WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |

«Право на культурне життя для людей з інвалідністю Звіт за результатами громадського моніторингу дотримання права участі людей з інвалідністю в культурному житті, проведенні дозвілля та ...»

-- [ Страница 1 ] --

Херсонська громадська організація інвалідів

«Ініціатива на захист громадських прав інвалідів»

Право на культурне життя для

людей з інвалідністю

Звіт за результатами громадського моніторингу

дотримання права участі людей з інвалідністю в культурному житті, проведенні дозвілля та відпочинку та

заняття спортом у Херсонській області

Херсон 2012 рік

Ця публікація стала можливою завдяки проекту «Розвиток громадянського суспільства», який впроваджується Програмою розвитку ООН в

Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2009-2012рр.

Думки, висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і не обов’язково відображають погляди Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН.

Звіт з громадського моніторингу дотримання права участі людей з інвалідністю в культурному житті, проведенні дозвілля та відпочинку та заняття спортом у Херсонській області.

І. Від авторів Право на Культурне Життя для людей з інвалідністю 8 листопада 2011 року, організації інвалідів розпочали реалізацію Громадського моніторингу дотримання права участі людей з інвалідністю в культурному житті, проведенні дозвілля та відпочинку та заняття спортом у Херсонській області (стаття 30 Конвенції ООН про права інвалідів).

На фото : учасники прес-конференції В Херсонській області нараховується 47 378 людей з інвалідністю, що у розрахунку на 1000 населення становить 43 особи. На сьогодні проблема захисту прав інвалідів набуває особливого значення у зв’язку з ратифікацією Україною Конвенції ООН про права інвалідів (далі КПІ). Одним з критеріїв оцінки політики держави щодо людей з інвалідністю є доступність фізичного середовища, включаючи можливість на рівні з іншими брати участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку та заняття спортом, а також доступність інформації та каналів комунікації (ст. 30 КПІ) На фото Наталія Передерій-директор Херсонського обласного будинку культури товариства глухих (крайня праворуч) розповідає про особливості культурного життя людей з вадами слуху Так, у Херсонській області до основних заходів, які вжиті для реалізації цього права людей з інвалідністю відносяться: створення при обласній бібліотеці Центру обслуговування користувачів з особливими потребами. У Центрі інваліди мають можливість скористатися послугами мережі Інтернет, автоматизованим робочим місцем, підібрати необхідну літературу за допомогою електронного каталогу, в тому числі періодичні видання надруковані шрифтом Брайля.

Станом на кінець 2011 року у центрі зареєстровано 220 постійних користувачів. В обласній бібліотеці для дітей розроблено програму спеціального обслуговування дітей-інвалідів «Доступна бібліотека».

На обласному телебаченні вечірні випуски новин транслюються із сурдоперекладом. Місцеві театри проводять новорічні вистави, куди запрошують дітей з інвалідністю, тощо.

Водночас зазначені послуги не забезпечують реалізацію прав людей з інвалідністю у повному обсязі та не можуть бути достатніми і потребують вдосконалення та розширення. Як приклад можна навести, що святкування загальноміських свят та інших офіційних подій відбуваються без участі людей з інвалідністю, інфраструктура закладів культури, дозвілля, спорту не завжди є доступною для них.

Як зазначають організації інвалідів, люди з інвалідністю такі самі члени громади і мають велике бажання брати участь у житті громади на рівних, але іноді не вистачає дуже простих речей, серед яких:

- отримання інформації про події завчасно, а не коли вони відбулись;

- збільшення кількості спеціалістів які володіють жестовою мовою;

- наявність коментаторів, які можуть допомагати людям з вадами зору краще розуміти, що відбувається навколо;

- соціальна компетентність представників місцевої громади.

На фото : «дороги» по яким ми ходимо

Одним із головних очікуваних результатів моніторингу є намагання змінити пануючі суспільні стереотипи. Організації інвалідів закликають подужати спільного «ворога» - традиційна байдужість та зневажливе ставлення до людей з фізичними відмінностями.

Майбутнє громади лежить не у площині виконання програм енергозбереження, а у програмах збереження та ефективного використання духовного, інтелектуального, власне – людського ресурсу, досягнення мети – надати усім рівні можливості, підкріплені невід’ємними правами. На думку учасників моніторингу це стане можливим завдяки, виключно, нашим спільним зусиллям, нашому світосприйняттю, особистим вчинкам кожного з нас.

На фото : Дмитро Черних представник ВГОІ «Група активної реабілітації»

–  –  –

Держави-учасниці визнають право людей з інвалідністю нарівні з іншими в культурному житті та вживають всіх належних засобів для забезпечення того, щоб люди з інвалідністю:

(a) мали доступ: до спортивних, рекреаційних і туристичних об’єктів; до витворів культури в доступних форматах; до телевізійних програм, фільмів, театру та інших культурних заходів в доступних форматах;

до таких місць, як театри, музеї, кінотеатри, бібліотеки та туристичні послуги, а також мали найбільшою можливою мірою доступ до пам’ятників та об’єктів, що мають національне культурне значення.

(б) були включеними: на рівні з іншими у проведенні дозвілля і відпочинку та в спортивних заходах; можливість розвивати та використовувати свій творчий, художній та інтелектуальний потенціал, організовувати своє дозвілля – не лише заради свого блага, а заради збагачення всього суспільства.

(в) були визнаними (розумне пристосування): щоб закони про захист прав інтелектуальної власності не ставали невиправданим чи дискримінаційним бар’єром для доступу людей з інвалідністю до витворів культури; мають право нарівні з іншими на визнання і підтримку їхньої особливої культурної і мовної самобутності, включаючи мови жестів та культуру глухих.

особлива увага звертається на виконання державою своїх зобов’язань у забезпеченні того, щоб діти з інвалідністю мали рівний з іншими дітьми доступ до участі в іграх, в проведенні дозвілля і відпочинку та в спортивних заходах, включаючи заходи в рамках шкільної програми.

(Кожна держава повинна вжити заходів для поступової Конвенція про права інвалідів. Резолюція Генеральної асамблеї ООН № 61/106, i прийнята на шістдесят першій сесії ГА ООН 2006 року (Конвенцію ратифіковано законом № 1767-VI від 16.12.2009).

реалізації соціальних та культурних прав, використовуючи для цього якнайбільше наявних ресурсів. Це зобов’язання, що зазвичай називається «поступова реалізація», визнає той факт, що інколи необхідний час, щоб реалізувати ці права повною мірою. Наприклад, коли існує потреба у створені чи удосконаленні систем соціального захисту чи охорони здоров’я. У той час коли, «поступова реалізація»

надає державам-учасницям, зокрема країнам, що розвиваються, певну гнучкість у досягненні завдань Конвенції, вона не звільняє державучасниць від обов’язку захищати ці права.

Безумовно висвітленими у Конвенції є три окремі обов’язки держав-учасниць:

Зобов’язання щодо дотримання – держави-учасниці повинні утримуватися від втручання у користування правами осіб із інвалідністю. Наприклад, держави не повинні проводити медичні експерименти на особах із інвалідністю без їхньої згоди або виключати особу зі школи на підставі інвалідності.

Зобов’язання щодо захисту – держави-учасниці повинні запобігати порушенням цих прав з боку третіх сторін. Наприклад, держави повинні вимагати від приватних працедавців забезпечувати справедливі та сприятливі умови праці для осіб з інвалідністю, включаючи забезпечення «розумного пристосування». Держави повинні дбайливо захищати осіб із інвалідністю від неналежного ставлення чи зловживань.

Зобов’язання щодо реалізації– держави-учасниці повинні вжити відповідних заходів на законодавчому, адміністративному, бюджетному, судовому та інших рівнях спрямованих на повну реалізацію цих прав (див. рамку на попередній сторінці).

Приклади того, як ці зобов’язання можуть виконуватися на практиці:

• Ухвалити законодавчі та адміністративні заходи для реалізації правлюдини з інвалідністю.

• Ухвалити законодавчі та інші заходи для усунення дискримінації.

• Захищати та сприяти реалізації прав людей з інвалідністю у всіх стратегіях та програмах.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• Припинити будь-які дії, що порушують права людей з інвалідністю.

• Забезпечити повагу до прав людей з інвалідністю з боку державного сектору.

• Забезпечити повагу приватного сектору та окремих людей до прав людей з інвалідністю.

• Проводити та сприяти проведенню дослідницької роботи та конструкторської розробки товарів, послуг, технологій, доступних для користування людьми з інвалідністю, а також сприяти їх наявності та заохочувати інших проводити такі дослідження.

• Надати людям з інвалідністю наявну інформацію про асистивні технології.

• Сприяти освіті спеціалістів та персоналу, що працюють з людьми з інвалідністю у питаннях прав, закріплених цією Конвенцією.

• Проводити консультації та залучати людей з інвалідністю у процес прийняття рішень, розробки та впровадження законодавства та стратегій, що їх стосуються.

2.2. Керівні принципи1 (російською мовою):

В статье 30 Конвенции ООН про права инвалидов признается право на участие в культурной жизни, развитие и использование своего творческого, художественного и интеллектуальногопотенциала, признание и поддержку их особой культурной и языковой самобытности и на участие в проведении досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях наравне с другими.

Государству-участникуследуетотразить:

• меры, принятые для признания и поощрения права инвалидов на участие наравне с другими в культурной жизни, включаявозможности развития и использования своего творческого, художественного и интеллектуального потенциала;

• меры, принятые для обеспечения того, чтобы культурные, развлекательные, туристические и спортивные центры были доступны для инвалидов, принимая во внимание детей-инвалидов, в том числе с помощью условий, предъявляемых при использовании гоКерівні принципи відносно документу по конкретному договору, якій має надаватися державами-учасниками відповідно до статті 35, пункт 1, Конвенції про права інвалідів CRPD/C/2/3 сударственных закупок и государственного финансирования;

• меры, принятые для обеспечения того, чтобы законы об интеллектуальной собственности не становились препятствием для инвалидов в доступе к культурным материалам, включая участие в соответствующих международных усилиях;

• меры, принятые для поощрения культуры глухих;

• меры, принятые для поощрения участия инвалидов в занятиях спортом, включая ликвидацию дискриминационного и неодинакового обращения с инвалидами при присуждении призов и медалей;

• меры, принятые для обеспечения того, чтобы дети-инвалиды имели наравне со всеми другими детьми доступ к участию в играх, в проведении досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, включая мероприятия в рамках школьной системы.

2.3. Стандарти передбачені міжнародними документами, що мають силу для України

1. Загальна декларація прав людини

2. Декларація прав дитини

3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (та протоколи до неї)

4. Конвенція про права дитини

5. Конвенція про права інвалідів 6. Європейський кодекс соціального забезпечення (Переглянутий) 7. Європейська соціальна хартія (Переглянута)

8. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права

9. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права

10. План дій Ради Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими можливостями в суспільстві: покращення якості життя людей з обмеженими можливостями в Європі в 2006роках;

11. Всесвітня програма дій відносно інвалідів, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 3 грудня 1982 року (резолюція 37/52);

12. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 48/96;

Загальна декларація прав людини Стаття Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.

Стаття 2 Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища. Крім того, не повинно проводитися ніякого розрізнення на основі політичного, правового або міжнародного статусу країни або території, до якої людина належить, незалежно від того, чи є ця територія незалежною, підопічною, несамоврядованою або якнебудь інакше обмеженою у своєму суверенітеті.

Стаття 6 Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб’єктності.

Стаття 22 Кожна людина, як член суспільства, має право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної держави.

Стаття 27

1. Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті суспільства, втішатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі і користуватися його благами.

2. Кожна людина має право на захист її моральних і матеріальних інтересів, що є результатом наукових, літературних або художніх праць, автором яких вона є.

декларация прав ребенка Принцип 7 Ребенокимеет право на получениеобразования, котороедолжнобытьбесплатным и обязательным, по крайней мере на начальныхстадиях. Ему должнодаватьсяобразование, котороеспособствовалобыегообщему культурному развитию и благодарякоторому он могбы, на основеравенствавозможностей, развитьсвоиспособности и личноесуждение, а такжесознаниеморальной и социальнойответственности и стать полезным членом общества.

Наилучшее обеспечение интересов ребенка должнобыть руководящим принципом для тех, на ком лежитответственность за егообразование и обучение; этаответственностьлежитпреждевсего на его родителях.

Ребенкудолжнабытьобеспеченаполнаявозможностьигр и развлечений, которыебылибынаправлены на цели, преследуемыеобразованием; общество и органыпубличнойвластидолжныприлагатьусилия к тому, чтобыспособствоватьосуществлениюуказанного права.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |
 
Похожие работы:

«ЛЬВІВСЬКОLWOWSKOРЯШІВСЬКІ RZESZOWSKIE НАУКОВІ ZESZYTY ЗОШИТИ NAUKOWE 1-й номер Numer 1 Видається з 2013 року Ukazuje si od 2013 roku Львівський національний Uniwersytet Rzeszowski університет імені Івана Франка Львів – Ряшів Lww – Rzeszw ЯНУШ КОРЧАК 1878–1942 IN MEMORIAM ЛЬВІВСЬКО-РЯШІВСЬКІ НАУКОВІ ЗОШИТИ 1-й номер Видається з 2013 року Львів – Ряшів Засновник: Львівський національний університет ім. І. Франка, Факультет культури і мистецтв Ряшівський університет, Факультет педагогіки і...»

«Між дисциплінами: розширення контекстів літературознавчої галузі чи зміна статусу? УДК 82.0:005 МІЖ ДИСЦИПЛІНАМИ: РОЗШИРЕННЯ КОНТЕКСТІВ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ГАЛУЗІ ЧИ ЗМІНА СТАТУСУ? Василь БУДНИЙ Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000 Статтю присвячено інтердисциплінарним процесам, котрі не лише розширюють контекст літературознавства, а й змінюють його методологічну конфігурацію, впливаючи на пізнавальні, практичні та дидактичні...»

«Національний лісотехнічний університет України Виходячи з цього, сьогодні найбільш зацікавленими у проведенні екологічного аудиту є іноземні інвестори та самі підприємства (для отримання іноземного фінансування). Таким чином, заходи, які вживають на державному рівні у поєднанні з тенденціями на ринку, підвищення рівня свідомості і культури господарювання сучасних керівників призведуть до того, що українські підприємства широко застосовуватимуть принципи екологічного аудиту, який є важливою...»

«Георгій Філіпчук, УДК 37.032(39:171:502) м. Київ ЕТНОКУЛЬТУРА, ПРИРОДОВІДПОВІДНІСТЬ В ЕТИЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У статті проаналізовано важливі завдання і пріоритети розвитку національної освіти. Актуалізовано значущість універсальних і етнокультурних цінностей для удосконалення змісту суспільного виховання, забезпечення цивілізаційного процесу, формування етичної парадигми життєдіяльності в умовах глобального світу. Наголошено на необхідності реалізації принципів природовідповідності і народності...»

«Український незалежний центр політичних досліджень Інформаційно-дослідницький центр «Інтеграція і розвиток» Сімферопольська міська громадська організація «Інститут соціальних досліджень» Рівний доступ до якісної освіти в АР Крим: виклики і перспективи в полікультурному регіоні Київ–201 ББК 74.04 (4УКР–6КРМ) Р4 Рівний доступ до якісної освіти в АР Крим: виклики і перспективи в полікультурному Р49 регіоні / [Ю. А. Тищенко, С. А. Горобчишина, Ю. І. Куркчі [та ін.]; Укр. не залеж. центр політ....»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2010. Вип. 50. С.57-65 Series Philol. 2010. Is.50. P.57-65 УДК 372.881.116: 811.162.2 ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Микола Вашуленко Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, кафедра педагогіки і методики початкової освіти, вул. Києво-Московська, 24, Глухів, Сумська обл., 41400, Україна, тел.: 05444 2 33 06 Розкрито шляхи вдосконалення структури, змісту і методичних...»

«УДК 101+378 Галина Калінічева Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ЧАСУ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН У СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ © Калінічева Г., 2008 Розглянуто актуальні проблеми модернізації національної системи вищої освіти в контексті входження України до європейського освітнього простору, висвітлюються стратегічні напрями і заходи модернізаційних зрушень у вищій освіті в умовах глобалізаційних викликів часу. Ключові слова: вища...»

«Міністерство культури України Державний заклад «Національна бібліотека України для дітей» Краща книга року — 2011 Бюлетень соціологічної служби. Вип. 2 Київ 20 ББК 78.30 К 53 УДК 02 Краща книга року — 2011 : бюл. соціол. служби. Вип. 22 / держ. закл. «Нац. б-ка України для дітей» ; уклад. Н.Г.Душенчук, Є.Ю.Подокопна. — К., 2012. — 16 с. У даному випуску бюлетеня подано результати соціологічного дослідження «Краща книга року — 2011», проведеного Національною бібліотекою України для дітей на базі...»

«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ УДК 17.02 Віктор Петрушенко Національний університет “Львівська політехніка” ПІСЛЯ МАКІНТАЙРА: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ МОРАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ © Петрушенко Віктор, 2012 Окреслено причини втрати традиційною етикою впливу на життєдіяльність сучасної людини. Запропоновано нове бачення моральності на основі ідей “нової антропології”, що подає людину в єдності та взаємній зумовленості природного та соціально-культурного начал та “нового гуманізму”,...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство. 2008. Вип. 3. С. 76 – 115 Ser. Bibliology. 2008. Is. 3. P. 76 – 115 УДК 061.22 (477.83-25)“1848/1870” ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА “ГАЛИЦЬКО-РУСЬКА МАТИЦЯ” (1848–1870) Олександр СЕДЛЯР Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека, вул. Драгоманова, 5, м. Львів, 79601, Україна, тел. (032) 239-43-59, ел. пошта: sedlyar@rambler.ru У статті досліджено видавничу діяльність “Галицько-руської матиці” протягом...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»