WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ВИХОВАННЯ В ОСВIТНЬОМУ ПРОСТОРI Рекомендаційний бібліографічний покажчик Херсон, 2012 УДК 016:37.013 ББК 91.9:74+74.200я1 Виховання в освітньому просторі: реком. бібліогр. покажч. / ...»

-- [ Страница 1 ] --

Управління культури обласної державної адміністрації

Обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова

Відділ довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування

ВИХОВАННЯ

В ОСВIТНЬОМУ ПРОСТОРI

Рекомендаційний бібліографічний покажчик

Херсон, 2012

УДК 016:37.013

ББК 91.9:74+74.200я1

Виховання в освітньому просторі: реком. бібліогр. покажч. / уклад. Михайлова А. С. ; Обл. б-ка для

юнацтва ім. Б. Лавреньова. – Херсон : [Б. в.], 2012. – 26 с.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик «Виховання в освітньому просторі» знайомить з актуальними проблемами виховної роботи з молоддю, що знайшли відображення на сторінках періодичних видань.

Література згрупована в тематичних розділах за основними напрямами виховання, визначених «Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі освіти». Покажчик містить авторські програми виховання, методичні рекомендації класним керівникам щодо організації виховної роботи з учнівськими колективами та співпраці з батьками, керівні матеріали, зарубіжний досвід. Пропонуються також публікації, присвячені формуванню культури читання, соціалізації та розвитку лідерських якостей підростаючого покоління, туристсько-краєзнавчій роботі з молоддю, а також просвітницькій роботі з питань європейської інтеграції.

Окремий розділ висвітлює питання безпеки дітей в Інтернеті та проблему віртуальної залежності.

Видання адресоване класним керівникам, вихователям, викладачам, бібліотекарям, працівникам позашкільних закладів.

До випуску увійшли матеріали з періодичних видань, отриманих бібліотекою у 2012 році.

Укладач: Михайлова А. С.

Комп’ютерний набір: Михайлова А. С.

Редактор: Коваль С. Д.

Відповідальна за випуск: Ігнатова Т. Ф.

Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова, 2012

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

1. Абрамова, В. Г. Використання проектної технології як засобу формування особистісного розвитку учня в класному колективі : [робота класного керівника] / В. Г. Абрамова // Виховна робота в школі. – 2012. – № 1. – С. 27-35.

– (Видавнича група «Основа»). - В змісті також: Використання інтерактивних технологій у виховній діяльності.

2. Авдєєва, С. В. Виховна система школи творчого зростання особистості / С. В. Авдєєва // Виховна робота в школі. – 2012. – № 8. – С. 20-34. - (Видавнича група «Основа»).

3. Бабюк, Г. Ф. Індивідуальний підхід до учнів у виховній роботі / Г. Ф. Бабюк // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2012. – № 9. – С. 17-19. - (Видавнича група «Основа»).

4. Беліцька, І. А. Пошукова діяльність щодо впровадження компетентісно орієнтованого підходу в навчальновиховний процес / І. А. Беліцька // Завучу. Усе для роботи. – 2012. – № 1-2. – С. 18-26. - (Видавнича група «Основа»).

5. Бех, І. Педагогіка успіху: виховні втрати та їх подолання : [на допомогукласному керівникові] / І. Бех // Позакласний час. – 2012. – № 4. – С. 6-10. – В змісті також: Хто я? Який я? Практичні матеріали до виховних справ (бесіди для учнів 5-х кл.); Інноваційні підходи до системи виховання; Рекомендації щодо проведення батьківських зборів.

6. Білоног, А. Стежинки, що ведуть до класу-родини : [співпраця школи і родини у справі виховання] / А. Білоног // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 1. – С. 47-50.

7. Василенко, Н. В. Логіка у навчанні та вихованні / Н. В. Василенко // Управління школою. – 2012. – № 10-12. – С. 53-68. - (Видавнича група «Основа»).

8. Голобородова, М. Організація виховної роботи в загальноосвітніх і позашкільних закладах освіти Нижньосірогозького району Херсонської області / М. Голобородова // Виховна робота в школі. – 2012. – № 11. – С. 2-12. - (Видавнича група «Основа»). - В змісті: Педагогіка ціннісних орієнтацій; Ціннісне ставлення особистості до себе; Ціннісне ставлення до людей, праці, природи, культури, мистецтва, суспільства та держав; Учнівське самоврядування; Обдаровані діти; Робота з батькам; Позашкільна освіта та виховання.

9. Голод, І. В. Привабливість і магнетизм музеїв : [виховання обдарованої особистості засобами музейної педагогіки, естетичне виховання] / І. В. Голод // Артклас. – 2012. – № 2. – С. 66-69.

10. Даниленко, В. Котилася торба з великого горба : [народні ігри як засіб виховання і навчання дітей] / В. Даниленко // Шкільна бібліотека. – 2012. – № 3. – С. 41-42.

11. Данилюк, С. А. Самопідготовка в ГПД як важливий чинник організації навчального процесу початкової школи / С. А. Данилюк // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2012. – № 12. – С. 2-29. – (Видавнича група «Основа»). В змісті також: Ніколаєва Н. І. План навчально-виховної діяльності груп продовженого дня на ІІ семестр.

12. Діяльність соціального педагога в закладі освіти // Соціальний педагог. – 2012. – № 8. – Спецвип. Шкільний світ»).

13. Дрожжина, Т. В. Освіта як віддзеркалення гендерної картини світу : [гендерна педагогіка] / Т. В. Дрожжина // Завучу. Усе для роботи. – 2012. – № 21-22. – С. 7-9. - (Видавнича група «Основа»).

14. Іванова, Н. І. Виховні заходи з використанням інтерактивних технологій навчання : [сценарії заходів для початкової школи] / Н. І. Іванова // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 27. – С. 30-38. - (Видавнича група «Основа»).

15. Калошин, В. Ф. Педагогічні розсипи Симона Соловейчика : [радянського педагога] / В. Ф. Калошин // Виховна робота в школі. – 2012. – № 1. – С. 2-24. – (Видавнича група «Основа»). - Зміст: Творчий шлях С. Соловейчика;

Виховні постулати С. Соловейчика.

16. Маланчук, О. М. Співпраця класного керівника з батьками: формуємо ключові компетенції дитини разом / О. М. Маланчук // Обдарована дитина. – 2012. – № 2. – С. 16-24.

17. Мельник, С. В. Шкільний педагог як суб'єкт виховання / С. В. Мельник // Позакласний час. – 2012. – № 7-8. – С. 53-55. – В змісті також: Пріоритетні напрями роботи класного керівника.

18. Міжнародна конференція з музейної педагогіки "Дитяча творчість у музеї" // Артклас. – 2012. – № 2. – С. 56-85.

19. Некрасова-Коротеєва, О. Л. Сучасні фактори культури та їх вплив на дитячу творчість / О. Л. НекрасоваКоротеєва // Артклас. – 2012. – № 2. – С. 58-65.

20. Ніколенко, І. О. Профілактична робота з дітьми та підлітками "групи ризику" : ["важкі діти"] / І. О. Ніколенко // Шкільному психологу. – 2012. – № 2. – С. 27-30. – («Видавнича група «Основа»).

21. Перенчук, Л. Методичні рекомендації щодо планування виховної роботи класного керівника / Л. Перенчук // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2012. – № 9. – С. 8-16. – (Видавнича група «Основа»).

22. Перехейда, О. М. Єдині педагогічні вимоги - важливий засіб підвищення ефективності навчання та виховання :

[з досвіду роботи гімназії] / О. М. Перехейда // Управління школою. – 2012. – № 1-3. – С. 85-90. - (Видавнича група «Основа»).

23. Планування виховного процесу : [методичний банк] // Позакласний час. – 2012. – № 17-18. – С. 41-60.

Зміст роботи, основні напрями діяльності та виховний план класного керівника; Річний план виховної роботи; План роботи щодо профілактики правопорушень; Правила внутрішнього розпорядку для працівників ЗНЗ та учнів.

24. Полєшко, Р. А. Соціально-педагогічний проект "Гуманізація та демократизація процесу виховання в сім'ї та ліцеї" / Р. А. Полєшко // Виховна робота в школі. – 2012. – № 3. – С. 9-16. - (Видавнича група «Основа»).

25. Поступльська, Н. Ф. Родинне і суспільне виховання на національних засадах : [добірка заходів для початкової школи] / Н. Ф. Поступльська // Позакласний час. – 2012. – № 15-16. – С. 11-22.

26. Процько, Т. М. Управління виховним процесом у навчальному закладі - запорука ефективності роботи педагога : [досвід роботи ліцею] / Т. М. Процько // Обдарована дитина. – 2012. – № 2. – С. 7-15. – В змісті також:

Проектно-цільові програми виховання.

27. Родинний клуб "Школярик" : Орієнтоване планування батьківських зборів : [1 - 4 кл.] // Розкажіть онуку. – 2012. – № 17-18. – С. 33-37.

28. Романко, І. Комунікативна взаємодія вчителя й учнів як спосіб міжособистісних стосунків у навчальновиховному процесі : [діалогічна взаємодія] / І. Романко // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 7. – С. 54-57.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


29. Сердюк, І. О. Концептуальна модель виховної роботи "Я - людина, патріот, громадянин, гуманіст, сім'янин" / І. О. Сердюк // Виховна робота в школі. – 2012. – № 11. – С. 13-18. – (Видавнича група «Основа»).

30. Сірант, Н. П. Як батьківські збори перетворити на збори батьків / Н. П. Сірант // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2012. – № 3. – С. 53-55. - (Видавнича група «Основа»).

31. Скопенко, О. І. Посередник між суспільством і дитиною : [класний керівник] / О. І. Скопенко // Позакласний час. – 2012. – № 1-2. – С. 7-18.

Індивідуальний підхід у вихованні (робота класного керівника). Програма розвитку здібностей до самопізнання і впевненості в собі. Основна тематика бесід з учнями.

32. Солова, В. М. Особистісно орієнтована класна година : [інноваційні виховні технології] / В. М. Солова // Позакласний час. – 2012. – № 9-10. – С. 31-33.

33. Солова, В. М. Технологія організації та проведення класних годин : [за матеріалами навч.-метод. посібника "Класний керівник: пошук інновацій"] / В. М. Солова // Позакласний час. – 2012. – № 11. – С. 32-33. – В змісті також:

Мельник С. В. "Що таке "година спілкування з учнями" : пам'ятка.

34. Ставецький, В. Виховуємо по-сучасному, виховуємо по-українськи / В. Ставецький // Шкільний світ. – 2012. – № 18. – С. 6-9.

35. Сухомлинський, В. О. Як добитися, щоб слово вихователя доходило до серця вихованця? : уривки з книги "Сто порад вчителю" / В. О. Сухомлинський // Педагогічна майстерня. – 2012. – № 1. – С. 20-21. – (Видавнича група «Основа»).

36. Ткаченко, В. Духовні сили людини : Народознавчий напрямок у виховній роботі / В. Ткаченко // Шкільний світ. – 2012. – № 20. – С. 5-7.

37. Ткачук, А. О. Виховання компетентної особистості - завдання сучасної школи / А. О. Ткачук // Виховна робота в школі. – 2012. – № 8. – С. 2-4. – (Видавнича група «Основа»).

38. Третякова, Л. В. Авторитет педагога в становленні особистості учнів / Л. В. Третякова // Біологія. – 2012. – № 2. – С. 2-7. – (Видавнича група «Основа»).

39. Трусова, Т. І. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес / Т. І. Трусова // Завучу. Усе для роботи. – 2012. – № 5-6. – Вкл. - С. 14-29. – (Видавнича група «Основа»).

40. Тулупова, Т. В. Навчання і виховання успіхом : семінар-практикум для вчителів / Т. В. Тулупова // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 32. – С. 2-10. – (Видавнича група «Основа»).

41. Україна. М-во освіти і науки, молоді та спорту. Положення про Всеукраїнський конкурс "Класний керівник року" : Наказ : [від 20.12.2011 р.] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України // Позакласний час. – 2012. – № 4. – С. 2-4.

42. Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. Положення про класного керівника : Наказ : [від 06.

09. 2000 р.] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України // Позакласний час. – 2012. – № 7-8. – С. 48-49.

43. Хаталах, О. В. Ігротека вихователя ГПД : [дидактичні ігри] / О. В. Хаталах // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2012. – № 10. – С. 2-11. - (Видавнича група «Основа»). - Зміст: Ігри у приміщенні; Ігри на вулиці.

44. Щорс, В. Гуманізація та демократизація процесу виховання у сім'ї та ліцеї : Соціально-педагогічний проект / В. Щорс // Соціальний педагог. – 2012. – № 2. – С. 4-11. – («Шкільний світ»).

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ, ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ.

КРАЄЗНАВЧА РОБОТА

45. Буланов, Ю. Краєзнавчі ігри та вікторини : З досвіду роботи / Ю. Буланов // Краєзнавство. Географія.

Туризм. – 2012. – № 20. – С. 20-22. – («Шкільний світ»).

46. Громовенко, Н. О. Я - громадянин : колективний проект : [заходи] / Н. О. Громовенко // Позакласний час. – 2012. – № 5-6. – С. 50-54.

47. Гудкова, І. Я - патріот : Програма громадсько-патріотичного виховання школярів : [досвід роботи ЗОШ] / І. Гудкова // Шкільний світ. – 2012. – № 4. – С. 4-6.

48. Денисенко, М. В. Етнографія в системі профільного навчання : [з досвіду роботи] / М. В. Денисенко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 8. – С. 5-7. – (Видавнича група «Основа»).

Етнографія у вивченні гуманітарних дисциплін. Пошуково-дослідницька діяльність школярів.

49. Жадан, Н. М. Виховуємо патріотів художнім словом : [патріотичне виховання засобами української літератури] / Н. М. Жадан // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 15. – С. 2-5. - (Видавнича група «Основа»).

50. Запарій, Н. Г. З добрим серцем, зі щирою пам'яттю : [цикл бесід для молодших школярів про Велику Вітчизняну війну] / Н. Г. Запарій // Розкажіть онуку. – 2012. – № 7-8. – С. 91-96.

51. Киян, Т. Регіональне краєзнавство як засіб компаративістики : [літературне краєзнавство в школі (з досвіду роботи)] / Т. Киян // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. – № 3. – С. 15-17.

52. Копилець, Є. Гурток краєзнавства для підлітків : [орієнтована програма гуртка географічного краєзнавства на базі 6 класів ЗНЗ] / Є. Копилець // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2012. – № 8. – С. 17-18. – («Шкільний світ»).

Досвід роботи Полтавського обл. центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

53. Кравченко, С. В. Краєзнавча робота шкільної бібліотеки / С. В. Кравченко // Шкільний бібліотекар. – 2012. – № 4. – С. 2-8.

54. Кучеренко, О. І. Громадянське виховання учнів в умовах інноваційної школи / О. І. Кучеренко // Виховна робота в школі. – 2012. – № 1. – С. 41-43. – (Видавнича група «Основа»). - В змісті також: Позакласна діяльність як засіб виховання громадянськості учнів.

55. Лазарович, Г. В. Моє село - моя святиня : [учнівський проект] / Г. В. Лазарович // Позакласний час. – 2012. – № 7-8. – С. 33-37.

Дослідницька робота учнів.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«Луганська обласна бібліотека для дітей НАШІ ВЕТЕРАНИ Міні-досьє провідних працівників дитячих бібліотек Луганської області Луганськ ББК 78.3 Н 37 Наші ветерани: Міні-досьє провідних працівників дитячих бібліотек Луганської області «Що ми знаємо один про одного». Вип. 1 / Луганська обласна бібліотека для дітей; Автор-уклад. В. І. Зайцева. – Луганськ, 2011. – 105 c. : фото. Дане видання – розповідь про провідних працівників дитячих бібліотек області, про тих, хто стояв біля витоків бібліотечної...»

«ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ДІАЛОГ 01034 Kиїв, вул. Рейтарська, 8/5-А тел. (+38044) 278-6342, 278-6360, факс 278-633 E-Mail: agro@ier.kiev.ua, http://www.ier.kiev.ua AgWP Наукові матеріали Реструктуризація цукрового комплексу України Примітка: Цей документ було підготовлено з використанням загальнодоступної інформації та даних з різних джерел. Усі висновки та рекомендації даної роботи в жодному разі не потрібно вважати відображенням...»

«Зареєстровано Затверджено Міністерством юстиції України Установчою конференцією Свідоцтво № 1033 від 9 червня 1998 року Всеукраїнської громадської організації «Федерація баскетболу України» (протокол від 26 лютого 2003 року) Зареєстровано Затверджено Міністерством юстиції України Позачерговою конференцією Із змінами та доповненнями Всеукраїнської громадської організації 18 квітня 2005 року «Федерація баскетболу України» (протокол від 22 лютого 2005 року) Зареєстровано Затверджено Черговою...»

«УДК 81:39 БІОМОРФНИЙ КОД КИТАЙСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ Голубовська Ірина Олександрівна д-р філол. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті в термінах культурного коду йдеться про метафорико-символічні іпостасі тваринної і рослинної царин Китаю, які створюють багато у чому неповторні національно автентичні фрагменти китайської національно-мовної картини світу. Ключові слова: культурний код, концептуальна метафора, експресивно-оцінна метафора, символ, омофонія....»

«ЗАКОН УКРАЇНИ Про видавничу справу ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 32, ст.206 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 1268-IV ( 1268-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.141 N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238 N 2707IV ( 2707-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.429 N 2855-IV ( 2855-15 ) від 08.09.2005, ВВР, 2005, N...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Зелiнський Едуард Францович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2014 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство ІТТ-Плаза 2....»

«Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР СПІЛКУВАННЯ Чернігів – 2011 ББК 78.37 Б 59 Бібліотека як центр спілкування : метод.-бібліогр. матеріали / ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; підгот. О. Рижаєва ; відп. за вип. О. Сльозка. – Чернігів, 2011. – 55с. Бібліотека являє собою нерозривну єдність двох типів діяльності з обслуговування читачів: організація доступу до документа і організація міжособистісного спілкування. Якщо з бібліотеки йде живе...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Заїка В.К. Ріст сосни звичайної в умовах радіаційного опромінення// Наук. вісник: Лісівницькі дослідження в Україні (VI-і Погребняківські читання). – Львів: УкрДЛТУ. – 2000, вип. 10.4. – С. 25-30.2. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. К.: Урожай, 1987. С. 166-172.3. www.kmu.gov.ua Допустимі рівні вмісту 137Cs та 90Sr в деревній продукції лісового господарства (станом на 12.12.2006 р.). 4....»

«ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кириченко Олександр Васильович УДК 37.032:37.035.7 ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКIВ НА ВIЙСЬКОВО-КОЗАЦЬКИХ ТРАДИЦIЯХ У ПРОЦЕСI ДОПРИЗОВНОЇ ПIДГОТОВКИ 13.00.07 – теорія та методика виховання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Херсон – 2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України. доктор педагогічних наук, професор Науковий керiвник Кучерявий...»

«ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНШОСТІ 1 Марк Крепон Бернарові Штиґлеру «А хто є європейцем?» На це запитання, яке знову постає з кожним новим кроком у напрямку європейської будови, Поль Валері давно спробував дати відповідь у своїй лекції 15 листопада 1922 року в Цюріхському університеті. Він говорив у ній про «потрійний вплив»: «європейським» є кожен народ, який успадкував від Риму велич інституцій та законів, від християнства — самоаналіз, а від Греції — дисципліну духу. Але П. Валері водночас уточнює, що...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»