WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

«Зелені інновації для сталого розвитку Придунав’я Збірка матеріалів семінару 29 червня 2008 в м. Ізмаїлі Вступ У 2008 році вчетверте в регіоні Придунав’я — Нижній Дунай України пройшли ...»

-- [ Страница 4 ] --

Аналіз потенціалу сонячної енергії, спираючись на розробки інституту електродинаміки НАН України (джерело — малюнок №1), свідчить про те, що загальний потенціал, технічний і доцільно економічний потенціали є найбільш високими на території Придунав’я, в порівнянні з усією територією України. Здійснивши аналіз конструкційних можливостей сонячних установок і досвіду в України і Європи та особливостей данного регіону, необхідно наголосити на значних перспективах використання енергії сонця у господарській діяльності Придунав’я.

Література

1. Атлас енергетичного потенціалу поновлюваних джерел енергії України, розроблений інститутом електродинаміки НАН України.

2. Матерь’яли по сонячних установках фірми «Термосолар». (м. Одеса)

3. Журнал // Порти України // 2000 р. / № 3. (ст. 72—74)

4. Матерь’яли по використанню сонячної енергії проектно-виробничого кооперативного центра «Ефект» (м. Кременчук).

5. Журнал // Деревообробник / 2002 р. / 18 червня — 1 липня № 12 (стор. 7).

6. А. Иванько, А. Калиниченко, Н. Шмат/ Сонячний вегітарій. Мале приватне підприємство «Анфас», Київ — 1996.

Екофітопотік — економічне рішення з впровадження очисних споруд невеликих поселень та окремих об’єктів М. А. Захарченко, канд. техн. наук, І. А. Рижикова, Л. В. Мельник, А. М. Рижиков   УкрНДІЕП, вул. Бакуліна 6, Харків, 61166  zakhar@niiep.kharkov.ua Еколого-економічні чинники змусили велику кількість країн світу впроваджувати замість існуючих типів споруд для очищення побутових стічних вод (надзвичайно енерговитратних) прості в будівництві та низько витратні при експлуатації споруди, що базуються на використанні очисних властивостей біоценозів вищих водних рослин (очерет, рогіз та інш.).

Український науково-дослідний інститут екологічних проблем (УкрНДІЕП) працює над обрунтуванням та впровадженням споруд такого типу — біоінженерних очисних споруд — з початку 80-х років минулого сторіччя.

Надзвичайну перспективність для України (особливо в нинішньому економічному стані) біонженерних очисних споруд та їх модифікацій (біоплато, мочара, біоінженерні технології, фіторемедіація) ми бачимо у широкому впровадженні їх у районних центрах, невеликих містах, для окремих промислових, побутових чи рекреаційних об’єктів. Низькі експлуатаційні витрати дозволять реально не підвищувати плату за очищення води для населення, впровадження хоча б однієї споруди у кожному районі України забезпечить щорічну економію коштів на експлуатацію (у масштабі крани) 50—60 млн. грн., на будівництво — до 250—300 млн. грн.

Широкомасштабні роботи з вивчення можливостей використання БІС на 2008 рік забезпечили впровадження біоінженерних очисних споруд на різних стадіях (наукове обґрунтування, проектування, будівництво та експлуатація) вже в більше ніж 30 містах і селищах різних регіонів України.

Одночасно з обґрунтуванням нового типу очисних споруд — біоінженерних, УкрНДІЕП проводить масштабні роботи по вивченню особливостей експлуатації та оцінки еколого-економічної ефективності використання існуючих (традиційних) очисних споруд. При цьому значна увага приділяється експлуатації очисних споруд в невеликих містах та на окремих об’єктах.

Результати обстеження стану та ефективності експлуатації діючих очисних споруд в багатьох областях України, проведені лабораторією міських та виробничих стічних вод УкрНДІЕП, дозволили зробити такі висновки:

• споруди здебільшого збудовані в 60—80 роки минулого століття і на сьогодні фізично зношені і не відповідають сучасним вимогам;

• основні об’єкти чи установки мають конструктивні недоліки, морально застаріли і здебільшого працюють не ефективно.

Більшість очисних споруд невеликих міст та селищ України мають близькі конструктивні особливості, тому в результаті інвентаризації їх стану було визначено 4 групи споруд:

• до першої групи, віднесені споруди, устаткування яких сильно зношено і їх реконструкція не доцільна, тому потрібно будівництво нових споруд;

• до другої — споруди, що потребують суттєвої реконструкції;

• до третьої — споруди, які при незначних витратах на реконструкцію, можуть забезпечити потрібний рівень очищення;

• до четвертої групи були віднесені очисні споруди, робота яких не має негативного впливу на навколишнє середовище, їх фахівцям достатньо тільки консультативна допомога.

Ми пропонуємо шлях очищення стічних вод, який може бути реалізований без значних капітальних витрат в малих населених пунктах при будівництві нових або при реконструкції діючих очисних спорудах, для підвищення ефективності їх роботи.

Розроблена технологія очищення «Екофітопотік» дозволяє підвищити ефективність роботи та зменшити об’єм споруд, запобігти негативному впливу залпових скидів стічних вод. Її впровадження, останнім часом, набуло широкого масштабу, як основа для розробки схем очищення стічних вод для різних об’єктів промисловості, лікувально-профілактичних закладів, невеликих селищ. Так, наприклад, за останні роки розроблено 22 кілька проектів для очищення та доочищення шахтних вод та зливової каналізації з шахт ВАТ «Павлоградвугілля». Використання технології «Екофітопотік» дозволило пристосувати систему очищення до умов скиду шахтних вод та природних умов заплави річки Самара.

В одній тільки Запорізькїй області розповсюдження очисних споруд на основі БІС та технології «Екофітопотік» набуло широкого впровадження в схеми очищення стічних вод психоневрологічних диспансерів, дитячих будинків та селищ у п’яти районах області, з яких одна споруда вже рік як працює та очищує стічні води до норм ГДК (психоневрологічний диспансер, с. Веселе), інші знаходяться на стадії будівництва (очисні споруди смт. Кам’яне, смт. Камишеваха та психоневрологічний інтернат у с. Преслав), кілька об’єктів знаходяться на стадії проектування (рис. 1, 2).

Рис. 1. с. Веселе. Підготовка БІС-2 під посадку Рис.2. с. Веселе. Територія діючих ВВР. біоінженерних очисних споруд.

Очисні споруди для всіх об’єктів вписані у рельєф місцевості. Наприклад, для розробки системи очищення стічних вод смт. Кам’яне було використано територія Янцевського кар’єру, у якому, на даний час, розробки вже не проводиться.

Перші діючі БІС з’явились Харківській області. В області діє п’ять біоінженерні очисні споруди, термін експлуатації яких становить від 16 років (Куряжський ДБК) до 4 років (с. Борівське);

декілька споруд знаходяться на стадії будівництва (рис. 3—5).

Рис.3. Фітоценоз БІС на другий рік після Рис. 4. БІС горизонтального типу, посадки, смт. Золочів, Харківська обл., 8 років с. Н. Водолага, Харківська обл., 7 років експлуатації експлуатації. експлуатації.

Рис. 5. Розташування БІС відповідно рельєфу місцевості. Харківська область, ВК-17. ОС на стадії будівництва.

Детальний аналіз проблеми з очищенням стічних вод, розуміння та відношення до впровадження нової технології посадових осіб різного рівня на місцях, рівень реального технічного забезпечення будівельних організацій показав необхідність широкого застосування даної технології в схемах очищення стічних вод. Для масштабного впровадження нового типу очисних споруд необхідно розробити програму спільних дій в масштабах України.

–  –  –

За ініціативи ООН 2008 рік проголошений Міжнародним роком санітарії, завдання якого полягає у приверненні уваги органів влади та широкої громадськості до вирішення проблем забезпечення людей гідними умовами санітарії, пропаганді гігієни, підвищення поінформованості населення щодо проблем санітарії та здоров’я.

Поняття «санітарія» зазнало значної еволюції від впровадження гігієни та попередження захворювань шляхом підтримки санітарних умов широкого кола заходів з охорони здоров’я людей, які стосуються вирішення проблем забезпечення чистою питною водою та безпечного поводження зі стічними водами. Сучасне поняття «санітарія» визначається дуже широко і включає кілька напрямків:

• безпечне збирання, зберігання, очищення та розміщення/переробку/повторне використання людських екскрементів (фекалій та сечі);

• управління/переробку/повторне використання твердих відходів (сміття);

• скидання та розміщення/переробку/вторинне використання побутових стічних вод (іншими словами стоків або «сірих» вод);

• скидання дощових вод;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• очищення та розміщення/переробку/вторинне використання каналізаційних стоків;

• збір та управління промисловими відходами;

• управління небезпечними відходами (включаючи відходи лікарень та хімічні/радіоактивні та інші небезпечні речовини).

Проте у 21 столітті все ще значна кількість людей не забезпечена відповідними умовами санітарії. Згідно Звіту ВООЗ та UNICEF, опублікованому у 2008 р. «Прогрес у галузі питного водопостачання та санітарії», На 2008 рік в світі 2,5 млрд людей не забезпечені покращеними санітарними послугами, з них понад 1,2 млрд не мають навіть елементарних умов санітарії.

В Україні проблему забезпечення людей санітарними умовами, перш за все, пов’язують з водовідведенням, що охоплює поводження з людськими екскрементами та побутовими стічними водами, каналізацію та очищенням стічних вод.

Згідно офіційних даних, майже половина населення України користується каналізацією — централізованими системами водовідведення, при цьому каналізацією забезпечено 53% міського населення і лише 8,8% селян, решта населення (біля 20 млн.) користується септиками та вигребами.

Крім проблем із забезпеченням громадян України надійними та покращеними умовами водовідведення (санітарії), стоїть питання кризового стану систем каналізації та очисних споруд. На 2006 рік вся система водовідведення України складала приблизно 49,9 тис. км мереж (45 тис. км — у містах, та біля 5 тис. км — у селах). У ветхому та аварійному стані знаходилося 28,8% головних колекторів, 31,6% вуличної мережі та 32,1% внутрішньо-квартальної та — дворової мереж. Кількість значних аварій на 1 км трубопроводу в рік становила 1,4 аварії/км/рік.

Загальний обсяг пропущених стоків через очисні споруди за 2006 р склав 2599 млн. м3, при цьому житлово-комунальне господарство скинуло у водні об’єкти 2673 млн. м3, з них очищених 2476,5 млн. м3. Однією з головних проблем очистки стічних вод залишається питання утилізації осаду, що утворюється на очисних спорудах. Щороку обсяги осаду та мулу зростають на 40 млн тонн, що потребує 120 га/рік. Це становить реальну загрозу вторинного забруднення довкілля.

Питання децентралізованого водовідведення, або надвірних вбиралень з вигребами та септиків взагалі залишається не врегульованим та не контролюється з боку держави. Досі немає жодного нормативного документа, який би регламентував періодичність очистки септиків. Як правило, септики та вигрібні ями будуються без гідроізоляції, тому фільтрат з них вільно потрапляє у довкілля, забруднюючи ґрунтові води — джерела питного водопостачання.

Останні двадцять років набуває розвитку новий напрямок санітарії — екологічна санітарія, яка вирішує проблему безпечної очистки відходів життєдіяльності людини та запроваджує повторне використання поживних речовин.

Екосанітарні принципи та технологічні рішення передбачають:

• Впровадження рішень на «початку труби»;

• Мінімізацію утворення стічних вод;

• Розділення/незмішування потоків стічних вод та утилізацію кожного потоку окремо;

• Перетворення відходів в ресурси та замкнення циклу використання поживних речовин (азоту, фосфору, органіки та ін.) у якості органічних добрив;

• Вирішення проблем знезараження у цьому циклі;

• Розробку відносно дешевих децентралізованих систем, легких та дешевих у використанні та догляді;

• Захист від забруднення довкілля та водних об’єктів;

• Заощадливе використання ресурсів (мінімізація використання води для розчинення та транспортування відходів, заощадження капіталовкладень через мінімальні витрати на інфраструктуру та електрообладнання.

Еко-санітарія має глибинне коріння та традиції в Китаї і нині розвивається значними темпами також у Японії, Мексиці, Норвегії, Швеція, Фінляндії, Німеччина та іних країнах. Світовими лідерами з розробки та впровадження еко-санітарних технологій виступають Стокгольмський інститут навколишнього середовища (Швеція), GTZ та Гамбургський політехнічний університет (Німеччина), Норвезький університет наук про життя, інші.

Одна з екосанітарних технологій, що активно просувається у світі — децентралізовані санітарні системи на основі сухих туалетів (без змиву).

Сухі еко-туалети можна використовувати у широкому діапазоні кліматичних умов, вони будуються з місцевих недорогих матеріалів.

При їх використанні слід дотримуватися таких важливих моментів:

• людські екскременти (фекалії та сеча) мають бути розділені за допомогою спеціального санітарного обладнання для подальшого полегшення знезараження: (сеча — відстоюється, фекалії компостуються) та повторного використання;

• фекалії накопичуються у камері/контейнері з додаванням сухого матеріалу (попілу, торфу, тирси, землі та бажано їх сумішшю) для зневоднення;

• сеча збирається окремо у відповідні ємкості і після відстоювання використовується як азотне рідке добриво;

• необхідно забезпечити постійний догляд за туалетом, підтримувати чистоту приміщення та санобладнання, суворо виконувати правила особистої гігієни.

Для повного знищення ризиків для здоров’я, необхідно дотримуватися привила особистої, домашньої гігієни та гігієни харчування.

В Україні за 2004—2008 роки вже збудовано тільки в рамках проектів ВЕГО «МАМА-86» чотири сухі туалети для сільських шкіл та тридцять інди

–  –  –

Використана література:

1) UNICEF інформаційні матеріали до Міжнародного року санітарії 2008.

Мiжнародний День Дунаю 29 червня 2008 рокуPages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕД АГОГІЧНИЙ УНІВЕ РСИТЕТ ІМЕ НІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 1 Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Кіровоград – 1999 ББК 74,055+87.827 Н 3 УДК – 370.179. Наукові записки. – Випуск ХVIII. – Серія: Педагогічні науки (Художня освіта і виховання студентської молоді). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1999. – 196 с. ISBN 966-7401-32-4 До наукових записок включені статті, що узагальнюють дані психолого-педагогічних досліджень з...»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 24, 2012 УДК: 327.8. Ярина Турчин Національний університет “Львівська політехніка” “М’ЯКА СИЛА” УКРАЇНИ В ПОЛЬЩІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ © Турчин Я., 2012 Проаналізовано основні складові стратегії “м’якої сили” України в Республіці Польща на двох рівнях її реалізації – офіційному та громадському. Розглянуто такі параметри “м’якої сили” української держави, як внутрішній і зовнішній курс країни, впливовість...»

«УДК 811.161.2’373.7 ВОЛЮНТАТИВИ З НЕГАТИВНОЮ СЕМАНТИКОЮ. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОТИВІВ І ОБРАЗІВ Дем’янова Ю.О., к. філол. н., ст. викладач Запорізький педагогічний коледж У статті розглядаються побажання з негативною семантикою як стереотипні лінгвоментальні формули, що визначають вербальну поведінку носіїв української культури. Ключові слова: мовна експресивність, мовний стереотип, магічне мислення, негативні волюнтативи, паремії, ритуальна магічна дія. Демьянова Ю.А....»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 6 березня 2014 р., четвер ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Шевченко: тут і тепер Голос України Учора, відповідно до Постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2013 року №655-VІІ, Комітет з питань культури і духовності провів парламентські слухання на тему «Тарас Шевченко як постать світового значення (до 200-річчя з дня народження)». Відкрив...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2010. Вип. 50. С.186-196 Series Philol. 2010. Is.50. P.186УДК 372.8: 811.801.6 НОМІНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА Галина Гордієнко Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна“, кафедра документознавства та інформаційної діяльності, вул. Хорива, 1-Г, ауд. 10.2, м. Київ, 04071, Україна, тел.: (044) 4120422 У статті поданий аналіз номінальних характеристик документа та методів їхньої...»

«Глава ВПЛИВ КУЛЬТУРИ НА МІЖНАРОДНІ ДІЛОВІ ВІДНОСИНИ Що таке культура? Рівні культурного програмування Типові реакції на незнайомі культури Взаємодія з іншими культурами Культурний трикутник Ділові культури М и вже звикли до думки про те, що живемо в «глобальному селищі», де перетинання кордонів у цілому не створює особливих проблем завдяки складним системам сучасних комунікацій. Менеджери, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, усе частіше стикаються із широкими міжнародними...»

«УДК 355.48 (477) Я.Я. Романовський Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету “Львівська політехніка” ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ОСОБИСТОСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ © Романовський Я.Я., 2008 Розглядається патріотизм як результат рефлексії особистості до своєї нації, особливостей її ментальності, усвідомлення своєї культури, які визначають національний ідеал. The article the considers national consciousness as a result of reflection of personality to the...»

«директор НВК №12 Лагодюк В. Ю. матеріали до педагогічної ради 29.08. Народна мудрість Упродовж 2013–2014 навчального року адміністрацією школи на виконання законів Конституції України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових документів, реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 24 «Про державний стандарт базової і повної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 «Про затвердження Державного...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (60) 2014 УДК 378.18 ВІДРОДЖЕННЯ РОДИННО-СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ – ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ О. Т. Горіна У статті розглядається такий важливий аспект формування духовної культури студентської молоді, як родинно-сімейні цінності. Автором висловлюється власна позиція щодо втрати сімейних цінностей в українському суспільстві та необхідності відродження родинно-сімейних цінностей і підготовки майбутніх...»

«НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ Основні положення програми та методика проведення дослідження Київ 2006 Розробка програми та методики дослідження: Богуш Т.І., Любаренко Л.М., Мастіпан О.А. Науковий редактор З.І. Савіна, заступник генерального директора НПБ України з наукової роботи. Обговорено та рекомендовано до друку Вченою радою Національної парламентської бібліотеки України. Протокол засідання № 5 від 27...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»