WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ НА НАСІННЯ ВІННИЦЯ – 2008 УДК: 633.2: 631.53.02 ББК: 42.23-03 Рекомендації щодо сучасних технологій вирощування багаторічних трав на насіння ...»

-- [ Страница 1 ] --

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ

АГРАРНИХ НАУК

ІНСТИТУТ КОРМІВ УААН

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ

БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ

НА НАСІННЯ

ВІННИЦЯ – 2008

УДК: 633.2: 631.53.02

ББК: 42.23-03

Рекомендації щодо сучасних технологій вирощування багаторічних трав на насіння схвалено Вченою радою Інституту кормів УААН

від 18 березня 2008 року (протокол №3) і ухвалено до видання засіданням бюро Відділення рослинництва Української академії аграрних наук протокол № 2 від 07.05.2007 р.

Рекомендації підготували:

Бугайов В. Д., заступник директора по науковій роботі з питань селекції та насінництва Інституту кормів УААН, кандидат с.-г. наук Колісник С. І., зав. відділом насінництва і насіннєзнавства кормових та зернофуражних культур, кандидат с.-г. наук Антонів С.Ф., зав. лабораторією насінництва і насіннєзнавства багаторічних трав, кандидат с.-г. наук Борона В. П., зав. лабораторією захисту кормових культур, доктор с.-г. наук Задорожний В. С., вчений секретар Інституту кормів УААН, кандидат с.-г. наук Венедіктов О. М., зав. лабораторією наукового забезпечення трансферу інновацій та інтелектуальної власності, кандидат с.-г. наук Коновальчук В.В., науковий співробітник лабораторії насінництва і насіннєзнавства багаторічних трав Запрута О.А., науковий співробітник лабораторії насінництва і насіннєзнавства багаторічних трав Фостолович С.І., науковий співробітник лабораторії насінництва і насіннєзнавства багаторічних трав Дубина С. В., молодший науковий співробітник лабораторії технології вирощування багаторічних трав За редакцією директора Інституту кормів УААН, член-кореспондента УААН, доктора с.-г. наук, професора Петриченка В. Ф.

© Бугайов В.Д., Колісник С.І., Антонів С.Ф., Борона В.П., Задорожний В.С., Венедіктов О.М., Коновальчук В.В., Запрута О.А., Фостолович С.І., Дубина С.В.

© Інститут кормів УААН, 2008 ЗМІСТ Вступ Організація сортового насінництва багаторічних трав 5 Біологічні особливості основних видів бобових і злакових трав 13 Підбір ділянок і розміщення насіннєвих посівів 19 Підготовка ґрунту до посіву Удобрення 21 Строки і способи сівби Норми висіву та глибина загортання насіння 26 Догляд за посівами Захист рослин від шкідливих організмів 31 Строки та способи збирання Очистка, сушіння і сортування насіння 42 Вимоги до посівних якостей насіння багаторічних трав 43 Вступ Головною передумовою зміцнення кормової бази тваринництва за сучасного їх стану є поліпшення та розширення площ культурних пасовищ і сіножатей, підвищення ефективності польового травосіяння. Реалізація таких можливостей в кормовиробництві найчастіше стримується відсутністю в господарствах достатньої кількості насіння багаторічних трав.

Для потреб лукопасовищного та польового кормовиробництва України, згідно концепції його розвитку до 2010 року, необхідно щорічно виробляти 170 тис. тонн насіння багаторічних трав. Проте, за сучасного рівня організації насінництва, потреби виробництва не забезпечуються ні за об'ємами, ні за асортиментом. Не набула потрібного розвитку зональна спеціалізація господарств по виробництву насіння трав.

Залишається низькою насіннєва продуктивність бобових і злакових трав внаслідок недотримання технології вирощування щодо удобрення, розміщення і вибору попередників покривних культур, густоти і строків підкошування травостою, боротьби з бур'янами, шкідниками і хворобами та організації бджолозапилення.

У цих рекомендаціях узагальнені результати досліджень Інституту кормів УААН, інших наукових установ-співвиконавців НТП кормовиробництва і передовий досвід господарств, які спеціалізуються на виробництві насіння бобових та злакових трав.

4 Організація сортового насінництва багаторічних трав

В Україні відповідно до Законів «Про насіння та садивний матеріал» і «Про охорону прав на сорти рослин» встановлений такий порядок насінництва трав:

- науково-дослідні установи-оригінатори нових сортів забезпечують виробництво та на підставі ліцензійного договору передають оригінальне насіння тим науково-дослідним установам і учбовим господарствам вузів, які мають паспорт-патент і ліцензію на право виробництва та реалізацію елітного насіння;

- дослідні господарства науково-дослідних установ, учбоводослідні господарства сільськогосподарських вузів вирощують насіння еліти та першої репродукції занесених до Реєстру сортів та визначених перспективними в кількостях, необхідних для потреб товаровиробників різних форм власності для проведення сортозміни та сортооновлення, а також формування державних насіннєвих ресурсів.

Товаровиробники, занесені до Державного Реєстру виробників насіннєвого та садивного матеріалу, розмножують одержане від науково-дослідних установ, дослідних та учбово-дослідних господарств елітне насіння для реалізації та власних потреб.

Потребу в насінні еліти (першої репродукції) визначають з таким розрахунком, щоб товарні посіви були забезпечені сортовим насінням не нижче другої репродукції, а впровадження у виробництво нових сортів здійснювалось би протягом 3-4 років з моменту реєстрації.

Страхові запаси насіння в межах репродукцій необхідно створювати в таких розмірах: страхові фонди оригінального насіння первинних ланок та розсадників розмноження 100 %, супереліти - 50 %, еліти і першої репродукції - 15 % від потреби для сортозміни та сортооновлення. Зберігаються страхові фонди, як правило, в науководослідних установах (крім 1 репродукції). Страхові насіннєві фонди необхідно створювати в сприятливі роки, засипати на зберігання їх в першу чергу.

Ведення первинних ланок насінництва, сортів внесених до Рестру, покладається на установи-оригінатори та ті науково-дослідні установи, яким це дозволено згідно з ліцензійним договором з оригінатором.

Установа-оригінатор зобов'язана продовжувати насінництво у первинних ланках сорту для забезпечення зони, де даний сорт рекомендований для вирощування (табл. 1). Первинне насінництво припиняють по виключеному з Реєстру сорту.

Первинне насінництво трав включає розсадники добору, сортозбереження і розмноження. При необхідності можуть бути закладені розсадники розмноження першого року.

Існуючі комплексні пункти з обробки та зберігання насіння (насіннєобробні заводи, станції багаторічних трав, агрофірми) на договірних умовах приймають від господарств, незалежно від форм власності, насіння на доробку, сушку та доведення до високих посівних кондицій.

<

–  –  –

Бобові трави - дводольні рослини із складними листками (нерідко із трьох або більшого числа листочків). За розташуванням листків і стебел більшість їх видів відноситься до рослин верхового типу. Тільки конюшина повзуча і люцерна хмелевидна є пасовищними рослинами низового типу.

Корені у більшості бобових трав в основному стрижневі і стрижневомичкуваті, проникають на глибину 90-150 см і більше. Їх основна маса зосереджена в шарі 0-40 см, еспарцету - глибше (30-70 см). На дрібних коренях утворюються бульбочки, в яких відбувається життєдіяльність бульбочкових бактерій, що фіксують азот з повітря.

За характером пагоноутворення трави поділяють на кущові (конюшини лучна і гібридна, люцерна посівна, лядвенець рогатий, еспарцети, козлятник східний), коренепаросткові (люцерна жовта), і рослини, в яких пагони стеляться (конюшина повзуча).

У період кущіння трави розвивають пагони трьох видів: генеративні несучі суцвіття, вегетативні подовжені і вегетативні безстебельні укорочені, що мають тільки розетку листків. Вегетативне відтворення рослин відбувається вкороченими пагонами та бруньками, розміщеними в зоні кущіння (на головці) і у вузлах нижніх міжвузлів стебел. Основним зимуючим органом є головка кореня. Пошкодження або загибель її призводить до відмирання всієї рослини.

У козлятнику східного на підземній частині рослин щорічно утворюється 3-4 і навіть більше зимуючих бруньок, які теж дають початок надземним пагонам. Завдяки можливості відновлюватися за рахунок бруньок, розташованих на кореневищах і підземній частині стебла, травостій козлятнику з роками не зріджується, а навпаки, загущуться, утворюючи могутній кущ на третій і наступні роки життя. На 1 м2 формується 200 і більше генеративних стебел козлятнику східного, що є причиною його високої продуктивності і цим вигідно відрізняє від інших традиційних бобових трав. Рослини в розріджених та гніздових посівах добре кущаться, утворюючи 5-100 і навіть 200 стебел.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Стебла галузяться, утворюючи пагони другого-четвертого порядків.

Ця здатність трав дає можливість створювати розріджені та широкорядні посіви малими нормами висіву насіння.

Суцвіття у люцерни, еспарцету, буркуну та козлятнику - китиця, у конюшини лучної, повзучої, гібридної - головка, у лядвенцю рогатого - простий зонтик. Плід - біб у всіх видів бобових трав (одно- дво і багато насінин, а в козлятнику 4-6, інколи 10). Насіння у більшості видів дрібне, крім козлятнику східного, маса 1000 насінин якого коливається в межах 5,5-9,0 г. Серед насіння бобових трав зустрічаються тверді насінини, які тривалий час (до кількох років) не бубнявіють у воді чи вологому ґрунті. Кількість їх коливається по роках, іноді досягає 25-30%, а в козлятнику східного цей показник досягає 45-48% і більше залежно від погодних умов в період формування насіння. При зберіганні, особливо в сухому місці, схожість його підвищується протягом трьох років, а кількість твердого насіння знижується до 4%.

Період сівба-сходи, залежно від вологості ґрунту та температурного режиму, триває 5-18 діб. Через 4-5 днів після появи першої пари сім'ядольних листків з'являється перший справжній листок. На 16-25-й день після сходів формується стебло, на 25-32-й день починається його галуження.

Бобові трави розвиваються як рослини ярого типу - при безпокривній весняній сівбі зацвітають і дають насіння. Проте, у більшості видів (за винятком люцерни і конюшини лучної), насіння у рік сівби не збирають. У рік сівби люцерна починає цвісти через 60-70 днів, дозрівання насіння настає через 135-150 днів після появи сходів.

Люцерна, конюшина повзуча, еспарцет, лядвенець рогатий, козлятник східний - багаторічні полікарпічні рослини, конюшина лучна і гібридна - багаторічні монокарпічні рослини (після збирання насіння вони відмирають), буркун - одно або дворічна. Найдовший період господарського використання (9-10 років життя) є у козлятника східного, що має важливе значення для підвищення родючості грунтів.

На другий і в наступні роки життя тривалість періоду від початку відростання рослин до цвітіння і дозрівання насіння першого, полуторного і другого укосів у різних трав неоднакова.

Багаторічні бобові трави - переважно перехреснозапильні ентомофільні рослини. Основними їх запилювачами (крім люцерни) є медоносні бджоли, допоміжними - дикі комахи. Люцерну запилюють в основному дикі бджоли. Медопродуктивність буркуну становить близько 200 кг/га, козлятнику східного - 160-180 кг/га, конюшини гібридної і повзучої - 100-120, еспарцету, лядвенцю рогатого, люцерни - 60конюшини лучної - 30-50 кг/га.

–  –  –

Рослини цих трав у процесі росту та розвитку проходять такі фенологічні фази: проростання насіння, сходи, поява першого справжнього листка, поява другого та третього справжніх листків, стеблування, бутонізація, цвітіння, утворення бобів, дозрівання насіння, відмирання рослин. У процесі догляду за посівами постійно відмічають фенофази розвитку рослин.

Бобові трави добре ростуть на чорноземах глинистих, суглинкових, каштанових, дерново-карбонатних, дерново-підзолистих, супіщаних ґрунтах; конюшина повзуча та гібридна - також на осушених торфовищах; буркун - на солонцях, солончаках та інших малопридатних землях. Всі трави вимагають доброї дренованості грунту. Недостатня аерація, велика щільність його негативно впливають на розвиток рослин. Бобові трави не витримують кислої реакції. Найкраща для них слабо кисла або нейтральна реакція. Для люцерни, козлятнику східного та еспарцету оптимальне рН 6,5-8,0, конюшини лучної і лядвенцю рогатого - рН 5,5-7. Конюшина гібридна та повзуча менше реагують на підвищену кислотність, ніж люцерна, еспарцет та буркун. При рН 4,5-5 бобові трави погано розвиваються і швидко зріджуються.

Усі бобові трави для доброго росту та розвитку вимагають середньо забезпечених вологою ґрунтів. Найбільші вимоги в них до вологи під час проростання насіння та стеблування. Більш вологолюбні конюшина лучна і повзуча, лядвенець рогатий і особливо конюшина гібридна. Люцерна, еспарцет, буркун і козлятник належать до посухостійких культур завдяки глибокопроникаючій в грунт кореневій системі і здатності діставати вологу з глибоких горизонтів.

Насіння бобових трав починає проростати при температурі грунту 2-3°С. Оптимальна температура для проростання конюшини 14лядвенцю рогатого 12-14°С. Високі температури (понад 30°С) негативно впливають на проростання насіння і появу сходів.

Бобові трави належать до зимостійких культур. Під шаром снігу (10 см і більше) вони витримують найсуворіші зими. Більш зимостійкими вважаються люцерна, конюшини гібридна і повзуча, лядвенець рогатий, козлятник східний, менш зимостійкими - еспарцет, конюшина лучна, буркун. Добре розвинені посіви першого року використання більш зимостійкіші, ніж старші за віком. Зимостійкість козлятнику східного до 5-6 років зростає, після цього знижується.

До теплолюбних культур належать люцерна, еспарцет, буркун, до культур помірно теплолюбних - конюшина лучна, повзуча і гібридна, лядвенець рогатий. Останні під час вегетації краще переносять відносно низькі, ніж високі температури.

На насіннєву продуктивність бобових трав значною мірою впливає температурний режим під час цвітіння та зав'язування бобів.

Високі (20-24°С) середньодобові температури в цей період сприяють енергійній роботі запилювачів, високому рівню запилення та зав'язування бобів люцерни, еспарцету, буркуну та козлятнику. Оптимальні температурні умови під час цвітіння та зав'язуванні бобів для конюшини лучної, повзучої, гібридної та лядвенцю рогатого створюються при середньодобовій температурі 18-20°С.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА БУДЯНСЬКИЙ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ УДК 371.134:7.021.42+792.028.3 ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО АРТИСТИЗМУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі педагогічної творчості Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Міністерство...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2010. Вип. 50. С.57-65 Series Philol. 2010. Is.50. P.57-65 УДК 372.881.116: 811.162.2 ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Микола Вашуленко Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, кафедра педагогіки і методики початкової освіти, вул. Києво-Московська, 24, Глухів, Сумська обл., 41400, Україна, тел.: 05444 2 33 06 Розкрито шляхи вдосконалення структури, змісту і методичних...»

«ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ освітньої тактики формування культури учіння як результату цілеспрямованих та взаємопов’язаних дій учителя й учнів на матеріалі відповідного підручника. ЛІТЕРАТУРА 1. Андриевская В. В. О психологических основах преподавания иностранного языка в 4 классе общеобразовательной школы / В. В. Андриевская // Иностранные языки в школе. – 1981. – № 4. – С. 50–53. 2. Гальскова Н. Д. Теоретические основы образовательной политики в области подготовки учащихся по иностранным языкам:...»

«4. СПОЖИВАННЯ І ГРОМАДА НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 4 КЛАСУ 4.1. Програма та календарно тематичне планування (17 год на рік) 4.1.1. Програма IV К ть Державні вимоги до рівня Зміст навчального матеріалу год загальноосвітньої підготовки учнів 9 Тема 1. Товари та послуги, які споживає Учень: громада називає індивідуальні та групові потреби, Індивідуальні та групові потреби. Суспільні суспільні потреби, потреби громади потреби. Потреби громади (класу, школи, мі (класу, школи, мікрорайону,...»

«Гайдівські мандри у інші світи або Подорожуючи за кордон (посібник для лідера групи) Зміст 1. Типи міжнародних заходів у гайдингу 4 2. Планування поїздки 4 3. Приклад графіка планування 7 4. Лідер (-и) групи 8 5. Фандрейзинг 8 6. Подарунки/Сувеніри 8 7. Презентація своєї країни 9 8. Правила поведінки й створення команди 9 9. Підготовка речей та спорядження 10 10. Одяг 11 11. Повага до культури і традицій інших народів 11 12. Знання про свою культуру 12 13. Культурний шок 12 14. Здоров’я 13 15....»

«Луганська обласна бібліотека для дітей НАШІ ВЕТЕРАНИ Міні-досьє провідних працівників дитячих бібліотек Луганської області Луганськ ББК 78.3 Н 37 Наші ветерани: Міні-досьє провідних працівників дитячих бібліотек Луганської області «Що ми знаємо один про одного». Вип. 1 / Луганська обласна бібліотека для дітей; Автор-уклад. В. І. Зайцева. – Луганськ, 2011. – 105 c. : фото. Дане видання – розповідь про провідних працівників дитячих бібліотек області, про тих, хто стояв біля витоків бібліотечної...»

«ДУХОВНІСТЬ І КУЛЬТУРА УДК 005.584.1:[373.3/.5:613.955] Ю.Б. Мельник МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я ШКОЛЯРІВ Розвиток інформаційних технологій, інтеграція соціальних і освітніх систем на тлі глобальних проблем, серед яких і занепад культури, і погіршення з д о р о в ' я т а стабільно високий рівень смертності населення України, з у м о в л ю ю т ь потребу в розробці системи моніторингу культури з д о р о в ' я підростаючого покоління. Аналіз наукової...»

«“ПОГОДЖЕНО” “ЗАТВЕРДЖУЮ” Президент Перший заступник Голови Української Федерації Державної служби молоді Регбіліг та спорту України _ А.А.Мартиросян С.В.Глущенко “_”_ 2013 р. “_”_ 2013 р. ПРАВИЛА проведення змагань з регбіліг в Україні Київ – 2013 ЗМІСТ Вступ 3 Розділ I. Організація проведення змагань 5 Ранг і характер змагань 1. 5 Організаційні питання 2. 5 Учасники змагань, права та обов`язки, вікові категорії 3. 6 Суддівська колегія, склад, обов`язки 4. 6 Порядок проведення та суддівства...»

«1 березня п’ятниця Для працівників днз м. Києва Засідання клубу „Майстер” Тема: „Реалізація компетентнісного підходу в дошкільній освіті” Ведуча: А.М. Гончаренко, доцент кафедри методики та психології дошкільної та початкової освіти ІППО Київського університету ім. Бориса Грінченка, канд. пед. наук Лекційний зал Відп. С.В. Чепурна Початок о 10-00 Для освітян та громадськості міста У клубі „Простір Арт-терапії” Х Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція на тему: ”Простір...»

«МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗВ’ЯЗКУ Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова Кафедра менеджменту та маркетингу МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ Методичний посібник до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальностей 0502 – Менеджмент 8.050201 – Менеджмент організацій Одеса УДК 339.5 План НМВ 2009 р. Укладачі: Жуковська Л.Е., Козак В.І, Аветисян К.П. Менеджмент організацій: методичний посібник. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»