WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«МОЗКОПОДІБНИХ СТРУКТУР ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ШТУЧНОМУ ІНТЕЛЕКТІ ...»

-- [ Страница 2 ] --

P(x1,x 2,p,z к,z 0к,y к,y)= =P1 (x1,p) P2 (x 2,p) P3 (p,z к ) P4 (y,z к ) P5 (y к,z к ) P6 (z к,z 0к ), (1) де предметні змінні мають такі значення: x1 – рід форми слова із параметрами М – чоловічий, Ж – жіночій, С – середній; x 2 – число форми слова із параметрами Ед. – однина, Мн. – множина; p – номер комірки таблиці; z к – закінчення форми слова скорочених форм прикметників: *,ь,о,е,а,я,ы,и,ё ; z 0к – ознака ударності закінчення;

y – головна буква основи; y к – подвійна ударність.

Модель словозміни коротких форм прикметників представлено реляційною логічною мережею, яка складається з 7 полюсів та 6 гілок. Модель має 7 предметних змінних x1,x 2,p,z к,z 0к,y к,y. Усі 7 полюсів пов’язано із областю зміни атрибутів полюсів. Будь-який полюс реляційної логічної мережі несе знання щодо значення атрибута безперервно у часі.

Позначення P1,P2,P3,P4,P5,P6 над гілками реляційної логічної мережі вказують на номер відповідного відношення. Кожна гілка з’єднує два полюси, які відповідають предметним змінним, тобто кожній гілці відповідає певне відношення. Реляційна логічна мережа словозміни коротких форм прикметників має 6 відношень відповідно до гілок: Р1 (х1,р), Р 2 (х 2,р), P3 p,z к, P4 y,z к, P5 yк,z к, P6 z к,z 0к.

Мережа має два внутрішніх полюси із предметними змінними р та z к, а також п’ять зовнішніх полюсів з предметними змінними x1,x 2,z 0к,y к,y. Відрізнити полюси можна за кількістю вхідних гілок. Модель словозміни коротких форм прикметників має предметні змінні x1,x 2, значення яких характеризують контекст, що оточує слово; предметні змінні y к,y, що характеризуються словозміною самого слова та z 0к, що характеризує результат словозміни слова, тобто словоформи.

–  –  –

Рис. 1 – Реляційна логічна мережа словозміни коротких форм прикметників Обчислювальна реляційна логічна мережа необхідна для розв’язання системи предикатних рівнянь. Результатом роботи реляційної логічної мережі є уточнення знань, які знаходяться в усіх її полюсах відповідно до початкових даних.

У другому розділі також розроблено формальну узагальнену модель словозміни прикметників російської мови, що здійснює відмінювання повних неприсвійних прикметників, потенційних словоформ повних неприсвійних прикметників, представлених у звуковому вигляді, а також словозміну коротких форм прикметників російської мови.

Предикат формальної моделі має вигляд:

–  –  –

де предметні змінні мають такі значення: x1 – рід форми слова із параметрами М – чоловічий, Ж – жіночий, С – середній»; x 2 – число форми слова із параметрами Ед.

– однина, Мн. – множина»; x 3 – відмінок форми слова із параметрами И – називний, Р – родовий, Д – давальний, В – знахідний, Т – орудний, П – місцевий; x 4 – ознака істотності форми слова із параметрами О – істота, Н – неістота; x 5 – ознака сучасності форми слова із параметрами C – сучасний, А – архаїчний; r – номер впливу контексту; s – тип відмінювання слова; s звук – тип відмінювання звукової форми; y1 – остання літера основи слова; y 2 – ознака ударності слова; y 3 – ознака пом’якшення слова; z л – ліва частина закінчення, z п – права частина закінчення, z

– закінчення слова, z 1 – перша буква закінчення, z 2 – друга буква закінчення, z 3 – третя буква закінчення; p – номер комірки таблиці коротких форм прикметників;

z 0 – знак наголосу; z к – закінчення коротких форм прикметників; z 0 к – ознака ударності закінчення коротких форм прикметників; y к – подвійна ударність коротких форм прикметників; y – головна буква основи коротких форм прикметників.

Узагальнену модель словозміни прикметників російської мови представлено реляційною логічною мережею, яка складається з 25 полюсів та 26 гілок.

Модель має 25 предметних змінних P(x1,x 2,x 3,x 4,x 5,p,r,s,s звук,y1,y 2,y3,y k,y,z л,z п,z,z 0,z1,z 2,z 3,z к,z 0к ). Усі 25 полюсів пов’язано із областю зміни атрибутів полюсів. Будь-який полюс реляційної логічної мережі несе знання щодо значення атрибута безперервно у часі.

Позначення P1 – P26 над гілками реляційної логічної мережі вказують на номер відповідного відношення. Кожна гілка з’єднує два полюси, які відповідають предметним змінним, тобто кожній гілці відповідає певне відношення. Реляційна логічна мережа узагальненої моделі словозміни прикметників має 26 відношень відповідно до гілок: P1 (x1,r), P2 (x 2,r), P3 (x 3,r), P4 (x 4,r), P5 (x 5,r), P6 (z л,r), P7 (z п,r), P8 (z л,z), P9 (z п,z), P10 (z л,z 0 ), P11 (z л,z1 ), P12 (z п,z 2 ), P13 (z п,z 3 ), P14 (s,z л ), P15 (y1,s), P16 (y 2,s), P17 (y3,s), P18 (z л,s звук ), P19 (y1,s звук ), P20 (y3,s звук ), P21 (x1,p), P22 (x 2,p), P23 (z к,p), P24 (z к,z 0 ), P25 (z к,y к ), P26 (z к,y).

Мережа має вісім внутрішніх полюсів із предметними змінними r,z п,z л,z,s,s звук, р та z к, а також п’ятнадцять зовнішніх полюсів з предметними змінними P(x1,x 2,x 3,x 4,x 5,y1,y 2,y 3,y k,y,z 0,z1,z 2,z 3,z 0к ). Відрізнити полюси можна за кількістю вхідних гілок. Узагальнена модель словозміни прикметників має предметні змінні x1,x 2,x 3,x 4,x 5, значення яких характеризують контекст, що оточує слово; предметні змінні y1,y 2,y3,y к,y, що характеризуються словозміною самого слова та z 0,z1,z 2,z3,z 0к, що характеризує результат словозміни слова, тобто словоформи.

–  –  –

Рис. 2 – Реляційна логічна мережа узагальненої моделі словозміни прикметників Побудована формальна модель характеризується системою бінарних відношень P1 – P26, заданих формулами відповідних предикатів.

У третьому розділі метод розшарування скінченного предиката розвинено для розв’язання задачі створення мозкоподібної структури аналізу фрагментів тексту російської мови і застосовано до звукової моделі відмінювання потенційних словоформ повних неприсвійних прикметників. Метод розшарування скінченного предиката забезпечує автоматизований перехід від довільного предиката P(x1,x 2,...,x m ) до реляційної логічної мережі, що вирішує рівняння P(x1,x 2,...,x m )=1.

Тому розглянуту у роботі модель відмінювання, що раніше була побудована на інтуїтивному рівні, розподілено на частини відносно до предметних змінних, а саме зв'язку ознак слова з типом відмінювання та словоформою, і до кожної з частин застосовано метод розшарування скінченного предиката.

Розглянемо більш детально використання методу на прикладі переходу від значень останніх букв основи слова до типів відмін, що складається з восьми кроків.

Згідно з методом розшарування скінченного предиката вихідні дані зобразимо у вигляді таблиці (табл. 1).

Табл. 1 – Предметні змінні, що характеризують основу слова

–  –  –

Кроки 1 – 2. Вводимо предикати еквівалентності та отримуємо класифікатори предиката P(y1,y 2,y3 ) у явному fi (x i )=yi і неявному Fi (yi,h i ) видах.

–  –  –

Кроки 3 – 4. Знаходимо предикат Q(h1,h 2,h 3 ), який характеризується як предикат видів відмінювання слів, що асоціює шари перемикального ланцюга предиката P(h1,h 2,h 3 ).

Зв’язок предикату Q(h1,h 2,h 3 ) з видом відміни s характеризує предикат R(h1,h 2,h 3,s), який має наступний вигляд:

–  –  –

Аналогічним чином виконуємо згідно 3 кроками 1-8 метод розшарування скінченного предиката для творення словоформи. Асоціюючий шар перемикального ланцюга в цьому випадку має вигляд P(h1,z л,w,s)=g (рис. 5).

Рис. 5 – Асоціюючий шар перемикального ланцюга P(h1,z л,w,s)=g При g=1 отримуємо реляційну логічну мережу у вигляді багатополюсника для відношення P(h1,z л,w,s)=t, яка представлена на рис. 6.

Рис. 6 – Реляційна логічна мережа, що отримана із застосуванням методу розшарування скінченного предиката до ознак словоформи У представленій звуковій моделі відмінювання потенційних словоформ повних нерисвійних прикметників ознаки контексту достатньо мінімізовані, тому застосування методу розшарування скінченного предиката до них не має сенсу.

Таким чином, у роботі використано метод розшарування скінченного предиката для звукової моделі відмінювання потенційних словоформ повних нерисвійних прикметників, що тепер дає можливість автоматизувати процес переходу від скінченного предиката до реляційної логічної мережі для морфологічних структур.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У четвертому розділі дисертаційної роботи моделі реляційних логічних мереж мозкоподібних структур та розвинений метод розшарування скінченного предиката запропоновано для вирішення практичних задач у галузі штучного інтелекту. За допомогою узагальненої моделі словозміни прикметників, що характеризується орієнтацією на використання реляційної логічної мережі, вирішуються задачі редагування текстів російської мови та автоматизоване діагностування захворювань опорно-рухового апарата та надання відповідних призначень пацієнтам.

У ході виконання дисертаційної роботи програмно реалізовано узагальнену модель словозміни прикметників за допомогою додатку AdjNet, де результат представлено реляційною логічною мережею. Вирішуються задачі синтезу, аналізу, нормалізації словоформ та їх звукових форм.

Додаток AdjNet дозволяє виявляти в тексті прикметники на базі ознак основи слів. Він дозволяє моделювати будь-які словоформи прикметників за заданими ознаками, а саме, здійснювати синтез слів за поданим текстом та корегувати його за контекстом, аналізувати будь-який прикметник, визначати його ознаки і нормалізувати слова.

Наведено приклад використання програмного додатку AdjNet на реченні «Глубока была река, а солнце своими теплыми лучами ее прогревало и ярким светом освещало близлежащую зеленую лужайку».

Задача синтезу полягає у визначенні словоформи відповідно до навколишнього контексту слова. Сутність задачі полягає у перетворенні помилково введених слів у коректні словоформи відповідно до контексту речення. Синтез речення, введеного некоректно: «Глубок была река, а солнце теплым лучами ее прогревало и ярким светом освещало близлежащая зеленую лужайку» виконано для повних неприсвійних прикметників, коротких та потенційних словоформ повних нерисвійних прикметників, представлених у звуковому вигляді. Завдяки діям експерта прикметники приведено до граматично правильного вживання у реченні. Розпізнано 5 прикметників: «глубок», «теплым», «ярким», «близлежащая»

та прикметник «зеленую».

Програмний додаток дозволяє замінити некоректне слово коректним у похідному тексті відповідно до навколишнього контексту – «Глубока была река, а солнце своими теплыми лучами ее прогревало и ярким светом освещало близлежащую зеленую лужайку».

Задача аналізу полягає у визначенні граматичних ознак словоформи відповідно до навколишнього контексту форми слова. Суть завдання полягає у виведенні коректно класифікованих ознак словоформи. Виконано аналіз похідного речення «Глубока была река, а солнце своими теплыми лучами ее прогревало и ярким светом освещало близлежащую зеленую лужайку». Здійснено розпізнавання 5 прикметників: «глубока», «теплыми», «ярким», «близлежащую», «зеленую».

Отримано ознаки:

1. Форма.

2. Основа слова.

3. Рід.

4. Число.

5. Відмінок.

6. Ознака істотності.

7. Ознака сучасності.

–  –  –

Задача нормалізації полягає у визначенні слова відповідно до словоформи.

Сутність задачі полягає у знаходженні словникових форм словоформ. Виконано нормалізацію похідного речення «Глубока была река, а солнце своими теплыми лучами ее прогревало и ярким светом освещало близлежащую зеленую лужайку». Розпізнано 5 прикметників: «глубока», «теплыми», «ярким», «близлежащую», «зеленую». Результат нормалізації для «глубока» – «глубок», для «теплыми» – «теплый»; для прикметника «ярким» – «яркий», для прикметника «близлежащую» – «близлежащий», для прикметника «зеленую» – «зеленый».

Показано, що програмний додаток AdjNet працює коректно, здійснює аналіз, синтез та нормалізацію відмінювання повних неприсвійних прикметників, потенційних словоформ повних неприсвійних прикметників, представлених у звуковому вигляді, та словозміну коротких форм прикметників російської мови.

У роботі розглянуто практичну задачу – формальну модель діагностування захворювань опорно-рухового апарата за медичними показниками.

Розроблена модель числової реляційної логічної мережі завдяки апарата алгебри скінченних предикатів та методу розшарування скінченного предиката дозволяє за допомогою уточнень пацієнта скорегувати діагноз та призначення, які отримуються внаслідок роботи реляційної логічної мережі. Використання моделі дозволило ефективно приймати рішення та отримувати призначення: ліки, додаткові аналізи, процедури, режим, масаж, лікувальна фізкультура, дієта, які більш точно задовольняють стану та можливостям пацієнта.

Модель характеризується такими предметними змінними: x1 – рід; x 2 – вага;

x 3 – ріст; x 4 – вік; x 5 – особисті дані; f – фізичні параметри; x 6 – температура тіла (загальна гіпертермія); x 7 – верхній артеріальний тиск; x 8 – нижній артеріальний тиск; x 9 – локалізація болі; x10 – характер болі; x11 – тривалість болі; x12 – іррадіація болі; x13 – характер рухливості; x14 – обмеженість рухливості; x15 – об’єктивний огляд; x16 – відчуття болі; x17 – загальні скарги; x18 – спостереження лікаря; m – медичні параметри; d – діагноз, який виводиться за даними, що надав пацієнт; n – призначення пацієнту, де n1 – ліки; n 2 – аналізи; n 3 – процедури; n 4 – режим; n 5 – масаж; n 6 – фізкультура, спорт; n 7 – харчування. Лікар проводить корекцію призначень відповідно до можливостей пацієнта.

Предикатна модель має вигляд:

–  –  –

Розроблено програмний додаток Vpoliklinike для діагностування захворювань опорно-рухового апарату та корегування призначень пацієнтом. Він дозволяє лікарям-інтернам та лікарям використовувати систему для вдосконалення професійних навичок, що сприяє підвищенню рівня кваліфікації медпрацівника.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі наведено результати, які відповідно до мети дослідження, у сукупності є вирішенням актуальної науково-практичної задачі підвищення ефективності обробки інформації в системах штучного інтелекту за рахунок розробки моделей та подальшому розвиненню методу мозкоподібних структур аналізу інтелектуальної діяльності людини з використанням апарата алгебри скінченних предикатів.

У процесі досліджень отримано такі основні результати:Pages:     | 1 || 3 |
 
Похожие работы:

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УДК 78.45 О. М. БАССА КАМЕРНО-ВОКАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ В АСПЕКТІ ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ У статті розглядаються об’єктивні та суб’єктивні чинники, що зумовили інтенсивний розвиток камерно-вокальної творчості композиторів Західної України першої третини ХХ ст. Серед них виділяються загальнокультурні, комунікативні, індивідуально-психологічні, практично-прагматичні та дослідницько-аналітичні причини. Ключові слова:...»

«УДК 327.5:[303.446+303.725] ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ ДЛЯ ДЕФІНІЮВАННЯ КОНЦЕПТУ «РЕГІОН» кандидат політичних наук, Стародуб-Підберезна Т. С. Київська гуманітарна академія, Україна, м. Київ У статті пропонується авторське бачення можливостей побудови абстрактних теоретичних моделей розвитку просторової інституціоналізації шляхом використання методологічного інструментарію регіональної компаративістики, який дозволяє акумулювати...»

«Л.М. Масол, О.В. Гайдамака ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ для державної підсумкової атестації з художньої культури Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України клас Київ Центр навчально-методичної літератури ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ У посібнику «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з художньої культури. 11 клас» подано 10 варіантів робіт, кожний з яких містить завдання різного типу та складності. Їх виконання дає змогу визначити рівень засвоєння...»

«Зареєстровано Затверджено Міністерством юстиції України Установчою конференцією Свідоцтво № 1033 від 9 червня 1998 року Всеукраїнської громадської організації «Федерація баскетболу України» (протокол від 26 лютого 2003 року) Зареєстровано Затверджено Міністерством юстиції України Позачерговою конференцією Із змінами та доповненнями Всеукраїнської громадської організації 18 квітня 2005 року «Федерація баскетболу України» (протокол від 22 лютого 2005 року) Зареєстровано Затверджено Черговою...»

«Економічні науки АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МАРКЕТИНГУ УДК 65.01 Т. О. ОКЛАНДЕР Одеський національний політехнічний університет СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ Розглянуто стан наукової думки щодо набору методів оцінки маркетингових ризиків підприємств. Зроблено висновок про доцільність використання для оцінки ризиків статистичних методів. Запропоновано перелік відповідних статистичних методів, розглянуто алгоритм їх застосування. The state of...»

«Інформаційний посібник “Проблеми подолання ґендерних стереотипів і формування ґендерної культури в суспільстві” ЗМІСТ Вступ Результати опитування студентів вищих навчальних закладів мм.Чернігова та Ніжина Методологія дослідження 4 1. Регіон дослідження 2. Вік респондентів 3. Стать респондентів 5 4. Чи є зрозумілими для Вас поняття “ґендер”, “ґендерна рівність”, “ґендерні 6 стереотипи”, “ґендерна дискримінація” ? 5. Чи є доступною для Вас інформація про сутність сучасних ґендерних перетворень 7...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ МИКОЛАЇВСЬКИЙ Д Е Р Ж А В Н И Й АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА РОСЛИННИЦТВА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Польове кормовиробництво» студентам спеціальності 7 Л 30102 «Агрономія» О К Р «Спеціаліст» Миколаїв 2009 УДК 551.502.Методичні рекомендації підготували доценти кафедри рослинництва: Козлов Сергій Георгійович Болдуєв Валентин Іванович Коваленко Олег Анатолійович Рекомендовано студентам спецьіальності...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2010. Вип. 50. С.57-65 Series Philol. 2010. Is.50. P.57-65 УДК 372.881.116: 811.162.2 ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Микола Вашуленко Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, кафедра педагогіки і методики початкової освіти, вул. Києво-Московська, 24, Глухів, Сумська обл., 41400, Україна, тел.: 05444 2 33 06 Розкрито шляхи вдосконалення структури, змісту і методичних...»

«Національний лісотехнічний університет України 6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УДК 338.24:330.342+334.722.8. (477) Доц. О.М. Свінцов – Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ Аналізується світовий досвід ефективного регулювання освітніх процесів. Робиться висновок, що із двох моделей – державного контролю і державного нагляду, перша модель з її наголосом на централізації, жорсткому...»

«Управління культури обласної державної адміністрації Обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування ВИХОВАННЯ В ОСВIТНЬОМУ ПРОСТОРI Рекомендаційний бібліографічний покажчик Херсон, 2012 УДК 016:37.013 ББК 91.9:74+74.200я1 Виховання в освітньому просторі: реком. бібліогр. покажч. / уклад. Михайлова А. С. ; Обл. б-ка для юнацтва ім. Б. Лавреньова. – Херсон : [Б. в.], 2012. – 26 с. Рекомендаційний бібліографічний покажчик...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»