WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 10 |

«Рекомендація Rec(2002) Комітету міністрів державам-членам про захист жінок від насильства, прийнята 30 квітня 2002 року, і Пояснювальний меморандум Рада Європи Рада Європи є політичною ...»

-- [ Страница 1 ] --

Захист жінок від насильства

Рекомендація Rec(2002)

Комітету міністрів державам-членам

про захист жінок від насильства,

прийнята 30 квітня 2002 року,

і Пояснювальний меморандум

Рада Європи

Рада Європи є політичною організацією, заснованою 5 травня 1949 року десятьма

європейскими державами з метою здійснення більш тісного союзу між ії членами. На сьогодні

вона нараховує сорок чотири держави члена.

Основні завдання організації полягають у сприянні ствердженню принципів демократії, прав людини та верховенства права, а також у пошуку спільних рішень щодо проблем політичного, соціального, культурного і правового характеру, які постають перед державами-членами.

Починаючи з 1989 року до Ради Європи вступила більшість держав Центральної та Східної Європи; організація надає їм підтримку у здійсненні й укріпленні політичних, законодавчих та адміністративних реформ.

Штаб-квартира Ради Європи розташована в Страсбурзі (Франція). Статут організації передбачає існування двох головних органів: Комітету міністрів, до якого входять міністри закордонних справ сорока чотирьох держав-членів, та Парламентської асамблеї, що складається з делегацій від сорока чотирьох національних парламентів. Конгрес місцевих і регіональних органів влади Європи представляє структури місцевого та регіонального самоврядування держав-членів Ради Європи.

Європейский суд з прав людини є судовим органом, правоздатним виносити рішення стосовно скарг, поданих проти держав приватними особами, асоціаціями чи іншими державами на підставі порушення Європейської конвенції про права людини.

Рада Європи і питання рівності між жінками та чоловіками Питання рівності між жінками та чоловіками, яка вважається одним з головних прав людини, розглядаються Керівним комітетом з питань рівності між жінками та чоловіками (ККПР) (абревіатура на фр.- CDEG). Перед експертами, що входять до Комітету (по одному представнику від кожної держави-члена), було поставлене завдання сприяти проведенню діяльності, спрямованої на досягнення рівності між жінками та чоловіками, як на державному рівні, так і на на рівні Ради Європи. З цією метою ККПР здійснює різні дослідження, аналізи, дає оцінки, визначає методи роботи та спільні політичні засоби стосовно питань рівності, вироблює правові інструменти.

За додатковою інформацією про діяльність в питаннях рівності звертатися:

Division Egalit entre les femmes et les hommes Direction Gnralе des Droits de l’Homme Conseil de l’Europe 67075 STRASBOURG CEDEX Tl.:+33 3 88 41 23 3 Fax.:+33 3 88 41 27 05 1 Австрія, Азербайджан, Албанія, Андорра, Бельгія, Болгарія, Боснія-Герцеговина, Вірменія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, “колишня югославська Республіка Македонія”, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Сполучене Королівство, Польща, Португалія,Російська Федерація, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Туреччина, Україна, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція.

РАДА ЄВРОПИ КОМІТЕТ МІНІСТРІВ

–  –  –

Комітет міністрів, згідно з статтею 15.b Статуту Ради Європи, Підкреслюючи, що насильство стосовно жінок є наслідком нерівних відносин між жінками і чоловіками і призводить до серьозної дискримінації жінок, як на рівні суспільства, так і сім’ї;

Стверджуючи, що насильство по відношенню до жінок обмежує їхні основні права і свободи та заважає, цілком або частково, їх здійсненню;

Констатуючи, що насильство по відношенню до жінок є посягненням на їхню фізичну, психічну і/чи сексуальну цілістність;

Констатуючи з занепокоєнням, що жінки стають часто предметом численних форм дискримінації, як-от за ознакою статі чи походження, і що вони можуть бути жертвами різних дій, які зумовлені народними звичаями та суперечать основним правам та свободам людини;

Вважаючи, що насильство по відношенню до жінок заважає утвердженню рівності та мира і постає основною перешкодою для гарантування безпеки громадян та демократії в Європі;

Будучи занепокоєними масштабами феномену насильства по відношенню до жінок у сім’ї, незалежно від його форми і на всіх рівнях суспільства;

Вважаючи, що слід не гаючи часу боротися з цим феноменом, який торкається всіх європейських суспільств і зачіплює всіх їхніх членів;

Нагадуючи заключну Декларацію, прийняту під час 2-го Саміту Ради Європи, в якій глави держав та урядів держав-членів Ради Європи висловили свою рішучість боротися проти насильства по відношенню до жінок і проти всіх форм сексуальної експлуатації жінок;

Враховуючи положення Європейської конвенції про права людини (1950 р.) та юриспруденцію ії органів, які гарантують, зокрема, право на життя і на захист від 2 Згідно з статтею10.2с Внутрішнього регламенту засідань Представників міністрів, Щвеція залишила за собою право погоджуватися або ні з пунктом 54 цієї Рекомендації.

мордувань, від жорстокого або принижуючого людську гідність поводження, право на свободу та особисту безпеку, а також право на справедливий розгляд справи;

Беручи до уваги Європейську соціальну хартію (1961 р). і Переглянуту європейську соціальну хартію (1996 р.), зокрема їхні положення щодо питань рівності жінок та чоловіків у сфері зайнятості, а також Додатковий протокол до Європейської соціальної хартії, який передбачає систему колективних скарг;

Нагадуючи такі рекомендації Комітету міністрів державам-членам Ради Європи:

Рекомендацію № R(79)17 про захист дітей від поганого поводження, Рекомендацію № R(85)4 про насильство в сім’ї; Рекомендацію № R(85)11 про положення жертви в рамках кримінального права і кримінального судочинства, Рекомендацію № R(87) про надання допомоги жертвам і про запобігання оберненню особи в жертву;

Рекомендація № R(90)2 про соціальні заходи щодо насильства в сім’ї, Рекомендація № R(91)11 про сексуальну експлуатацію, порнографію і проституцію, а також про торгівлю дітьми та молодими людьми; Рекомендацію № R(93)2 про медико-соціальні аспекти поганого поводження з дітьми, Рекомендацію № R(2000)11 про боротьбу проти торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та Рекомендацію № Rec(2001)16 про захист дітей від сексуальної експлуатації;

Нагадуючи також декларації і резолюції, прийняті під час 3-ої Європейської конференції міністрів з питань рівності між жінками та чоловіками, організованої Радою Європи (Рим, 1993 рік);

Беручи до уваги Декларацію ООН про ліквідацію насильства по відношенню до жінок (1993 р.), Конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації по відношенню до жінок (1979 р.), Конвенцію ООН про боротьбу з міжнародною організованою злочинністю та ії Протокол про запобігання, усунення і покарання торгівлі людьми, а зокрема, жінками та дітьми (2000 р.), Програму дій, прийняту під час 4-ої Всесвітньої конференції з питань жінок і Резолюцію щодо нових заходів та ініціатів, спрямованих на втілення Декларації і Пекінської програми дій, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН під час 23-го позачергового засідання (Нью-Йорк, 5-9 червня 2000 року);

Беручи до уваги Конвенцію ООН про права дитини (1989 р.) та ії Факультативний протокол щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і порнографії (2000 р.);

Беручи до уваги також Конвенцію №182 Міжнародної організації праці про заборону найгірших форм дитячої праці і про запровадження невідкладних заходів з метою їх усунення (1999 р.) і Рекомендацію (R 190) про найгірші форми дитячої праці (1999 р.);

Нагадуючи основні принципи міжнародного гуманітарного права, зокрема, 4-у Женевську конвенцію про захист мирного населення під час воєнних дій, а також її 1ий та 2-ий Додаткові протоколи;

Нагадуючи також про включення статевих злочинів та актів сексуального насильства до Статуту Міжнародного кримінального суду (Рим, 17 липня 1998 року),

Рекомендує урядам держав-членів:

I. Переглянути своє законодавство та практику з метою:

1. гарантувати жінкам визнання, використання, здійснення та захист їхніх основних прав і свобод;

2. вжити необхідних заходів з тим, щоб забеспечити жінкам вільне і ефективне здійснення своїх економічних і соціальних прав;

3. простежити за тим, щоб усі застосовані заходи були узгодженими на державному рівні і спрямованими на потреби жертв; а також залучити державні органи і неурядові організації, компетентні в даній сфері, до розробки та здійснення необхідних заходів, зокрема заходів, передбачених в даній рекомендації;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


4. підтримувати діяльність неурядових організацій, спрямовану на боротьбу з різними формами насильства по відношенню до жінок; крім цього, встановити активне співробітництво з такими організаціями, передбачаючи відповідну фінансову і матеріальну допомогу;

II. Погодитися з тим, що держави повинні пильнувати з метою запобігання, розслідування та покарання актів насильства, незалежно від того, здійснюються вони державою або приватними особами, а також забеспечувати захист жертв;

III. Визнати, що насильство чоловіків по відношенню до жінок являє собою серьозну структурну і соціальну проблему; згідно з цим сприяти активній участі чоловіків у діях, спрямованих на боротьбу з насильством щодо жінок;

IV. Заохочувати медичні й соціальні установи, служби поліції, що займаються питаннями насильства щодо жінок, до розробки узгоджених середньо- і довгострокових планів дій, передбачаючих заходи, що спрямовані на запобігання насильству і на захист жертв;

V. Сприяти проведенню досліджень, збору інформації та створенню баз даних як на національному, так і на міжнародному рівні;

VI. Сприяти розробці і здійсненню програм у сфері вищої освіти, заснуванню дослідницьких центрів, у тому числі при університетах, з метою вивчення питань щодо рівності між чоловіками та жінками і, зокрема, насильства по відношенню до жінок;

VII. Покращити систему співробітництва між представниками наукових кіл, неурядовими організаціями, законодавчою владою, поліцією, органами, компетентними у сфері охорони здоров’я, освіти, соціальної політики, з метою розробки узгоджених дій, спрямованих на боротьбу з насильством;

VIII. Погодитися з заходами, що згадані в додатку до даної рекомендації, та застосувати їх у тій формі, яка найбільш відповідає їхній національній ситуації; з цією метою передбачити розробку національного плану дій, спрямованого на боротьбу з насильством по відношенню до жінок;

IX. Інформувати Раду Європи про запровадження на державному рівні положень даної рекомендації.

–  –  –

Визначення Згідно з метою даної рекомендації термін “насильство по відношенню до жінок” означає будь-який акт насильства за ознакою статі, що завдає або може завдати жінкам, проти яких він спрямован, шкоди або страждань фізичного, сексуального чи психологічного характеру; сюди ж слід віднести погрози про здійснення таких актів, примус, свавільне позбавлення свободи, незалежно від того, відноситься це до сфери громадського або особистого життя.

Це визначення охоплює, крім інших, такі акти:

а. насильство, що здійснюється в сім’ї, зокрема, образа фізичного і психічного характеру, зловживання емоційного і психологічного характеру, згвалтування, сексуальне насильство, кровозмішення, згвалтування одного подружжя/постійного або випадкового партнера, коханки/коханця іншим, злочини, що вчинюються в ім’я честі, ушкодження жіночих статевих органів а також різні дії, що зумовлені народними звичаями і завдають жінкам значної шкоди (наприклад, примусовий шлюб);

б. насильство, що здійснюється в суспільстві в загалі, а саме, згвалтування, сексуальне насильство, сексуальне домагання і залякування на робочих місцях, в різних установах та інших місцях, торгівля жінками з метою сексуальної експлуатації, а також сексуальний туризм;

в. насильство, що здійснюється або попускається державою чи службовцями органів державної влади;

г. порушення основних прав жінки в умовах збройного конфлікту, зокрема, захоплення їх як заручниць, регулярне згвалтування, сексуальне рабство, примусова вагітність, торгівля жінками з метою сексуальної експлуатації.

Загальні заходи щодо насильства по відношенню до жінок

2. Гарантування жінкам права на захист від насильства, незалежно від характеру цього насильства, входить в обов’язок держав і повинно стати першочерговим завданням їхньої національної політики. Відповідно до цього держави не можуть у подальшому посилатися на існуючи звичаї, традиції чи релігійні норми з метою ухилення від цього зобов’язання.

3. Держави повинні виробити, розвивати і/чи, якщо це необхідно, покращити політику щодо боротьби з насильством, спрямовану на виконання таких завдань:

а. забеспечення максимальної безпеки та захисту жертв;

в. надання жінкам, жертвам насильства, більш широких можливостей дій шляхом створення структур допомоги та підтримки, в завдання яких входить також захистити жінок від повтороного травмування;

в. приведення у відповідність карного і цивільного законодавства, а також судочинства;

г. привертання уваги громадськості до даної проблеми, а також проведення виховної роботи з дітьми та молоддю;

д. спеціальна підготовка представників різних професій, які стикаються з проблемою насильства по відношенню до жінок;

е. проведення превентивної роботи во всіх галузях, які зачіпаються проблемою насильства;

4. Відповідно до цього, слід створити на державному рівні, всюди, де це можливо, і якщо необхідно у співробітництві з регіональними і/чи місцевими органами влади, урядові структури, в завдання яких входитиме вживання заходів, спрямованих на боротьбу з насильством по відношенню до жінок, а також забеспеченя постійного нагляду за здійсненням правових реформ або запровадженням нових форм боротьби з насильством по відношенню до жінок та їх оцінка; до роботи можуть бути залучені неурядові організації, академічні кола, тощо.

5. Дослідження, збір інформації та створення баз даних на державному та міжнародному рівні мають здійснюватися за такими напрямками:

а. збір статистичних даних по кожній із статей окремо, збір спільних для двох статей статистичних даних, з метою точніше визначити масштаби феномену насильства по відношенню до жінок;

б. вивчення наслідків насильства для жертви;

в. вивченя наслідків насильства для осіб, що стали очевидцями його вчинення, зокрема, в сім’ї;

г. оцінка медико-санітарних, соціальних та економічних витрат, пов’язаних з насильством по відношенню до жінок;

д. оцінка ефективності судових і правових механізмів боротьби з насильством по відношенню до жінок;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 10 |
 
Похожие работы:

«УДК 796.06 (477) СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Циганок О.В., викладач, Сатін Д.Є., студент Запорізький національний університет Проведений багатофакторний аналіз літературних джерел з питань формування нормативно-правової бази та організації і ліцензування в галузі фізична культура та спорт в Україні. Подальший розвиток підприємництва у сфері оздоровчої фізичної культури та спорту для всіх, зумовлений якісними змінами, що відбуваються на ринку спортивнооздоровчі послуги...»

«Київське обласне управління культури і туризму Київська обласна бібліотека для дітей 100 років Київській обласній бібліотеці для дітей 1909-2009 рр. Серія Видатні люди Київщини М И Р В А М !!! Ш О Л О М А Л Е Й Х Е М!!! Київ-2009 Київське обласне управління культури і туризму Київська обласна бібліотека для дітей 100 років Київській обласній бібліотеці для дітей 1909-2009 рр. Серія Видатні люди Київщини М И Р В А М !!! Ш О Л О М А Л Е Й Х Е М !!! ЛІТЕ РАТУРНЕ ЗНАЙОМСТВО (До 150 річчя від дня...»

«ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2013/2014 навчальному році № Назва Автор Клас Видавництво Гриф Рік видання п/п Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з ВД «Освіта» Наказ 1. 1-2 2011 навчанням українською мовою. 1-4 класи МОНмолодьспорту від 12.09.2011 № 1050 Програми для...»

«УДК 81:39 БІОМОРФНИЙ КОД КИТАЙСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ Голубовська Ірина Олександрівна д-р філол. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті в термінах культурного коду йдеться про метафорико-символічні іпостасі тваринної і рослинної царин Китаю, які створюють багато у чому неповторні національно автентичні фрагменти китайської національно-мовної картини світу. Ключові слова: культурний код, концептуальна метафора, експресивно-оцінна метафора, символ, омофонія....»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Кафедра гімнастики МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГІМНАСТИЧНИМ ВПРАВАМ для студентів ІІ курсу напрям підготовки 6.010201 Фізичне виховання 6.010202 Спорт 6.010203 Здоров’я людини Лекцію склав: доцент Бубела О.Ю. “Затверджено” на засіданні кафедри гімнастики Протокол № 2013 р. Зав. каф., доцент Бубела О.Ю. Львів –2013 Мета : 1. Дати методику навчання основним гімнастичним вправам основної гімнастики Задачі : 1. Розкрити задачі навчання в гімнастиці. 2....»

«ЄВГЕН МАЛАНЮК ПОЕЗІЇ В ОДНОМУ ТОМІ ЄВГЕН МАЛАНЮК ПОЕЗІЇ В ОДНОМУ ТОМІ ВИДАНО Науковим Товариством ім. Шевченка в Америці і Українською Вільною Академією Наук у США за матеріяльною допомогою Східньо-Європейського Фонду НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА В АМЕРИЦІ НЬЮ – ЙОРК ПЕРЕДМОВА Евген Маланюк, один з найвидатніших сучасних поетів, народився 1897 р. в степовій Україні, в родині козацько-чумацького походження. Закінчив Єлисаветську реальну школу та інженерний факультет Господарської Академії в...»

«antoshka.com.ua #01 серпень-вересень 2013 * Купуй до школи від грн 10% та отримай додаткову знижку ** Купуй до школи від грн 15% та отримай додаткову знижку ** Купуй до школи від грн 20% та отримай додаткову знижку ** ЩАСЛИВИЙ КУПОН 7% на знижку * antoshka.com.ua * Акція діє з 19.07 по 08.09.2013 ** Знижка додається до дисконту. Додаткова знижка застосовується послідовно. Подробиці акції www.antoshka.com.ua або за телефоном гарячої лінії Антошка 0800 306 063 # Дзвінки зі стаціонарних телефонів...»

«ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ освітньої тактики формування культури учіння як результату цілеспрямованих та взаємопов’язаних дій учителя й учнів на матеріалі відповідного підручника. ЛІТЕРАТУРА 1. Андриевская В. В. О психологических основах преподавания иностранного языка в 4 классе общеобразовательной школы / В. В. Андриевская // Иностранные языки в школе. – 1981. – № 4. – С. 50–53. 2. Гальскова Н. Д. Теоретические основы образовательной политики в области подготовки учащихся по иностранным языкам:...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА БІРЮКОВА ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА УДК 378.016:78.087.68 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКА ХОРУ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ-2007 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка, Міністерство освіти і науки України, м....»

«п К7 / ІЬ Т У.Р1І Л С П А Д Щ И Н А ^,Н А Ц ІО Н А Л ЬН А С В ІД О М ІС Т Ь, Д Е Р Ж А В Н ІС Т Ь 2004/ вш УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ В БОРОТЬБІ ПРОТІЙ Т О Т А Л ІТ А Р Н И Х РЕЖИМІВ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. І.КРИГГЯКЕВИЧА УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ У БО РО ТЬБІ П РОТИ ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ ЛЬВІВ 200 ББК 63.3 (4Укр) Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів / Голова редакційної колегії Ярослав Ісаєвич, упорядник і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»