WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Зелені інновації для сталого розвитку Придунав’я Збірка матеріалів семінару 29 червня 2008 в м. Ізмаїлі Вступ У 2008 році вчетверте в регіоні Придунав’я — Нижній Дунай України пройшли ...»

-- [ Страница 1 ] --

Зелені інновації

для сталого розвитку

Придунав’я

Збірка матеріалів семінару

29 червня 2008 в м. Ізмаїлі

Вступ

У 2008 році вчетверте в регіоні Придунав’я — Нижній Дунай України пройшли святкування

з нагоди Міжнародного Дня Дунаю. Цей день було започатковано у 2004 році на честь десятиріччя

з дня підписання у Софії (Болгарія, 1994) Конвенції з охорони ріки Дунай. Ініціатором свята була

Міжнародна Комісія захисту ріки Дунай (МКЗРД) (International Commission for the Protection of the

Danube River — ICPDR), штаб-квартира якої знаходиться у Відні та до складу якої входять представники всіх придунайських країн на рівні міністрів. З 2006 року постійним партнером святкування Дня Дунаю в Україні є компанія «Кока-Кола Беверіджис Україна ЛТД», яка підтримує ідею спільного захисту та збереження р. Дунай.

Головною темою Дня Дунаю 2008 було визначено проблему охорони річок басейну р. Дунай.

Всі заходи пройшли під гаслом: «Дунайські ріки: давайте їх використовувати, а не нищити!»

Однією з важливих акцій в рамках святкування Дня Дунаю 2008 року в регіоні Придунав’я — Нижній Дунай стали виставка і семінар «Зелені інновації для сталого розвитку Придунав’я» в місті Ізмаїлі. Ініціаторами її проведення були громадські організації.

Виставка «Зелені інновації» відбулася 28—29 червня 2008 року в Будинку культури м. Ізмаїла за сприяння та участі Ізмаїльської міської ради і Відділу культури Ізмаїльської міської держадміністрації.

10 громадських організацій та приватних компаній представили результати своєї роботи гостям та жителям міста.

До ініціативної групи проведення заходів Дня Дунаю 2008 у Придунав’ї увійшли: Всеукраїнська екологічна громадська організація «MAMA-86» (Київ), громадська організація «Добра Воля»

(м. Ізмаїл), «Відродження» (Татарбунари), Дунайський біосферний заповідник (м. Вилкове), Чорноморське відділення Української екологічної академії (м. Одеса), Молодіжний екологічний центр ім. Академіка Вернадського (м. Одеса).

У збірку «Зелені інновації для сталого розвитку Придунав’я» увійшли матеріали, які були представлені під час семінару в м. Ізмаїлі 29 червня 2008 р. і стосуються перспективних технологій в галузі органічного землеробства, альтернативних джерел енергії, очистки стічних вод, забезпечення умов санітарії, водопостачання для сільського господарства, захисту природних екосистем.

Збірка розрахована на широкий загал читачів, які цікавляться питанням екології та сталого розвитку. Статті подано на мові оригіналу — російською та українською мовами.

За подальшою інформацією та зауваження направляйте за поштовою адресою:

ВЕГО «МАМА-86», вул. Академіка Янгеля 4, офіс 126, Київ-57, 03057, або електронною адресою: info@mama-86.org.ua.

Питання по окремим статтям надсилайте авторам за адресами, що супроводжують відповідні статті збірки.

Збірка видана Всеукраїнською екологічною громадською організацією «МАМА-86» за підтримки «Кока-Кола Беверіджис Україна ЛТД» та Глобального водного партнерства в регіоні Центральної та Східної Європи (GWP CEE).

–  –  –

2. Дунайский биосферный заповедник: территория и организация рационального использования природных ресурсов. Жмуд Е. И., Федоренко В. А.

3. Перспективи відновлення порушених екосистем в Україні на прикладі лиману Сасик (Одеська обл.). Вихристюк І. М.

4. Глобальне джерело в реальній діяльності Придунав’я. Сілічєва Н. Е.

5. Екофітопотік — економічне рішення з впровадження очисних споруд невеликих поселень та окремих об’єктів. Захарченко М.А., Рижикова І. А., Мельник Л. В., Рижиков А. М.

6. Экосанітарні технології для вирішення проблем покращання санітарних умов в сільській місцевості України. Цвєткова Г. М.

–  –  –

Становление заповедной территории в дельте Дуная длилось более 30 лет. В результате реализации государственной политики сначала СССР, а потом независимой Украины по сохранению ценных водно-болотных угодий с богатым и разнообразным растительным и животным миром природоохранная зона республиканского значения в дельте Дуная с 1967 года преобразовалась в международный биосферный резерват.

Дунайский биосферный заповедник (ДБЗ) был создан в 1998 году Указом Президента Украины на базе и является правопреемником природного заповедника «Дунайские плавни» Национальной академии наук Украины2. Решением ЮНЕСКО от 2 февраля 1999 года ДБЗ включен в мировую сеть биосферных заповедников в составе билатерального румынско-украинского биосферного резервата «Дельта Дуная», площадь которого равна 629 676,45 га.

Общая площадь ДБЗ занимает 49 676,46 га, включая протоки, внутренние водоемы, двухкилометровую полосу в акватории Черного моря в пределах Килийского района, верховья озера Сасык и часть Джантшейского лимана в пределах Татарбунарского района Одесской области. Учитывая природные процессы непрерывного дельтообразования, в состав территории ДБЗ входят новообразования авандельты (острова, косы, и т.д.) в пределах морской границы заповедника. В постоянное пользование ДБЗ передан земельный участок3 общей площадью 23 380,56 га, а 26 295,9 га включены в его состав без изъятия у землепользователей.

Для ДБЗ установлен дифференцированный режим охраны и использования природных комплексов согласно функциональному зонированию территории:

• заповедная зона — территория бывшего природного заповедника «Дунайские плавни», восточная часть о. Стамбульский — 14 904 гектара;

• зона регулируемого заповедного режима — территория Стенцовско-Жебрияновских плавней — 7234,56 гектара;

• буферная зона — полоса Черного моря и Жебриянской бухты, южная часть о. Ермаков, плавни между Жебриянской грядой и морским краем дельты, часть о. Стамбульский — 19 392 гектара;

• зона антропогенных ландшафтов — северная часть о. Ермаков, Жебриянская гряда, огородные участки и пастбища вокруг г. Вилково, прибрежная защитная полоса проток р. Дунай (Новостамбульское, Очаковское гирла), прилегающая часть акватории Черного моря, верховье озера Сасык и часть Джантшейского лимана — 8145,9 гектара.

ДБЗ имеет штат специальной службы государственной охраны заповедной территории с полномочиями по недопущению и пресечению нарушений природоохранного законодательства, а также научный, научно-технический, образовательно-воспитательный и административно-хозяйственный персонал. Здесь работает 51 человек.

1 Сокращенный вариант статьи газеты «Дельта и человек» www.dbr.org.ua/wk/Газета.

2 Указ Президента Украины «О создании Дунайского биосферного заповедника» от 10 августа 1998 года № 861.

3 Государственный акт на право постоянного пользования землей серии II-ОД № 001676 от 24 февраля 2000 года.

Решением Верховного Суда Украины от 13 ноября 2007 года было отменено решение Высшего Хозяйственного суда Украины от 6 октября 2004 года о признании недействительным указанного госакта, чем подтверждена его юридическая сила.

Согласно ст. 42 Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины», в ДБЗ создан научно-технический совет как коллегиальный орган по рассмотрению основных вопросов научной, природоохранной, эколого-образовательной, кадровой работы, организации рационального природопользования и др. Он состоит из ведущих научных сотрудников и специалистов ДБЗ. Более 40% членов совета являются представителями органов власти и местного самоуправления, природопользователей территории заповедника, научно-исследовательских учреждений, органов Минприроды Украины, СМИ.

Цели и задачи Дунайского биосферного заповедника ДБЗ создан с целью улучшения сохранения в природном состоянии уникальных природных комплексов в дельте реки Дунай, охраны водно-болотных угодий международного значения, других ценных природных комплексов Украинского Придунавья, осуществления мониторинга окружающей природной среды, ее изменений под действием антропогенных факторов, развития международного сотрудничества, экологического образования и организации рационального природопользования.

Основными заданиями ДБЗ является:

• проведение фундаментальных и прикладных исследований в сфере охраны окружающей природной среды и заповедного дела;

• внедрение мероприятий, направленных на сохранение природных комплексов, которые входят в его состав, сдерживание процессов их антропогенной трансформации, обеспечение установленного заповедного режима;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• разработка и внедрение стратегии и тактики охраны природных комплексов, рационального использования природных ресурсов с учетом существующих традиций и на основе соответствующих соглашений с природопользователями, а также совершенствование заповедного режима на основе научных данных;

• осуществление природоохранной пропаганды с целью привлечения внимания общественности к проблемам заповедника и охраны природы в регионе, распространение экологических знаний, участие в подготовке квалифицированных кадров природоохранного профиля.

Правовые параметры функциональных зон ДБЗ Заповедная зона ДБЗ включает территории, предназначенные для сохранения и восстановления наиболее ценных природных и минимально измененных антропогенными факторами природных комплексов, генофонда растительного и животного мира; ее режим определяется в соответствии с требованиями, установленными для природных заповедников.

В соответствии с действующим законодательством4, на территории (акватории) заповедной зоны запрещается любая хозяйственная и другая деятельность, которая нарушает природное развитие процессов и явлений или создает угрозу вредного влияния на ее природные комплексы и объекты.

Зона регулируемого заповедного режима. В этой зоне разрешается ограниченный выпас скота, спортивное рыболовство, добыча ондатры, зеленой жабы, охота, заготовка тростника, организация эколого-образовательного туризма.

В зоне регулируемого заповедного режима запрещается:

• заезд лодками за предупреждающие знаки на протоках, которые установлены за 500 м от колоний птиц;

• посещение плавней в гнездовой период (март — июнь).

Буферная зона включает территории, выделенные с целью недопущения негативного влияния на заповедную зону хозяйственной деятельности на прилегающих территориях. Хозяйственная деятельность ведется преимущественно в рамках ее традиционных типов. На территории буферной зоны запрещается смена типа и характера природных ландшафтов, не допускается строительство промышленных и других объектов, развитие хозяйственной деятельности, которая может привести к негативному влиянию на заповедную зону.

Зона антропогенных ландшафтов включает территории традиционного земле-, лесо- и водопользования, мест поселений, рекреации и других видов хозяйственной деятельности.

С целью выполнения основных задач заповедника и в соответствии с действующим законодательством, ДБЗ осуществляет деятельность по следующим направлениям: природоохранная, научно-исследовательская, образовательная и эколого-воспитательная, организация рационального использования природных ресурсов, международное сотрудничество.

Использование природных ресурсов на территории ДБЗ Организация рационального использования природных ресурсов является характерной особенностью биосферного заповедника. В природных заповедниках действующее законодательство запрещает хозяйственную деятельность, которая может иметь отрицательное воздействие на охраняемые природные комплексы. Активное участие администраций биосферных заповедников в решении вопросов использования природных ресурсов есть основополагающим требованием международной Севильской стратегии деятельности биосферных заповедников мира и лежит в основе установления сотрудничества этих администраций с местными общинами.

В соответствии с законодательством Украины использование природных ресурсов на территориях заповедников, национальных природных парков и других заповедных территорий общегосударственного значения лимитируется. Для получения необходимых лимитов (например, на тростник) администрация ДБЗ силами научных сотрудников готовит необходимое научное обоснование объемов и условий изъятия ресурса. Это обоснование рассматривается и утверждается на заседании научно-технического совета ДБЗ и вместе с соответствующим решением научно-технического совета направляется на согласование в Государственное управление охраны окружающей природной среды в Одесской области.

Согласованные областным управлением документы направляются в Государственную службу заповедного дела Минприроды Украины (г. Киев), которая устанавливает для территории ДБЗ необходимый лимит с обязательным перечнем природоохранных условий его использования. На основании полученного лимита Госуправление охраны природы в Одесской области выдает разрешение на проведение будь-то работ по заготовке тростника, осуществлению экологического туризма или выпасу скота и т. д. Несколько иной правовой механизм действует при получении лимитов (квот) и разрешений при осуществлении промышленного рыболовства на территории ДБЗ (как и на других территориях и объектах природно-заповедного фонда Украины), а также ведении охоты и охотничьего хозяйства.

4 Ст. 16, ст. 18 и др. Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины».

–  –  –

5 Плата за подобные услуги предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины от 2 июня 2003 года № 827, которым утвержден «Перечень платных услуг, которые могут предоставляться бюджетными учреждениями природнозаповедного фонда».

Промышленное рыболовство На 2007 год 12 предприятий вели промышленное рыболовство на территории ДБЗ. Рыболовство является единственным видом хозяйственной деятельности, который6 разрешен в заповедной зоне.

По вопросу ведения рыбного промысла в заповедной зоне ДБЗ ведется определенная дискуссия. В ней принимают участие и некоторые депутаты Вилковского горсовета, которые считают, что администрация ДБЗ нарушает действующее законодательство, допуская рыбный промысел в заповедной зоне, и предлагают через перезонирование территории ДБЗ вывести участки рыбного промысла из заповедной зоны. Некоторые даже настаивают на выведении территорий рыбного промысла (проток и внутренних водоемов), из состава заповедника вообще.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Александров Олександр Володимирович, Вчитель української мови та літератури Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №58 По той бік народження й смерті.Тема: та розглянути Веди як пам’ятку світової літератури, як одну з Мета культур і монотеїстичних релігій світу, провести паралель завдання: між Ведами та Біблією, слов’янськими казками та Ведами, довести, що Бог один, незважаючи на існування різних релігій; розвивати навички виконання порівняльного аналізу, навички конспектування,...»

«УДК 327.5:[303.446+303.725] ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ ДЛЯ ДЕФІНІЮВАННЯ КОНЦЕПТУ «РЕГІОН» кандидат політичних наук, Стародуб-Підберезна Т. С. Київська гуманітарна академія, Україна, м. Київ У статті пропонується авторське бачення можливостей побудови абстрактних теоретичних моделей розвитку просторової інституціоналізації шляхом використання методологічного інструментарію регіональної компаративістики, який дозволяє акумулювати...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2009. Вип. 4. С. 93 – 103 2009. Is. 4. P. 93 – 103 УДК 090.1 С.Левицький :024:028 КНИЖКОВИЙ АБОНЕМЕНТ “ЛЕКТОР” СТАНІСЛАВА ЛЕВИЦЬКОГО У ЛЬВОВІ (1915–1928 рр.) Ева ВУЙЦІК Педагогічний університет ім. Комісії національної освіти у Кракові, Інститут наукової інформації та бібліотекознавства, вул. Подхоронжих, 2, м. Краків, 30-084, Польща, тел. (012) 662-61-75, ел. пошта:...»

«Економічні науки АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МАРКЕТИНГУ УДК 65.01 Т. О. ОКЛАНДЕР Одеський національний політехнічний університет СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ Розглянуто стан наукової думки щодо набору методів оцінки маркетингових ризиків підприємств. Зроблено висновок про доцільність використання для оцінки ризиків статистичних методів. Запропоновано перелік відповідних статистичних методів, розглянуто алгоритм їх застосування. The state of...»

«Рекомендовані теми для обговорення на засіданні Громадської ради при облдержадміністрації Комісія з охорони здоров’я материнства і дитинства та гендерної політики: Тема 1. Тренінг з питань репродуктивного здоров'я і планування сім'ї за Програмою USAID «Здоров’я жінок України». Структура тренінгу: три заняття -3 год. (1,5 год., перерва на каву, 1,5 год); Цільова аудиторія: акушерки, молодший медперсонал, лікарі сімейної медицини. Тема 2. Періодично проводити прес-конференції з актуальних питань...»

«РАЗДЕЛ III «СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ» Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. № 2. С. 119-129. УДК 316.7 СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ ПОСТМОДЕРНА Буяшенко В.В. У статті аналізується специфіка соціальної допомоги в контексті культури постмодерну. З’ясовується яким чином принципи постмодерну втілилися в теоретичному розумінні соціальної допомоги та її практичному...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з лікувальної гімнастики для студентів НУХТ Всі цитати, Схвалено цифровий та фактичний матеріал, на засіданні кафедри бібліографічні відомості перевірені. Фізичного виховання Написання одиниць відповідає Протокол № 24 стандартам від 1 червня 2010 р. Підпис(и) автора(ів) “”2010 р. Київ НУХТ-2010 Фізичне виховання: Методичні вказівки з лікувальної гімнастикаи для студентів НУХТ/...»

«Український незалежний центр політичних досліджень Інформаційно-дослідницький центр «Інтеграція і розвиток» Сімферопольська міська громадська організація «Інститут соціальних досліджень» Рівний доступ до якісної освіти в АР Крим: виклики і перспективи в полікультурному регіоні Київ–201 ББК 74.04 (4УКР–6КРМ) Р4 Рівний доступ до якісної освіти в АР Крим: виклики і перспективи в полікультурному Р49 регіоні / [Ю. А. Тищенко, С. А. Горобчишина, Ю. І. Куркчі [та ін.]; Укр. не залеж. центр політ....»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Зелiнський Едуард Францович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2014 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство ІТТ-Плаза 2....»

«1996 2006 10 РОКІВ ПРАЦІ Мальтійська Служба Допомоги м. Івано-Франківськ Мальтійський орден............................. 3 Мальтійська Служба Допомоги в Україні............ 4 Клуб молодих інвалідів „Романтики”............... 5 Проблеми Клуб „Романтики” Регулярні зустрічі Волонтери Освіта Духовність Культура Рекреація, відпочинок, міжнародні табори Спорт Особисті контакти Нові члени Успішне закінчення проекту Акції і семінари Діти-сироти....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»