WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«директор НВК №12 Лагодюк В. Ю. матеріали до педагогічної ради 29.08. Народна мудрість Упродовж 2013–2014 навчального року адміністрацією школи на виконання законів Конституції України ...»

-- [ Страница 1 ] --

директор НВК №12 Лагодюк В. Ю.

матеріали до педагогічної ради 29.08.

Народна мудрість

Упродовж 2013–2014 навчального року адміністрацією школи на

виконання законів Конституції України «Про освіту», «Про загальну

середню освіту», інших нормативно-правових документів, реалізацію

постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 24 «Про

державний стандарт базової і повної середньої освіти», постанови

Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 «Про

затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної ередньої освіти», Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 16 листопада 2000 р. N 1717.а також цільових програм, прийнятих розпорядженнями голови обласної адміністрації i затверджених ceciєю обласної ради та ухвали обласної і міської серпневих педагогічних конференцій 2012 року вжито заходи, спрямовані на забезпечення належних умов для функціонування НВК №12 та створення умов для рівного доступу мешканців регіону до якісної освіти.

вчитись;

працювати;

жити;

реалізувати себе.

Полікультурні компетентності;

Комунікативні компетенції;

Інформаційні компетенції;

Здатність приймати рішення і виконувати соціальні ролі.

програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року;

програми впровадження інформаційнокомунікаційних технологій у навчальних закладах області на період до 2015 року;

обласної програми роботи з обдарованою молоддю на 2011–2014 роки.

ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльнісного підходів до розвитку, виховання та навчання. В рамках реалізації програми та з метою формування основ дитячої елементарної життєвої компетентності перед вступом до школи адміністрацією школи забезпечено тісну взаємодію навчального закладу з дошкільними навчальними закладами міста ( ДНЗ компенсуючого типу для дітей з вадами зору №35, ДНЗ загального типу з логопедичними групи групами № 56, ДНЗ загального типу №51,№38, №47 ) та родинами майбутніх школярів.Проводиться облік дітей мікрорайону школи, загальні збори для батьків майбутніх першокласників, індивідуалні консультації психолого педагогічної служби школи, спортивномасові заходи для родин мікрорайону школи.

Внутрішньошкільний контроль закладу характерезується плановістю, систематичністю, оперативністю і об’єктивністю.

Контролем охоплено всіх працівників і ділянки роботи школи завдяки поєднанню різних видів контролю як за змістом, часом, так і за періодичністю і функціями.

Лагодюк В.Ю. – 97;

Середюк О.В. – 98;

Бондарук Л.В. – 84;

Конончук Г.В. – 67;

Кульчинська М.П. – 98;

Мотузко О.В. – 82;

Карабанова Г.В. – 133.

Впродовж року до адміністрації школи було здійснено 540 звернень з наступних питань:

•З приводу зарахування до 1 класу –

•З приводу працевлаштування –

•З приводу переводу дитини з одного класу в інший – 14

•З приводу переводу дитини в іншу школу –

•З приводу зарахування дитини до школи – 30

•З приводу навчальних досягнень дитини –

•З особистих питань – 28

•З приводу тимчасового звільнення учня від навчання –

•З приводу оздоровлення дитини – 1

•З приводу навчання та поведінки учня –

•З приводу відновлення документів про освіту – 1

•З приводу характеристики на учня – 56

• З приводу організації індивідуального навчання – 1

• З приводу покращення матеріально-технічної бази - 1

• З приводу набору в літній табір – 29 Кількість працюючих педагогів упродовж п’яти років залишається практично незмінною, що свідчить про:

•стабільність кадрового потенціалу;

•ефективність заходів, ужитих адміністрацією школи щодо збереження кадрового потенціалу в умовах скорочення мережі класів у старшій школі.

Вакансії - відсутні;

Скорочення – немає;

–  –  –

Вчителі, які перебувають в допологовій, пологовій відпустках та відпустках по догляду за дитиною – 17 ( 11 % )

•Спеціалісти - 22 учителів (14%) •ІІ категорія – 19 учителів (12%) •І категорія – 20 учителів (13%)

•Вища категорія – 98 учителів (61%)

•Вища категорія (без звання)

– 26 учителів (16%)

•Вища категорія, звання “Старший вчитель” – 27 учителів (17%)

•Вища категорія звання “Вчитель – методист” – 45 учителів (28%)

•Всього 159 учителів

У 2013-2014 н. р. в школі:

функціонував 61 клас;

навчалось - 1701 учень ;

середня наповнюваність класів – 27,9 уч.;

впродовж року вибуло 23 учнів;

впродовж року прибуло – 10 учнів.

Проживає 1159 дітей віком від 6 до 18 років, Дітей віком 5 років - 163

–  –  –

Всього у закладі:

64 класів, 1803 учнів, середня наповнюваність – 28,1 учнів/клас ГПД х класів – 7 класів, 210 учнів ( 5 класів «Інтелект України») 2-х класів – 8 класів, 219 учнів ( 3 класи «Інтелект України», 1 клас з інклюзивною формою навчання) 3-х класів – 7класів,196 учнів 4-х класів – 7 класів,188 учні ( 4 класи з поглибленим

–  –  –

середня наповнюваність – 28 учнів/клас 5-х класів – 6класів,175 учнів 6-х класів – 6 класів, 176 учнів 7-х класів – 6 класів, 170 учнів 8-х класів – 6 класів,160 учнів 9-х класів – 4 класи,120 учні

–  –  –

середня наповнюваність – 28,6 уч./клас 10 -х класів –3 класи, 90 учнів 10 – А - поглиблене вивчення математики 10 – Б – математичний профіль 10 – В – поглиблене вивчення іноземної мови

–  –  –

11 -х класів – 4 класи, 99 учнів 11– А - поглиблене вивчення математики 11– Б – математичний профіль 11 – В – з поглибленим вивченням іноземної мови 11 – Г - універсальний профіль

Всього в старшій ланці:

7 класів, 189 учнів, середня наповнюваність – 27 учнів/клас 15 класів вивчення англійської / німецької мов :

4-а, -б, -в, -г, 5-в, -г, 6-в, -г, 7-в, -г, 8-в, -г, 9-в, 10-в, 11-в З 1.09.2013 в НВК № 12 розпочато навчання за програмою “Інтелект України” Автор проекту, доктор педагогічних наук, професор Гавриш Ірина Володимирівна Офіційний сайт проекту www.intellect-ukraine.org.

5 класів :

8-А, 8 -Б, 9-А,10-А, 11-А 2 класи :

10-Б,11-Б З 1 вересня 2013 року в закладі функціонує клас інклюзивної форми навчання: (2 -ж) В школі навчається 35 дитини з особливими потребами Функціонують пропедевтичні класи та факультативи за вибором У 2013-2014 н.р. у навчально виховному процесі використовували 11 мультимедійних комплексів.

Інформаційні освітні технології в школі – це:

• використання спеціалізованих електронних посібників навчання на уроках Авторські програми викладання: інформатики, трудового навчання.

Інформаційні освітні технології в школі – це:

Комп’ютери приєднані до мережі ІНТЕРНЕТ. Завдяки цьому використовується програма голосового On-Line зв’язку SKYPE для оперативного вирішення питань співпраці з зарубіжними партнерами по програмі RITA (Польща), м. Дортмунд (Німеччина)

–  –  –

особливі досягнення з окремих предметів ( 25% ), 159 учнів перевідних класів (2 – 8, 10 кл.) нагороджені похвальними грамотами (10,6% ) на високому та достатньому рівні :

882 учні - 51 % від загальної кількості;

на високому рівні :

175 учнів - 10% від загальної кількості Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 7;

Діти-напівсироти – 53;

Діти-інваліди – 35;

Багатодітні сім’ї – 116;

Неповні сім’ї (розлучені) - 212/277;

Неповні сім’ї (одиночки) - 27/29;

Батьків за кордоном – 30;

Диспансерний облік - 331

–  –  –

Благодійний марафон «Маємо честь запросити» - 2775 грн.

Участь у благодійному марафоні «З вірою в майбутнє» - 1000 грн.

Допомога на лікування дитині яка потрапила у ДТП – 5000 грн.

Участь в акції «Серце для Іванка» - 5121 грн.

Допомога на лікування учениці 1 класу – 3895 грн.

Участь у благодійному концерті «Великодні Дзвони» - 350 грн.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Допомога на лікування учениці 1 класу – 9045 грн.

Допомога на лікування учня 7класу – 4295 грн.

Акція «Діти – дітям» - 1689 грн.

Канцтовари, іграшкиАкція «Подаруй родині радість»2 комп’ютери (приблизно 8000 грн.) Акція «Турбота» - 1610 грн.

Акція «Турбота»Допомога на лікування учителю – 2500 грн.

Допомога на лікування учню 10 – 5000 грн.

Оздоровлення учениці 9 класу – 6350 грн.

ВСЬОГО 57530 грн.

Робота над ІІ етапом проблемної теми:

«Забезпечення ефективності навчально-виховного процесу через сучасні підходи до створення середовища для самореалізації та всебічного розвитку особистості».

(2014-2016)

•Узагальнення та апробація досвіду

•Вивчення та діаграмний аналіз результативності сучасних підходів.

•Розробка та апробація авторських сучасних підходів до створення середовища для самореалізації та всебічного розвитку особистості.

•Діагностування. Аналіз та узагальнення результатів.

Форми роботи:

взаємовідвідування та самооцінка, діаграмний аналіз та систематизація результатів апробації, відкриті та інтегровані уроки, систематизація та аналітичний коментар результатів роботи динамічних творчих груп.

- впровадження педагогічними працівниками закладу ІКТ в навчально-виховний процес – 9,5,

- вплив педпрацівників на організацію внутрішкільної методичної роботи – 9.0,

- вплив адміністрації на рівень організації внутрішкільної методичної роботи – 10.0.

МО учителів прадмета “Захист Вітчизни” – 17.09.2013р., 1.

Заняття обласної школи молодого вчителя – 28.11.2013р., 2.

Міський семінар учителів англійської мови – 26.02.2014р., 3.

Практика для слухачів курсів заступників директорів при РОІППО – 03.03.2014р., 4.

Міський семінар для керівників ШМО учителів початкових класів – 18.03.2014р., 5.

Міський методичний захід для учителів початкової школи “Світлиця талантів” – 6.

21.03.2014р.

7. показові уроки, фрагменти, тренінги в рамках семінарів, для слухачів курсів РОІППО, школи молодого вчителя, “ФізФесту-2014” ( математика -14, англійська мова-6, початкова школа - 5, фізика -3 ).

Участь учителів НВК №12 у міському турі Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”:

• Курилюк О.В. – учасник у номінації “Географія”,

• Лапчук В.Б. – учасник у номінації “Початкова школа”,

• Мазурок А.П. – лауреат у номінації “Світова література”;

Коваль В.С. (березень 2014р., міське МО, виступ на тему “Вітаміни групи В”), 1.

Місюра О.С. (серпнева конференція, виступ на тему “Особливості викладання основ 2.

здоров’я в 5- х класах відповідно до нового державного базового стандарту освіти”), Конончук Г.В.

3.

• жовтень 2013р., виступ на обласному семінарі-практикумі для методистів РМК “Система методичної роботи навчального закладу з учителями природознавства, біології, основ здоров’я. Природознавство – пропедевтичний курс”;

• квітень, 2014р., виступ на Всеукракраїнській науково-практичній конференції “Екологічна освіта і виховання в умовах сучасної школи”),

4. Самолюк Н.В. (березень, 2014р., виступ на облсній творчій групі “Використання ІКТ на уроках хімії”),

5. Замлинна Т.Й. (доповідь на міському фестивалі фізичної майстерності “ФізФестМетоди активізації навчально-пошукової діяльності учнів у позаурочний час”),

6. Чернова О.І. (грудень 2013р., виступ на міському семінарі “Характеристики умов навчання курсу “Сходинки до інформатики”),

7. Мотузко О.В.

(березень 2014р., міське МО, виступ на тему “Творча майстерня учителя географії та економіки”, міський семінар-практикум, виступ на тему “Оптимізація роботи з обдарованими учнями в умовах навчального закладу: проблеми, знахідки, пошуки”;

квітень 2014р., міський семінар-практикум, виступ на тему “Організація проведення моніторингу якості знань за результатами навчання учнів у початковій та основній школі”), березень 2014р., практика для заступників директора, слухачів курсів при РОІППО, виступ на тему:

”Особливості роботи з обарованими дітьми”

8. Лагодюк В.Ю.

жовтень 2013р., засідання міжнародної творчої групи при Гетте інституті за участю куруючого проектами МОН України,”Особливоті реалізації PASH – проекту, звіт роботи за 2012-2013 н.р.” листопад 2013р., обласна школа молодого вчителя, виступи на тему “Система роботи з молодими вчителями” та “Алгоритм використання активних форм навчання на різних етапах уроку” січень 2014, Всеукраїнський семінар директорів, “Управлінські аспекти впровадження науковопедагогічного проекту “Інтелект України”;

лютий 2014, обласний семінар, “Практика впровадження інклюзівної освіти в ЗНЗ”;

березень 2014р., практика для заступників директора, слухачів курсів при РОІППО, виступ на тему:

“Основні аспекти управлінської діяльності”, червень 2014, засідання міжнародної федерації ТРD(м. Варшава ), “Особливоті реалізації інтеграційних україно-польсько-литовських проектів, звіт роботи за 2012-2013 н.р”

9. Ніколайчук О.І. (листопад, 2013р., обласна школа молодого вчителя, “Впровадження інноваційних форм роботи”),

10. Гуменюк Л.М. (листопад 2013р., обласна школа молодого вчителя, “Теоретичні аспекти використання активних форм навчання на уроках математики”),

11. Гайдук Г.В. (листопад 2013р., курси для слухачів РОІППО, “Нерівності в шкільній програмі”)

12. Симонович Г.О. (лютий 2014р., практика для слухачів курсів РОІППО,“Документація шкільного методичного об’єднання”), Степаненко Л.П. (міська педагогічна конференція, «Адаптація п’ятикласника у 13.

середній школі. Особливості викладання іноземних мову 5 класі»), Кульчинська М.П.

14.

(жовтень 2013р., засідання обласної лабораторії полілінгвізму, “Особливості викладання другої іноземної мови у 5 класі відповідно до нових стандартів загальної середньої освіти”), березень 2014р., практика для заступників директора, слухачів курсів при РОІППО виступ на тему “Реалізація проблемної теми школи” Кривко В.Г., Гисюк Н.В., Лапчук В.Б., Мусійчук О.О., Слободянюк І.О., Федорчук 14.

І.В. (березень 2014р., засідання міського МО, майстер-класи), Гисюк Н.В. (серпнева конференція 2013р., виступ на тему “Кейс учителя 1-х класів”), 15.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«ДЕНЬ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ 1. День Європи в Україні День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах. Рішення щодо відзначення Дня Європи в Європейському Союзі було прийнято у 1985 році на Саміті Ради ЄС у Мілані. До 1997 року це свято мало переважно культурно-мистецьку спрямованість та носило обмежений характер. У 1997-1998 роках до святкування Дня Європи залучилися...»

«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ УДК 17.02 Віктор Петрушенко Національний університет “Львівська політехніка” ПІСЛЯ МАКІНТАЙРА: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ МОРАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ © Петрушенко Віктор, 2012 Окреслено причини втрати традиційною етикою впливу на життєдіяльність сучасної людини. Запропоновано нове бачення моральності на основі ідей “нової антропології”, що подає людину в єдності та взаємній зумовленості природного та соціально-культурного начал та “нового гуманізму”,...»

«ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ FORMATION OF MARKET ECONOMY В УКРАЇНІ. 2009. Вип. 19. С. 321–329 IN UKRAINE. 2009. Is. 19. P. 321–329 УДК 338.48(477.83) ЕКОНОМІКА ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ЛЬВІВЩИНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І. Кончаківський1, І. Петлін1, А. Попик2 Львівський національний університет імені Івана Франка Львівський інститут економіки і туризму Наведено аналіз економіки туристичної галузі Львівщини та інвестицій, що до неї надходять. Важливим нині є не тільки збільшити ємність...»

«п К7 / ІЬ Т У.Р1І Л С П А Д Щ И Н А ^,Н А Ц ІО Н А Л ЬН А С В ІД О М ІС Т Ь, Д Е Р Ж А В Н ІС Т Ь 2004/ вш УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ В БОРОТЬБІ ПРОТІЙ Т О Т А Л ІТ А Р Н И Х РЕЖИМІВ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. І.КРИГГЯКЕВИЧА УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ У БО РО ТЬБІ П РОТИ ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ ЛЬВІВ 200 ББК 63.3 (4Укр) Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів / Голова редакційної колегії Ярослав Ісаєвич, упорядник і...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2 4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ УДК 339.138:364.442.6+368 Проф. С.В. Скибінський, канд. екон. наук; асист. Н.Р. Балук; доц. Л.М. Бук, канд. екон. наук – Львівська КА КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ Здійснено класифікацію чинників впливу на поведінку споживачів страхових послуг. Розглянуто сутність впливу соціально-культурних, особистих, мотиваційнопсихологічних та ситуативних чинників на...»

«Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Савочка Дмитро Петрович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 27.04.2011 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне...»

«Між дисциплінами: розширення контекстів літературознавчої галузі чи зміна статусу? УДК 82.0:005 МІЖ ДИСЦИПЛІНАМИ: РОЗШИРЕННЯ КОНТЕКСТІВ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ГАЛУЗІ ЧИ ЗМІНА СТАТУСУ? Василь БУДНИЙ Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000 Статтю присвячено інтердисциплінарним процесам, котрі не лише розширюють контекст літературознавства, а й змінюють його методологічну конфігурацію, впливаючи на пізнавальні, практичні та дидактичні...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Шпаков Д.О. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 18.04.2014 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство САН IнБев Україна 2. Організаційно-правова...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ МИКОЛАЇВСЬКИЙ Д Е Р Ж А В Н И Й АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА РОСЛИННИЦТВА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Польове кормовиробництво» студентам спеціальності 7 Л 30102 «Агрономія» О К Р «Спеціаліст» Миколаїв 2009 УДК 551.502.Методичні рекомендації підготували доценти кафедри рослинництва: Козлов Сергій Георгійович Болдуєв Валентин Іванович Коваленко Олег Анатолійович Рекомендовано студентам спецьіальності...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 6 (53)-2012 1. Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие. – К., 1991. – С. 10.2. Мамардашвили М.Ш. Как я понимаю философию. – М.: Прогресс, 1990. – 365 с.3. Ясперс К. Философская вера// Смысл и назначение истории. – М.: Республика, 1994. – С. 500. У статті автор розглядає основні покажчики і умови формування світогляду. Суттєвими детермінантами цього процесу є педагогічний процес, що здійснюється вищим навчальним...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»