологія зберігання, консервування та переробки молока, технологія жирів і жирозамінників зі спеціалізацією технологія ефірних масел.

Випускники цих спеціальностей примножують кращі традиції якісної переробки сільськогосподарської продукції та отримання екологічно безпечної готової продукції. На кафедрі виноробства і технологій бродильних виробництв є спеціалізовані лабораторії, де студенти отримують практичні навички з приготування вин різних типів, коньяків та інших напоїв, а також з контролю складу і якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ Механіко-машинобудівний факультет Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Підготовчі процеси при збагаченні корисних копалин для студентів спеціальності 6.050303 “Збагачення корисних копалин” ДНІПРОПЕТРОВСЬК НГУ 2007 рік Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Підготовчі процеси при збагаченні корисних копалин для студентів спеціальності Збагачення корисних копалин / Упоряд.: П.І....»

«Міністерство освіти України Дніпропетровський державний університет На правах рукопису СОХАЦЬКИЙ Анатолій Валентинович УДК 532.516 ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БІЛЯЕКРАННИХ ТЕЧІЙ 01.02.05 механіка рідини, газу та плазми Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Дніпропетровськ 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті транспортних систем і технологій Національної академії наук України. Наукові керівники:...»

«8. Сучасна українська літературна мова / [Грищенко А.П., Мацько Л. І., Плющ М. Я. та ін.; за ред. Грищенка А.П.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа, 1997. – 496 с.9. Сучасна українська мова / [Пономарів О.Д., Різун В.В., Шевченко Л.Ю. та ін.; за ред. Пономарева О.Д.]. – К.: Наука, 1997. – 400 с.10. Токарська А.С. Ділове мовлення юристів у схемах і тестах : навчальний посібник / А.С.Токарська – К.: Центр учбової літератури, 2005. – 268 с. 11. Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ С.В.Іванов (Підпис) «» 20 р. ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення розділу «Абсорбція» для студентів напрямів підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.050502 “Інженерна механіка”, 6.050503 “Машинобудування” денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, СХВАЛЕНО бібліографічні відомості перевірені. на засіданні...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ К. О. Буряченко, О. Л. Зуєв ТЕОРЕМИ ПРО НЕРУХОМІ ТОЧКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ТЕОРІЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Донецьк – 2007 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ К. О. Буряченко, О. Л. Зуєв ТЕОРЕМИ ПРО НЕРУХОМІ ТОЧКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ТЕОРІЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ (Тексти лекцій до спеціальних курсів з диференціальних рівнянь та рівнянь математичної фізики) Затверджено на засіданні кафедри...»

«УДК 347:734 М. В. Старинський, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ Стаття присвячена теоретико-методологічним засадам дослідження правового регулювання валютних відносин в історичній ретроспективі. Досліджуються фактори, які слід враховувати при історикоправових...»

«Розвиток транспорту та його інвестування – фактор модернізації економіки Наукові керівники: Сіманович Ольга Георгіївна, Таран Галина Григорівна. Криворізький Автотранспортний Технікум КТУ На конференції заслуховувалися дослідницькі реферати студентів технікуму з слідуючи тем:1) Розвиток автомобільного транспорту. Інвестування в автомобільний транспорт.2) Розвиток залізничного транспорту. Інвестування в залізничний транспорт.3) Розвиток водного транспорту. Інвестування у водний транспорт. 4)...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 20 УДК 632.51 ЗУЗА В.С., доктор с.-х. наук, професор, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва e-mail: office@knau.kharkov.ua ДО ПИТАННЯ ПОШИРЕНОСТІ БУР’ЯНІВ Проаналізовано поняття «бур’ян». Показано видове різноманіття бур’янистої рослинності. Запропоновано класифікувати бур’яни за їх поширеністю на п’ять груп, використовуючи для цього в якості критерія зустрічаємість і домінантну роль окремих...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 49 УДК 338 Н.В.САПА (асистент кафедри менеджменту організацій) Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя nataka_s@mail.ru НАУКОВІ І ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ АНТИКРИЗОВОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В статті дається аналіз теоретичних підходів щодо визначення кризи як складної поліфункціональної системи, визначається поняттєво-категоріальнийапарат, сутність і зміст механізмів...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет О. М. Білякович АЕРОДРОМНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ Конспект лекцій Київ 2009 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет О.М. Білякович АЕРОДРОМНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ Конспект лекцій Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 331.101.1: 629.735.083 (042.4) ББК 0513.0-048я7 Б 618 Рецензенти: В.П. Матейчик – д-р техн. наук, проф., декан автомеханічного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»