WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 56 |

«1-й номер Numer 1 Видається з 2013 року Ukazuje si od 2013 roku Львівський національний Uniwersytet Rzeszowski університет імені Івана Франка Львів – Ряшів Lww – Rzeszw ЯНУШ КОРЧАК ...»

-- [ Страница 4 ] --

Навколо себе В. Куфлюк згуртовував знедолених війною дітей, які залишилися без надійної опіки, був для них і вчителем, і, нерідко, вихователем-батьком. “Їх було багато – веселих і серйозних, допитливих і пустотливих, щирих і замкнутих, і все ж по-своєму дитячих сердець. І до кожного з них була тільки одна стежка.

Василь Олексійович шукав ці стежки вперто, шукав їх кожної хвилини. Довгими зимовими вечорами світилося в сплячому селі самітним вогником вікно його хати”6. Як розповідають колишні учні, Василь Олексійович мав дивовижний дар до налагодження довірливих і щирих стосунків з дітьми, вмів знайти потрібний “ключик” до серця найзапеклішого розбишаки, викликав у дітей інтерес до навчання нетрадиційними, наближеними до дитячого життя прикладами і порівняннями, підтримував серед учнів дух ініціативи та змагання.

У школі В. Куфлюк розгорнув цілу систему навчально-виховних і культурних заходів, які заохочували учня не тільки добре вчитися, а й бути активним і корисним членом шкільного колективу. У 50-х роках він “став одним із перших ініціаторів створення пришкільних ділянок”7. Школярі вирощували цибулю, годували кролів, шовкопрядів.

Для кожного Василь Олексійович знаходив “приманку”-заохочення:

то похвалою, то катанням на рідкісному в ті часи велосипеді чи лижах (за зароблені гроші купили 7 велосипедів і 70 пар лиж), то можливістю пограти на новому Сорохтей Х. Покутська рапсодія // Прикарпатська правда. – Івано-Франківськ., 1961. – 13 грудня.

–  –  –

Дзвіна Гусар Видинівський феномен Василя Куфлюка (До 100-річчя від дня народження) інструменті, а то і поїздкою за власні кошти вчителя (батьки-колгоспники не могли дати потрібні гроші) на зліт юних натуралістів.

У селі з особливою повагою казали про нього – Учитель, він всюди встигав своїм пильним але люблячим оком, мудрим і добрим словом, а зверталися неодмінно – “Прошу директора”, майже як у довоєнні часи.

У школі В. Куфлюк викладав музику і математику. З обох цих предметів його учні виявляли неабиякі знання. Як згадують вони самі, для уроків математики Василь Олексійович сам придумував цікаві задачі, майстрував наочні прилади, умів просто, “на сірниках”, розкрити суть абстрактних понять з алгебри та геометрії, ясно і зрозуміло викласти логіку предмета. Його пояснення захоплювали дітей своєю образністю, багатством порівнянь, доступністю і яскравістю близьких до дитячого життя прикладів. На основі цих знань десятки випускників маленької школи здобули вищу технічну освіту.

Але особливо знаменитою за роки вчителювання Василя Олексійовича Видинівська школа стала музикантами. Він не тільки прищеплював своїм учням любов до музики через різні форми музикування, але й давав вагомий поштовх для успішного професійного зростання – розвивав у них абсолютний слух і дуже добру музичну пам’ять.

Сам В. Куфлюк сам володів абсолютним слухом і розумів, що опора на нього дає значну свободу в музикуванні. Тому ще в 40–50 роках, керуючи інструментальними ансамблями, а потім, викладаючи у створеній ним музичній студії, відчував, як відсутність здатності до впізнавання та відтворювання абсолютної висоти звуків гальмує можливості творчого поступу учнів.

З іншого боку, працюючи з народними вокальними колективами, як розповідав Василь Олексійович, він постійно помічав, що певні пісні вони виконували завжди в одній і тій же тональності без попереднього тонального налаштування. Його спроби як акомпаніатора почати в іншій тональності закінчувалися звинуваченнями у фальшивій грі. Отже, доходив до висновку: певна пісня, а скоріше, перша фраза її мелодії, асоціювалась у виконавців не тільки з якоюсь ладовою побудовою, а й з конкретною абсолютною звуковисотною характеристикою.

Свою систему В. Куфлюк створив у процесі практичної музично- педагогічної діяльності, взявши за основу природний спосіб музикування – спів. Під час вивчення пісень (більше 70 народних та спеціально написаних дитячих пісеньок), відбувалося формування ладового відчуття та ладових музичних уявлень учня в моноладотональності до мажор. А завдяки своєрідним підказкам – спеціальним пісенькам-еталонам для кожного ступеня до мажору, перші склади тексту яких відповідали назві звука, з якого починалася пісня (До – “Дорогою йду”, Мі – “Місто близенько”), у пам’яті формувалися сенсорні еталон абсолютної висоти кожного ступеня. В подальших заняттях через октавне перенесення звуків формувалися сенсорні еталони білих клавіш високих і низьких октав, далі “між ними” (В. Куфлюк) упізнавалися чорні клавіші. Одночасно відбувався інтенсивний розвиток музичної пам‘яті завдяки вивченню напам’ять великої кількості пісень та написанню музичних диктантів.

Однак абсолютний слух сам по собі не був для В. Куфлюка самоціллю.

Після сформування в пам’яті сенсорних еталонів звуків звукоряду до мажору розпочиналося основне – вироблення здатності до оперування абсолютними Дзвіна Гусар 26 Видинівський феномен Василя Куфлюка (До 100-річчя від дня народження) слуховими уявленнями у процесі аналізу музичного матеріалу, його засвоєння та відтворення. Для цього учень проходив курс сольфеджіо так, що, з одного боку, наявний у нього абсолютний слух був підмогою для максимального розвитку музичної пам’яті та музичного диктанту, навиків сольфеджування і слухового аналізу, а, з іншого боку, завдання були побудовані так, що схитрувати завдяки абсолютному слухові було неможливо – вправи обов’язково транспонувалися з листа в різні тональності. Цей нехитрий прийом (транспонування вивчених у до мажорі мелодій) давав можливість інтенсивно розвивати в учня водночас і відносний слух. Після засвоєння абсолютних звуковисотних еталонів учень відкривав для себе можливість виконання вивчених пісень на різній висоті.

Вивчення різних тональностей з їх знаками альтерації розкривало розуміння енгармонізму звуків залежно від тональності і взагалі – всю багаторівневість відносного музикування.

Численні письмові вправи з побудови гам, інтервалів та акордів з розв’язанням у різних тональностях, поступово ускладнені диктанти, відточували теоретичні знання учнів, а наявний абсолютний слух доповнював і робив дуже легким орієнтування в багатоголосому плетиві музичних звуків. Так В. Куфлюкові вдавалося поставити абсолютний слух на службу активному аналізу музичного матеріалу, зробити його дієвим інструментом музиканта.

Цей підхід давав змогу уникнути так званих “типових” проблем зі слухом тих “абсолютників”, у яких ця здібність сформувалася непомітно, і далі весь музичнослуховий розвиток ґрунтувався на її експлуатації, оминаючи набуття теоретичних знань. У подальшому такі учні залишалися нездатними абстрагуватися від абсолютної висоти, що нерідко призводило до слухових труднощів при транспозиції та й взагалі гальмувало їхній всебічний музичний розвиток. Куфлюкові ж вихованці були і тут на висоті.

Насправді, на перший погляд просту Куфлюкову методику не так просто вдається скопіювати в сучасному багатозвучному світі. Можливо, й неспроста Василь Олексійович залишався зі своїми учнями у Видинові, подалі від хаосу звуків міст, радіо чи телебачення, зберігаючи п’яти-шестирічну малечу на потрібний для засвоєння абсолютної висоти звуків період у моноладотональному середовищі до мажору. Це була свого роду лабораторія, творчий інкубатор, де в особливих умовах постійного спілкування з одним ладом “дозрівали” абсолютні слухові уявлення майбутніх музикантів, щоб у подальшому не губитися в політональному багатоголоссі.

Як свідчить аналіз наукових публікацій про абсолютний слух, спроби навчальних експериментів з формування цієї здібності дуже рідко були успішними. До того ж навіть результати, оголошені успішними, не перевіряли на стійкість через тривалі періоди, тому, по суті, не були підтверджені остаточно.

Куфлюкова система пройшла неабияке випробування часом, адже шляхом анкетного опитування було підтверджено наявність абсолютного слуху у його колишніх вихованців через 30–40 років після періоду навчання Своєю унікальною методикою розвитку слуху В. Куфлюк зламав стереотипи погляду на абсолютний слух як на рідкісну вроджену здібність та подолав існуючу в системі музично-слухового виховання суперечність між відносним і абсолютним слухом. Про це можна з упевненістю стверджувати на підставі аналізу світових Дзвіна Гусар Видинівський феномен Василя Куфлюка (До 100-річчя від дня народження) досліджень абсолютного слуху. Ще за чверть століття до того, як П. Бережанський8 теоретично обґрунтував концепцію моноладотонального формування абсолютного слуху, В. Куфлюк успішно реалізував її у практичній музично-педагогічній діяльності. Яскраве цьому підтвердження – плеяда високопрофесійних музикантів із абсолютним слухом.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Хтозна, чи не порятувала доля В. Куфлюка від загибелі, розлучивши з Я. Корчаком і вихованцями, зате подарувала йому іншу творчу ниву – педагогічну працю для земляків. Тут він якнайповніше прислужився, відкривши перед багатьма з них широкі горизонти освіти та мистецтва.

Бережанский П. Н. Абсолютный музыкальный слух (сущность, природа, генезис, способ формирования и развития). – М., 2000.

Львівсько-Ряшівські наукові зошити. 2013. 1-й номер. С. 28–39.

Lwowsko-Rzeszowski zeszyty naukowe. 2013. Numer 1. S. 28–39.

–  –  –

Wprowadzenie Posta Janusza Korczaka, wybitnego przedstawiciela polskiej pedagogiki jest ju znana i opisana w literaturze przedmiotu. By on nie tylko znanym pedagogiem, znawc dziecicej natury, lecz rwnie lekarzem, wychowawc, pisarzem, autorem audycji radiowych. Pisa dziea pedagogiczne, powieci i opowiadania przeznaczone dla modziey, gdzie przedstawia specyczny wiat dziecka, w ktrym odzwierciedlay si idee “Nowego Wychowania”. Gosiy one potrzeb poszanowania czowieka, szacunku i mioci do dziecka a take rwnego i godnego traktowania najmodszych.

Jego podstawowym kierunkiem dziaalnoci byo organizowanie opieki nad dzieckiem osieroconym, pozbawionym opieki rodzicielskiej, znajdujcym si na marginesie ycia spoecznego. Podstawowe przesanie Korczaka, to haso szacunku dla dziecka, poszanowania jego osoby, praw i specycznych potrzeb dziecicych. Za podstawowe prawo dziecka uznawa prawo do szczliwego dziecistwa, ktre zwaszcza w niszych krgach spoecznych nie byo wwczas przestrzegane. Std jego dziaalno na rzecz dziecka pokrzywdzonego, opuszczonego, nieszczliwego, bez wzgldu na narodowo, religi, czy pochodzenie spoeczne. W tym celu organizowa placwki opieki nad dzieckiem takie jak Dom Sierot i bursa dla wychowawcw, do ktrej z czasem przyjmowano te uczniw i studentw, gwnie studiw pedagogicznych. Ponadto od Towarzystwa Pomocy dla Sierot otrzyma darowizn w postaci gospodarstwa rolnego wraz z budynkiem, ktry to orodek nazwano “Ryczka” od imienia przedwczenie zmarej crki fundatora. Placwka ta obejmowaa przedszkole i internat dla dzieci przybywajcych z Warszawy na kolonie wakacyjne.

Placwki socjalizacyjne prowadzone przez Korczaka miay stanowi bogate rodowisko wychowawcze, przygotowujce do ycia, przywraca utracone dziecistwo, umoliwia wybr drogi yciowej. Wymagao to sprawnie dziaajcych instytucji, w ktrych wychowankowie i wychowawcy mieli ze sob wspdziaa i wsppracowa w imi przyjtych wartoci.

Tak szeroko zakrojon dziaalno mg J. Korczak prowadzi dziki wsparciu i pomocy licznych wsppracownikw, a potem uczniw – kontynuatorw jego idei.

Naley podkreli, e Korczak przywizywa du wag do kadry pedagogicznej nie tylko odpowiednio przygotowanej zawodowo, lecz wyposaonych w odpowiednie predyspozycje osobowociowe. W swoich pracach wiele miejsca powici osobie wychowawcy, krelc jego sylwetk moraln i emocjonaln. Ireneusz Pyrzyk w pracy pt. Prekursorzy pedagogiki opiekuczej (Toru, 2002) podj prb okrelenia Korczakowskiej koncepcji “dobrego ” pracownika placwki socjalizacyjnej. S to nastpujce modele: wychowawca opiekun, pracownik, diagnostyk, pielgniarz, ogrodnik, organizator, obroca. Korczak mia dobr rk do podejmowania decyzji personalnych w swoich placwkach opiekuczych. Jego pracownicy byli peni powicenia na rzecz dzieci, potrali ze sob wspdziaa, wsppracowa, powica si dla dobra drugiego czowieka. Do grona wsppracownikw J. Korczaka naley m. in. zaliczy Mari Falsk Justyna Meissner-oziska Janusz Korczak i jego najblisi wsppracownicy (1877–1944), Sabin Lejzerowicz i R Lipiec-Jakubowsk, (naleay do personelu placwki na terenie getta i obie zginy w obozie koncentracyjnym w Treblince wraz z Korczakiem), Aleksandra Lewina (1915–2002), Id Meran (1907–1989), Igora Neverlego (1903–1987), Matyld Temkin (1903–1970), Stefani Wilczysk (1886– 1942), ktra zgina z Korczakiem w Treblince. Niniejszy artyku powicony jest wanie wsppracownikom J. Korczaka, przy czym najwicej miejsca przypadnie Idzie Meran, ktrej dziaalno jest stosunkowo mao znana. Natomiast wybrane sylwetki wychowawcw bd jedynie zasygnalizowane, przede wszystkim dlatego, e literatura przedmiotu na ich temat jest ju dosy obszerna.

Ida Meran popularyzatorka pedagogiki korczakowskiej

Ida Meran urodzia si w 1907 r. w miejscowoci Skryhiczyn (obecnie pow.

chemski) w rodzinie izraelickiej pielgnujcej tradycje i zwyczaje religijne, ktre jednak nie byy pojmowane w sposb ortodoksyjny. Jej rodzice to majtni rolnicy, ktrzy rozumieli potrzeb edukacji swoich dzieci. W domu nauczya si mwi po hebrajsku i po polsku. W czasie I wojny przebywaa z rodzicami w Odessie, gdzie uczszczaa do rosyjskiej szkoy elementarnej, nastpnie wyjechaa do dziadkw do Kiszyniowa (obecnie stolica Modawii). Tutaj ukoczya gimnazjum z jzykiem rosyjskim, dziki czemu miaa otwart drog do wstpienia na uniwersytet rosyjski. W 1924 r. powrcia jednak do Polski z zamiarem zrealizowania swoich planw yciowych, tj. zdobycia kwalikacji pedagogicznych umoliwiajcych prac w zakadach opiekuczych. W tym celu wstpia do ydowskiego Seminarium Ochroniarskiego w Warszawie i po 2 letniej nauce (1926–1928) uzyskaa uprawnienia do pracy opiekuczo–wychowawczej z maymi dziemi, gdzie zetkna si z Januszem Korczakiem, ktry wykada pedologi. To on dostrzeg w Idzie talent pedagogiczny i zaproponowa prac w Bursie funkcjonujcej przy Domu Sierot na ulicy Krochmalnej (1927–1928). Po roku pracy zostaa skierowana do Gocawka, pod Warszaw, gdzie istniaa lia Domu Sierot (1928–1933) pod nazw “Ryczka”. Tutaj pracowaa jako wychowawczyni grupy przedszkolnej, a nastpnie jako kierowniczka przedszkola i internatu. Odtd staa si wyrazicielk pedagogiki Korczaka w codziennej praktyce zawodowej.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 56 |
 
Похожие работы:

«УКРАЇНА КАРПОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ шістнадцятої сесії VІ скликання № 161 29.12.2012 р. Про Програму соціального, економічного і культурного розвитку сільської територіальної громади на 2013 рік. Заслухавши інформацію сільського голови Мельника С.А. про програму соціального, економічного і культурного розвитку сільської територіальної громади на 2013 рік, враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради, керуючись ст.26 п.22 Закону України...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2 4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ УДК 339.138:364.442.6+368 Проф. С.В. Скибінський, канд. екон. наук; асист. Н.Р. Балук; доц. Л.М. Бук, канд. екон. наук – Львівська КА КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ Здійснено класифікацію чинників впливу на поведінку споживачів страхових послуг. Розглянуто сутність впливу соціально-культурних, особистих, мотиваційнопсихологічних та ситуативних чинників на...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет радіоелектроніки ЛЕЩИНСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 519.711.3:519.68 АЛГЕБРОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ СТРУКТУР ПРИРОДНОЇ МОВИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2012 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Харківському національному університеті радіоелектроніки,...»

«КАТЕХИЗМ УКрАїнсьКої ГрЕКо-КАТолИцьКої цЕрКвИ «ХрИсТос – нАША ПАсХА» Katexizm_2012 [v.2].indd 1 07.08.12 07:28 Katexizm_2012 [v.2].indd 2 07.08.12 07:28 Синод УкраїнСької Греко-катоЛицької церкВи КАТЕХИЗМ УКрАїнсьКої ГрЕКо-КАТолИцьКої цЕрКвИ «ХрИсТос – нАША ПАсХА» Видавництво “Свічадо” Львів • 2012 Katexizm_2012 [v.2].indd 3 07.08.12 07:28 Удк 271.4 : 2.282.4 ББк 86.3-4 Х 93 Х 93 катехизм Української Греко-католицької церкви: Христос – наша Пасха. – Львів, 2011. – с. 336 + 64 іл. ISBN...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА Лавриш Ірина Михайлівна УДК 373.5.036:792.5 Методика формування естетичних орієнтацій підлітків засобами дитячого музичного театру – студії 13.00.02теорія та методика навчання музики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України Науковий керівник:...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2008. Вип. 44. Ч. 2. С. 67—75 Ser. Philol. 2008. Is. 44. Pt. 2. P. 67—75 УДК 821.161.2’06-191.091.Боровиковський:070+654.1+004 ТВОРЧІСТЬ ЛЕВКА БОРОВИКОВСЬКОГО ТА РЕКЛАМНА ПРОДУКЦІЯ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ: СПРОБА ІДЕНТИФІКАЦІЇ Оксана КОСЮК Волинський національний університет імені Лесі Українки, пр. Волі, 13, Луцьк, Україна 43025 У статті зроблено спробу порівняльного аналізу творчого спадку Левка Боровиковського та піаріндустрії мас-медіа....»

«Міністерство освіти і науки України Міністерство аграрної політики та продовольства України Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАНУ ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» ОНТОГЕНЕЗ – СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ РОСЛИН В КУЛЬТУРНИХ ТА ПРИРОДНИХ ЦЕНОЗАХ (до 140-річчя створення Херсонського державного аграрного університету) Збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції 20-22 червня 2014 року м. Херсон, Україна УДК: 575.16 ББК: 28.03 О-59 Онтогенез – стан,...»

«Національний лісотехнічний університет України Ключевые слова: ель европейская, Малое Полесье, насаждения, лесосеменная база, посевные качества семян. Guz M.M., Kharachko Т.І. Current status of seed-production base and seed quality in Norway spruce of region Small Polissya The results of researches of the state of seed-production base of Norway spruce are presented in Small Polissya. The analysis of indexes of sowing qualities of seed of Norway spruce, certain on the basis of long-term...»

«Національний лісотехнічний університет України Виходячи з цього, сьогодні найбільш зацікавленими у проведенні екологічного аудиту є іноземні інвестори та самі підприємства (для отримання іноземного фінансування). Таким чином, заходи, які вживають на державному рівні у поєднанні з тенденціями на ринку, підвищення рівня свідомості і культури господарювання сучасних керівників призведуть до того, що українські підприємства широко застосовуватимуть принципи екологічного аудиту, який є важливою...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Шпаков Д.О. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 18.04.2014 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство САН IнБев Україна 2. Організаційно-правова...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»