WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«Виконання та оформлення дипломної роботи спеціаліста : метод. 1. рекомендації для студ. спец. “Агрономія” / П. Д. Завірюха, В. Г. Влох, М. Я. Бомба; ЛДАУ. – Львів, 2001. – 59 с. Вимоги ...»

-- [ Страница 2 ] --

Методичні рекомендації з підготовки дипломної роботи освітньокваліфікаційного рівня “Бакалавр” студентами напряму підготовки “Агрономія” / В. В. Снітинський, П. Д. Завірюха, З. М. Томашівський ; ЛНАУ. – Львів, 2008. – 42 с.

Методичні рекомендації з підготовки дипломної роботи освітньокваліфікаційного рівня “Магістр” з напряму підготовки “Агрономія” / В. В. Снітинський, В. М. Боярчук, П. Д. Завірюха ; ЛНАУ. – Львів, 2008. – 45 с.

Селекція і насінництво : словник термінів і термінологій для студентів спец.

50.

“Агрономія” та “Плодоовочівництво та виноградарство” / І. І. Тимошенко, О. М.

Андрушко ; ЛНАУ. – Львів, 2008. – 37 с.

Сільськогосподарська біотехнологія: клітинна та генетична інженерія 51.

рослин: короткий термінологічний словник для студ. ф-ту агротехнологій і екології і студ.

ф-ту заочної освіти / П. Д. Завірюха. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Львів, 2008. – 30 с.

Фітопатологія : завдання для індивідуальної роботи студ. агрономічного фту / О. О. Дудар, Н. І Ковальчук. – Львів, 2008. – 24 с.

Фітопатологія : метод. рекомендації до виконання контрольних робіт для 53.

студ. ф-ту заочної освіти спец. “Агрономія” та “Плодоовочівництво та виноградарство” / О. О. Дудар, Н. І. Ковальчук. – Львів, 2008. – 16 с.

Фітопатологія : метод. рекомендації до виконання курсових робіт для студ.

54.

ф-ту заочної освіти спец. “Агрономія” та “Плодоовочівництво та виноградарство” / О. О.

Дудар, Н. І. Ковальчук. – Львів, 2008. – 24 с.

Апробація сортових посівів сільськогосподарських культур. Організація, 55.

техніка проведення, документація : навч. посіб. / П. Д. Завірюха, І. І. Тимошенко, О. М. Андрушко, Ю. С. Голячук. – Львів, 2009. – 176 с.

Генетика : робочий зошит для лабор.-практ. занять і самостійної роботи 56.

студ. очного і заочного навчання ф-ту агротехнологій і екології спец. “Агрономія”, “Плодоовочівництво і виноградарство” / П. Д. Завірюха, З. П. Неживий, Ю. С. Голячук ;

ЛНАУ. – Львів, 2009. – 124 с.

Генетика : робочий зошит для лабор.-практ. занять і самостійної роботи 57.

студ. очного і заочного навчання ф-ту агротехнологій і екології спец. “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” / П. Д. Завірюха, З. П.

Неживий, Ю. С. Голячук ; ЛНАУ. – Львів, 2009. – 52 с.

Інтегрований захист рослин : метод. рекомендації для практ. робіт студ.

58.

спец. “Агрономія” ОКР “Магістр”/ Г. О. Косилович, О. М. Коханець ; ЛНАУ. – Львів, 2009. – 71 с.

Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння сільськогосподарських 59.

культур : програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР “Магістр” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України за спец. “Агрономія” / С. М. Каленська, Н. В. Новицька, В. Є. Качура, М. О.

Остренко, П. Д.Завірюха. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 15 с.

Програма і методичні рекомендації до проходження виробничої практики 60.

студ. ф-ту агротехнологій і екології спец. “Агрономія” / П. Д. Завірюха, З. М. Томашівський, О. М. Андрушко ; ЛНАУ. – Львів, 2009. – 22 с.

Робочий зошит для лабораторних робіт з фітопатології для студентів 61.

факультету агротехнологій і екології / Н. І. Ковальчук, О. О. Дудар ; ЛНАУ. – Львів, 2009.

– 78 с.

Сільськогосподарська біотехнологія: клітинна інженерія рослин : метод.

62.

вказівки до лабор.-практ. занять та самостійної аудиторної і позааудиторної роботи студ.

ф-ту агротехнологій і екології спец. “Агрономія”, “Плодоовочівництво і виноградарство” і “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” / П. Д. Завірюха, З. П. Неживий ; ЛНАУ. – Львів, 2009. – 84 с.

Сортознавство картоплі: генеалогія, біологічні особливості, господарські 63.

ознаки сортів картоплі селекції кафедри генетики, селекції та захисту рослин Львівського НАУ : метод. рекомендації для аудиторної і позааудиторної роботи студ. денної та заочної форм навчання спец. “Агрономія”, “Плодоовочівництво і виноградарство” / І. І.

Тимошенко, П. Д. Завірюха, М. В. Лоїк ; ЛНАУ. – Львів, 2009. – Ч. 1. – 74 с.

Управління чисельністю комах-фітофагів : програма навч. дисципліни для 64.

підготовки фахівців ОКР “Магістр” спец. “Захист рослин” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України / Я. О. Лікар, М. Б.

Рубан, Є. М. Білецький, П. Д. Завірюха. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 14 с.

Фітосанітарний моніторинг : метод. рекомендації до практ. робіт студ. спец.

65.

“Агрономія” ОКР “Магістр” / Г. О. Косилович, О. М. Коханець ; ЛНАУ. – Львів, 2009. – 67 с.

Щоденник виробничої і переддипломної практик студентів факультету 66.

агротехнологій і екології денної форми навчання спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” / П. Д. Завірюха, З. М. Томашівський, П. Р. Хірівський ;

ЛНАУ. – 3-є вид., доп. – Львів, 2009. – 43 с.

Щоденник виробничої практики студентів факультету агротехнологій і 67.

екології денної форми навчання спеціальностей “Агрономія” і “Плодоовочівництво та виноградарство” / П. Д. Завірюха, З. М. Томашівський, П. Р. Хірівський ; ЛНАУ. – 4-е вид., перер. і доп. – Львів, 2009. – 83 с.

Апробація сортових посівів сільськогосподарських культур. Організація, 68.

техніка проведення, документація : навч. посіб. для самостійної роботи студ. ф-ту агротехнологій і екології і студ. ф-ту заочної освіти спец. “Агрономія” / П. Д. Завірюха, І.

І. Тимошенко, О. М. Андрушко, Ю. С. Голячук. – Львів, 2010. – С. 197.

Генетика : робочий зошит для лабор.-практ. занять і самостійної роботи 69.

студ. очного і заочного навчання ф-ту агротехнологій і екології спец. “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” / П. Д. Завірюха, З. П.

Неживий, Ю. С. Голячук ; ЛНАУ. – Львів, 2010. – 124 с.

Екологічні основи захисту рослин : навч. посіб. / О. М. Коханець, 70.

Г. О. Косилович ; ЛНАУ. – Львів, 2010. – 105 с.

Інтегрований захист рослин : метод. рекомендації до виконання курсових 71.

робіт студ. спец. “Агрономія” ОКР “Магістр” / Г. О. Косилович, О. М. Коханець ; ЛНАУ. – Львів, 2010. – 29 с.

Інтегрований захист рослин : навч. посіб. / Г. О. Косилович, 72.

О. М. Коханець ; ЛНАУ. – Львів, 2010. – 166 с.

Інтегрований захист рослин в плодоовочівництві : метод. рекомендації до 73.

виконання практ. робіт студ. спец. “Плодоовочівництво і виноградарство” ОКР “Магістр” / О. М. Коханець, Г. О. Косилович ; ЛНАУ. – Львів, 2010. – 85 с.

Інтегровані системи захисту в плодоовочівництві : метод. рекомендації до 74.

виконання курсових робіт студ. спец. “Плодоовочівництво і виноградарство” ОКР “Магістр” / О. М. Коханець, Г. О. Косилович ; ЛНАУ. – Львів, 2010. – 19 с.

Карантин рослин : метод. рекомендації до виконання лабор. робіт студ. спец.

75.

“Агрономія” ОКР “Бакалавр” / О. М. Коханець, Г. О.Косилович ; ЛНАУ. – Львів, 2010. – 26 с.

Карантин рослин : метод. рекомендації до самостійного вивчення матеріалу 76.

та контрольних робіт студ. ф-ту заочної освіти / О. М. Коханець, Г. О. Косилович ; ЛНАУ.

– Львів, 2010. – 26 с.

Методичні вказівки до виконання лабор. робіт з навчальної дисципліни 77.

“Біотехнологія в рослинництві” студ. спец. “Агрономія” ОКР “Магістр” / П. Д. Завірюха ;

ЛНАУ. – Львів, 2010. – 82 с.

Методичні вказівки до виконання практ. робіт з навчальної дисципліни 78.

“Спеціальна генетика” студ. спец. “Агрономія” ОКР “Магістр” / П. Д. Завірюха ; ЛНАУ. – Львів, 2010. – 82 с.

Основи наукових досліджень : метод. рекомендації до виконання лабор.

79.

робіт студ. спец. “Агрономія”, “Плодоовочівництво і виноградарство” / І. І. Тимошенко, Ю. С. Голячук ; ЛНАУ. – Львів, 2010. – 54 с.

Програма і методичні рекомендації до проходження виробничої практики 80.

студ. ф-ту агротехнологій і екології спец. “Агрономія” / П. Д. Завірюха, З. М.

Томашівський, О. М. Андрушко ; ЛНАУ. – Львів, 2010. – 46 с.

Селекція і насінництво сільськогосподарських культур : метод. рекомендації 81.

проведення апробації картоплі / О. М. Андрушко ; ЛНАУ. – Львів, 2010. – 22 с.

Селекція і насінництво сільськогосподарських культур : термінологічний 82.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


словник / О. М. Андрушко, І. І. Тимошенко ; ЛНАУ. – Львів, 2010. – 52 с.

Сортознавство картоплі: генеалогія, біологічні особливості, господарські 83.

ознаки сортів картоплі селекції кафедри генетики, селекції та захисту рослин Львівського НАУ : метод. матеріал для аудиторної і позааудиторної роботи студентів денної та заочної форм навчання спец. “Агрономія”, “Плодоовочівництво і виноградарство” / І. І.

Тимошенко, П. Д. Завірюха, О. М. Андрушко, М. В. Лоїк, З. М. Майщук, Ю. С. Голячук ;

ЛНАУ. – Львів, 2010. – 88 с.

Фізіологія рослин : метод. рекомендації до проведення навчальної практики 84.

для студ. ОКР “Бакалавр” спец. “Агрономія”, “Плодоовочівництво і виноградарство” / З.

П. Неживий ; ЛНАУ. – Львів, 2010. – 40 с.

Фізіологія рослин : робочий зошит для лабор. занять студентів ф-ту 85.

агротехнологій та екології спеціальності “Агрономія” та “Плодоовочівництво і виноградарство” / З. П. Неживий; ЛНАУ. – Львів, 2010. – 64 с.

Фізіологія рослин : робочий зошит для лабор. занять студ. ф-ту 86.

агротехнологій та екології спец. “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” / З. П. Неживий ; ЛНАУ. – Львів, 2010. – 48 с.

Фізіологія рослин : словник термінів і понять / З. П. Неживий ; ЛНАУ. – 87.

Львів, 2010. – 64 с.

Фізіологія рослин : тестові завдання для контролю знань студ. ОКР 88.

“Бакалавр” спец. “Агрономія”, “Плодоовочівництво і виноградарство” / З. П. Неживий ; ЛНАУ. – Львів, 2010. – 44 с.

Фітопатологія : метод. рекомендації про проходження навч. практики студ.

89.

ф-ту агротехнологій і екології / О. О. Дудар ; ЛНАУ. – Львів, 2010. – 20 с.

Фітофармакологія (хімічний захист рослин) : метод. рекомендації для лабор.

90.

і практ. робіт студ. спец. “Агрономія”, “Плодоовочівництво і виноградарство” ОКР “Бакалавр” денної та заочної форм навчання / Г. О. Косилович ; ЛНАУ. – Львів, 2010. – 50 с.

Агрофармакологія (хімічний захист рослин) : метод. рекомендації для 91.

проведення навчальної практики студ. спец. “Агрономія”, “Плодоовочівництво і виноградарство” ОКР “Бакалавр” денної форми навчання / Г. О. Косилович, О. М.

Коханець, О. М. Андрушко; ЛНАУ. – Львів, 2011. – 32 с.

Агрофармакологія : тестові завдання для самостійної підготовки студ. спец.

92.

“Агрономія”, “Плодоовочівництво і виноградарство” ОКР “Бакалавр” денної та заочної форм навчання / Г. О. Косилович, О. М. Коханець; ЛНАУ. – Львів, 2011. – 76 с.

Еколого-гербологічний моніторинг і прогноз в агроценозах : навч. посіб. / І.

93.

А. Шувар, В. П. Гудзь, А. М. Шувар, О. П. Крушинський, І. О. Корчинський, І. Б. Мазур, О. М. Андрушко, Н. І. Мойш. – Львів, 2011. – 207 с.

Загальна ентомологія : навч. посіб. / О. М. Коханець. – 2-ге вид., доповн. – 94.

Дубляни, 2011. – 123 с.

Латинські назви комах та їх систематика : метод. рекомендації для студ.

95.

спец. “Агрономія” і “Плодоовочівництво і виноградарство” / О. М. Коханець; ЛНАУ. – Дубляни, 2011. – 30 с.

Прикладна генетика з основами цитології : робочий зошит для студ. спец.

96.

“Плодоовочівництво і виноградарство” / П. Д. Завірюха, З. П. Неживий; ЛНАУ. – Дубляни, 2011. – 75 с.

Словник основних термінів і понять з селекції, насінництва та 97.

насіннєзнавства сільськогосподарських культур для студ. ф-ту агротехнологій і екології та ф-ту заочної освіти спец. “Агрономія”та “Плодоовочівництво і виноградарство” / П. Д.

Завірюха, І. І. Тимошенко, О. М. Андрушко; ЛНАУ. – Львів, 2011. – 60 с.

Фізіологія рослин : метод. рекомендації до проведення навчальної практики 98.

для студ. ОКР “Бакалавр”спец. “Агрономія”, “Плодоовочівництво і виноградарство” / З.

П. Неживий; ЛНАУ. – Дубляни, 2011. – 40 с.

Фізіологія рослин : словник термінів і понять / З. П. Неживий; ЛНАУ. – 99.

Дубляни, 2011. – 64 с.

100. Фізіологія рослин : тестові завдання для контролю знань студ. ОКР “Бакалавр” спец. “Агрономія”, “Плодоовочівництво і виноградарство” / З. П. Неживий; ЛНАУ. – Дубляни, 2011. – 44 с.

101. Фітопатологія : метод. рекомендації для курсових робіт студ. спец.

“Агрономія”, “Плодоовочівництво і виноградарство” ОКР “Бакалавр” денної та заочної форм навчання / Г. О. Косилович, О. О. Дудар, Ю. С. Голячук; ЛНАУ. – Львів, 2011. – 32 с.

102. Фітопатологія : метод. рекомендації по проведенню навчальної практики для студ. ІІ курсу ф-ту агротехнологій і екології спец. “Агрономія”, “Плодоовочівництво і виноградарство” / О. О. Дудар; ЛНАУ. – Дубляни, 2011. – 24 с.

103. Фітопатологія : тестові завдання для самостійної підготовки студ. спец.

“Агрономія”, “Плодоовочівництво і виноградарство” ОКР “Бакалавр” денної та заочної форм навчання / Г. О. Косилович, О. О. Дудар, Ю. С. Голячук; ЛНАУ. – Львів, 2011. – 88 с.

104. Щоденник виробничої і переддипломної практик студ. ф-ту агротехнологій і екології денної форми навчання спец. “Екологія та охорона навколишнього середовища” / П. Д. Завірюха, З. М. Томашівський, П. Р. Хірівський; ЛНАУ. – Дубляни, 2011. – 48 с.

105. Щоденник виробничої практики студ. ф-ту агротехнологій і екології денної форми навчання спец. “Агрономія” і “Плодоовочівництво та виноградарство” / П. Д.

Завірюха, З. М. Томашівський, П. Р. Хірівський; ЛНАУ. – Дубляни, 2011. – 84 с.

106. “Латинські назви комах та їх систематика” для студ. спец. “Агрономія” та “Плодоовочівництво і виноградарство” ОКР “Бакалавр” / О. М. Коханець; ЛНАУ. – Львів, 2012. – 32 с.

107. Ентомологія : тестові завдання для проведення підсумкового модульного контролю знань студ. ОКР “Бакалавр” спец. “Агрономія” та “Плодоовочівництво і виноградарство” / О. М. Коханець; ЛНАУ. – Львів, 2012. – 60 с.

108. Інтегрований захист рослин : тестові завдання для самостійної підготовки студ. спец. “Агрономія”, “Плодоовочівництво і виноградарство” ОКР “Cпеціаліст” денної та заочної форм навчання / Г. О. Косилович, О. М. Коханець; ЛНАУ. – Львів, 2012. – 70 с.

109. Інтегрований захист рослин і фітосанітарний моніторинг : тестові завдання для самостійної підготовки студ. спец. “Агрономія”, “Плодоовочівництво і виноградарство” ОКР “Магістр” денної та заочної форм навчання / Г. О. Косилович, О. М. Коханець; ЛНАУ.Pages:     | 1 || 3 |
Похожие работы:

«ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кириченко Олександр Васильович УДК 37.032:37.035.7 ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКIВ НА ВIЙСЬКОВО-КОЗАЦЬКИХ ТРАДИЦIЯХ У ПРОЦЕСI ДОПРИЗОВНОЇ ПIДГОТОВКИ 13.00.07 – теорія та методика виховання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Херсон – 2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України. доктор педагогічних наук, професор Науковий керiвник Кучерявий...»

«Ціль звіту: Проведення детального аналізу ринку зернових та олійних в Україні.Призначення звіту: Новини 3 Аналітичний звіт являє собою інструмент, Виробництво 4 розроблений для власників, керівників Запаси 6 маркетологів, інвесторів, аналітиків, Експорт 7 трейдерів аграрного бізнесу. Звіт несе в Імпорт 8 собі інформацію про загальні та цінові Ціни 10 тенденції ринків в розрізі по культурах у Посівна 2013 14 вигляді графіків, таблиць та оглядового Баланси 16 тексту. Джерела інформації: Державна...»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 24, 2012 УДК: 327.8. Ярина Турчин Національний університет “Львівська політехніка” “М’ЯКА СИЛА” УКРАЇНИ В ПОЛЬЩІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ © Турчин Я., 2012 Проаналізовано основні складові стратегії “м’якої сили” України в Республіці Польща на двох рівнях її реалізації – офіційному та громадському. Розглянуто такі параметри “м’якої сили” української держави, як внутрішній і зовнішній курс країни, впливовість...»

«СВІТЛАНА ЄРМОЛЕНКО «ЕНЕЇДА» І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО І НОРМАТИВНА ОСНОВА СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ Сучасний читач, звертаючись до тексту «Енеїди» І. П. Котляревського (а творові цьому минуло вже 200 років!), неодмінно зауважить, що багато слів, граматичних форм у цьому тексті не відповідають нормам сучасної літературної мови. Значення деяких висловів потребують пояснення. Та й у часи Котляревського для читачів треба було тлумачити такі слова: ладунка — «сумка», базаринка — «взятка», шпетить —...»

«ЗАКОН УКРАЇНИ Про видавничу справу ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 32, ст.206 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 1268-IV ( 1268-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.141 N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238 N 2707IV ( 2707-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.429 N 2855-IV ( 2855-15 ) від 08.09.2005, ВВР, 2005, N...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (60) 2014 УДК 378.18 ВІДРОДЖЕННЯ РОДИННО-СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ – ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ О. Т. Горіна У статті розглядається такий важливий аспект формування духовної культури студентської молоді, як родинно-сімейні цінності. Автором висловлюється власна позиція щодо втрати сімейних цінностей в українському суспільстві та необхідності відродження родинно-сімейних цінностей і підготовки майбутніх...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Львівський національний університет імені Івана Франка М Плани практичних занять з курсу “ВИЩА МАТЕМАТИКА” для студентів 1-го курсу факультету електроніки напрямів підготовки “Мікрота наноелектроніка” і “Комп’ютерні науки” КВ ЛЬВІВ 2011 Рекомендовано до друку кафедрою вищої математики Протокол № 1 від 31 серпня 2011 р. Уклала: Жаннета Ярославівна Цаповська Відповідальний за випуск Б.І. Копитко М Плани практичних занять з курсу “ВИЩА МАТЕМАТИКА” для студентів...»

«ДЕБАТИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Методичні рекомендації щодо ведення дебатів Цей посібник видано Інформаційно-методичним центром Дебати спільно з мережею дебатних центрів у Дніпропетровську, Донецьку, Калуші, Львові, Одесі, Сімферополі, Харкові та Херсоні. За фінансової підтримки Міжнародного Фонду Відродження та Інституту Відкритого Суспільства, Нью-Йорк Матеріали для посібника були надані програмою Дебати Інституту Відкритого Суспільства (Нью-Йорк). Посібник адаптовано та підготовлено командою...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: НАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ Аналітична доповідь Київ – 2012 УДК 304.4:323(477:4) З 90 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори: Здіорук С. І. к. філос. н., доц., Заслужений діяч науки і техніки України; Литвиненко О. М. к. філос. н.; Розумна О. П. к. філос. н. Електронна версія: http://www.niss.gov.ua Здіорук С. І. З 90 Культурна політика...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 343.14 А. О. Ляш кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу (Київський національний університет культури і мистецтв) В. М. Ліщенко кандидат юридичних наук ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Надійна і ефективна охорона конституційних прав, свобод та законних інтересів людини в Україні є пріоритетним завданням держави і її правоохоронних та правозахисних органів. За...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»