WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Відділення змісту професійно-технічної освіти Каталог педагогічного досвіду в професійно-технічній освіті Київ – 2009 УДК ББК Каталог педагогічного досвіду у професійно-технічній ...»

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

Відділення змісту професійно-технічної освіти

Каталог

педагогічного досвіду в

професійно-технічній освіті

Київ – 2009

УДК

ББК

Каталог педагогічного досвіду у професійно-технічній освіті. / Упорядник Н.І.

Бугай. – К.: ІІТіЗО МОН України, 2009. - 115 с.

Фундаментом педагогічної майстерності є досвід, який концентрує в собі все найкраще, продумане,

надійне. Педагогічний досвід – це одне з найвищих виявлень педагогічної культури; сполучна підструктура між педагогічною теорією та практикою Це засіб фіксації, зберігання та передачі інформації про результати педагогічної діяльності з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Даний каталог покликаний показати спектр педагогічних напрацювань з загальноосвітньої, загальнотехнічної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки робітничих кадрів у професійнотехнічних навчальних закладах з метою обміну педагогічними ідеями та впровадженню найкращих з них у навчальний процес.

До каталогу педагогічного досвіду у професійно-технічній освіті увійшли напрацювання викладачів і майстрів виробничого навчання за період 2005–2009 рр. Матеріали до каталогу подані керівниками регіональних методичних служб професійно-технічної освіти.

Призначений для педагогічних працівників, методистів, керівників професійно-технічних навчальних закладів.

Упорядник: Н.І. Бугай (головний редактор) – начальник відділу науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти та інноваційно-педагогічних технологій відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

За загальною редакцією:

Т.М. Десятова – доктора педагогічних наук, директора департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України;

Л.В. Крячко – заступника директора департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України;

В.В. Паржницького – кандидата педагогічних наук, заступника директора, начальника відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Висловлюємо глибоку подяку за активну участь у підготовці видання керівникам і співробітникам Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам Науково(навчально)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти України.

ISBN

–  –  –

Зміст Стор.

Безпека життєдіяльності..……………………………………………………………………..

Бібліотечна робота……………………………………………………………………………..4 Виховна робота…………………………………………………………………………………4 Державна кваліфікаційна атестація…………………………………………………………..10 Дипломні проекти……………………………………………………………………………..10 Загальноосвітня та загально-технічна підготовка……………………………………………12 Інформаційно-комунікаційні технології……………………………………………………..45 Конкурси фахової майстерності………………………………………………………………46 Методична робота……………………………………………………………………………..47 Підвищення кваліфікації………………………………………………………………………48 Професійно-теоретична та професійно-практична підготовки…………………………….48 Психологічна служба………………………………………………………………………….114 Управлінська діяльність………………………………………………………………………115 Каталог педагогічного досвіду у професійно-технічній освіті Безпека життєдіяльності

–  –  –

Методичні При вивченні текстових редакторів потрібно формувати Білаш м. Бердянськ, вул.

рекомендації з навички, необхідні для життя в інформаційному В.А., Орджонікідзе, 76 проведення суспільстві. Серед таких навичок можна назвати: викладач 8-253-2-30-58 занять при - уміння освоювати нові програмні продукти спеціальни БМПЛ (19) вивченні (користуватися рядком підказки і рядком стану, х текстових довідником системи і друкованою документацією); дисциплін.

редакторів. - орієнтуватися в сучасному програмному забезпеченні;

- здійснювати оптимальний вибір програмного продукту

–  –  –

Техніка Викладач оновлює зміст професійного навчання Мельников ДПТНЗ виконання відповідно до динамічних змін сучасної техніки та ич Микола “Сарненський лабораторно– технологій, перебудував структуру і зміст професійної Максимов професійний практичних підготовки учнів відповідно до нових Державних ич, аграрний ліцей”, робіт з стандартів профтехосвіти. Відійшовши від традиційних викладач 34500, предмету форм проведення лабораторно-практичних занять, і, спецпредм м. Сарни вул.

“Трактори і здійснивши творчий підхід в плануванні, доведенні до етів Демократична, 15.

автомобілі” та учнів особливостей будови нових машин, викладач Тел.(255) 3-26-44 вивчення розробив авторську методику організації і проведення особливостей таких занять. Проблемні ситуації, які він створює на конструкцій уроках, спонукають учнів до пошуку правильних рішень, нових напруженої розумової праці. Матеріал кожної теми вітчизняних викладача тісно пов'язаний із вихованням поваги до праці машин хлібороба.

–  –  –

„Як досягти У творчій роботі майстер надає рекомендації з Дрогун Чернігівський успіхів у проблемного вивчення окремих питань, організації Марина професійний підготовці роботи учнів з періодичними виданнями та довідниками. Миколаївн ліцей побуту

–  –  –Похожие работы:

«Сірий Є.В. кандидат соціологічних наук, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Інноваційний розвиток освіти в Україні: розгортання проблеми та засадницькі орієнтири. Матеріал присвячений питанням розвитку інноваційної діяльності в системі освіти. В ньому аналізуються особливості здійснення інноваційної діяльності в реаліях сучасних суспільних трансформацій, досліджуються стан та завдання інноваційної політики в системі освіти в Україні, та ступінь її ефективності. Дається виклад...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Шпаков Д.О. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 18.04.2014 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство САН IнБев Україна 2. Організаційно-правова...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 343.14 А. О. Ляш кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу (Київський національний університет культури і мистецтв) В. М. Ліщенко кандидат юридичних наук ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Надійна і ефективна охорона конституційних прав, свобод та законних інтересів людини в Україні є пріоритетним завданням держави і її правоохоронних та правозахисних органів. За...»

«ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2013/2014 навчальному році № Назва Автор Клас Видавництво Гриф Рік видання п/п Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з ВД «Освіта» Наказ 1. 1-2 2011 навчанням українською мовою. 1-4 класи МОНмолодьспорту від 12.09.2011 № 1050 Програми для...»

«Луганська обласна бібліотека для дітей НАШІ ВЕТЕРАНИ Міні-досьє провідних працівників дитячих бібліотек Луганської області Луганськ ББК 78.3 Н 37 Наші ветерани: Міні-досьє провідних працівників дитячих бібліотек Луганської області «Що ми знаємо один про одного». Вип. 1 / Луганська обласна бібліотека для дітей; Автор-уклад. В. І. Зайцева. – Луганськ, 2011. – 105 c. : фото. Дане видання – розповідь про провідних працівників дитячих бібліотек області, про тих, хто стояв біля витоків бібліотечної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»