WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 15 |

«Рівний доступ до якісної освіти в АР Крим: виклики і перспективи в полікультурному регіоні Київ–201 ББК 74.04 (4УКР–6КРМ) Р4 Рівний доступ до якісної освіти в АР Крим: виклики і ...»

-- [ Страница 1 ] --

Український незалежний центр політичних досліджень

Інформаційно-дослідницький центр «Інтеграція і розвиток»

Сімферопольська міська громадська організація «Інститут соціальних досліджень»

Рівний доступ до якісної освіти

в АР Крим:

виклики і перспективи

в полікультурному регіоні

Київ–201

ББК 74.04 (4УКР–6КРМ)

Р4

Рівний доступ до якісної освіти в АР Крим: виклики і перспективи в полікультурному

Р49 регіоні / [Ю. А. Тищенко, С. А. Горобчишина, Ю. І. Куркчі [та ін.]; Укр. не залеж. центр політ. дослідж. — К. : Агентство «Україна», 2011. — 112 с.

ISBN 978–966–2157–56– У виданні УНЦПД висвітлено особливості формування та реалізації державної та регіональної політики стосовно освіти в сільській місцевості в Автономній Республіці Крим, проаналізовано основні проблеми та виклики, які постають у ході організації освітнього процесу, з урахуванням мультикультурної (інтеркультурної) специфіки регіону, проаналізовано процеси фінансування шкільної освіти. Представлено огляд можливостей запровадження в регіоні моделей мультилінгвальної (трилінгвальної) освіти. Видання містить результати фокус-групових досліджень у кримському регіоні серед учнів, учителів та батьків, у ході яких виявлено стан справ у реалізації прав громадян, які проживають у сільській місцевості, на доступ до якісної освіти з урахуванням поліетнічної, етномовної та етнокультурної специфіки регіону, проаналізовано доцільність включення до навчального та виховного компоненту освіти засад мультикультурного діалогу та основних складових у реалізації політики сприяння багатомовності. В публікації розміщено результати соціологічного дослідження «Школа та родина: оцінка рівня міжетнічної толерантності в АР Крим (рівень міжетнічної толерантності в середовищі кримських школярів та їхніх батьків з урахуванням етнополітичної специфіки регіону)», що мало на меті оцінити рівень міжетнічної толерантності в середовищі кримських школярів та їхніх батьків з урахуванням етнополітичної специфіки регіону.

Видання буде корисним для представників органів місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства, виконавчої влади, експертів, усіх, хто цікавиться питаннями освіти і міжкультурного діалогу в АР Крим.

ББК 74.04 (4УКР–6КРМ) + 60.5 Цю публікацію підготовлено в рамках Програми посилення громадянського суспільства Криму Проекту «Об’єднуємося заради реформ (UNITER)», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується Pact, Inc. Проведення цього дослідження стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст матеріалів є винятковою відповідальністю УНЦПД та не обов’язково відображає точку зору USAID, Pact, Inc. або уряду США. Жодну частину цих матеріалів не можна відтворювати, використовувати у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, ксерокопіювання чи якимось іншим способом без відповідного посилання на оригінальне джерело.

Книга випускається українською мовою в друкованому й електронному варіантах.

Електронну версію видання представлено на сайті УНЦПД за адресою http://www.ucipr.kiev.ua. У друкованому вигляді книга розповсюджується безкоштовно. УНЦПД дозволяє поширювати тексти з посиланням на джерело.

ISBN 978–966–2157–56–7 © Горобчишина С. А., Дуда А. В., Куркчі Ю. І., Куц Н. В., Тищенко Ю. А., © УНЦПД, 2011 ЗМІСТ І. Тенденції та проблеми організації освітнього процесу в АР Крим (Ю. Тищенко, С. Горобчишина)

1. Питання розвитку освіти в сільській місцевості АР Крим

2. Програми АР Крим в освітній сфері

3. Мультикультурні особливості організації освітнього процесу в АР Крим...

4. Система освіти мовами національних меншин та етнічних груп:

становлення та завдання

Висновки та рекомендації

ІІ. Особливості фінансування загальноосвітніх навчальних закладів (С. Горобчишина, А. Дуда)

1. Система фінансування загальноосвітніх навчальних закладів сьогодні.....

2. Запровадження статусу загальноосвітніх навчальних закладів як юридичної особи: ризики та виклики

Висновки та рекомендації

ІІІ. Звіт за результатами фокус-групового дослідження «Мультикультурний діалог як складова якісної освіти» (учні старших класів, батьки, вчителі) (Ю. Тищенко, С. Горобчишина. О. Смірнов)

А. Узагальнені результати обговорення (учні старших класів)

1. Основні проблеми в освітній сфері цільових районів, які були визначені учнями старших класів

2. Організація освітнього процесу державною та кримськотатарською мовами в навчальних закладах цільових районів

3. Програми та методики, які спрямовані на формування толерантних навичок поведінки у школярів

B. Узагальнені результати обговорення (батьки)

1. Основні проблеми в освітній сфері цільових районів, які були визначені батьками

2. Організація освітнього процесу державною та кримськотатарською мовами в навчальних закладах цільових районів

3. Програми та методики, спрямовані на формування толерантних навичок поведінки у школярів

C. Узагальнені результати обговорення (вчителі)

1. Основні проблеми в освітній сфері цільових районів, які були визначені вчителями

2. Організація освітнього процесу державною та кримськотатарською мовами в навчальних закладах цільових районів

3. Програми та методики, спрямовані на формування толерантних навичок поведінки у школярів

IV. Узагальнення за результатами соціологічного дослідження «Школа та родина: оцінка рівня міжетнічної толерантності в АР Крим (рівень міжетнічної толерантності в середовищі кримських школярів і їхніх батьків з врахуванням етнополітичної специфіки регіону)» (Ю. Тищенко)

V. Звіт «Школа та родина: оцінка рівня міжетнічної толерантності в АР Крим (рівень міжетнічної толерантності в середовищі кримських школярів і їхніх батьків з урахуванням етнополітичної специфіки регіону)»

(Ю. Куркчі, Н. Куц)

ДОДАТКИ

Программа развития образования в Автономной Республике Крым на 2011–2015 годы

Программа повышения престижа труда учителя в Автономной Республике Крым на 2011–2015 годы

4 І. Тенденції та проблеми організації освітнього процесу в АР Крим Ю. Тищенко, С. Горобчишина В Україні між містом та селом існують диспропорції соціального та економічного характеру, зокрема в реалізації конституційного права громадян на якісну освіту. Через економічну скруту на селі та соціальні проблеми розвитку сільської місцевості на районному рівні складно повною мірою реалізовувати такі принципи загальної освіти, як доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою; рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; соціальний захист дітей1.

–  –  –

Наприкінці 2010 року в країні функціонувало 20 090 денних загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності, де здобували освіту понад 4 228 150 учнів.

У сільській місцевості — 13 266 шкіл (66,0%), де навчалося 1 391 787 учнів (32,9%)4. Як видно з наведених показників, у сільських школах отримують освіту більше третини всіх учнів України, тому проблеми функціонування освітянської сфери у селі викликають особливу увагу.

У Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до 2015 року5 одним із пріоритетів державної політики є розвиток освіти в сільській Інформація про загальну середню освіту в Україні наявна на сайті http://www.mon.gov.ua/educatіon/ 1 average/average.

Решитько Т. Проблеми розвитку сільських територій та зайнятості мешканців села / Т. В. Решитько. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/ npkntu_e/2009_15/.../19.pdf.

За даними всеукраїнського дослідження «Соціально-економічний стан сучасного українського 3 села», яке було проведено Інститутом Горшеніна спільно з тижневиком «Комментарии» за підтримки керівника групи компаній «Авангард».

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/newstmp/2011/18_02/2.

4 Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.minagro.gov.ua/page/?3800.

місцевості. У документі наголошено, що в зазначеній сфері державна підтримка спрямовується на забезпечення:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• надання освітніх послуг відповідно до державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти;

• рівного доступу до високоякісної дошкільної та загальної середньої освіти;

• створення належних умов для проживання працівників гуманітарної сфери на селі;

• функціонування мережі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів у сільській місцевості;

• реорганізації та утворення в окремих населених пунктах комплексів типу «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», створення умов для функціонування загальноосвітніх навчальних закладів з малою чисельністю учнів, формування освітніх округів;

• регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому дітей шкільного віку та педагогічних працівників у сільській місцевості;

• виконання Програми «Шкільний автобус»;

• активізації профорієнтаційної роботи серед учнів старших класів з метою підготовки їх до усвідомленого обрання професій для подальшої роботи в аграрному секторі.

Водночас моніторинг ситуації в АР Крим продемонстрував, що відповідні пріоритети освіти в сільській місцевості ще далекі від реалізації та повноцінної політичної імплементації. Причини такого стану речей полягають у фінансовій та методичній складових організації освітнього процесу.

–  –  –

6

• Очевидно, що комплексні проблеми у сільських освітніх установах посилюються необхідністю організації підвозу школярів до місця навчання і додому; відсутністю належного водо- та газопостачання;

низьким соціально-економічним захистом сільських вчителів, особливо невирішеністю побутових питань, що призводить до щорічного зниження кількості молодих фахівців, які готові після закінчення вищих навчальних закладів розпочати роботу в сільських школах, тому спостерігається старіння кадрового ресурсу.

• Повільно розгортається процес створення у сільській місцевості шкіл нового типу та навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів.

• Однією з проблем є питання вивчення іноземної мови, зокрема англійської, адже в сільській місцевості бракує фахівців.

Викладене вище взаємопов’язане з проблемами розвитку освіти, зокрема в сільській місцевості АР Крим.

1. Питання розвитку освіти в сільській місцевості АР Крим У ході реалізації проекту «Мультикультурний діалог як складова якісної освіти»

впродовж вересня 2010 року — січня 2011 року було проведено три фокус-групових дослідження. У засіданнях брали участь вчителі старших класів Бахчисарайського, Білогорського та Сакського районів АР Крим.

За результатами дослідження вчителі зазначали, що рівень матеріально-технічного забезпечення стану більшості сільських шкіл залишився на рівні 1990-х років.

Йшлося про застаріле і зношене обладнання кабінетів, зокрема наголошувалося на відсутності в класах зручних парт, які б відповідали віку та зросту учнів, тощо.

Актуальним є питання відсутності технічних засобів, необхідних для сучасного навчального процесу. Крім того, було підкреслено незадовільний стан навчальнометодичного забезпечення, що ускладнює процес навчання дітей. Доповідачі скаржилися, що передбачені програмою лабораторні чи практичні роботи неможливо виконати повністю, зокрема вчителі хімії нарікали на відсутність реактивів тощо.

Вчителі, які брали участь в обговоренні, визначили такі основні чинники, що зумовлюють проблеми у сфері освіти в сільській місцевості.

• Поточний ремонт будівель шкіл та класів у сільській місцевості проводиться переважно за рахунок коштів батьків, які збирають раз на рік. Зрозуміло, що для капітального ремонту необхідні значні капіталовкладення, яких немає у навчальних закладів.

• Нестача комплектації підручників учнів загальноосвітніх навчальних закладів, особливо десятих класів. Було наголошено, що це призводить до великого навантаження на вчителів, які багато часу витрачають на підготовку до уроків.

• Проблемою є якість навчальних матеріалів підручників, в яких, на думку опитаних, немає оптимального співвідношення доступності матеріалу з віковими можливостями учнів, не завжди матеріали підручника відповідають вимогам навчальної програми, використовуються невідредаговані переклади з української мови тощо.

• Однією з проблем є нестача бажаючих викладати в школах у сільській місцевості, що пов’язано з невеликою заробітною платою молодих спеціалістів, відсутністю житлового фонду на селі. Тому випускники вищих навчальних закладів, які мають педагогічну освіту, шукають собі іншу сферу діяльності. Завдяки отриманим знанням та кваліфікації вони є цілком конкурентоспроможними в галузях зі значно вищим рівнем оплати праці.

• У селах спостерігається невпинна тенденція старіння кадрового потенціалу, тобто збільшується кількість викладачів пенсійного та передпенсійного віку. Хоча вони мають значний досвід роботи, однак, як вважають учасники обговорення, не завжди відповідають сучасним вимогам навчального процесу.

• Спостерігається посередній рівень якості професійної підготовки у вищих навчальних закладах, відсутність у нових спеціалістів знань про інноваційні методики у педагогічній науці.

• Існує потреба у підготовці вчителів, які можуть викладати декілька предметів, що є актуальним у сільській місцевості, де бракує викладачів.

• У більшості шкіл цільових районів дослідження комп'ютерні класи укомплектовані в обмеженій кількості та застарілою технікою, яка працює нестабільно та потребує постійного обслуговування, тому наголошувалося на необхідності роботи лаборанта в кабінеті інформатики.

• У сільських школах спостерігається неналежна організація дитячого харчування. Неохоплення гарячим харчуванням учнів 5–11 класів у багатьох сільських школах цільових районів зумовлене насамперед відсутністю шкільних їдалень. Учні відповідних шкіл отримують у кращому випадку буфетну продукцію, але часто залишаються голодними.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 15 |
Похожие работы:

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 24, 2012 УДК: 327.8. Ярина Турчин Національний університет “Львівська політехніка” “М’ЯКА СИЛА” УКРАЇНИ В ПОЛЬЩІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ © Турчин Я., 2012 Проаналізовано основні складові стратегії “м’якої сили” України в Республіці Польща на двох рівнях її реалізації – офіційному та громадському. Розглянуто такі параметри “м’якої сили” української держави, як внутрішній і зовнішній курс країни, впливовість...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Вінницького національного аграрного університету Серія: Сільськогосподарські науки Випуск 10(50) Вінниця-2012 Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки / Редколегія: Калетнік Г. М. (головний редактор) та інші. Вінниця, 2012. Випуск 10(50). -с. У збірнику висвітлено питання технології та ефективності...»

«Сірий Є.В. кандидат соціологічних наук, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Інноваційний розвиток освіти в Україні: розгортання проблеми та засадницькі орієнтири. Матеріал присвячений питанням розвитку інноваційної діяльності в системі освіти. В ньому аналізуються особливості здійснення інноваційної діяльності в реаліях сучасних суспільних трансформацій, досліджуються стан та завдання інноваційної політики в системі освіти в Україні, та ступінь її ефективності. Дається виклад...»

«ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2013/2014 навчальному році № Назва Автор Клас Видавництво Гриф Рік видання п/п Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з ВД «Освіта» Наказ 1. 1-2 2011 навчанням українською мовою. 1-4 класи МОНмолодьспорту від 12.09.2011 № 1050 Програми для...»

«Економічні науки АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МАРКЕТИНГУ УДК 65.01 Т. О. ОКЛАНДЕР Одеський національний політехнічний університет СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ Розглянуто стан наукової думки щодо набору методів оцінки маркетингових ризиків підприємств. Зроблено висновок про доцільність використання для оцінки ризиків статистичних методів. Запропоновано перелік відповідних статистичних методів, розглянуто алгоритм їх застосування. The state of...»

«4. СПОЖИВАННЯ І ГРОМАДА НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 4 КЛАСУ 4.1. Програма та календарно тематичне планування (17 год на рік) 4.1.1. Програма IV К ть Державні вимоги до рівня Зміст навчального матеріалу год загальноосвітньої підготовки учнів 9 Тема 1. Товари та послуги, які споживає Учень: громада називає індивідуальні та групові потреби, Індивідуальні та групові потреби. Суспільні суспільні потреби, потреби громади потреби. Потреби громади (класу, школи, мі (класу, школи, мікрорайону,...»

«Управління культури, національностей та релігій Хмельницької облдержадміністрації Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Миколи Островського З досвіду роботи Бібліотека року (за результатами обласного огляду-конкурсу сільських бібліотек) Хмельницький ББК 78.342 Б 59 Бібліотека року (за результатами обласного огляду-конкурсу сільських бібліотек): з досвіду роботи / Упр. культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. –...»

«УДК 355.48 (477) Я.Я. Романовський Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету “Львівська політехніка” ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ОСОБИСТОСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ © Романовський Я.Я., 2008 Розглядається патріотизм як результат рефлексії особистості до своєї нації, особливостей її ментальності, усвідомлення своєї культури, які визначають національний ідеал. The article the considers national consciousness as a result of reflection of personality to the...»

«Каталог насіння овочевих культур 2012 2014 www.bejo.ua Дні відкритих дверей компанії “Бейо Заден” Кожного року, в останню неділю вересня, з вівторка по суботу за адресою: Нідерланди, Варменхаузен, Трамбаан 1. Ми запрошуємо відвідати їх саме Вас! www.bejo.ua До уваги клієнтів Шановні колеги! Компанія Бейо Заден – це відома європейська компанія, яка З того часу компанія веде активну та успішну діяльність була створена в Голландії у 70-ті роки Кором Бемстербоєром на Українському ринку овочівництва...»

«Посібник Calimera Використання в культурі: Місцеві заклади, як посередники в організації доступу до електронних ресурсів Рекомендації з позитивної практики: резюме Проект Calimera фінансується за програмою Європейської комісії, IST Programme Посібник Calimera ЗМІСТ Розділ 1: Рекомендації із соціальної політики Соціальне включення Стор. 3 Культурна ідентичність і єдність 4 Електронний уряд і громадянство 5 Навчання (офіційне і неофіційне) 6 Соціально-економічний розвиток 7 Розділ 2: Рекомендації...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»