WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Вступ Результати опитування студентів вищих навчальних закладів мм.Чернігова та Ніжина Методологія дослідження 4 1. Регіон дослідження 2. Вік респондентів 3. Стать респондентів 5 4. Чи ...»

-- [ Страница 1 ] --

Інформаційний посібник

“Проблеми подолання ґендерних стереотипів і

формування ґендерної культури в суспільстві”

ЗМІСТ

Вступ

Результати опитування студентів вищих навчальних закладів

мм.Чернігова та Ніжина

Методологія дослідження 4

1. Регіон дослідження 2. Вік респондентів 3. Стать респондентів 5

4. Чи є зрозумілими для Вас поняття “ґендер”, “ґендерна рівність”, “ґендерні 6 стереотипи”, “ґендерна дискримінація” ?

5. Чи є доступною для Вас інформація про сутність сучасних ґендерних перетворень 7 та ґендерної політики?

6. Як на Вашу думку змінилась поведінка сучасних молодих людей щодо визнання 8 права ґендерної рівності порівняно зі старшими поколіннями?

7. Як Ви вважаєте, чи продовжують існувати ґендерні стереотипи в сучасному 9 молодіжному середовищі?

8. Як Ви оцінюєте сучасний стан справ з дотриманням ґендерних прав жінок і чоловіків у 10 вашому районі (місті)?

9. Як Ви вважаєте, у якому періоді життя людина може найбільше відчувати ґендерну 11 дискримінацію?

10. На Вашу думку, як часто трапляються прояви ґендерної нерівності чи ґендерної 12 дискримінації?

11. Чи були випадки порушення Ваших ґендерних прав?

12. Як Ви вважаєте, чи створені у Вашому навчальному закладі такі умови, які гарантують 17 дотримання ґендерної рівності?

13. Як Ви вважаєте, чи є сучасний шлюб ґендерно рівноправним?

14. Як Ви відноситесь до поширення так званих “цивільних” шлюбів 19 (без їх офіційної реєстрації)?

15. Які цінності Ви вважаєте найбільш вартісними під час побудови сімейних відносин? 20

16. Чи готові Ви, як молоді батьки (майбутні батьки) виховувати своїх дітей без традиційних 21 ґендерних стереотипів?

17. Як Ви вважаєте, що найбільше підтримує існування ґендерних стереотипів в сучасному 22 українському суспільстві?

18. Як Ви оцінюєте можливості подолання ґендерної дискримінації в українському суспільстві?

19. На Вашу думку, що найперше необхідно робити для покращення стану справ із дотриманням ґендерних прав жінок і чоловіків?

20. На Вашу думку, що для людини є найбільш необхідним для ефективної реалізації ґендерних прав?

21. Чи відомі Вам положення Закону України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, прийнятого у 2005 році?

22. Як Ви оцінюєте свою готовність кваліфіковано розповісти іншим про сутність ґендерної рівності?

23. Чи є для Вас цікавою участь у семінарах, тренінгах на тему ґендерної рівності?

Узагальнені висновки Рекомендації експертів Ґендерні стереотипи, дискримінація, ґендерне насильство ВСТУП Чернігівська обласна організація Спілки жінок України спільно з органами державної влади, місцевого самоврядування протягом багатьох років поспіль проводить роботу, спрямовану на зміну стереотипів суспільної свідомості по відношенню до жінок і чоловіків.

Завдяки проведеним заходам, хоча і дуже повільно, але все-таки змінюється відношення суспільства до жінки на роботі, вдома, в бізнесі тощо. Хоча докорінних змін все ще не відбулось і це яскраво відображає гендерний портрет нашої області. В усіх сферах суспільного життя області спостерігаються значні ґендерні диспропорції, які спричиняють негативні наслідки для соціально-економічного розвитку Чернігівської області.

Такий стан речей не лише відображає багатовікові традиції. Він характеризує і якість правового забезпечення гендерної рівності в Україні. До цього часу в Україні не прийнято діючої державної програми забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, що вимагає Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", який, на жаль, не врегулював всіх проблем у сфері ґендерної рівності, оскільки є рамковим і потребує подальшого розвитку його положень у нормативно-правових актах. Відповідно — унеможливлюється прийняття регіональних та місцевих програм. Внаслідок цього, органи влади на місцях не виявляють достатньої активності у напрямку просування ґендерних реформ та не залучають до цього ЗМІ. Так, за останній рік у ЗМІ області були розміщені поодинокі матеріали щодо дотримання прав жінок, в основному з нагоди міжнародного Дня 8 березня. Отже, інформаційне забезпечення зміни ґендерних стереотипів є недостатнім.

Основними труднощами, з якими стикаються представники органів державної влади та місцевого самоврядування (особливо – сільських, селищних, міських рад), а також громадських організацій щодо реалізації державної ґендерної політики, є відсутність зрозумілої та доступної інформації про сутність “ґендеру”, “ґендерних стереотипів” та можливостей їх подолання.

Ґендерна риторика здебільшого сприймається, як данина моді. І тут є над чим працювати жіночим громадським організаціям, гендерним радам при облдержадміністрації, районних державних адміністраціях та міськрадах.

Особливої уваги потребує процес трансформації ґендерних стереотипів у молодіжному (зокрема, студентському) середовищі. Проте представники молодіжних організацій практично не представлені у складі гендерних рад міського, районного та обласного рівня, діяльність цих органів не орієнтована на молодіжне середовище, а активістки місцевих жіночих громадських організацій мають низьку медіа компетентність, особливо щодо новітніх ЗМІ — інтернет-видань, соціальних мереж тощо.

З грудня 2012 року в Чернігівській області реалізується проект “Медіапідтримка просування гендерної рівності в місцевих громадах” за підтримки Українського жіночого фонду.

Цей проект спрямований на позитивну зміну цієї ситуації шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів за участю представниць жіночих громадських організацій, представників органів місцевої влади, ЗМІ.

Реалізація проекту включає проведення дослідження щодо трансформації сучасних ґендерних стереотипів у молодіжному середовищі шляхом опитування студентів вищих навчальних закладів з м.м. Чернігова та Ніжина.

3

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ

ЧЕРНІГОВА ТА НІЖИНА Методологія дослідження Всього участь у дослідженні в рамках реалізації проекту “Медіа-підтримка просування гендерної рівності в місцевих громадах” взяли студенти, що навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах міст

Чернігова та Ніжина:

- Чернігівському державному технологічному університеті;

- Чернігівському державному інституті економіки і управління;

- Чернігівському національному педагогічному університеті ім. Т.Г.Шевченка;

- Ніжинський державний педагогічний університет ім. М.В.Гоголя;

- Ніжинський агротехнічний інститут.

Респонденти були відібрані шляхом випадкової вибірки з генеральної сукупності студентів всіх спеціальностей денної форми навчання за списками навчальних груп різних факультетів та спеціальностей, наданими керівництвом відповідних ВНЗ.

З огляду на застосований метод, отримана вибірка не відображає вікову, статеву чи професійну структуру студентської молоді регіону, проте є цілком репрезентативною для подальшого узагальнення отриманих результатів, підготовки експертних висновків та рекомендацій.

Розрахована за прийнятою методологією похибка дослідження становить 5%.

Опитування було анонімним, проведеним шляхом розповсюдження анкет серед навчальних груп студентів ВНЗ для самостійного їх заповнення без будь-якого контролю з боку представників організаторів дослідження.

Анкети складались з 23 закритих запитань з варіантами відповідей від 4-х до 6ти (крім відповідей на запитання про стать та регіон). Крім того, анкети передбачали 1 відкрите запитання про відомі респондентам випадки чи приклади порушення прав, прямої чи непрямої гендерної дискримінації.

Всього було отримано 575 заповнених анкет. Кількість наданих відповідей на різні запитання анкети коливається у межах від 550 до 570.

Узагальнення анкет проводили волонтерки Чернігівської обласної організації Спілки жінок України – студентки Чернігівського державного технологічного університету: Людмила Баєнко, Марія Касьян, Марина Кобища, Ірина Матрос, Юлія Плюта, Ганна Струтинська, Юлія Тарасенко, Надія Тищенко, Ольга Хропата, Світлана Полторацька, Катя Тарчишник, Дарина Труба під методологічним керівництвом к.е.н, доцента ЧДТУ Світлани Задорожної.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Розроблення форми та змісту анкет, узагальнення аналітичних матеріалів щодо обраної тематики дослідження, графічне представлення його результатів, підготовка висновків та рекомендацій здійснені юристом Чернігівського НМЦ профспілок Володимиром Ковальчуком.

Крім того, свою суттєву допомогу в організації та проведенні цього дослідження надали:

- Лариса Шумна, к.ю.н., зав. кафедри трудового права та права соціального забезпечення ЧДТУ;

- Лариса Юда, заст. директора Інституту історії, етнології та правознавства ім.О.М.Лазоревського ЧНПУ;

- Світлана Задорожна, к.е.н, доцента ЧДТУ;

- Тетяна Басак, зав.сектором у справах сім'ї та молоді Ніжинської міськради Загальну координацію проведених заходів здійснювала голова Чернігівської обласної організації Спілки жінок України Ірина Дорожкіна.

4

1. Регіон дослідження

–  –  –

3. Стать респондентів Всього було опитано 575 студентів ВНЗ, з яких 68% (389 студентів) належать до 3-х ВНЗ м.Чернігова, а 32% (186 студентів) належать до 2-х ВНЗ м.Ніжина.

Найбільше опитаних (54%) відносяться до вікової групи 18-20 років, 35% є віком 21- 23 років, 6% - віком до 18 років, ще 5% - старші 23 років.

Більшість опитаних складають жінки — 389, або 68%. Респондентів-чоловіків більш ніж удвічі менше — 186, або 32% опитаних.

На поставлене питання щодо розуміння сутності запропонованих понять та термінів найбільша частка опитаних студентів (43%) відповіли, що їм цілком зрозумілі поняття “ґендер”, “ґендерна рівність”, “ґендерні стереотипи”, “ґендерна дискримінація”. Значна частка респондентів (37%) зазначили своє розуміння цих понять в основному. Загалом 20% опитаних зазначили, що ці поняття їм недостатньо зрозумілі, чи зовсім не зрозумілі. Розбіжності між відповідями жінок і чоловіків є незначними. Натомість відчутно різняться відповіді студентів з м.Чернігова та м.Ніжина. Так, цілковите розуміння запропонованих понять зазначили 50% респондентів з вищих навчальних закладів м.Чернігова і тільки 27% - з м.Ніжина.

Найбільша кількість опитаних зазначили, що їм цілком доступна (22%), або частково доступна (48%) інформація про сутність сучасних ґендерних перетворень та ґендерної політики. Проте досить значна частка респондентів (17%) відповіли, що така інформація їм недоступна, або що їм важко відповісти на це питання (13%).

Чоловіки більше зазначали недоступність інформації ґендерної спрямованості (21% чоловіків проти 15% жінок). Студенти ВНЗ м.Ніжина у 2.6 разів частіше відзначали недоступність ґендерної інформації, ніж студенти ВНЗ м.Чернігова.

Найбільша частка опитаних (43%) відзначили, що поведінка сучасних молодих людей щодо визнання ґендерної рівності змінилась у кращий бік порівняно зі старшими поколіннями. У цьому впевнені 45% опитаних жінок та 37% опитаних чоловіків. Студенти з ВНЗ м.Чернігова більше впевнені у позитивності сталих перетворень, ніж студенти з ВНЗ м.Ніжина (47% проти 34%).

На поставлене питання абсолютна більшість опитаних відповіли, що в сучасному молодіжному середовищі частково продовжують існувати ґендерні стереотипи (68%) і тільки 9% впевнені, що сучасна молодь відкинула всі ґендерні стереотипи минулого.

Набагато більший оптимізм з цього приводу висловили студенти ВНЗ м.Чернігова, 2/3 яких стверджували, що сучасній молоді вже не притаманна стереотипна ґендерна поведінка (м.Ніжин — 55%).

Абсолютна більшість опитаних (62%) оцінили як “нормальний” сучасний стан справ з дотриманням ґендерних прав жінок і чоловіків у своїх регіонах. Така оцінка є практично незмінною як у жінок (63%) і чоловіків (61%), так і в регіональному аспекті — 62% Ніжин та 62% Чернігів. Отже усталений стан речей в аспекті дотримання ґендерних прав жінок і чоловіків сприймається більшістю молоді, як “норма”, хоча респонденти в більшості не пов'язують цей стан з поняттям “хороший” (це зазначив лише кожен десятий респондент). Майже кожен п'ятий з опитаних зазначив, що йому важко оцінити існуючий стан.

57% опитаних вважають, що люди найбільше відчувають прояви ґендерної дискримінації в середньому віці, тобто в період найбільшої економічної та соціальної активності свого життя, ще 31% впевнений, що найбільшої ґендерної дискримінації зазнають підлітки; 6% переконані, що ця проблема є характерною для осіб похилого віку, а 5% наголосили на розповсюдженості ґендерної дискримінації в дитинстві.

Серед опитаних чоловіків загалом на 13% більше ніж серед жінок таких, що співвідносять проблему ґендерної дискримінації з дитячим чи підлітковим періодом життя. Серед опитаних жінок на 14% більше, ніж серед чоловіків таких, що співвідносять проблему ґендерної дискримінації з середнім віком життя.

На думку 55% опитаних під час стосунків молодих людей між собою у школі чи іншому навчальному закладі інколи трапляються прояви ґендерної нерівності чи ґендерної дискримінації, ще 29% думають, що такі прояви трапляються досить часто, 5% вважають, що трапляються постійно, а 11% впевнені, що такі прояви ніколи не трапляються.

На думку 54% опитаних під час сімейних стосунків між молодими людьми інколи трапляються прояви ґендерної нерівності чи ґендерної дискримінації, ще 36% думають, що такі прояви трапляються досить часто, 5% вважають, що трапляються постійно, а 4% впевнені, що такі прояви ніколи не трапляються.

На думку 54% опитаних під час стосунків молодих людей з представниками старшого покоління інколи трапляються прояви ґендерної нерівності чи ґендерної дискримінації, ще 26% думають, що такі прояви трапляються досить часто, 5% вважають, що трапляються постійно, а 15% впевнені, що такі прояви ніколи не трапляються.

На думку 43% опитаних при працевлаштуванні та подальшій роботі інколи трапляються прояви ґендерної нерівності чи ґендерної дискримінації, ще 35% думають, що такі прояви трапляються досить часто, 10% вважають, що трапляються постійно, а 13% впевнені, що такі прояви ніколи не трапляються.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Участь у наукових конференціях та круглих столах у 2013 р. Участь у наукових конференціях, які проходили за кордоном № Назва конференції, круглого Теми доповідей Доповідачі столу Наукова конференція «Фьюнералії Надгробні плити Успенського собору КиєвоБалакін С. А. 1. Ледницкие» (м. Гнєзно, Польща). Печерської лаври. Проблеми вивчення та збереження Івакіна І. Ю. музейної колекції. Міжнародна науково-методична Досвід польової та лабораторної консервації меча Онопрієнко Н. О. 2. конференція з...»

«ДЕНЬ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ 1. День Європи в Україні День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах. Рішення щодо відзначення Дня Європи в Європейському Союзі було прийнято у 1985 році на Саміті Ради ЄС у Мілані. До 1997 року це свято мало переважно культурно-мистецьку спрямованість та носило обмежений характер. У 1997-1998 роках до святкування Дня Європи залучилися...»

«УДК 101+378 Галина Калінічева Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ЧАСУ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН У СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ © Калінічева Г., 2008 Розглянуто актуальні проблеми модернізації національної системи вищої освіти в контексті входження України до європейського освітнього простору, висвітлюються стратегічні напрями і заходи модернізаційних зрушень у вищій освіті в умовах глобалізаційних викликів часу. Ключові слова: вища...»

«ВИДАННЯ У КРАЇНОМ ОВНИХ ЕПІСТОЛЯРНИХ Д Ж Е РЕЛ КІНЦЯ XIX – СЕРЕДИНИ XX СТ. Методичні рекомендації –2– Державний комітет архівів України Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Національна Академія наук України Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського І. Б. Гирич, В. П. Ляхоцький ВИДАННЯ УКРАЇНОМОВНИХ ЕПІСТОЛЯРНИХ ДЖЕРЕЛ КІНЦЯ XIX – СЕРЕДИНИ XX СТ. Методичні рекомендації Київ 2000 –3– Ці методичні рекомендації...»

«Українська академія аграрних наук Інститут кормів КОРМИ І КОРМОВИРОБНИЦТВО Міжвідомчий тематичний науковий збірник Вінниця Видавництво-друкарня «Діло»™ УДК: 636 Запропоновано агроекологічні підходи до підвищення продуктивності сої та кукурудзи в коротко ротаційних сівозмінах Лісостепу. Представлені результати вивчення міцності бокової стінки стебла кукурудзи та порівняльної оцінки зі стандартами морфологічних ознак і урожайності самозапильних ліній та простих її гібридів різних груп стиглості...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ САДЖАНЦІ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР Технічні умови ДСТУ 4938:200 БЗ № 3– 2008/111 Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ 4938:2008 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут садівництва Української академії аграрних наук, Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція РОЗРОБНИКИ: М. Бублик, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Ю. Гудзій, І. Мережко, канд. с.-г. наук; Є. Розсоха, канд. с.-г. наук; Л. Фризюк; Г. Чорна 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ...»

«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ УДК 17.02 Віктор Петрушенко Національний університет “Львівська політехніка” ПІСЛЯ МАКІНТАЙРА: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ МОРАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ © Петрушенко Віктор, 2012 Окреслено причини втрати традиційною етикою впливу на життєдіяльність сучасної людини. Запропоновано нове бачення моральності на основі ідей “нової антропології”, що подає людину в єдності та взаємній зумовленості природного та соціально-культурного начал та “нового гуманізму”,...»

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2010. Випуск 12 художнього твору сучасної культури, тому проблема взаємодії мистецтв як проблема порівняльного аналізу виходить на принципово новий рівень осмислення і вимагає уважного та поглибленого вивчення.ЛІТЕРАТУРА: 1. Андреев Л Г. Импрессионизм / Андреев Л. Г. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 250 с.; 2. Бунин И.А. Собрание починений / Бунин И. А. В 6-ти т. Т. 4. Произведения 1914 – 1931. / Статья – послесловие и коммент. А.Саакянц / Бунин...»

«ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ FORMATION OF MARKET ECONOMY В УКРАЇНІ. 2009. Вип. 19. С. 321–329 IN UKRAINE. 2009. Is. 19. P. 321–329 УДК 338.48(477.83) ЕКОНОМІКА ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ЛЬВІВЩИНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І. Кончаківський1, І. Петлін1, А. Попик2 Львівський національний університет імені Івана Франка Львівський інститут економіки і туризму Наведено аналіз економіки туристичної галузі Львівщини та інвестицій, що до неї надходять. Важливим нині є не тільки збільшити ємність...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Зелiнський Едуард Францович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2014 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство ІТТ-Плаза 2....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»