WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Т.С. Мачача, Н.Г. Левченко, Слово до вчителя І.Ю. Ходзицька Збірник тестових завдань з трудового навчання (обслуговуючих видів праці) призначено для проведення моніторингу навчальних ...»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Т.С. Мачача, Н.Г. Левченко,

Слово до вчителя

І.Ю. Ходзицька

Збірник тестових завдань з трудового навчання (обслуговуючих видів праці) призначено

для проведення моніторингу навчальних досягнень учнів 10-х класів за результатами їхнього

навчання в основній школі. Тривалість розв’язування учнями одного варіанта тестових завдань – 45 хвилин.

Зміст тестових завдань з трудового навчання витримано відповідно до Державного стандарту 2004 року за наскрізними змістовими лініями:

• людина в технічному середовищі;

• технологічна діяльність людини;

• соціально-професійне орієнтування людини на ринку праці;

Трудове навчання (обслуговуючі види праці)

• графічна культура людини;

• проектна діяльність людини у сфері матеріальної культури.

У збірнику подано 10 варіантів тестів. Кожен варіант містить 15 тестових завдань трьох рівнів складності. З них сім завдань (1–7) першого рівня складності та п’ять завдань (8–12) другого рівня складності розроблено в закритому форматі, тоді як три завдання (13–15) третього рівня складності – у відкритому форматі.

Сім завдань першого рівня складності на вибір однієї правильної відповіді розраховані на перевірку розуміння базових понять, що презентують предмет «Трудове навчання (обслуговуючі види праці)». Правильна відповідь на кожне із семи завдань цього рівня оцінюється одним балом. Максимальна кількість балів за розв’язування тестових завдань цього рівня складає 7 балів.

П’ять завдань другого рівня складності на встановлення відповідності розраховані на перевірку вміння аналізувати, застосовувати знання у стандартних ситуаціях. Правильна відповідь на кожне з п’яти завдань цього рівня оцінюється двома балами. Максимальна кількість балів за розв’язування тестових завдань цього рівня складає 10 балів.

Три завдання третього рівня складності – це проблемні завдання, які передбачають перевірку здатності учнів до розв’язування проблем проектно-технологічної діяльності як фундаментального об’єкта технологічної освіти в нестандартних ситуаціях. Вони потребують прийняття обґрунтованих рішень, просторової уяви, творчого мислення, емоційно-ціннісних ставлень. Кожна правильна відповідь на завдання 13–15 цього рівня оцінюється трьома балами. Правильна відповідь на 15 завдання з профорієнтації оцінюється у два етапи: без відповідного обґрунтування оцінюється одним балом, з належним обґрунтуванням – трьома балами. Максимальна кількість балів за розв’язування тестових завдань цього рівня складає 9 балів.

Виконання одного варіанта тестових завдань оцінюється максимум 26 балами.

Визначення загальної кількості набраних учнем балів за виконання тесту з трудового навчання і переведення їх у рівень навчальних досягнень здійснюється за допомогою таблиць 1 і 2.

<

–  –  –

І.Ю. Ходзицька уміння усвідомлено застосовувати знання для розв’язування практичних завдань різних етапів проектно-технологічної діяльності щодо створення особистісно і соціально значущих виробів: від ідеї до повної її реалізації.

У збірнику міститься 10 варіантів тестів. Кожен варіант складається з 15 тестових завдань трьох рівнів складності. З них сім завдань (1–7) першого рівня складності, п’ять завдань (8–

12) другого рівня складності і три завдання (13–15) третього рівня складності.

Увага! Відповідь на кожне тестове завдання спочатку заповнюється безпосередньо в збірнику завдань, а потім переноситься у бланк відповідей1.

–  –  –

А Б В Г Завдання 13–15 третього рівня складності відкритого типу пов’язані з використанням знань у нестандартних ситуаціях. Ці завдання на розв’язування проблем проектно-технологічної діяльності та проблем професійної орієнтації.

Приклад завдання № 13. Розрахуйте кількість тканини, потрібної для пошиття зображеної на малюнку спідниці, якщо Сс = 46 см, Дв = 40 см при ширині тканини 1,5 м.

Відповідь. Дв + припуски на шви (3–5 см) + підкрійна обшивка (10 см).

40 + 5 + 10 = 55 см.

Бланк відповідей розміщено всередині збірника.

–  –  –

І.Ю. Ходзицька Метою зазначеного заходу є виявлення навчальних досягнень учнів і з’ясування кількох важливих освітніх питань, а саме:

– Які знання здобули десятикласники з тих чи інших навчальних предметів, якого рівня сягають їхні загальнонавчальні вміння?

– Який рівень інтересу до навчання сформовано в учнів? До яких предметів навчальний інтерес більший, а до яких – недостатній?

– Чи вміють учні аналізувати зміст прочитаних текстів, робити висновки, висловлювати власне ставлення до прочитаного?

– Чи вміють знаходити нестандартне рішення в процесі розв’язування навчальних завдань, самостійно працювати з підручником, розв’язувати задачі, залучати додаткову інформацію під час виконання проблемних завдань?

– Чи ефективно розподіляють зусилля і час, виконуючи навчальні завдання?

Трудове навчання (обслуговуючі види праці)

– І головне, чи навчилися Ваші діти застосовувати здобуті знання не лише на уроках, а й у повсякденному житті?

Участь учня в моніторингу допоможе вчителеві і Вам отримати об’єктивну інформацію про результати його навчання та сприятиме поліпшенню системної підготовки майбутніх випускників до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. За Вашим бажанням можна здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень учня з відповідними досягненнями однокласників та допомогти зорієнтуватися щодо вдосконалення подальшої навчальної роботи школяра.

Від того, якого рівня знань досягне Ваша дитина в школі, залежить її подальше професійне навчання і доросле життя. Об’єктивні результати моніторингу сприятимуть заохоченню школяра до навчання, допоможуть йому зрозуміти, що навчання – це дуже важлива і значуща частина цього періоду життя. Ваша зацікавленість і дружня допомога у проведенні моніторингу додадуть дитині наснаги та впевненості в собі у процесі навчальної діяльності.

–  –  –

3. Виберіть правильне визначення. «Механізми – це...» АБВГ А сукупність знарядь праці Б пристрої для передачі або перетворення руху В машини, які виконують роботу без посередньої участі людини Г все те, із чого виготовляють вироби

4. На якому малюнку зображено схему полотняного переплетення? АБВГ

–  –  –

У завданнях 13–15 потрібно навести розгорнуту відповідь, яку запишіть у бланку відповідей у частині «Виконання завдань відкритого типу».

13. Розрахуйте ширину клинка по лінії стегон для шестиклинкової спідниці, якщо Сс = 47 см.

Розрахунки виконайте в бланку відповідей.

14. Нанесіть на кресленик прямої спідниці лінії моделювання спідниці, зображеної на малюнку.

Лінії моделювання спідниці на кресленику зобразіть у бланку відповідей.

15. Визначте правильний перелік професій, які належать до типу «людина – АБВГ людина» та мають попит на ринку праці в Україні.

А диспетчер, екскурсовод, технолог з пошиття одягу Б учитель, лікар, продавець В медична сестра, фізіолог рослин, вихователь Г технолог пекарного виробництва, кулінар, швачка Обґрунтуйте свій вибір у бланку відповідей.

–  –  –

АБВ Г А Б 2 3 В 4 Г 7

–  –  –

14. Нанесіть на кресленик прямої спідниці лінії моделювання спідниці, зображеної на малюнку.

Лінії моделювання спідниці на кресленику зобразіть у бланку відповідей.

15. Визначте правильний перелік професій, які належать до гностичного (пізна- АБВГ вального) класу та мають попит на ринку праці в Україні.

А контролер технічного контролю, коректор, санітарний лікар Б столяр, учитель, рільник В учений, конструктор-модельєр одягу, конструктор меблів Г кресляр, реставратор, аранжувальник квітів Обґрунтуйте свій вибір у бланку відповідей.

–  –  –

11. Установіть відповідність між назвами технологічних операцій в’язання спицями та їхніми схематичними зображеннями.

А рівномірне добавляння петель Б нерівномірне добавляння петель

–  –  –

14. Нанесіть на кресленик прямої спідниці лінії моделювання спідниці, зображеної на малюнку.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Лінії моделювання спідниці на кресленику зобразіть у бланку відповідей.

15. Визначте правильний перелік професій, які належать до пошукового АБВГ (винахідницького) класу та мають попит на ринку праці в Україні.

А контролер технічного контролю, коректор, санітарний лікар Б столяр, учитель, рільник В учений, конструктор-модельєр одягу, конструктор меблів Г кресляр, реставратор, аранжувальник квітів Обґрунтуйте свій вибір у бланку відповідей.

–  –  –

6. Який елемент в’язання спицями зображено на малюнку? АБВГ А вив’язування петлі з протяжки Б вив’язування двох петель разом лицьовою петлею В вив’язування петлі з накидом за передню стінку петлі Г вив’язування з однієї петлі двох

7. Як називають деталі швейного виробу з розміткою для обробки та з’єднання? А Б В Г А заготовки В деталі крою Б напівфабрикати Г частини виробу

–  –  –

У завданнях 13–15 потрібно навести розгорнуту відповідь, яку запишіть у бланку відповідей у частині «Виконання завдань відкритого типу».

13. Розрахуйте кількість тканини, потрібної для пошиття зображеної на малюнку спідниці, якщо Сс = 46 см, Дв = 50 см при ширині тканини 1,5 м.

Розрахунки виконайте в бланку відповідей.

14. Нанесіть на кресленик прямої спідниці лінії моделювання спідниці, зображеної на малюнку.

Лінії моделювання спідниці на кресленику зобразіть у бланку відповідей.

15. Визначте, які із зазначених професій відповідно до умов праці належать до АБВГ праці з підвищеною моральною відповідальністю та мають попит на ринку праці в Україні.

А бібліотекар, кресляр, кравець Б інспектор міліції, учитель, суддя В шахтар, водолаз, монтажник сталевих конструкцій Г продавець, інкасатор, касир Обґрунтуйте свій вибір у бланку відповідей.

–  –  – 
Похожие работы:

«УДК 378.147.1:811.161.2’38 © Колесник Л. Ф. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Постановка проблеми. В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба зміцнення статусу української мови, забезпечення використання її в усіх сферах громадського і державного життя. Досконале, ґрунтовне володіння...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2011. Вип. 6. С. 48– 60 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2011. Is. 6. P. 48– 60 УДК 76.034.046.3(477.83-25) І.Филипович “ПОТРІБНІ МІДЕРИТИ”1 – АНАЛІЗ ВИБРАНИХ ПРИКЛАДІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ГРАФІКИ ХVІІІ ст. У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ДОВГОГО ТРИВАННЯ Томаш НІКЛЯС Університет ім. Миколая Коперніка в Торуні, вул. Міцкевича, 121, м. Торунь, 87-100, Польща, тел. (056) 611-37-61 На тлі огляду...»

«Александров Олександр Володимирович, Вчитель української мови та літератури Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №58 По той бік народження й смерті.Тема: та розглянути Веди як пам’ятку світової літератури, як одну з Мета культур і монотеїстичних релігій світу, провести паралель завдання: між Ведами та Біблією, слов’янськими казками та Ведами, довести, що Бог один, незважаючи на існування різних релігій; розвивати навички виконання порівняльного аналізу, навички конспектування,...»

«www.zgia.zp.ua УДК 005.932.5:658 Бобко Н. А. старший викладач кафедри економіки підприємства Крутько Р. О. спеціаліст кафедри економіки підприємства Запорізька державна інженерна академія razer.83@mail.ru РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Бобко Н.А., Крутько Р.О. Резерви зниження матеріальних витрат промислового підприємства. Розглянуто склад матеріальних витрат промислового підприємства та визначено резерви їх зниження. Бобко Н.А., Крутько Р.А. Резерві снижения...»

«ЛЬВІВСЬКОLWOWSKOРЯШІВСЬКІ RZESZOWSKIE НАУКОВІ ZESZYTY ЗОШИТИ NAUKOWE 1-й номер Numer 1 Видається з 2013 року Ukazuje si od 2013 roku Львівський національний Uniwersytet Rzeszowski університет імені Івана Франка Львів – Ряшів Lww – Rzeszw ЯНУШ КОРЧАК 1878–1942 IN MEMORIAM ЛЬВІВСЬКО-РЯШІВСЬКІ НАУКОВІ ЗОШИТИ 1-й номер Видається з 2013 року Львів – Ряшів Засновник: Львівський національний університет ім. І. Франка, Факультет культури і мистецтв Ряшівський університет, Факультет педагогіки і...»

«ЛІНГВОДИДАКТИКА лише за умови органічного поєднання системно-описового, функціонально-стилістичного та комунікативно-діяльнісного підходів, у процесі активної мовленнєвої діяльності, зорієнтованої на вимоги професії юриста. Ключові слова: мовлення, мовленнєва компетентність, мовленнєві уміння, мовленнєва діяльність, мовленнєва культура. М. И. КРЫСЬКИВ ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ НА ЗАНЯТИЯХ С КУРСА «УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ» Изложены основные...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет радіоелектроніки КАМЕНЄВА ІРИНА ВІТАЛІЇВНА УДК 519.7:007.52; 519.711.3 МОДЕЛІ РЕЛЯЦІЙНИХ МЕРЕЖ МОЗКОПОДІБНИХ СТРУКТУР ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ШТУЧНОМУ ІНТЕЛЕКТІ 05.13.23 — системи та засоби штучного інтелекту Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти і науки...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА БУДЯНСЬКИЙ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ УДК 371.134:7.021.42+792.028.3 ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО АРТИСТИЗМУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі педагогічної творчості Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Міністерство...»

«МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗВ’ЯЗКУ Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова Кафедра менеджменту та маркетингу МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ Методичний посібник до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальностей 0502 – Менеджмент 8.050201 – Менеджмент організацій Одеса УДК 339.5 План НМВ 2009 р. Укладачі: Жуковська Л.Е., Козак В.І, Аветисян К.П. Менеджмент організацій: методичний посібник. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С....»

«УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ Ковалевський С. В., Кошева Л. В. Донбаська державна машинобудівна академія Анотація. Розглянуто новий підхід до процесу формування особистісних якостей студентів з позицій керованої системи. Представлено об'єкт управління з підсистемою, що управляє, у вигляді відкритої системи. Простежено біфуркаційні явища у навчальному процесі. В експерименті брали участь 326 студентів у віці 17-20 років. Визначена система педагогічних технологій,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»