WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення комплексу весняно-польових робіт агроформуваннями Вінницької області в 2012 році Вінниця – 2012 р. УДК 633.2/ Рекомендації щодо проведення комплексу ...»

-- [ Страница 1 ] --

Головне управління агропромислового розвитку

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН

Центр наукового забезпечення АПВ Вінницької області

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення комплексу весняно-польових

робіт агроформуваннями Вінницької області

в 2012 році

Вінниця – 2012 р.

УДК 633.2/

Рекомендації щодо проведення комплексу весняно-польових

робіт агроформуваннями Вінницької області в 2012 році

Авторський колектив: Неїлик М. М., Корнійчук О. В.,

Темченко В. В., Бойко Г. А., Бугайов В. Д., Колісник С. І., Земляний О. І., Венедіктов О. М., Векленко Ю. А., Безносюк А. В.

Матеріали рекомендовані та затверджені до друку рішенням вченої ради Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, від 2 березня 2012 року, протокол № 2 від 23.02.2012 р.

©Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, ВСТУП За даними Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації у Вінницькій області під урожай 2012 року в усіх категоріях господарств посіяно озимих культур на площі 410,1 тис. га, з них пшениці та тритикале – 308,0 тис. га, жита – 5,4 тис. га, ячменю – 48,6 тис. га, ріпаку – 48,1 тис. га.

Попередні візуальні обстеження посівів озимих культур в області свідчать про те, що імовірний їх пересів буде складати 46,2 тис. га. Крім цього близько 33 тис. га знаходяться в слабкому та зріджені стані, остаточного рішення щодо їх пересіву чи підсіву на часі ще немає.

Рослини озимих зернових культур, які перебувають у доброму стані, мають наступні параметри: фаза розвитку – кінець ІІ етапу органогенезу за Куперман; здоровий опалесцентно-зеленого кольору конус наростання. Розмір його складає залежно від сорту і попередника у пшениці озимої та тритикале – 0,25 – 0,35 мм, у жита озимого – 0,50 – 0,80 мм; висота рослин – 16 – 25 см; густота рослин – 480 – 570 шт./м2; коефіцієнт кущіння – 2,0 – 2,7; маса 100 рослин – більше 65 г, уміст цукрів у вузлах кущення складає – 14,0 – 19,0 %. Такий стан рослин озимих зернових культур відмічено на посівах оптимальних строків сівби, де сходи з’явилися вчасно.

Ті, що знаходяться у задовільному стані перебувають на початку другого етапу органогенезу. Довжина конусу наростання залежно від сорту і попередника у пшениці озимої та тритикале складає 0,20 – 0,25 мм, у жита озимого – 0,40 – 0,50 мм. Конус здоровий, опалесцентний, з оцінкою 5 балів. Висота рослин – до 16 см. Густота рослин – 450 – 520 шт./м2. Маса 100 рослин – 30 – 65 г. Уміст цукрів в рослинах – 6,9 – 7,8 %.

Такий стан рослин озимих культур відмічено на посівах оптимальних строків сівби, сходи яких через нестачу вологи у посівному шарі ґрунту з’явилися надто пізно, а також на пізніх посівах.

Слабкі та зріджені – це посіви, як правило, пізніх або надто пізніх строків сівби. Вони знаходяться в кінці І – на початку ІІ етапу органогенезу, а надто пізніх – у фазі сходів. Розмір конусу наростання у таких рослин усіх озимих зернових культур не перевищує 0,15 мм, висота – до 14 см, маса 100 рослин – до 18 г. Пізні і надто пізні посіви, які мають густоту 500 – 550 рослин на м2, за відповідних умов можуть бути досить продуктивними.

Відбір монолітів озимих культур для визначення життєздатності рослин, в тому числі і за експрес – методами, проведений Інститутом кормів та сільського господарства Поділля НААН в рекомендовані строки та їх відрощування засвідчують високу життєздатність рослин пшениці озимої, тритикале озимого та жита озимого. Відростають 97 – 99 % рослин.

В умовах Вінницької області алгоритм системи ранньовесняного догляду за посівами озимої пшениці врожаю 2012 року необхідно будувати, враховуючи особливості осінньої вегетації, які полягають в наступному: за збігом гідротермічних умов за період із серпня по листопад 2011 рік не має аналогів за останні 69 років (подібні умови були в 1942 році), що призвело до наступних вкрай негативних наслідків.

Перше. Через нестачу вологи, а у жовтні – і тепла, сходи озимої пшениці на більшості посівів з’явились на 20 – 25 днів пізніше від оптимальних строків, рослини не пройшли вкрай важливого другого етапу загартування, не накопичили необхідного вмісту цукрів, увійшли в зиму в ослабленому фізіологічному стані, не сформувавши вторинної кореневої системи.

Друге. Різко загальмувались корисні мікробіологічні процеси у ґрунті, в тому числі мінералізації рослинних рештків попередньої культури, що, на фоні зниження ефективності внесених мінеральних добрив через посуху, призвело до зменшення рухомих (нітратних) форм азоту у зоні активної ризосфери озимої пшениці.

Третє. Через надзвичайно розтягнутий період між протруєнням насіння і припиненням вегетації рослин (від 70 до 4 90 днів) різко зменшився рівень фунгіцидної токсикації вторинної кореневої системи, там, де вона почала формуватись за 40 – 45 днів після сівби і практично він буде відсутній там, де цей процес буде продовжуватись рано на весні. Наростання патогенної активності збудників хвороб, особливо кореневих гнилей, за умов, що склались, не буде достатньою мірою нейтралізоване захисною дією нанесених на насіння препаратів.

Четверте. За умов, що склались, передпосівний обробіток ґрунту під озиму пшеницю не забезпечив знищення бур’янів, а уповільнений подальший ріст культури не сприяв достатній біологічній конкуренції в результаті чого ріст і розвиток бур’янів буде відбуватися активно.

П’яте. За недостатнього снігового покриву (у ряді регіонів до 5 см) в період з 26 січня по 3 лютого посіви потрапили під дії надмірно низьких температур (на глибині вузла кущіння до – 18С). У результаті понад 16 тис. га підлягатимуть пересіву, а близько 33 тис. га знаходяться в стані ймовірного пересіву та підсіву.

Шосте. Жорсткий дефіцит вологи, який сформувався за останніх 5 місяців 2011 року різко ускладнив ситуацію із вологозапезпеченням. На початок весняної вегетації глибинні запасу вологи можуть бути відновлені не повною мірою, що, в свою чергу, визначатиме особливості виконання усіх технологічних операцій.

Особливості ранньовесняного догляду за посівами озимої пшениці врожаю 2012 року Догляд за посівами слід починати із ретельної суцільної ревізії посівів з метою визначення густоти рослин на час відновлення весняної вегетації та їх загального розвитку.

При визначенні критеріїв пересіву (підсіву) слід враховувати наступне:

- недопущення зменшення загального валу виробництва зерна у регіоні, передбаченого державною програмою на 2012 рік;

- максимальне збереження при цьому, посівів озимої пшениці, оскільки, через значні площі пересіву продовольче зерно цієї культури в умовах 2012 року буде мати значний попит.

- мати на увазі цілком ймовірне подальше зрідження посівів в результаті випадання рослин за умови дефіциту вологи у перші дві декади квітня.

У залежності від попередника, рівня родючості ґрунту та стану його зволоження, стану рослин, сорту орієнтовним показником при визначенні критерію доцільності пересіву (підсіву) має бути наступний: за наявності на квадратному метрі посіву не менше 200 – 250 розкущених рослин, а у фазі 2

– 3 листків 320 – 350 рослин з усіма ознаками життєздатності такі посіви варто залишити. При цьому цілком можливе формування 450–525 продуктивних пагонів, що дасть можливість отримати 45–65 зерен на рослині, які за маси 1000 зерен 32 – 38 г здатні сформувати біологічний врожай на рівні 58 – 65 ц/га.

Боронування посівів Враховуючи те, що в умовах весни 2012 року волога у більшості регіонів залишатиметься основним лімітуючим фактором, а більша половина посівів знаходиться у фазі другого – третього листка і не спроможна сформувати достатнього затінення поверхні ґрунту, мульчування її на глибину 2 – 3 см з метою недопущення розтріскування і надмірних втрат вологи, особливо на ґрунтах, що погано її утримують і швидко пересихають, матиме важливе значення. Разом з тим, досвід показує, що за стрімкого наростання температур виконання цього агрозаходу дуже обмежене в часі: від стану ґрунту, коли зуб борони ще «пише», до стану коли він вириває грудочки часто разом з рослинами, на практиці проходить 2,5 – 4 дні. Склад агрегату, тип борін, напрям та швидкість руху визначатимуться конкретними особливостями поля та стану посівів, однак, головні вимоги до боронування мають бути наступними: максимальна ширина захвату, мінімальне пошкодження рослин, особливо, конусу наростання та кореневої системи, отримання дрібно – грудкуватої поверхні ґрунту.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


За даними Центру наукового забезпечення АПВ Вінницької області запаси продуктивної вологи під озимою пшеницею в шарі ґрунту 0 – 20 см на середньосуглинковому чорноземі (на п’ятий день після боронування) складали на заборонованому легкими посівними боронами 3 БП – 0,6 уздовж рядків – 17,3 мм; на не заборонованому – 13,4 мм. Крім того утворення мульчі дасть можливість зберегти вологу у сфері формування вторинної кореневої системи, що надзвичайно актуально в умовах нинішньої весни.

Підживлення посівів При плануванні системи підживлення слід враховувати наступні основні особливості весни 2012 року:

- запаси продуктивної вологи у глибоких (100 – 150 см) шарах ґрунту у більшості регіонів області повною мірою відновлені не будуть, що негативно вплине на динаміку вологозабезпечення у верхніх шарах (зоні формування основної маси резосфери);

- стан розвитку рослин на більшості посівів (близько 60%) значно відстає від середньо багаторічних показників; вузол кущіння та вторинна коренева система знаходяться на початку формування;

- через потужну депресію мікробіологічних процесів у ґрунті восени 2011 року запаси рухомих форм азоту, зокрема, нітратних, різко зменшилось і після більшості попередників складають третину від норми (25 – 31 кг проти 75 – 90 кг/га);

- через імовірне скорочення періоду між відновленням вегетації озимих і початком виходу в трубку період весняного кущіння буде нетривалим, в результаті чого буде утворюватися обмежена кількість пагонів.

Враховуючи вищезазначені особливості, перша норма внесення азоту має бути повною і максимально ранньою. Найголовніше завдання – якомога ефективніше використати зимову вологу, яка з наростанням температури буде стрімко втрачатись. Особливо це стосується внесення сухих гранульованих форм азотних добрив. Перше підживлення стимулюватиме ріст і розвиток вторинної кореневої системи, як основи подальшого використання вологи та поживних речовин, а також наземної листової маси як основи фотосинтетичної діяльності.

Основна частина доступної для рослин озимої пшениці вологи (близько 70%) сконцентрована у верхньому (0 – 60 см) шарі ґрунту. Така кількість вологи (94 – 120 мм) сьогодні є, що обумовлює виключно важливе значення підживлення по таломерзлому ґрунту або при фізичному його дозріванні. Доза внесення азоту при цьому може бути різною в залежності від попередників, рівня родючості ґрунту та стану розвитку рослин, але з урахування вищезгаданих особливостей весни 2012 року вона має складати не менше 50 – 60 кг діючої речовини на гектар. Раннє підживлення має бути першочерговим і обов’язковим.

Необхідність та строки проведення наступних підживлень визначаються густотою рослин, їх розвитком, але головним чином наявністю у верхніх шарах ґрунту достатніх запасів продуктивної вологи. При недостатніх запасах перевагу надають локальному прикореневому підживленню. Проводять його за допомогою зернових сівалок вздовж посівів. За такого способу внесення добрива потрапляють у зволожений грунт у зоні розташування кореневої системи, при цьому одночасно відбувається аерація та розпушування ґрунту, видаляються відмерлі рештки та частково знищуються бур’яни, поліпшується фітосанітарний стан ценозу. Особливо це важливо за швидкого підсихання ґрунту. Доза внесення азоту має бути диференційованою в залежності від стану посівів, а також від дози азоту внесеного при першому підживленні і може коливатись від 30 до 60 кг/га д. р. Сумарна доза азоту з урахуванням першого і другого підживлення має складати 100 – 110 кг/га д. р.

Найвища ефективність другого підживлення досягається тоді, коли воно проводиться на IV етапі органогенезу.

Для ранньовесняного підживлення рекомендується використовувати аміачну селітру, ефективність якої на 15 – 20 % вище ніж карбаміду. Після внесення у ґрунт амоній (NН4+) аміачної селітри поглинається ґрунтовим вбирним комплексом, що знижує його рухомість, і частково зазнає нітрифікації.

Нітратна форма азоту (NО3 – ) утворює розчинні солі, що легко засвоюються рослинами пшениці озимої. Необхідно звернути увагу на те, що на схилових землях за внесення аміачної селітри у підживлення можливе змивання нітратного азоту поверхневим стоком і забруднення ним водних об’єктів і ґрунтових вод.

Азот в амідній формі відразу не може засвоюватись рослинами, оскільки для його трансформації в аміачну форму за допомогою уробактерій необхідний певний час та відповідний температурний та водний режим ґрунту.

Останнім часом все більших обсягів набуває виробництво рідких добрив, які мають певні переваги у порівнянні з твердими. До них відноситься карбамідо – аміачна суміш КАС

– суміш водних розчинів аміачної селітри та карбаміду (в співвідношенні 35,4 % карбаміду; 44,3 % селітри; 19,4 % води;

0,5 % аміачної води). Це єдине азотне добриво, що містить у собі три форми азоту, а також має багато інших переваг (табл. 1).

Якщо запаси продуктивної вологи у верхньому шарі ґрунту стрімко зменшуються, а температура повітря при цьо

–  –  –

Дієвим заходом отримання якісної продукції є застосування комплексних мікродобрив на хелатній основі. За даними Центру наукового забезпечення АПВ Вінницької області застосування мікродобрив у хелатній формі в позакореневих підживленнях підвищує вміст білка в зерні на 0,9 – 1,4 %, клейковини в борошні – 2,5 – 4,8 %. Встановлено, що для рослин мікроелементи найефективніші у формі комплексонатів (хелатів) металів (нутрівант, еколіст, реаком, кристалон, омекс, квантум тощо) вони містять, як макро – (NPK), так і мікроелементи (бор, цинк, марганець, молібден, мідь тощо), які підвищують активність ферментативних систем у рослинному організмі, стимулюють біохімічні процеси, поліпшують фотосинтетичну діяльність рослин, що сприяє повнішій реалізації потенціалу їх продуктивності.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«Україна МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ Вісімнадцята сесія Шостого скликання від 26 грудня 2012 року Про затвердження Програми соціального, економічного і культурного розвитку Мостівської сільської територіальної громади на 2013 рік Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення подальшого соціальноекономічного та культурного розвитку територіальної громади,, забезпечення соціального захисту та...»

«Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Савочка Дмитро Петрович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 27.04.2011 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне...»

«ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Т.С. Мачача, Н.Г. Левченко, Слово до вчителя І.Ю. Ходзицька Збірник тестових завдань з трудового навчання (обслуговуючих видів праці) призначено для проведення моніторингу навчальних досягнень учнів 10-х класів за результатами їхнього навчання в основній школі. Тривалість розв’язування учнями одного варіанта тестових завдань – 45 хвилин.Зміст тестових завдань з трудового навчання витримано відповідно до Державного стандарту 2004 року за наскрізними змістовими лініями: •...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (40) 2010 УДК 316.61 : 371.11 : 159.21 ПІДГРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІМИ ВИКЛАДАЧАМИ ПСИХОЛОГІЇ В ЧАСІ ВИКОРИСТАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СТУДЕНТА О.О. Левченко Стаття присвячена питанн ю підг отовки майбутнього вчителя школи, викл адача вищої школи, управлінця як фахівців гуманітарної сфери. Зміст розкривається на рівні фасилітативних дій у складн ій динамічній системі професійног о самовизначення в межах фасилітати...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 6 березня 2014 р., четвер ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Шевченко: тут і тепер Голос України Учора, відповідно до Постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2013 року №655-VІІ, Комітет з питань культури і духовності провів парламентські слухання на тему «Тарас Шевченко як постать світового значення (до 200-річчя з дня народження)». Відкрив...»

«1. Знаменного розспiву, на глас 6. — Обиходъ нотнаго пэнiя, употребительныхъ церковныхъ роспэвовъ. Часть вторая. Божественная Лiтургия. — Москва, 1892. — З вiддiлу формування музичного фонду Нацiональної бiблiотеки України iменi В. I. Вернадського (далi — НБУВ). Знаменний розспiв — здобуток давньоукраїнської культури, сформований на основi вiзантiйського та староболгарського (балканського) православного спiву. На жаль, бiльша частина найдавнiших пам’яток Київської Русi перебуває нинi в межах...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПОЛІТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ” (дляспеціалістів,магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено кандидатом політичних наук, доцентом кафедри політології Т.М.Ляшенко Затверджено на засіданні кафедри політології (протокол № 8 від 24.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Ляшенко Т.В. Методичні рекомендації щодо...»

«ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ FORMATION OF MARKET ECONOMY В УКРАЇНІ. 2009. Вип. 19. С. 321–329 IN UKRAINE. 2009. Is. 19. P. 321–329 УДК 338.48(477.83) ЕКОНОМІКА ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ЛЬВІВЩИНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І. Кончаківський1, І. Петлін1, А. Попик2 Львівський національний університет імені Івана Франка Львівський інститут економіки і туризму Наведено аналіз економіки туристичної галузі Львівщини та інвестицій, що до неї надходять. Важливим нині є не тільки збільшити ємність...»

«УДК 330.101.54 А.В. Кудінова, канд. екон. наук, кафедра політекономії факультетів управління та маркетингу кафедри політичної економії, Д.В. Верба, канд. екон. наук, кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗШИРЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН АНОТАЦІЯ. У статті висвітлено можливості й обмеження, пов’язані із використанням різних методологічних підходів до дослідження закономірностей...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. В.Г. КОРОЛЕНКА ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: МЕТОДИКА ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ Харків 2012 УДК 023.5 ББК 78р7 І 73 Укладач Галина Дмитрівна Ковальчук Інтерактивні форми навчання у системі професійного розвитку бібліотечних працівників: методика та рекомендації з використання / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; [уклад. Г.Д. Ковальчук]. – Х., 2012....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»