WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОСВІТИ І НАУКИ Програма міжнародної науково-практичної конференції (Україна, Харків, 23 – 24 жовтня, 2013 р.) URGENT ISSUES IN EDUCATION AND SCIENCE Program of ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Академія внутрішніх військ МВС України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Департамент науки і освіти

Харківської обласної державної адміністрації

Комунальний вищий навчальний заклад

«Харківська академія неперервної освіти»

Харківська обласна громадська

організація „Культура Здоров’я”

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Програма

міжнародної науково-практичної конференції

(Україна, Харків, 23 – 24 жовтня, 2013 р.)

URGENT ISSUES IN EDUCATION AND SCIENCE

Program of International Scientific and Practical Conference (October 23 – 24, 2013, Kharkiv, Ukraine) Харків ”ХОГОКЗ” УДК [37+001+159.9+61+80+355/359]-021.121:161.221.2(06) ББК 74(4Укр)я43+70я43+88я43+5я43+80я43+68.68(4Укр)я43 А 43 Актуальні питання освіти і науки : програма міжнар. наук.-практ.

А 43 конф., 23-24 жовт. 2013 р. / Академія внутрішніх військ МВС України. – Х. :

ХОГОКЗ, 2013. – 40 с.

УДК [37+001+159.9+61+80+355/359]-021.121:161.221.2(06) ББК 74(4Укр)я43+70я43+88я43+5я43+80я43+68.68(4Укр)я43 © Академія внутрішніх військ МВС України, 2013.

© Полторак С. Т., вступ, 2013.

© ХОГОКЗ, оформлення, 2013.

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

23 жовтня 2013 р.

Реєстрація учасників конференції.

09.00-10.00 Робота ярмарку навчально-методичної літератури.

Пленарне засідання.

10.00-13.00 Перерва.

13.00-14.00 Секційні засідання.

14.00-17.30 24 жовтня 2013 р.

Робота круглого столу.

10.00-13.30 Майстер-класи.

Заключне пленарне засідання.

13.40-14.20 ОРГКОМІТЕТ Полторак С. Т. – канд. пед. наук, проф., генерал-лейтенант, начальник Академії внутрішніх військ МВС України (голова);

Большакова А. М. – д-р психол. наук, доц., зав. кафедри соціальної психології Харківської державної академії культури (голова);

Пеньков В. І. – канд. пед. наук, доц., генерал-майор, перший заступник начальника Академії внутрішніх військ МВС України з навчально-методичної та наукової роботи (заступник голови);

Мельник Ю. Б. – канд. пед. наук, доц., проф. кафедри військового навчання та виховання Академії внутрішніх військ МВС України (відповідальний секретар).

Члени оргкомітету:

Бойчук Ю. Д. – – д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри здоров’я людини та корекційної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

Ващенко І. В. – канд. істор. наук, доц., начальник кафедри військового навчання та виховання Академії внутрішніх військ МВС України;

Гриценко В. В. – д-р психол. наук, проф., зав. кафедри загальної та соціальної психології Смоленського гуманітарного університету, Росія;

Дмитренко Т. О. – д-р пед. наук, проф., проф. кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Херсонського державного університету;

Кадієвська І. А. – д-р філос. наук, проф., завідувач кафедри філософії, політології, психології та права ОДАБА;

Кайдалова Л. Г. – д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри педагогіки та психології Національного фармацевтичного університету;

Колбіна Т. В. – д-р пед. наук, проф., зав. кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету;

Клигуненко О. М. – д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;

Нагаєв В. М. – д-р пед. наук, проф., директор Харківського наукового центру дидактики менеджмент-освіти;

Пелепейченко Л. М. – д-р філол. наук, проф., проф. кафедри філології, перекладу та мовної комунікації Академії внутрішніх військ МВС України.

ВСТУП Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання освіти і науки» присвячена теоретичним і практичним питанням у освітній та науковій галузі, пошуку нових підходів у вирішенні сучасних проблем в освіті. Мета конференції – науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу педагогічних працівників, викладачів, науковців.

Конференція проводиться кафедрою військового навчання та виховання Академії внутрішніх військ МВС України при сприянні Харківської обласної громадської організації «Культура Здоров’я» і за участю КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

На адресу оргкомітету конференції надійшли заявки на участь від більш ніж 150 осіб (педагогів, психологів, філософів, філологів, фахівців у галузі медицини, права тощо) з України, Росії, Білорусії, Казахстану, з них 100 учасників мали можливість опублікувати свої статті в науковому збірнику матеріалів конференції.

Працівники 55 вищих навчальних закладів взяли участь у конференції, серед них такі з України:

- Академія внутрішніх військ МВС України, Харків;

- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

- Харківський національний технічний університет «ХПІ»;

- Харківський національний економічний університет;

- Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди;

- Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва;

- Харківський національний університет внутрішніх справ;

- Харківська державна академія дизайну та мистецтв;

- Харківська державна академія культури;

- Харківська медична академія післядипломної освіти;

- Харківська гуманітарно-педагогічна академія;

- Харківська академія неперервної освіти;

- Національний фармацевтичний університет, Харків;

- Національний університет «Юридична академія України ім. Я. Мудрого»;

- Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ;

- Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ;

- Національний авіаційний університет, Київ;

- Національна металургійна академія України;

- Київський національний університет культури і мистецтв;

- Донецький національний університет;

- Одеський національний політехнічний університет;

- Тернопільський національний економічний університет;

- Вінницький національний технічний університет;

- Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського;

- Донецький національний технічний університет;

- Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка;

- Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського;

- Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна;

- Мелітопільский державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького;

- Чорноморський державний університет імені Петра Могили;

- Рівненський державний гуманітарний університет;

- Херсонський державний університет;

- Маріупольський державний університет;

- Мукачівський державний університет;

- Дніпропетровський університет імені А. Нобеля;

- Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету;

- Одеська державна академія будівництва та архітектури;

- Кримський республіканський ін-т післядипломної педагогічної освіти;

- Південний науковий центр НАН України та МОН України;

- ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;

- Харківський базовий медичний коледж № 1;

- КЗ охорони здоров'я Харківський медичний коледж № 2;

- Красноградський коледж „Харківська гуманітарно-педагогічна академія”.

Вищі навчальні заклади із зарубіжжя:

- Челябинский государственный университет. Россия;

- Забайкальский государственный университет. Россия;

- Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Россия;

- Смоленский гуманитарный университет. Россия;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- Белгородский государственный национальный исследовательский университет. Россия;

- Балашовский институт Национального исследовательского Саратовского государственного университета шимени Н. Г. Чернышевского. Россия;

- Военная академия Республики Беларусь. Беларусь;

- Минский государственный лингвистический університет. Беларусь;

- Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка. Беларусь;

- Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. Беларусь;

- Институт повышения квалификации педагогических работников по Южно-Казахстанской области, Шымкент. Казахстан;

- Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова, Алматы. Казахстан.

Кандидат педагогічних наук, професор, генерал-лейтенант, начальник Академії внутрішніх військ МВС України Полторак С. Т.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Пеньков Володимир Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, генерал-майор, заступник начальника з навчально-методичної та наукової роботи. Академія внутрішніх військ МВС України.

ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ У РЕАЛІЗАЦІЇ

ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЛЮДИНИ

Большакова Анастасія Миколаївна – доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної психології Харківської державної академії культури.

МІЖКУЛЬТУРНА ПРОФЕСІОГРАМА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ

ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У ВИМІРІ СУБ’ЄКТ-СУБЄКТНОГО ПІДХОДУ

ДО НАВЧАННЯ

Пелепейченко Людмила Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри філології, перекладу та мовної комунікації, Академія внутрішніх військ МВС України.

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ

ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ У ПІДГОТОВКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

ФАХІВЦЯ Колбіна Тетяна Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ У ВИЩИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Кайдалова Лідія Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології, Національний фармацевтичний університет.

СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Бойчук Юрій Дмитрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини та корекційної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ Мельник Юрій Борисович – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри військового навчання та виховання, Академія внутрішніх військ МВС України, Голова Правління ХОГОКЗ.

Відповідальний секретар оргкомітету конференції.

–  –  –

Керівник:

Колбіна Тетяна Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету.

Белоусова В. И., Ермакова Г. М. Роль преподавателя в организации самостоятельной работы студентов младших курсов в условиях балльнорейтинговой системы.

Veronika Belousova, Galina Ermakova. Teacher's role in the organization of independent work of undergraduate students in score-rating system.

Густодымова В. С. Специфика применения юнгианского подхода при различных видах психологической зависимости.

Vera Gustodymova. Specificity of the application of Jungian approach to the different types of psychological dependence.

Заика Е. В., Бойчук М. П. Структура процесса произвольного запоминания (по материалам работ П. И. Зинченко и А. А. Смирнова).

Євген Заїка, Мирослава Бойчук. Структура процесу довільного запам’ятовування (за матеріалами робіт П. І. Зінченко та О. О. Смірнова).

Yevgeny Zaika, Miroslava Boychuk. The structure of the process of arbitrary memory (on materials of works P. I. Zinchenko and A. A. Smirnova).

Іванік О. Л. Основні підходи дослідження проблеми мотивації до волонтерської діяльності у вітчизняній та зарубіжній психології.

Oksana Ivanik. Basic approaches research motivation to volunteering in national and foreign psychology.

Оксана Иваник. Основные подходы исследования проблемы мотивации к волонтерской деятельности в отечественной и зарубежной психологии.

Кадиевская И. А., Быкова С. В. Социальное настроение в динамике современности.

Irina Kadievskaya, Svetlana Bukova. Social mood in the dynamics of the present.

Ірина Кадиєвская, Світлана Бикова. Соціальний настрій в динаміці сучасності.

Кадиевская И. А., Иванова М. Д. Диалог восток-запад как проблема философии культуры.

Irana Кadievskaya, Mariya Ivanova. Dialogue East-West as the problem of the philosophy of the culture.

Ірина Кадиєвская, Іванова Марія. Діалог схід-захід як проблема філософії культури.

Ковальова Т. Є. Психологічна структура суб’єктного чинника самоактуалізації особистості.

Татьяна Ковалева. Психологическая структура субъектного фактора самоактуализации личности.

Tatiana Kovaleva. Psychological factor structure of subjective self-actualization.

Колесникова В. И. Искаженный психологический тип личности как результат последствий эмоциональной депривации в детско-родительских отношениях.

Victoria Kolesnikova. Distorted psychological personality type as a result of the effects of emotional deprivation in the child-parent relationship.

Пантилеенко Е. С. Современные аспекты в проблематизации идентичности.

Катерина Пантілеєнко. Сучасні аспекти в проблематизації ідентичності.

Kateryna Pantileyenko. Modern aspects in probleming of identity.

Серик К. Т. Показатели сердечно-сосудистой системы в экстремальных ситуациях.

Kassym Serik. Indicators of cardiovascular system in extreme situations.

Токтаркан А. М. Хеликобактер пилори (helicobacter pylori).

Aizhan Toktarkan. Helicobacter pylori.

–  –  –

Керівник:Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
 
Похожие работы:

«Глава ВПЛИВ КУЛЬТУРИ НА МІЖНАРОДНІ ДІЛОВІ ВІДНОСИНИ Що таке культура? Рівні культурного програмування Типові реакції на незнайомі культури Взаємодія з іншими культурами Культурний трикутник Ділові культури М и вже звикли до думки про те, що живемо в «глобальному селищі», де перетинання кордонів у цілому не створює особливих проблем завдяки складним системам сучасних комунікацій. Менеджери, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, усе частіше стикаються із широкими міжнародними...»

«Донецька обласна державна адміністрація Управління інформаційної політики та з питань преси Управління культури і туризму Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської XV регіональний фестиваль Преса і книга Донеччини – 2010 ПЕРЕМОЖЦІ ТА ЛАУРЕАТИ КОНКУРСУ КНИГА ДОНБАСУ – 2010 Донецьк 2010 ББК 91.11(4УКР-ДОН) П 27 Переможці та лауреати конкурсу Книга Донбасу – 2010 [Текст] : бібліогр. покажч. / Донец. облдержадмін., Упр. інформаційної політики та з питань преси, Упр....»

«УДК 796.06 (477) СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Циганок О.В., викладач, Сатін Д.Є., студент Запорізький національний університет Проведений багатофакторний аналіз літературних джерел з питань формування нормативно-правової бази та організації і ліцензування в галузі фізична культура та спорт в Україні. Подальший розвиток підприємництва у сфері оздоровчої фізичної культури та спорту для всіх, зумовлений якісними змінами, що відбуваються на ринку спортивнооздоровчі послуги...»

«Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Серія: Літературознавство (32) 2011 До 140-річчя від дня народження академіка Володимира Гнатюка НАУКОВІ ЗАПИСКИ Матеріали Міжнародної наукової конференції «Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України» Тернопіль 2011 ББК83.3 УДК 821.161.2 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. д.ф.н. Ткачука М.П. – Тернопіль:...»

«Александров Олександр Володимирович, Вчитель української мови та літератури Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №58 По той бік народження й смерті.Тема: та розглянути Веди як пам’ятку світової літератури, як одну з Мета культур і монотеїстичних релігій світу, провести паралель завдання: між Ведами та Біблією, слов’янськими казками та Ведами, довести, що Бог один, незважаючи на існування різних релігій; розвивати навички виконання порівняльного аналізу, навички конспектування,...»

«Міністерство культури України Державний заклад «Національна бібліотека України для дітей» Краща книга року — 2011 Бюлетень соціологічної служби. Вип. 2 Київ 20 ББК 78.30 К 53 УДК 02 Краща книга року — 2011 : бюл. соціол. служби. Вип. 22 / держ. закл. «Нац. б-ка України для дітей» ; уклад. Н.Г.Душенчук, Є.Ю.Подокопна. — К., 2012. — 16 с. У даному випуску бюлетеня подано результати соціологічного дослідження «Краща книга року — 2011», проведеного Національною бібліотекою України для дітей на базі...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (40) 2010 УДК 316.61 : 371.11 : 159.21 ПІДГРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІМИ ВИКЛАДАЧАМИ ПСИХОЛОГІЇ В ЧАСІ ВИКОРИСТАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СТУДЕНТА О.О. Левченко Стаття присвячена питанн ю підг отовки майбутнього вчителя школи, викл адача вищої школи, управлінця як фахівців гуманітарної сфери. Зміст розкривається на рівні фасилітативних дій у складн ій динамічній системі професійног о самовизначення в межах фасилітати...»

«УДК 37.013.77 С.А. Мукомел, А.П. Стромило ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІ НА ФОРМУВАННЯ АГРЕСИВНОСТІ ТА НАСИЛЬСТВА ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ПЕРІОДІВ Анотація. У статті розкритий вплив засобів мосової інформації на формування агресивності та насильства на психіку дітей різних вікових періодів. Аннотация. В статье роскрито влияние способов масовой информации на формирование агресивности и насилия на психику детей разных возразних категорий. Annotation. This arficle is revealeв the influence of the mass madia...»

«Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Лисецький Олександр Васильович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 23.04.2013 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості...»

«ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА ФІТОСАНІТАРНА ІНСПЕКЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРОГНОЗ ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ АГРОЦЕНОЗІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2014 РОЦІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ РОСЛИН Львів – 2014 ББК П 49 Я2 + П 9 (4Ук – 4Льві) 4 Я2 УДК 632 (477.83) (035) П 783 Стасів О.Ф., Лободзець Я.І., Данілкова Т.В. У виданні узагальнено матеріали фітосанітарного моніторингу сільськогосподарських угідь, особливості сезонної динаміки чисельності й показники шкідливості понад...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»