WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 14 |

«ОНТОГЕНЕЗ – СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ РОСЛИН В КУЛЬТУРНИХ ТА ПРИРОДНИХ ЦЕНОЗАХ (до 140-річчя створення Херсонського державного аграрного університету) Збірник тез доповідей ...»

-- [ Страница 3 ] --

Трав’янисті багаторічні декоративні рослини багаторазово виправдовують вкладені в них гроші і сили, бо вони характеризуються великою різноманітністю, серед них є рослини всіх розмірів і забарвлення. Можна вибрати крихітні рослини для альпінарію або велетня для заднього плану. Можна домогтися безперервного цвітіння протягом декількох місяців.

Дендрологічний парк, який знаходиться біля університету крім естетичної ролі, має ще й наукове та навчальне значення. Студенти, співробітники університету, аспірати мають змогу проводити наукові дослідження безпосередньо на території навчального закладу. Заняття під відкритим небом дозволяють безпосередньо контактувати з досліджуваними рослинами та краще засвоювати навчальний матеріал.

Вивчення трав’янистих багаторічних декоративних рослин, які були інтродуковані з різних регіонів, висаджених на території дендропарку ХДАУ і адаптованих до конкретних природно-кліматичних умов протягом 60 років його існування дозволяє робити висновки щодо подальшого їх розповсюдження в парках і зелених зонах.

Під час інвентаризації видового складу багаторічних рослин дендропарку ХДАУ виявлено та визначено 101 вид представлений трав’янистими багаторічними декоративними рослинами, які відносяться до 38 родин. Серед них представлені родини Агавові (Agavoideae) (1 вид), Айстрові (Asteraceae) (17 видів), Амарилісові (Amaryllidaceae) (2 види), Гарбузові (Cucurbitaceae) (1 вид), Гвоздичні (Caryophyllaceae) (4 види), Геранієві (Geraniaceae) (1 вид), Гіацинтові (Hyacinthaceae) (3 види), Глухокропивові (Lamiaceae) (12 видів), Гречкові (Polygonaceae) (1 вид), Губоцвіті (Lamiaceae) (1 вид), Дзвоникові (Campanulaceae) (5 видів), Жовтецеві (Ranunculaсeae) (5 видів), Кактусові (Cactaceae) (1 вид), Каннові (Cannaceae) (1 вид), Комелінові (Commelinaceae) (1 вид), Кутрові (Apocynaceae) (1 вид), Лаконосові (Phytolaccceae) (1 вид), Лілійні (Liliaceae) (7 видів), Ломикаменеві (Saxifragaceae) (1 вид), Макові (Papaveraceae) (1 вид), Мальвові (Malvaceae) (3 види), Мирсінові (Myrsinaceae) (2 види), Онагрові (Onagraсеае) (2 види), Півникові (Iridaceae) (5 видів), Півонієві (Paeoniaceae) (1 вид), Плакунові (Lythraceae) (1 вид), Розові (Rosaceae) (1 вид), Рускусові (Ruscaceae) (1 вид), Руткові (Fumariaceae) (1 вид), Рутові (Rutaceae) (1 вид), Свинчаткові (Plumbaginaceae) (1 вид), Синюхові (Polemoniaceae) (3 види), Товстолисті (Crassulaceae) (2 види), Тонконогові (Poaceae) (3 види), Фіалкові (Violaceae) (2 види), Холодкові (Asparagaceae) (1 вид), Шорстколисті (Boraginceae) (2 види), Щитникові (Dryopterceae) (1 вид).

Серед переліку визначених видів рослин знаходяться як ендемічні види, характерні для умов півдня України, так і види інтродуковані з різних кінців світу, та з успіхом адаптовані в умовах дендрологічного парку ХДАУ.

УДК: 575.16 : 582

НАЧАЛЬНЫЙ ОНТОГЕНЕЗ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА

PAEONIA L. В БАШКИРИИ

Реут А.А. – к.б.н., н.с., Миронова Л.Н., Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН, Россия Большинство пионов имеют пищевое и декоративное значение, являются хорошими медоносами. Но наибольший интерес они представляют как лекарственные растения, вошедшие в официальную медицинскую практику. Целью работы является изучение биологических особенностей пионов при интродукции.

В течение 2011-2013 годов на базе Ботанического сада-института Уфимского научного центра РАН изучены особенности начальных стадий онтогенеза трех видовых пионов (Paeonia anomala L., P. tenuifolia L., P. hybrida Pall.). Описаны следующие периоды и возрастные состояния: I. Латентный период (покоящиеся семена). При посеве семян непосредственно после сбора в середине июля корешки появляются во второй половине августа - сентябре. Латентный период от созревания семян до образования корешков составляет 45-50 дней.

II. Прегенеративный период. Для большинства дикорастущих травянистых пионов характерно подземное прорастание семян, за исключением P. tenuifolia, у которого оно надземное.

Проростки. Появление корешков у семян можно рассматривать как первый год жизни. Между появлением корешков и листьев проходит длительный период – 9 месяцев, включая зиму. Однолетние сеянцы (растения второго года жизни). В последней декаде апреля появляются прикорневые листья, зачатки которых были заложены еще в семени.

Энергия прорастания довольно высокая: из 40 семян ежедневно появляются 6-11 всходов. Период прорастания длится 18-22 дня.

Средняя длина и ширина листовых пластинок составляет: у P. anomala – 2,53 см, P. tenuifolia – 1,52 см, P. hybrida – 11,5 см. Листья обыкновенно отмирают и засыхают в конце августа - начале сентября.

Высота растений к концу вегетации в среднем составляет: у P. anomala

– 7-8 см, P. tenuifolia – 3,5-4 см, P. hybrida – 2-3 см. К середине июля семядоли истощаются, засыхают и опадают вместе с семенной кожурой.

Растения переходят в ювенильный этап. К концу первого года формируется верхушечная почка, состоящая из трех-четырех чешуй, длина которой составляет 0,4-0,6 см. Стеблевая часть – подземная.

Главный корень в результате опробковения имеет буроватый оттенок.

Средняя длина его колеблется: у P. anomala – 7-8 см, P. tenuifolia - 5-5,5 см, P. hybrida – 6-7 см. Он развит значительно сильнее боковых корней, поэтому назван стержневым. К концу первого года жизни у ювенильного растения имеется 1-2 листа, хорошо сформированная почка возобновления, главный корень с немногочисленными обрастающими корнями.

Двулетние сеянцы (растения третьего года жизни). Весной образуются листья (в числе 1-2) на длинных черешках. Листья крупнее, чем у однолетних сеянцев, но по размерам и строению отличаются от типичных листьев взрослого растения. Высота растений в среднем составляет: у P. anomala – 19-20 см, P. tenuifolia – 12-14 см, P. hybrida – 9-11 см. Главный корень направлен ортотропно, имеет веретеновидную форму. Диаметр в среднем составляет: у P. anomala – 2-2,5 см, P.

tenuifolia – 1,5-1,8 см, P. hybrida – 1,5-2 см. Длина главного корня составляет 9-10, 7-8, 8-9 см соответственно. На главном корне, преимущественно в средней части, расположены разветвленные боковые корни в числе 4-5, длина их 4,5-5 см.

Трехлетние сеянцы (четвертый год жизни). Верхушечная почка трогается в рост и образует надземный стебель главного побега с удлиненными междоузлиями и двумя-тремя листьями. Главный побег полициклический, нарастает моноподиально. Высота растений составляет: у P. anomala – 35 см, P. tenuifolia – 22 см, P. hybrida – 16 см.

К концу вегетационного периода становится хорошо различимым корневище. Система главного корня увеличивается в размерах: главный корень утолщается у P. anomala до 3 см, у P. tenuifolia до 2,3 см в диаметре, достигает длины 11,5, 10 см соответственно. Боковые корни утолщены в значительной степени (до 0,8 см в диаметре), имеют разную длину см), густо покрыты обрастающими корнями, (8-10 сосредоточенными главным образом в нижней части корней. По степени рассеченности листья соответствуют взрослым растениям, но меньше их по размерам.

С образованием главного побега с длинными междоузлиями и придаточных корней на корневище растения переходят в имматурный этап. Они несут черты взрослых растений, но меньше их по размерам.

От ювенильных растений отличаются наличием стебля и удлиненных междоузлий, более крупными размерами листьев и корней, большей рассеченностью листьев. Нужно заметить, что среди наблюдаемых объектов (P. anomala и P. tenuifolia) на данной стадии развития присутствовали особи, вступившие в генеративный период (наблюдалось единичное цветение).

Таким образом, у изученных видов (P. anomala L., P. tenuifolia L., P.

hybrida Pall.) описаны начальные периоды и возрастные состояния.

Нами отмечено, что онтогенетический морфогенез видов пиона имеет много специфических особенностей, которые необходимо изучать в дальнейшем.

УДК: 575.16 : 582

ЕТАПИ ОНТОГЕНЕЗУ CALAMINTHA NEPETA (L.) SAVI (CLINOPODIUM

NEPETA (L.) KUNTZE) У БОТАНІЧНОМУ САДУ ІМ. АКАД. О.В.ФОМІНА Рудік Г.О. – к.б.н., с.н.с., Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна При інтродукції рослин особливого значення набуває детальне вивчення етапів онтогенезу, що важливо для розробки наукових основ вирощування і впровадження корисних рослин.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У зв’язку з цим звертають на себе увагу представники родини Lamiaceae Lindl., зокрема, Calamintha nepeta (L.) Savi (Clinopodium nepeta Рослини перспективні для вирощування і (L.) Kuntze).

поліфункціонального використання в якості декоративних, лікарських, медоносних, пряно-ароматичних культур. Метою роботи стало вивчення окремих етапів онтогенезу Calamintha nepeta в умовах первинної культури.

Нами встановлено, що досліджені рослини характеризувались швидкими темпами розвитку: протягом 1-го року життя особини проходили три періоди онтогенезу - латентний, віргінільний та генеративний.

Латентний період: плід – ценобій, розділяється при достиганні на чотири ереми. У віргінільному періоді спостерігали вікові стани проростків, ювенільних, іматурних і віргінільних рослин. Основними якісними ознаками є: у проростків – наявність сім’ядольних листків, головного кореня; у ювенільних рослин – поява перших 2-3 пар справжніх листків, утворення бічних коренів 2-го порядку; у іматурних рослин - відмирання сім’ядольних листків, розвиток 4-6 пар справжніх листків, початок формування пагонів 2го порядку; у віргінільних рослин – відмирання перших справжніх листків, листки характерної для дорослих рослин форми, розвиток бічних пагонів 2го порядку, сповільнення росту головного кореня, утворення численних додаткових коренів на базальних частинах головного і бічних пагонів, занурених у верхні шари ґрунту. Пагони безрозеткові, ортотропні.

Генеративний період. У молодих генеративних рослин 1-го року життя суцвіття малоквіткові, мають вигляд переривчастого китицеподібного однобічного монотирсу, головна вісь відкрита, наростає моноподіально, а супротивні бічні осі – симподіально, парціальні бічні суцвіття (цимоїди) у вигляді дихазіїв. У рослин 2-го і подальших років життя (середньовіковий генеративний стан) вегетативно-генеративні пагони безрозеткові, ортотропні або висхідні. Бічні цимоїди суцвіть мають форму подвійного дихазія. Політелічний тип суцвіття обумовлює тривалий період цвітіння та плодоутворення – з І декади липня до перших осінніх заморозків.

Коренева система коротко-кореневищна, кореневища епігеогенні, рослини здатні до вегетативного розмноження поділом кореневищ.

Досліджені рослини завдяки значним декоративним властивостям, високим показникам адаптаційної здатності можуть бути рекомендовані до масового впровадження у практику декоративного садівництва та озеленення.

УДК: 615.32:58+547.963

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОСТИ ЛЕКТИНОВ

ГИНКГО ДВУЛОПАСТНОГО (GINKGO BILOBA L.)

Самородов В.Н. – доцент кафедри екології, охорони природи та збалансованого природокористування, Полтавська державна аграрна академія, Чеботарева Л.В. – н.с. науково-дослідного експозиційного відділу природи, Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, Україна Поиск новых лектинов, изучение мест их локализации в растениях, а также свойств, остается актуальной задачей. Вот почему мы уже несколько лет подряд проводим данную работу в отношении растений гинкго растущих в г. Полтаве.

Для исследований нами собиралось сырье вступивших в генеративную фазу растений, как мужских, так и женских особей. Сырье заготавливали с начала вегетации (почки, апрель) до опадания листьев и шишкоягод (октябрь). Наименьшая активность лектинов характерна для свежесобранных семян гинкго, которые их почти не содержат. Они все практически сосредоточены в семенной оболочке (склеротест). В другой оболочке шишкоягоды – саркотесте, имеющей мясистую консистенцию, активность лектинов значительно выше. В зависимости от исследованного дерева она колеблется в пределах от 6,8 до 8,3 баллов, будучи максимальной, в диапазоне рН от 7,0 до 8,0. Главным местом сосредоточения лектинов шишкоягоды является ее ножка.

Интересно и то, что данный показатель проявляет себя при довольно широкой амплитуде рН от 4,5-8,0. Абсолютно те же закономерности характерны и для активности лектинов у основания ножки – воротничка.

Недоразвитые шишкоягоды – опавшие на разных этапах своего формирования имеют активность лектинов почти такую же, как и ножки – 20,5 баллов. В тоже время, как у нормально развитых шишкоягод она не превышала 9 баллов. Значительно уступают ножкам шишкоягод собранные осенью листья, как женских, так и мужских деревьев.

Установлено, что в листовых пластинках активность лектинов выше, чем в черешках. Это свойственно как женским, так и мужским особям.

Прослеживается четкая зависимость связи активности лектинов с сексуализацией деревьев.

Таким образом, нами доказано, что разные части и органы деревьев гинкго накапливают лектины. Их активность максимальна в ножке шишкоягоды и ее воротничке, а минимальная в семени.

Подтверждена взаимосвязь между активностью лектинов гинкго и сексуализацией деревьев на примере листовых пластинок и черешков.

Активность лектинов зависит от рН экстрактов. В большинстве своем ее максимальные значения проявляются в его диапазоне от 6,5 до 8,0.

УДК: 635.15:631.5 (477.4)

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ

АРХІТЕКТОНІКИ РОСЛИН РЕДЬКИ ОЛІЙНОЇ ЗА РІЗНИХ

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СІВБИPages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 14 |
 
Похожие работы:

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 72–80 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 72– II. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ УДК 372. 881. 116 (477) СОЦІОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ В КОНТЕКСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ-БІЛІНГВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Вікторія Дороз Бердянський державний педагогічний університет Зосереджено увагу на необхідності оновлення...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (назва навчальної дисципліни) ПРОГРАМА навчальної дисципліни напрям підготовки: 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» (шифр і назва напряму підготовки) Факультет Культурології Київ – 2014 РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним університетом культури і мистецтв РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Шипота Г.Є., кандидат педагогічних наук, доцент, проф. з/н Програму...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (57) 2013 Ключевые слова: психологическая компетентность, моделирование контекста педагогической деятельности, схемы контекстуального моделирования.DESING OF CONTEXT OF EDUCATIONALLY CORRECT ACTIVITY IN TEACHING OF PSYCHOLOGICAL DISCIPLINES E. V. Ramzani In the article basic directions of design of pedagogical activity context are specified in teaching of psychological disciplines. Keywords: psychological competence, design of pedagogical...»

«Рекомендовані теми для обговорення на засіданні Громадської ради при облдержадміністрації Комісія з охорони здоров’я материнства і дитинства та гендерної політики: Тема 1. Тренінг з питань репродуктивного здоров'я і планування сім'ї за Програмою USAID «Здоров’я жінок України». Структура тренінгу: три заняття -3 год. (1,5 год., перерва на каву, 1,5 год); Цільова аудиторія: акушерки, молодший медперсонал, лікарі сімейної медицини. Тема 2. Періодично проводити прес-конференції з актуальних питань...»

«УДК 378.1. К. А. Нужненко, здобувач кафедри європейської інтеграції, директор Центру міжнародних зв’язків, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Анотація: Розглянуто значення інтернаціоналізації британської вищої освіти. У роботі висвітлено особливості фінансування британських вищих навчальних закладів. Наголошено на існуючих проблемах здійснення міжнародної співпраці між університетами. Ключові слова: вища освіта, глобалізація, інтеграція,...»

«УДК 378.147.1:811.161.2’38 © Колесник Л. Ф. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Постановка проблеми. В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба зміцнення статусу української мови, забезпечення використання її в усіх сферах громадського і державного життя. Досконале, ґрунтовне володіння...»

«Історія України 42 (682), листопад, 2010 ЗАВДАННЯ ТА ВІДПОВІДІ ТЕСТУ ОСНОВНОЇ СЕСІЇ № 1 ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2010 РОКУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ ТА ЇХ ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОГРАМІ, ПІДРУЧНИКАМ І ПОСІБНИКАМ Відповідність завдання ЗНО програмі, ВідпоНомер і зміст завдання підручникам і посібникам, затвердженим відь Міністерством освіти і науки України 1. Наскельні малюнки, різьблені орнаменти на виробах, прикраА Відповідність програмі: Стародавня...»

«Александров Олександр Володимирович, Вчитель української мови та літератури Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №58 По той бік народження й смерті.Тема: та розглянути Веди як пам’ятку світової літератури, як одну з Мета культур і монотеїстичних релігій світу, провести паралель завдання: між Ведами та Біблією, слов’янськими казками та Ведами, довести, що Бог один, незважаючи на існування різних релігій; розвивати навички виконання порівняльного аналізу, навички конспектування,...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ МИКОЛАЇВСЬКИЙ Д Е Р Ж А В Н И Й АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА РОСЛИННИЦТВА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Польове кормовиробництво» студентам спеціальності 7 Л 30102 «Агрономія» О К Р «Спеціаліст» Миколаїв 2009 УДК 551.502.Методичні рекомендації підготували доценти кафедри рослинництва: Козлов Сергій Георгійович Болдуєв Валентин Іванович Коваленко Олег Анатолійович Рекомендовано студентам спецьіальності...»

«УДК 81:39 БІОМОРФНИЙ КОД КИТАЙСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ Голубовська Ірина Олександрівна д-р філол. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті в термінах культурного коду йдеться про метафорико-символічні іпостасі тваринної і рослинної царин Китаю, які створюють багато у чому неповторні національно автентичні фрагменти китайської національно-мовної картини світу. Ключові слова: культурний код, концептуальна метафора, експресивно-оцінна метафора, символ, омофонія....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»