WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Соціальні індикатори рівня життя населення статистичний збірник Львів Головне управління статистики у Львівській області За редакцією С. І. Зимовіної Відповідальна за випуск О. А. Голод ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Головне управління статистики у Львівській області

Соціальні індикатори

рівня життя населення

статистичний збірник

Львів

Головне управління статистики у Львівській області

За редакцією С. І. Зимовіної

Відповідальна за випуск О. А. Голод

Комп’ютерна верстка: О. Л. Перестюк

Обкладинка: Б. М. Сікотовський

У збірнику наведено показники–індикатори, що характеризують рівень життя

населення Львівщини: інформація щодо видатків на соціальну сферу, демографічної ситуації, охорони здоров’я, освіти, зайнятості, доходів та витрат населення, житлових умов тощо.

Подано індекс людського розвитку за регіонами України.

Розрахований на широке коло читачів.

Головне управління статистики у Львівській області

• адреса: проспект В.Чорновола, 4, м. Львів, 79058, Україна

• телефон: (032) 258-59електронна пошта: ve@lv.ukrstat.gov.ua

• адреса в Інтернеті: www.lv.ukrstat.gov.ua

Розповсюдження статистичних видань:

• адреса: проспект В.Чорновола, 4, кім.20, корп.1, м. Львів, 79058, Україна

• телефон: 258-59Головне управління статистики у Львівській області, Некомерційне тиражування і поширення дозволяється із посиланням на джерело.

ПЕРЕДМОВА

У збірнику «Соціальні індикатори рівня життя населення» міститься система показників-індикаторів, що характеризують рівень та соціальноекономічні умови життя населення Львівщини: видатки бюджету на фінансування соціально-культурних заходів, дані демографічної статистики, показники зайнятості, доходів та витрат населення, інформація щодо житлових умов, охорони здоров’я, освіти, показники пенсійного забезпечення та соціальної напруги. В окремому розділі подається індекс людського розвитку за регіонами України.

Дані збірника можуть відрізнятися від раніше опублікованих внаслідок уточнення.

Сподіваємося, що ця публікація буде корисною усім, хто займається питаннями оцінки та аналізу рівня життя населення.

СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ

тис. – тисяча млн. – мільйон млрд. – мільярд м – метр м2 – квадратний метр м3 – кубічний метр км – кілометр км2 – квадратний кілометр га – гектар г – грам кг – кілограм т – тонна ккал – кілокалорія люд.-год – людино-година шт. – штук л – літр дал – декалітр кВт – кіловат кВтгод – кіловат-година грн. – гривня дол. CША – долар США

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ

Тире (–) – явища не було Крапки (...) – відомості відсутні Нуль (0, 0.0) – явище відбулося, але у вимірах, менших, за ті, що можуть бути виражені використаними в таблиці цифровими розрядами Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу “у тому числі”, – означає, що підсумок наведених у таблиці даних може бути меншим “з них” від загальної суми

–  –  –

Розділ 4. Освіта

4.1 Навчальні заклади та кількість осіб, які у них навчалися

4.2 Дошкільні навчальні заклади

4.3 Кількість дітей в дошкільних закладах у містах і районах у 2011 році, у розрахунку на 100 місць (графік)

4.4 Дошкільні навчальні заклади у містах і районах

4.5 Загальноосвітні навчальні заклади у містах і районах

4.6 Змінність занять у денних загальноосвітніх навчальних закладах у містах і районах на початок 2011/2012 навчального року

4.7 Вищі навчальні заклади

4.8 Конкурс на вступних іспитах до вищих навчальних закладів

4.9 Прийом до вищих навчальних закладів та підготовка фахівців за джерелами фінансування їх навчання та освітньо-кваліфікаційними рівнями у 2011 році

4.10 Основні показники діяльності аспірантури

4.11 Основні показники діяльності докторантури

4.12 Індекси споживчих цін (тарифів) на послуги освіти

–  –  –

Розділ 6. Показники матеріальної забезпеченості населення

6.1 Доходи населення

6.2 Структура доходів населення

6.3 Структура доходів населення у 2011 році (графік)

6.4 Доходи домогосподарств

6.5 Структура сукупних ресурсів домогосподарств

6.6 Структура сукупних ресурсів домогосподарств із різними загальними доходами на одну особу у 2010 році

6.7 Структура грошових доходів домогосподарств із різними грошовими доходами на одну особу у 2010 році

6.8 Розподіл населення за рівнем грошових доходів на одну особу у 2010 році

–  –  –

Розділ 8. Житлові умови населення

8.1 Інвестиції у житлове будівництво

8.2 Зміни обсягів інвестицій у житлове будівництво (графік)

8.3 Введення в експлуатацію житла

–  –  –

Розділ 9. Показники пенсійного забезпечення населення

9.1 Кількість пенсіонерів

9.2 Середній розмір пенсії пенсіонерів, забезпечення яких здійснюється відповідно до нормативно-правових актів органами Пенсійного фонду

9.3 Розподіл кількості пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, за середнім розміром призначених пенсій на 1 січня 2012 року

9.4 Співвідношення розміру середньої пенсії та середньої заробітної плати найманих працівників (графік)

9.5 Кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, у містах та районах

9.6 Кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, у розрахунку на 1000 осіб у містах і районах на 1 січня 2012 року (графік)

9.7 Середній розмір призначених місячних пенсій пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, у містах і районах

Розділ 10. Окремі показники соціальної напруги

10.1 Заборгованість з виплати заробітної плати

10.2 Динаміка суми заборгованості з виплати заробітної плати (графік)

10.3 Динаміка суми заборгованості з виплати заробітної плати найманим працівникам у містах і районах

10.4 Структура заборгованості з виплати заробітної плати найманим працівникам за видами економічної діяльності (графік)

10.5 Заборгованість з виплати заробітної плати за видами економічної діяльності на 1 січня 2012 року

10.6 Заборгованість з виплати заробітної плати у містах і районах на 1 січня 2012 року.............

10.7 Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги

10.8 Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги у містах і районах у 2011 році..

10.9 Кількість зареєстрованих безробітних у містах і районах

10.10 Рівні зареєстрованого безробіття населення у містах і районах

10.11 Рівні зареєстрованого безробіття населення у містах і районах на 1 січня 2012 року (графік)

10.12 Середня тривалість безробіття

10.13 Розподіл безробітних за тривалістю безробіття (графік)

10.14 Рівні вимушеної неповної зайнятості за видами економічної діяльності

10.15 Кількість найманих працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, у містах і районах у 2011 році

10.16 Коефіцієнти злочинності

10.17 Кількість самогубств

–  –  –

Окремі методологічні пояснення

8 Короткий статистичний огляд Соціальна сфера традиційно є пріоритетною щодо виділення коштів з бюджету. За даними Головного управління Державного казначейства України у Львівській області, у 2011р. на соціальнокультурні заходи спрямовано 7883,6 млн.грн., що склало 81,2% від загального обсягу видатків місцевих бюджетів. Зокрема, на освіту виділено 3088,8 млн.грн. (31,8%), охорону здоров’я – 1977,7 млн.грн. (20,4%), духовний та фізичний розвиток – 476,5 млн.грн. (4,9%), соціальний захист та соціальне забезпечення – 2340,6 млн.грн. (24,1%). Для порівняння: у 2000р. частка бюджетних асигнувань на утримання соціальної сфери була меншою на 6,3 відсоткового пункта і становила 74,9%.

Видатки бюджету області у розрахунку на одну особу у 2011р. становили 3845 грн. (у 2010р. – 3419 грн.), зокрема, на освіту – 1224 грн., охорону здоров’я – 783 грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 927 грн.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Демографічна ситуація, незважаючи на деякі позитивні зрушення, залишається складною.

Зниження чисельності населення області, яке почалося у 1994р., зберігається і дотепер. У 2011р., порівняно з 2010р., чисельність населення області зменшилася на 3,8 тис. осіб.

Основним чинником скорочення населення є природне зменшення. Народжуваність в області не забезпечує простого відтворення населення. У 2011р. відносно 2010р. показник абсолютного природного скорочення зменшився у 1,8 раза, що обумовлено зростанням числа народжених на 0,9% (на 253 особи), тоді як кількість померлих зменшилася на 4,5% (на 1482 особи). Кількість померлих і надалі перевищувала кількість народжених. У 2011р. в області у середньому на 10 тис. населення народилось 114 немовлят, а померло 123 особи.

Природне скорочення населення спостерігалось в більшості районів і міст, крім Жовківського, Сколівського, Турківського та Яворівського, міст Моршин, Новий Розділ та Трускавець.

Зросла очікувана тривалість життя при народженні: для тих, хто народився упродовж 2011р.

вона становить 73 роки, зокрема, у міських поселеннях – 74 роки, у сільській місцевості – 72 роки.

Мережа установ охорони здоров’я у 2011р. нараховувала 128 лікарняних заклади місткістю 24,3 тис. лікарняних ліжок та 458 амбулаторно-поліклінічних закладів потужністю 49,0 тис.

відвідувань за зміну. У розрахунку на 10 тис. населення припадало 96 лікарняних ліжок та 194 відвідування за зміну.

Найбільш забезпеченими лікарняними ліжками на 10 тис. населення були міста: Моршин (374), Трускавець (194), Львів (162) та Самбір (151), а також Миколаївський район (122). Найменше лікарняних ліжок на 10 тис. населення припадало у Бориславі (80), Новому Роздолі (84) та Пустомитівському районі (28).

У лікарняних та амбулаторно-поліклінічних закладах зайнято 15,1 тис. лікарів усіх спеціальностей та 28,7 тис. осіб середнього медичного персоналу (на 10 тис. населення – відповідно 60 та 114 осіб). З розрахунку на 10 тис. населення серед регіонів України за кількістю лікарів Львівська область посіла 4 місце, за кількістю середнього медичного персоналу – відповідно 2 та 5 лікарняних ліжок.

В області спостерігається збільшення захворюваності населення, зокрема, продовжує зростати захворюваність населення на ВІЛ-інфекцію (СНІД), новоутворення, хвороби крові, наркоманію та токсикоманію. Зменшилась проти 2010р., але залишається високою, захворюваність на активний туберкульоз, психічні розлади, алкоголізм та алкогольні психози, на хвороби органів травлення.

Захворюваність на злоякісні новоутворення за своїм масовим характером серед небезпечних хвороб залишається на першому місці. Серед регіонів України за вперше виявленою захворюваністю на злоякісні новоутворення Львівщина посіла 7 місце, активний туберкульоз – 15, ВІЛ-інфекцію (СНІД) – 5 місце, на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю – 10 місце, психоактивних речовин (наркоманії та токсикоманії) 8 місце.

Освіта. Можливість отримати освіту в області забезпечує розвинена мережа закладів різного рівня. У 2011р. 665 дошкільних навчальних закладів забезпечували виховання 61,4 тис. дітей; 1428 загальноосвітніх навчальних закладів – навчання 260,2 тис. школярів; 62 професійно-технічні навчальні заклади – 33,4 тис. учнів; 44 вищі навчальні заклади – 151,4 тис. студентів; 33 аспірантури

– 2,8 тис. аспірантів; 15 докторантур – 106 докторантів.

На початок 2011/2012 навчального року в області функціонував 1421 денний загальноосвітній навчальний заклад, в яких навчалося 258,3 тис. учнів (на початок 2010/2011 навчального року – відповідно 1433 заклади та 261,6 тис. учнів). Із загальної кількості закладів – 15 приватної форми власності, в яких навчається 1,4 тис. учнів. Серед закладів нового типу – 22 гімназії, 12 ліцеїв, 157 навчально-виховних комплексів з чисельністю учнів відповідно 8,9 тис., 2,8 тис. та 33,7 тис.

Підготовку спеціалістів з вищою освітою на Львівщині здійснюють 22 самостійні вищі навчальні заклади I–II рівнів акредитації та 22 заклади III–IV рівнів, серед яких 12 університетів, 6 академій та 4 інститути, 13 коледжів, 6 училищ та 3 технікуми.

У вищих навчальних закладах I–II рівнів акредитації здобувають освіту 20,2 тис. студентів та 131,2 тис. – у закладах III–IV рівнів. Порівняно з 2010/2011 навчальним роком кількість студентів у вищих навчальних закладах зменшилась на 3,7% (5,9 тис.), хоча порівняно з 2000/2001 навчальним роком кількість студентів є більшою на 29,2% (на 34,2 тис. осіб). За чисельністю студентів на 10 тис.

осіб населення Львівщина посіла 3 місце серед регіонів України після м.Києва та Харківської області.

Рівень зайнятості населення. З 2007р. спостерігається тенденція до зростання кількості економічно активного населення віком 15–70 років, але інтенсивність його уповільнилася: якщо у 2008р. відносно 2007р. чисельність економічно активного населення зросла на 14,5 тис. осіб, то у 2011р. порівняно з 2010р. – на 2,8 тис. осіб і їх кількість склала 1192,8 тис. осіб.

Порівняно з 2010р. кількість населення, зайнятого економічною діяльністю, збільшилась на 0,4% (з 1096,7 тис. осіб до 1100,7 тис. осіб).

Серед зайнятого населення 56,6% (622,6 тис. осіб) склали працюючі за наймом на підприємствах та в організаціях зареєстрованого сектора економіки, 43,4% (478,1 тис. осіб) – зайняті в секторі самостійної зайнятості. В області зберігається стійка тенденція до скорочення питомої ваги працюючих за наймом: з 67,9% у 2005р. до 56,6% у 2011р. і відповідно збільшення самостійно зайнятих – з 32,1% до 43,4%.

В економіці області надалі відбувається перерозподіл найманої робочої сили між сферами послуг та виробництва: у промисловості, сільському господарстві та будівництві у 2005р. було зайнято 34,7%, у 2011р. – 27,5% усіх найманих працівників.

Доходи та витрати населення. За попередніми даними, номінальні доходи населення області у 2010р. проти попереднього року збільшились на 12,9% і становили 61912 млн.грн., або 4,9% від загальної суми доходів населення України. У цілому в Україні приріст номінальних доходів населення становив 13,6%. За темпами зростання обсягу номінальних доходів населення у 2011р. Львівщина посіла 5 місце в Україні.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«Луганська обласна бібліотека для дітей НАШІ ВЕТЕРАНИ Міні-досьє провідних працівників дитячих бібліотек Луганської області Луганськ ББК 78.3 Н 37 Наші ветерани: Міні-досьє провідних працівників дитячих бібліотек Луганської області «Що ми знаємо один про одного». Вип. 1 / Луганська обласна бібліотека для дітей; Автор-уклад. В. І. Зайцева. – Луганськ, 2011. – 105 c. : фото. Дане видання – розповідь про провідних працівників дитячих бібліотек області, про тих, хто стояв біля витоків бібліотечної...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Зелiнський Едуард Францович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2014 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство ІТТ-Плаза 2....»

«Розділ 3 Інноваційний менеджмент УДК 330.341.12 Шипуліна Юлія Сергіївна, к.е.н, доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету; Ілляшенко Сергій Миколайович, д.е.н, професор, завідувач кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету РОЗВИТОК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛІГІЧНИХ ЗАСАД ПЕРЕХОДУ ПІДПРИЄМСТВ НА ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ Викладено аналіз тенденцій розвитку теоретико-методологіних підходів до управління процесами інтенсифікації переходу вітчизняних...»

«Л.М. Масол, О.В. Гайдамака ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ для державної підсумкової атестації з художньої культури Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України клас Київ Центр навчально-методичної літератури ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ У посібнику «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з художньої культури. 11 клас» подано 10 варіантів робіт, кожний з яких містить завдання різного типу та складності. Їх виконання дає змогу визначити рівень засвоєння...»

«ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНШОСТІ 1 Марк Крепон Бернарові Штиґлеру «А хто є європейцем?» На це запитання, яке знову постає з кожним новим кроком у напрямку європейської будови, Поль Валері давно спробував дати відповідь у своїй лекції 15 листопада 1922 року в Цюріхському університеті. Він говорив у ній про «потрійний вплив»: «європейським» є кожен народ, який успадкував від Риму велич інституцій та законів, від християнства — самоаналіз, а від Греції — дисципліну духу. Але П. Валері водночас уточнює, що...»

«Сірий Є.В. кандидат соціологічних наук, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Інноваційний розвиток освіти в Україні: розгортання проблеми та засадницькі орієнтири. Матеріал присвячений питанням розвитку інноваційної діяльності в системі освіти. В ньому аналізуються особливості здійснення інноваційної діяльності в реаліях сучасних суспільних трансформацій, досліджуються стан та завдання інноваційної політики в системі освіти в Україні, та ступінь її ефективності. Дається виклад...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА КОЛТОК Леся Богданівна УДК 378.111.212 (477) ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України. доктор...»

«_Педагогічні науки_ Summary The article examined the factors affecting the development of the global environmental crisis. The processes that lead to environmental hazards and the principles of European strategy for biodiversity conservation. The role of environmental education not only in theoretical terms and through ecological tours, field practices, agricultural tourism. Environmental education should be compulsory part of education in Ukraine. Key words: ecological, environmental...»

«Запорізька обласна державна адміністрація Ф21-КА ІНФОРМАЦІЯ про вхідні документи за період з 10.12.12 по 14.12.12 № Адресат Номер, дата Вид документа Тематика п/п номер, дата адресата короткий зміст АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Заступники голови ОДА №10248/08-37 №б/н Лист Питання нагород, присвоєння звань, Державних премій від 11.12.12 від 11.12.2012 ЄМЕЛЬЯНЕНКО В.А. Про нагородження Сіна О.Ч. (інші) ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ Верховна Рада України 2 №10225/08-01 №5513-VI Закон України Фінансування,...»

«Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації Харківська обласна універсальна наукова бібліотека КРАЄЗНАВЧА КНИГА ХАРКІВЩИНИ Анотований каталог видань Харків ХОУНБ 2011 ББК 91.11 (4 Укр – 4 Хар) К 53 Краєзнавча книга Харківщини 2008 [Текст] : анотований каталог видань / Упр. культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Н.І.Грайворонська, Л.М.Конопля. – Х. : ХОУНБ, 2011. – 26 ? с. : ілюстр. Анотований каталог інформує читачів про...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»