WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 ||

«2-ге видання Харків Видавнича група «Основа» УДК 373.2 ББК 74. З1 Серія «Творчому педагогу» Загадковий світ емоцій. Розвиток емоційної З14 сфери дошкільників / Упоряд. І. В. ...»

-- [ Страница 18 ] --

Мета: формувати поняття доброти; розвивати уяву.

Хід гри

Вихователь об’єднує дітей у кілька груп, дає кожній групі картинку із зображенням різних предметів, наприклад:

літака, потяга, будинку, людини. Діти повинні придумати і намалювати казку про добрий літак, будинок, людину тощо. За цими малюнками представники різних груп розповідають свої казки. Із малюнків вихователь може влаштувати виставку «Добрий світ навколо нас».

Гра «Добрий ліс»

Мета: формувати поняття доброти, розвивати уяву.

Хід гри Вихователь об’єднує дітей у групи, роздає їм картки зі словами або малюнками, наприклад: море, ліс, місто, дім тощо. Діти повинні описати «чарівні закони», за якими живуть у доброму морі, місті, лісі, домі тощо.

Наприклад, у доброму лісі хижі звірі навчаються в спеціальних лісових школах, де їх учать доброти. У доброму лісі існують безкоштовні їдальні для звірів, які не можуть знайти собі їжу, тощо.

Ігри, вправи, завдання Вихователь пропонує дітям намалювати добрий ліс, місто, море і розповісти за своїми малюнками про добрі закони того чи іншого місця.

Гра «Хто прийде на допомогу»

Мета: формувати уявлення дітей про дружбу, товаришування, взаємодопомогу.

Хід гри Вихователь об’єднує дітей у групи і пропонує кожній придумати оповідання про те, як жителі живої природи зможуть допомогти людям у таких ситуаціях:

• дитина почала тонути в морі (собака, дельфін);

• у дім залізли злодії (собака);

• у людини заболіло серце (конвалія);

• у людини часто болить горло (бджола).

Гра «Учимося піклуватися»

Мета: формувати поняття про турботливість, піклування; пов’язувати їх прояв із життєвими ситуаціями.

Хід гри

Вихователь об’єднує дітей у групи, пропонує їм подумати, яку турботу можна виявити до рідних людей у таких ситуаціях:

• мама захворіла;

• у бабусі день народження;

• молодший братик вередує;

• тато повернувся із роботи втомлений.

Наприклад, коли тато повертається із роботи втомлений, потрібно йому всміхнутися, допомогти роздягтися.

Загадковий світ емоцій

Підсумкова педагогічна хвилинка для дорослих Отже, ми завершили нашу подорож. Що ж цікавого і важливого дізналися?

У посібнику були запропоновані різні ігри з дітьми, в основі яких — сюжети казок, але вони, звісно, повинні мати творчий характер, емоційну насиченість та ненав’язливість у поданні їх дитині.

Для того щоб дитині було легше опановувати світ емоцій, дорослому необхідно бути уважнішим та спостережливішим стосовно поведінки дітей.

Найкраще побудувати для кожної дитини індивідуально емоціограму, даючи відповіді на такі питання:

1. Чи звертає дитина увагу на міміку персонажів, коли переглядає казку?

2. Чи вміє вона за цим зображенням правильно визначити характер персонажів?

3. Чи може дитина починати і розгортати гру за сюжетом казки?

4. Чи вміє дитина активно, дієво виявляти смуток?

5. Чи розуміє дитина жарти, гумор?

6. Чи відповідає обраний дитиною колір емоції, що зображена на малюнку?

7. Чи намагається дитина створювати такі умови (малюнки, подарунки, цукерки та ін.), щоб іншим було добре?

Для того щоб мати більше інформації, ви можете відповідати на питання в розгорнутому вигляді, ураховувати відповіді всіх дорослих, які перебувають поруч із дитиною.

Отже, тільки комплексна навчально-виховна робота допоможе розв’язувати основні завдання психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості дошкільника.

Хай вам щастить!

лІТераТура

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Міністерство освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред.

та упор. О. Л. Кононко. — К.: Світич, 2008.

2. Батуев А. С. Возникновение психики в дородовый период: краткий обзор современных исследований // Психологический журнал. — 2000. — Т. 21. — № 6. — С. 51–56.

3. Белобрыкина О. А. Диагностика развития самосознания в детском возрасте. — СПб.: Речь, 2006.

4. Бронфенбреннер У. Два мира детства. Дети США и СССР. — М.: Прогресс, 1976.

5. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. — СПб.: Питер, 2000.

6. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. — Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1988.

7. Изард К. Э. Психология эмоций. — СПб.: Питер, 2000.

8. Краснощекова Н. В. Диагностика и развитие личностной сферы детей старшого дошкольного возраста. Тесты. Игры. Упражнения. — Ростов н/Д.: Феникс, 2006.

9. Маклаков А. Г. Общая психология. — СПб.: Питер, 2001.

10. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / О. Л. Кононко, З. П. Плохій, А. М. Гончаренко [та ін.]. — К.: Світич, 2009.

11. Монакова Н. И. «Путешествие с Гномом». Развитие эмоциональной сферы дошкольников. — СПб.: Речь, 2008.

12. Практика сказкотерапии / Под ред. Н. А. Сакович. — СПб.: Речь, 2007.

13. Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. Дайджест / Упор. О. М. Байєр. — Запоріжжя:

ТОВ «ЛІПС», ЛТД, 2008.

14. Сухомлинський В. О. — дітям. (З досвіду використання спадщини В.О. Сухомлинського у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу). — Х.: ХОНМІБО, 2003.

15. Хухлаева О. В., Хухлаев О. Е., Первушина И. М. Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое здорове дошкольников. — М.: Генезис, 2009.

16. Эмоциональное развитие дошкольника: Пособие для воспитателей детского сада / А. В. Запорожец, Я. З. Неверович, А. Д. Кошелева и др.;

Под ред. А. Д. Кошелевой. — М.: Просвещение, 1985.

–  –  –

Підписано додруку 21.12.2009. Формат 70 100/32. Папір газетний.

Друк офсет. Гарнітура Ньютон. Ум. друк. арк. 16,9.

Замовлення № 10–12/13–05.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 ||
Похожие работы:

«Між дисциплінами: розширення контекстів літературознавчої галузі чи зміна статусу? УДК 82.0:005 МІЖ ДИСЦИПЛІНАМИ: РОЗШИРЕННЯ КОНТЕКСТІВ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ГАЛУЗІ ЧИ ЗМІНА СТАТУСУ? Василь БУДНИЙ Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000 Статтю присвячено інтердисциплінарним процесам, котрі не лише розширюють контекст літературознавства, а й змінюють його методологічну конфігурацію, впливаючи на пізнавальні, практичні та дидактичні...»

«УКР. ЛІТЕРАТУРОЗН. 2010. UKRAIN. LITERARY STUD. 2010. Вип. 72. С. 227–238 Is. 72. Р. 227–238 УДК 821.161.2“18/19”І.Франко:39(4):82.02:314.7 “ШУКАННЯ В ОРІЄНТІ”: МІГРАЦІЙНА ШКОЛА У РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА Святослав Пилипчук Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, Львів 79000, Україна У статті проаналізовано Франкову оцінку методологічних пошуків представників міграційної школи. Відзначено значний вплив ідей засновника школи Т. Бенфея та його послідовників на...»

«які використовуються офіційною статистикою і різними галузевими асоціаціями роздрібних мереж і створює умови для конвергенції України в міжнародну спільноту. Література 1. Тарасова Т. В. Розничная торговля в Японии: прошлое, настоящее и будущее // Маркетинг в России и за рубежом. — №2. — 2008. 2. Інтернет видання «Економічна правда»:[Electronic Resource]// Epravda —Mode of access: http://www.epravda.com.ua/news/2011/11/24/306826/ — Last access: 24.11.2011. — Title from the screen. УДК 65.014.1...»

«НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ Основні положення програми та методика проведення дослідження Київ 2006 Розробка програми та методики дослідження: Богуш Т.І., Любаренко Л.М., Мастіпан О.А. Науковий редактор З.І. Савіна, заступник генерального директора НПБ України з наукової роботи. Обговорено та рекомендовано до друку Вченою радою Національної парламентської бібліотеки України. Протокол засідання № 5 від 27...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 6 (59) 2013 УДК 37.037 СОЦІОКУЛЬТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТСТВА В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ІНТЕЛІГЕНТНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Н. В. Фунтікова У статті проаналізовані можливості й перспективи використання соціокультурної методології для вивчення проблеми виховання інтелігентності у студентів вищих навчальних закладів. Виділені основні підходи до вивчення студентства як соціальної групи. Розглянуті характеристики студентства як...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»