WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Соціальні індикатори рівня життя населення статистичний збірник Львів Головне управління статистики у Львівській області За редакцією С. О. Матковського Відповідальна за випуск Н. І. ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Головне управління статистики у Львівській області

Соціальні індикатори

рівня життя населення

статистичний збірник

Львів

Головне управління статистики у Львівській області

За редакцією С. О. Матковського

Відповідальна за випуск Н. І. Мироненко

Комп’ютерна верстка: О. Л. Перестюк

Обкладинка: Б. М. Сікотовський

У збірнику наведено показники – індикатори, що характеризують рівень життя

населення Львівщини: інформація щодо видатків на соціальну сферу, демографічної ситуації, охорони здоров’я, освіти, зайнятості, доходів та витрат населення, житлових умов тощо.

Подано індекс людського розвитку за регіонами України.

Розрахований на широке коло читачів.

Головне управління статистики у Львівській області

• адреса: проспект В.Чорновола, 4, м. Львів, 79058, Україна

• телефон: (032) 258-59-39

• електронна пошта: ve@stat.lviv.ua

• адреса в Інтернеті: www.stat.lviv.ua

Розповсюдження статистичних видань:

• адреса: проспект В.Чорновола, 4, кім.20, корп.1, м. Львів, 79058, Україна

• телефон: (032) 298-77-35 Головне управління статистики у Львівській області, Некомерційне тиражування і поширення дозволяється із посиланням на джерело.

ПЕРЕДМОВА

У збірнику «Соціальні індикатори рівня життя населення» міститься система показників-індикаторів, що характеризують рівень та соціальноекономічні умови життя населення Львівщини: видатки бюджету на фінансування соціально-культурних заходів, дані демографічної статистики, показники зайнятості, доходів та витрат населення, інформацію щодо житлових умов, охорони здоров’я, освіти, показники пенсійного забезпечення та соціальної напруги. В окремому розділі подається індекс людського розвитку за регіонами України.

Дані збірника можуть відрізнятися від раніше опублікованих внаслідок уточнення.

Сподіваємося, що ця публікація буде корисною усім, хто займається питаннями оцінки та аналізу рівня життя населення.

СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ

тис. – тисяча млн. – мільйон млрд. – мільярд м – метр м2 – квадратний метр м3 – кубічний метр км – кілометр км2 – квадратний кілометр га – гектар г – грам кг – кілограм т – тонна ккал – кілокалорія люд.-год – людино-година шт. – штук л – літр дал – декалітр кВт – кіловат кВтгод – кіловат-година грн. – гривня дол. CША – долар США

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ

Тире (–) – явища не було Крапки (...) – відомості відсутні Нуль (0, 0.0) – явище відбулося, але у вимірах, менших, за ті, що можуть бути виражені використаними в таблиці цифровими розрядами Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу “у тому числі”, – означає, що підсумок наведених у таблиці даних може бути меншим “з них” від загальної суми

–  –  –

Розділ 4. Освіта

Навчальні заклади та кількість осіб, які у них навчалися

4.1 Дошкільні заклади

4.2 Кількість дітей в дошкільних закладах у містах і районах у 2010 році, у розрахунку 4.3 на 100 місць (графік)

4.4 Дошкільні заклади у містах і районах

4.5 Загальноосвітні навчальні заклади у містах і районах

4.6 Змінність занять у денних загальноосвітніх навчальних закладах у містах і районах на початок 2010/2011 навчального року

4.7 Вищі навчальні заклади

4.8 Конкурс на вступних іспитах до вищих навчальних закладів

4.9 Прийом до вищих навчальних закладів та підготовка фахівців за джерелами фінансування їх навчання та освітньо-кваліфікаційними рівнями у 2010 році

4.10 Основні показники діяльності аспірантури

4.11 Основні показники діяльності докторантури

4.12 Індекси споживчих цін (тарифів) на послуги освіти

–  –  –

Розділ 10. Окремі показники соціальної напруги

10.1 Заборгованість з виплати заробітної плати

10.2 Динаміка суми заборгованості з виплати заробітної плати (графік)

10.3 Динаміка суми заборгованості з виплати заробітної плати найманим працівникам у містах і районах

10.4 Структура заборгованості з виплати заробітної плати найманим працівникам за видами економічної діяльності (графік)

10.5 Заборгованість з виплати заробітної плати, з урахуванням економічно неактивних підриємств, за видами економічної діяльності на 1 січня 2011 року

10.6 Заборгованість з виплати заробітної плати, з урахуванням економічно неактивних підриємств, у містах і районах на 1 січня 2011 року

10.7 Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги

10.8 Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 1 січня 2010 та 2011 років.... 145

10.9 Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги у містах і районах у 2010 році...

10.10 Кількість зареєстрованих безробітних у містах і районах

10.11 Рівні зареєстрованого безробіття населення у містах і районах

10.12 Рівні зареєстрованого безробіття населення у містах і районах на 1 січня 2011 року...........

10.13 Середня тривалість безробіття

10.14 Розподіл безробітних за тривалістю безробіття (графік)

10.15 Рівні вимушеної неповної зайнятості за видами економічної діяльності

10.16 Кількість найманих працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, у містах і районах у 2010 році

10.17 Коефіцієнти злочинності

10.18 Кількість самогубств

–  –  –

Окремі методологічні пояснення

8 Короткий статистичний огляд Соціальна сфера традиційно є пріоритетною щодо виділення коштів з бюджету. За даними Головного управління Державного казначейства України у Львівській області, у 2010р. на соціальнокультурні заходи спрямовано 7079,1 млн.грн., що склало 81,9% від загального обсягу видатків місцевих бюджетів. Зокрема, на освіту виділено 2881,3 млн.грн. (33,3%), охорону здоров’я – 1806,1 млн.грн. (20,9%), духовний та фізичний розвиток - 438,8 млн.грн. (5,1%), соціальний захист та соціальне забезпечення - 1952,9 млн.грн. (22,6%). Для порівняння: у 2000р. частка бюджетних асигнувань на утримання соціальної сфери була меншою на 6,9 відсоткового пункта і становила 75,0%.

Видатки бюджету області у розрахунку на одну особу у 2010р. становили 3419 грн. (у 2009р. грн.), зокрема, на освіту - 1139 грн., охорону здоров’я – 714 грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 772 грн.

Демографічна ситуація, незважаючи на деякі позитивні зрушення, залишається складною.

Зниження чисельності населення області, яке почалося у 1994р., зберігається і дотепер. У 2010р., порівняно з 2009р., чисельність населення області зменшилася на 4,9 тис. осіб.

Основним чинником скорочення населення є природне зменшення. Народжуваність в області не забезпечує простого відтворення населення. У 2010р. відносно 2009р. показник абсолютного природного скорочення зріс у 1,4 раза, що обумовлено зменшенням числа народжених на 4,7% (на 1428 осіб), тоді як кількість померлих зменшилася на 0,6% (на 204 особи). Кількість померлих і надалі перевищувала кількість народжених. У 2010р. в області у середньому на 10 тис. населення народилось 112 немовлят, а померло 128 осіб.

Природне скорочення населення спостерігалось в більшості районів і міст, крім Турківського та Яворівського, міст Моршин та Новий Розділ.

Зросла очікувана тривалість життя при народженні: для тих, хто народився упродовж 2010р.

вона становить 72 роки, зокрема, у міських поселеннях – 73 роки, у сільській місцевості – 71 рік.

Мережа установ охорони здоров’я у 2010р. нараховувала 132 лікарняних заклади місткістю 24,7 тис. лікарняних ліжок та 491 амбулаторно-поліклінічний заклад потужністю 48,9 тис. відвідувань за зміну. У розрахунку на 10 тис. населення припадало 98 лікарняних ліжок та 193 відвідування за зміну.

Найбільш забезпеченими лікарняними ліжками на 10 тис. населення були міста: Моршин (397), Трускавець (193), Львів (162) та Самбір (151), а також Миколаївський район (122). Найменше лікарняних ліжок на 10 тис. осіб припадало у Бориславі (87), Новому Роздолі (87) та Пустомитівському районі (28).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У лікарняних та амбулаторно-поліклінічних закладах зайнято 15,0 тис. лікарів усіх спеціальностей та 28,5 тис. осіб середнього медичного персоналу (на 10 тис. населення - відповідно 60 та 113 осіб). З розрахунку на 10 тис. населення серед регіонів України за кількістю лікарів Львівська область займає 3 місце, за кількістю середнього медичного персоналу - 4 та лікарняних ліжок – 6.

В області спостерігається збільшення захворюваності населення, зокрема, продовжує зростати захворюваність населення на ВІЛ-інфекцію (СНІД), новоутворення, хвороби крові, наркоманію та токсикоманію. Зменшилась проти 2009р., але залишається високою, захворюваність на активний туберкульоз, психічні розлади, алкоголізм та алкогольні психози, на хвороби органів травлення.

Захворюваність на злоякісні новоутворення за своїм масовим характером серед небезпечних хвороб залишається на першому місці. Серед регіонів України за вперше виявленою захворюваністю на злоякісні новоутворення Львівщина займає 20 місце, активний туберкульоз - 12, ВІЛ-інфекцію (СНІД) – 22 місце, на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю - 16 місце, психоактивних речовин (наркоманії та токсикоманії) 22 місце.

Освіта. Можливість отримати освіту в області забезпечує розвинена мережа закладів різного рівня. У 2010р. 589 дошкільних заклади забезпечували виховання 41,7 тис. дітей; 1440 загальноосвітні навчальні заклади – навчання 263,5 тис. школярів; 62 професійно-технічні навчальні заклади – 33,9 тис. учнів; 46 вищих навчальних заклади – 157,3 тис. студентів; 34 аспірантури – 2,7 тис. аспірантів; 15 докторантур – 96 докторантів.

На початок 2010/2011 навчального року в області функціонувало 1433 денних загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчалося 261,6 тис. учнів (на початок 2009/2010 навчального року – відповідно 1446 закладів та 273,5 тис. учнів). Із загальної кількості закладів – 14 приватної форми власності, в яких навчається 1,4 тис. учнів. Серед закладів нового типу – 24 гімназії, 12 ліцеїв, навчально-виховних комплексів з чисельністю учнів відповідно 9,3 тис., 2,7 тис. та 28,6 тис.

Підготовку спеціалістів з вищою освітою на Львівщині здійснюють 23 самостійних вищих навчальних заклади I–II рівнів акредитації та 23 заклади III–IV рівнів, серед яких 12 університетів, 6 академій та 5 інститутів, 13 коледжів, 4 технікуми та 6 училищ.

У вищих навчальних закладах I–II рівнів акредитації здобувають освіту 20,2 тис. студентів та 137,1 тис. – у закладах III–IV рівнів. Порівняно з 2009/2010 навчальним роком кількість студентів у вищих навчальних закладах зменшилась на 3,3% (5,4 тис.), хоча порівняно з 2000/2001 навчальним роком кількість студентів є більшою на 34,2% (на 40,1 тис. осіб). За чисельністю студентів на 10 тис.

осіб населення Львівщина займає 3 місце серед регіонів України після м.Києва та Харківської області.

Рівень зайнятості населення. З 2007р. спостерігається тенденція до зростання кількості економічно активного населення віком 15-70 років, але інтенсивність його уповільнилася: якщо у 2008р. відносно 2007р. чисельність економічно активного населення зросла на 14,5 тис. осіб, то у 2010р. порівняно з 2009р. – на 4,5 тис. осіб і їх кількість склала 1190,0 тис. осіб.

У порівнянні з попереднім роком кількість населення, зайнятого економічною діяльністю, збільшилась на 1,1% (з 1085,0 тис. осіб до 1096,7 тис. осіб).

Серед зайнятого населення близько двох третин (646,4 тис. осіб) - це працюючі за наймом на підприємствах та організаціях зареєстрованого сектора економіки, 450,3 тис. осіб – зайняті в секторі самостійної зайнятості. Зберігається стійка тенденція до скорочення працюючих за наймом: з 75,5% у 2000р. до 58,9% у 2010р. і, відповідно, збільшення самостійно зайнятих - з 24,5% до 41,1%.

В економіці області спостерігається перерозподіл робочої сили між сферами послуг та виробництва: у сільському господарстві, промисловості та будівництві у 2000р. було зайнято 43,5% працівників, тоді як у 2010р. – 28,9%.

Доходи та витрати населення. За попередніми даними, номінальні доходи населення області у 2010р. проти попереднього року збільшились на 25,9% і становили 55162 млн.грн., або 5,0% від загальної суми доходів населення України. У цілому в Україні приріст номінальних доходів становив 23,1%.

Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг, зросли на 25,2%, а реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора - на 13,5%.

Витрати населення на придбання товарів та послуг проти 2009р. збільшились на 25,3% (у 2009р. порівняно з 2008р. - на 2,7%). Приріст заощаджень у 2010р. склав 8729 млн.грн. проти 6707 млн.грн. у 2009р.

Оплата праці. На підвищення рівня заробітної плати впливає постійне збільшення встановлених законодавством розмірів соціальних стандартів, зокрема, рівня мінімальної заробітної плати: з 332 грн. у 2005р. до 922 грн. у 2010р.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника, зайнятого в економіці області у 2010р. зросла проти попереднього року на 19,0% (у 2009р. порівняно з 2008р. – на 6,2%) і становила 1941,48 грн. Цей показник у 2,1 раза перевищив рівень встановленої мінімальної заробітної плати та розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (922 грн.).

Індекс реальної заробітної плати в області у 2010р. порівняно з 2009р. становив 108,1% (проти 90,1% у 2009р. відносно 2008р.).

Разом із тим, у 7,5% працівників області у грудні 2010р. нарахована заробітна плата була нижчою від рівня мінімальної заробітної плати (менше 922 грн.). Найбільшою була частка таких працівників на підприємствах сільського господарства, мисливства та лісового господарства (19,7%), готельно-ресторанного бізнесу (16,5%), будівництва (15,7%), торгівлі (12,1%).

Рівень заробітної плати працівників Львівської області у 2010р. становив 86,7% від середнього показника в економіці України та був меншим на 298 грн.

Житловий фонд Львівщини на 1 січня 2011р. становив 54,3 млн.м2 загальної площі, з якого більше половини (29,9 млн.м2, або 55,1%) розташовано у містах і селищах міського типу. Порівняно з 2009р. житловий фонд зріс на 1,6%, а відносно 2000р. – на 8,5%.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«_Педагогічні науки_ Література 1. Джуринский А. Н. История педагогики : [учебн. пособ. для студентов педвузов] / А. Н. Джуринский.– М. : ВЛАДОС, 1999. – 432 с.2. Заболотна О.А. Соціалізація учнівської молоді в загальноосвітніх та альтернативних закладах середньої освіти в США: дис..канд. пед. наук: 13.00.01 /Заболотна Оксана Адольфівна.– Умань, 2005.– 192 с 3. Куджаспирова Г.М. Педагогический словарь / Куджаспирова Г. М., Куджаспиров А. Ю. – М. : Academa, 2000. 174с. 4. Кукушкин В.С....»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет радіоелектроніки ФЕДОРОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА УДК 519.7:007.52; 519.711.3 АЛГЕБРО – ЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОД ПОБУДОВИ ЛАНЦЮГІВ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ В СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства...»

«Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Савочка Дмитро Петрович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 27.04.2011 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне...»

«Проект «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні» EuropeAid/125234/C/SER/UA Посібник із створення фермерських кооперативів і управління ними Група Team SSRDПСРР Проект «Підтримка сталого Support to Sustainable Regional Development розвитку в Україні» регіонального Project Жовтень 2011 р. 28/04/2011 Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні EuropeAid/125234/C/SER/UA ЗМІСТ Глава 1. Що таке кооператив? Глава 2. Як створити фермерський кооператив і управляти ним. Глава 3....»

«Національний інститут стратегічних досліджень Дослідницький центр Словацької асоціації зовнішньої політики Український незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД) за підтримки Словацького агентства міжнародного розвитку та співробітництва (Slovak Aid) За загальною редакцією Володимира Лупація, Юлії Тищенко НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНВЕНТ УКРАЇНИ ЩОДО ЄС Рекомендації робочих груп УДК 339.92(477):061.1ЄС ББК 65.9(4Укр)Н35 Публікацію підготовлено за підтримки Словацького агентства міжнародного розвитку та...»

«Глава ВПЛИВ КУЛЬТУРИ НА МІЖНАРОДНІ ДІЛОВІ ВІДНОСИНИ Що таке культура? Рівні культурного програмування Типові реакції на незнайомі культури Взаємодія з іншими культурами Культурний трикутник Ділові культури М и вже звикли до думки про те, що живемо в «глобальному селищі», де перетинання кордонів у цілому не створює особливих проблем завдяки складним системам сучасних комунікацій. Менеджери, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, усе частіше стикаються із широкими міжнародними...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Вінницького національного аграрного університету Серія: Сільськогосподарські науки Випуск 9(49) Вінниця-2011 Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки / Редколегія: Калетнік Г. М. (головний редактор) та інші. Вінниця, 2011. Випуск 9(49). 216 с. У збірнику висвітлено питання технології та ефективності...»

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УДК 78.45 О. М. БАССА КАМЕРНО-ВОКАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ В АСПЕКТІ ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ У статті розглядаються об’єктивні та суб’єктивні чинники, що зумовили інтенсивний розвиток камерно-вокальної творчості композиторів Західної України першої третини ХХ ст. Серед них виділяються загальнокультурні, комунікативні, індивідуально-психологічні, практично-прагматичні та дослідницько-аналітичні причини. Ключові слова:...»

«Донецька обласна державна адміністрація Управління інформаційної політики та з питань преси Управління культури і туризму Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської XV регіональний фестиваль Преса і книга Донеччини – 2010 ПЕРЕМОЖЦІ ТА ЛАУРЕАТИ КОНКУРСУ КНИГА ДОНБАСУ – 2010 Донецьк 2010 ББК 91.11(4УКР-ДОН) П 27 Переможці та лауреати конкурсу Книга Донбасу – 2010 [Текст] : бібліогр. покажч. / Донец. облдержадмін., Упр. інформаційної політики та з питань преси, Упр....»

«Посібник Calimera Використання в культурі: Місцеві заклади, як посередники в організації доступу до електронних ресурсів Рекомендації з позитивної практики: резюме Проект Calimera фінансується за програмою Європейської комісії, IST Programme Посібник Calimera ЗМІСТ Розділ 1: Рекомендації із соціальної політики Соціальне включення Стор. 3 Культурна ідентичність і єдність 4 Електронний уряд і громадянство 5 Навчання (офіційне і неофіційне) 6 Соціально-економічний розвиток 7 Розділ 2: Рекомендації...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»